Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τϞστ΄) Κυριακή Β΄ Λουκά! 02.10.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Β΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...", "Δεύτε αγαλλιασώμεθα...": Κεκραγάριο και 7 Αναστάσιμα Στιηχηρά τού Εσπερινού. Μέλος Γεωργίου Κρητός, Ήχος Βαρύς Πεντάφωνος. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Κατσούλης.
β) "Μήτηρ μεν εγνώσθης..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Μέλος Γεωργίου Κρητός, Ήχος Βαρύς Πεντάφωνος. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Κατσούλης.
γ) "Ω των σοφών σου..." Ε΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος Σπυριδόπουλος.
δ) "Δόξα σοι τω δείξαντι..." Αργή Δοξολογία μετά Ασματικού. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς (Πεστενγκιάρ). Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Βόλου Βασίλειος Αγροκώστας.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ Λουκά! 02.10.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  Β΄ Λουκά, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Μετάστασις Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου! 26.09.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής  εορτής τής Μεταστάσεως τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) papline.gr β) Κωνσταντίνος Γράμπας,


Μελίσματα Ψαλτικής (τϞε΄) Κυριακή Α΄ Λουκά! 25.09.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Α΄ Λουκά
Ήχος Πλ.β΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Όρθρος ην βαθύς..." Δ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λαρίσης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
β) "Δόξα σοι τω δείξαντι..." Σύντομη Δοξολογία. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Αρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε.  Θρασύβουλος Στανίτσας και ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος Νικόλαος Δανιηλίδης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών και Αγιορειτών Μοναχών υπό την χοραρχία τού Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς Γρηγορίου Ζάρκου.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Α΄ Λουκά! 25.09.2022

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  Α΄ Λουκά, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Σύλληψις τού Τιμίου Προδρόμου! 23.09.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής  εορτής τού Γενεθλίου τού Τιμίου Προδρόμου (23 Σεπτεμβρίου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) Κωνσταντίνος Γράμπας, γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τϞδ΄) Κυριακή μετά τήν Ύψωσιν! 18.09.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή μετά τήν Ύψωσιν
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως: 
α) "Της Μαγδαληνής Μαρίας..." Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
β) "Άγιος ο Θεός..." Τρισάγιος Ύμνος και Δύναμις. Μέλος Κυριάκου Ιωαννίδου (Καλογήρου), Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος και ο Λαμπαδάριος τού ως άνω Ιερού Ναού Παναγιώτης Χουβαρδάς.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Ιωάννου Παλλάση, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος Γιαννακάκης.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Ιακώβου Ναυπλιώτου (Πατριαρχικόν), Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών τού Ιεροψαλτικού Συλλόγου Θηβών υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Αντωνίου Τσαρουχά.

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά την Ύψωσιν! 18.09.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  μετά την Υψώσιν, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.