Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αποστόλου Ανδρέου τού Πρωτοκλήτου! 30.11.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αποστόλου Ανδρέου τού Πρωτοκλήτου, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (υδ΄) Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά! 27.11.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Μήτηρ μεν εγνώσθης..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
β) "Χριστός γεννάται δοξάσατε..." Καταβασίες Χριστουγέννων (Α΄ Χορού). Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Καθεδρικού Ναού τής τού Θεού Σοφίας Ξάνθης Αριστείδης Δελιανίδης.
γ) "Πάσα πνοή...", "Αινείτε..." 8 στιχηρά. Πασαπνοάριο και 8 στιχηρά τής Οκτωήχου. Μέλος Γεωργίου Κρητός, Ήχος Βαρύς Πεντάφωνος. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Κατσούλης.
δ) "Δόξα σοι τω δείξαντι το φως..." Αργή Δοξολογία. Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Βαρύς Εναρμόνιος. Ψάλλει ο Χορός τού Ψαλτικού Διδασκαλείου "Σύναγμα" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Νικολάου Φραγκάκη.
ε) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά! 27.11.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  ΙΓ΄ Λουκά, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης! 25.11.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), β) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Τα Εισόδια τής Υπεραγίας Θεοτόκου! 21.11.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων τής Υπεραγίας Θεοτόκου σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Μελίσματα Ψαλτικής (υγ΄) Τα Εισόδια τής Υπεραγίας Θεοτόκου! 21.11.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Τα Εισόδια τής Υπεραγίας Θεοτόκου

Τῇ ΚΑ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς ἐν τῷ Ναῷ Εἰσόδου τῆς Θεομήτορος.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Μετά το τεχθήναι σε..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων τής Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει Χορός Βραχναίων Ψαλτών υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού παλαιού Ι.Ν. Αγ. Ανδρέου πολιούχου Πατρών Σωτηρίου Καρυτινού.
β) "Σήμερον τά στίφη των Πιστών..." Δοξαστικό των Αποστίχων τής Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων τής Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων Α΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Κιοσσέογλου.
γ) "Χριστός γεννάται δοξάσατε..." Καταβασίες των Χριστουγέννων. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.
δ) "Σήμερον τω Ναώ προσάγεται..." Δοξαστικό των Αίνων τής Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων τής Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Θ΄ Λουκά! 20.11.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  Θ΄ Λουκά, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (υβ΄) Κυριακή Η΄ Λουκά! 13.11.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Η΄ Λουκά
(Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου)
Ήχος Πλ.α΄ - Εωθινό ΙΑ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
"Κύριε εκέκραξα..., Κατευθυνθήτω..." Αργό Κεκραγάριο. Μέλος το επονομαζόμενο "Αγιορείτικο", Ήχος Πλ.α΄ Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες τής Ψαλτικής Τέχνης" υπό την Χοραρχία τού Ομότιμου Καθηγητού τού Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.
"Χρυσέοις έπεσι..." Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής τού Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστομου. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
"Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό τής Κυριακής. Μέλος Αγίου Ιωάννου τού Κουκουζέλους, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει η "Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία" υπό την χοραρχία τού αείμνηστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Αγίωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου.
"Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Βασιλείου Νικολαΐδη, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων Δανιήλ Καραμπάσης.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Η΄ Λουκά! 13.11.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  H΄ Λουκά, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως! 09.11.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).


Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Σύναξις Παμμεγίστων Ταξιαρχών! 08.11.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Συνάξεως των Παμμεγίστων Ταξιαρχών σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος


Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (υα΄) Κυριακή Ζ΄ Λουκά! 06.11.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ζ΄ Λουκά
Ήχος Δ΄, Εωθινό Ι΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ο δια σε Θεοπάτωρ..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου Χριστόφορος Καρυώτης.
β) "Ανοίξω το στόμα μου..." Καταβασίες τής Θεοτόκου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄ Αργός Ειρμολογικός. Ψάλλει ο Θεοφιλέσταστος Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος και ο Χορός Ψαλτών "Ενήχημα" υπό την  χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Σωτηρίου Κουτσούρη.
γ) "Μετά την εις Άδου..." Ι΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ζ΄ Λουκά! 06.11.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  Ζ΄ Λουκά, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.