Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμστ΄) Κυριακή Β΄ Λουκά! 01.10.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Β΄ Λουκά
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό Στ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Η όντως ειρήνη..." Στ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης.
β) "Τη θεοφθόγγω γλώσσα σου..." Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής τού Αγίοω Ρωμανού τού Μελωδού. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Γεώργιος Κουνατίδης.
γ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Αθανασίου Βουρλή, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
δ) "Των ψυχών ημών..." Ο όγδοος πόδας του μαθήματος "Θεοτόκε Παρθένε...". Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλουν Ξενοφωντινοί Πατέρες.

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ Λουκά! 01.10.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής B΄ Λουκά!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμε΄) Κυριακή Α΄ Λουκά! 24.09.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Α΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ω των σοφών Σου..." Εωθινό Ε΄ της Οκτωήχου. Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.
β) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης.
γ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Βασιλείου Γούναρη, Ήχος Βαρύς, Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Παναγούδας - Γοργοϋπηκόου Θεσσαλονίκης Άγγελος Σέφκας.
δ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό τής Κυριακής. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων τ. Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Α΄ Λουκά! 24.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Α΄ Λουκά!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Σύλληψις τού Τιμίου Προδρόμου! 23.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Συλλήψεως τού Τιμίου Προδρόμου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμδ΄) Κυριακή μετά την Ύψωσιν! 17.09.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή μετά την Ύψωσιν
Ήχος Πλ.β΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σταυρόν χαράξας Μωσής..." Ο Ειρμός της Α΄ Ωδής των Καταβασιών του Τιμίου Σταρού. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιος Καραμάνης.
β) "Όρθρος ην βαθύς..." Δ΄ Εωθινό δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης.
γ) "Δεύτε συμφώνως οι πιστοί..." Δοξαστικό των Αίνων της εορτής της Αγίας Σοφίας. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό Μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καμαριάρη.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού! 17.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής μετά την Υψώσιν τού Τιμίου Σταυρού!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού! 14.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμγ΄) Κυριακή προ της Υψώσεως! 10.09.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή προ της Υψώσεως
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Εν ευσήμω ημέρα..." Δοξαστικό της Λιτής της Θεομητορικής εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Νικόλαος Κωνσταντινόπουλος.
β) "Της Μαγδαληνής Μαρίας..." Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.
γ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Κοσμά Μαδυτινού, Ήχος Πλ.α΄ εκ του κάτω Κε (ημιχρωματικός). Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Κατσούλης.
δ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό της Κυριακής. Ηχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή προ της Υψώσεως! 10.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής προ της Υψώσεως!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου! 08.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής τού Γενεσίου τής Υπεραγίας Θεοτόκου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμβ΄) Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου! 03.09.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου
Ήχος Δ΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Μετά μύρων..." Β΄ Εωθινό Δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος Μάριου Αντωνίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων Δανιήλ Καραμπάσης.
β) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει η Χορωδία του αειμνήστου Πρωτοψάλτου Γερασίμου Πρεβεζιάνου.
γ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Θεοδωσίου Γεωργιάδου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
δ) "Ευλογημένη συ εν γυναιξί..." Ο τέταρτος πόδας τού Οκτάηχου μαθήτος "Θεοτόκε Παρθένε". Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Χορός Αγγελικός" υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καραγιαννάκη.
ε) "Τεριρέμ..." Κράτημα. Ηχος Δ΄. Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Τρικάλων υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Καλαμπάκα.

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου! 03.09.2023

Καλή Νέα Εκκλησιαστική Χρονιά!

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής ΙΓ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.