Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Ε΄ Κυριακή των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)! 05.04.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής E΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) papline.gr.

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Ε΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής E΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας), σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

(Μουσική Ακολουθία) Κατανυκτικός Εσπερινός Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), 29.03.2020! Επιμέλεια Ιωάννου Τσούνη!

Η Ακολουθία τού Πέμπτου Κατανυκτικού Εσπερινού το Εσπέρας τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)!

Εκλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Ιωάννης Β. Τσούνης, Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Εισοδίων τής Θεοτόκου Νέας Φιλοθέης Αττικής.

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

(Ενημέρωση) Αίτημα Ιεράς Συνόδου για ένταξη των εργαζομένων των Ιερών Ναών στα μέτρα λήψεως ειδικής αποζημιώσεως

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε αίτημα στον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση όπως συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι (ιεροψάλτες, νεωκόροι, προσωπικό καθαριότητας) των Ιερών Ναών και Μονών,  στα μέτρα λήψεως ειδικής αποζημιώσεως.

Να αναφερθεί ότι το σχετικό αίτημα το είχε απευθύνει στην Ιερά Σύνοδο τόσο η ΟΜ.Σ.Ι.Ε. όσο και ο Ιεροψαλτικός Σύλλογος Αττικής.

Εν συνεχεία παραθέτουμε το εν λόγω έγγραφο τής Ιεράς Συνόδου.

Τελετουργικά θέματα! (Ϟβ΄) Η ασματική ακολουθία της Τριθέκτης ως υποκατάστατο της Θείας Λειτουργίας! Του Λειτουργιολόγου Γεώργιου Ζαραβέλα

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ


Η ακολουθία της Τριθέκτης συνιστά μαζί με τον Όρθρο, τον Εσπερινό και τη Παννυχίδα μία από τις ακολουθίες του ασματικού ή κοσμικού βυζαντινού τυπικού των ενοριακών ναών του βυζαντινού λειτουργικού τύπου. Η χρησιμότητα της ακολουθίας αυτής, η οποία μαρτυρείται και ως «τριτέκτη» ή «τριτοέκτη», εντοπίζεται ως υποκατάστατο της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας, όταν αυτό δεν ήταν εφικτό. Τις ημέρες, κατά τις οποίες η Θεία Λειτουργία υποκαθίσταται από την Τριθέκτη είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή της Τυρινής εβδομάδας, οι καθημερινές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και οι πρώτες πέντε ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! 29.03.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) papline.gr.

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος), σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή ΕΔΩ

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου! 25.03.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου (25 Μαρτίου).
 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) Κωνσταντίνος Γράμπας, β) papline.gr.Download σε μορφή pdf

Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σξε΄) Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! 22.03.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Γ΄ των Νηστείων
(Σταυροπροσκυνήσεως)
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Ζ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) " Σώσον Κύριε τον λαόν σου...": Απολυτίκιο τής εορτής τής Σταυροπροσκυνήσεως! Μέλος Αργό, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.
β)"Ο θειότατος προετύπωσε...": Η Α΄, Ζ΄ και Θ΄ Ωδή τής Κυριακής τής Σταυροπροσκυνήσεως! Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα αργό Ειρμολογικό, Ήχος Α΄. Ψάλλει το Μουσικό Σχολείο" Πατριαρχική Μουσική Οδοιπορία".

γ) "Την υψηλόφρονα γνώμην...": Δοξαστικό των Αίνων Γ΄ Κυριακής των Νηστειών, Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής Γεωργίου Καμαριάρη.
δ) "Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν...". Αντί του Τρισαγίου Ύμνου στις εορτές της Σταυροπροσκυνήσεως και στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
ε) "Επί σοι χαίρει...Την γαρ σην μήτραν..." Αντί του Άξιον Εστίν στη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Μέλος Πασχάλη Μάνου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Επανομής Αθανάσιος Ξενούδης.
στ) "Ατενίσαι το όμμα...": Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού της Μ. Τεσσαρακοστής (Σταυροπροσκυνήσεως). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε διασκευή Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν οι Χοροί του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ελευθερίου - Κορδελιού υπό τήν χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Γωνιάδη.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Γνώσιν άγνωστον γνώναι! Του Αναστασίου Γιαννούλη

Αναστασίου Γιαννούλη


   Γνώση – άγνωστο, θεωρία – πράξη, πίστη – επιστήμη… Έννοιες τόσο άρρηκτα συνδεδεμένες που εν τέλει ο τρόπος διαχείρισης τους μπορεί να δημιουργήσει τέτοια απόσταση μεταξύ τους σαν τη λεπτή γραμμή που αν τη διαβείς κάνει τον πιο μεγάλο έρωτα βαθύ μίσος.

   Στην πορεία της ανθρωπότητας αλλά και της προσωπικής ζωής μας παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται κι αποκτάται η γνώση, άλλο τόσο και ίσως περισσότερο, διευρύνεται ο χώρος του αγνώστου. Στα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο υποθέτω πως η μόνη έννοια του ήταν το τι θα φάει. Κάθε μια ανακάλυψη/ εφεύρεση που έκανε έκτοτε σαφώς και διευκόλυνε την πορεία του αλλά ταυτόχρονα άνοιγε διάπλατα πόρτες σε ανεξερεύνητα πεδία. Κι αυτό φυσικά θα συνεχίζεται στο διηνεκές, η γνώση και η επιστήμη ποτέ δεν θα σταματήσουν να εξελίσσονται. Αλλά πάντα θα είναι λιγότερες από το απόλυτο «όλον». 

(Μουσική Ακολουθία) Κατανυκτικός Εσπερινός Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), 22.03.2020! Επιμέλεια Ιωάννου Τσούνη!

Η Ακολουθία τού Τέταρτου Κατανυκτικού Εσπερινού το Εσπέρας τής Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)!

Εκλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Ιωάννης Β. Τσούνης, Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Εισοδίων τής Θεοτόκου Νέας Φιλοθέης Αττικής.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! 22.03.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπτοσκυνήσεως)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) papline.gr.


Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr). 
Download σε μορφή pdf 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Β) papline.gr. 
Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή ΕΔΩ

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σξδ΄) Κυριακή Β΄των Νηστειών (Γρηγορίου τού Παλαμά)! 15.03.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Β΄ των Νηστειών
(Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά)
Ήχος Πλ. β΄, Εωθινό Στ΄΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακὴ δευτέρα τῶν Νηστειῶν, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. 


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τοις εν σκότει αμαρτημάτων...". Δοξαστικό των Αίνων Β΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής Γεωργίου Καμαριάρη.

β) "Άγιος Άγιος Κύριος Σαβαώθ...". Ο Επινίκιος Ύμνος όπως είθισται ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μέλος Αρχαίον, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Παύλου οδού Ψαρών Αθηνών Ευστάθιος Καστελιώτης.

γ) "Επι σοι Χαίρει... Την γαρ σην μήτρα...". Αντί του Άξιον Εστίν στη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Μέλος Αρχαίον, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Καβάλας Αρχέλαος Υψηλάντης.
δ) "Μή αποστρέψης...". Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει κλιµάκιο του Χορού Ψαλτών «Συµφωνούντων Μέλος», υπό τη χοραρχία του Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Γκίκα.

ε) "Χαλινούς αποπτύσας...". Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Γ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού, (Β΄ Κυριακή των Νηστειών). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Τελετουργικά θέματα! (Ϟα΄) Η δυνατότητα τέλεσης της ακολουθίας των Προηγιασμένων το εσπέρας της Παρασκευής! Του Λειτουργιολόγου Γεωργίου Ζαραβέλα!

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ


Η ακολουθία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων συνιστά ένα από τα δομικά μέλη του λειτουργικού τυπικού της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η τέλεσή της είναι συνδεδεμένη με τις απόλυτα νηστίσιμες και ευχαριστιακά κωλυόμενες ημέρες, εξαιτίας του πένθιμου χαρακτήρα τους. 

Ο εσπερινός χαρακτήρας της ακολουθίας των Προηγιασμένων είναι δεδομένος, αφού συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο της νηστείας των ημερών αυτών. Η νηστεία των καθημερινών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι αυστηρότατη και καταλύεται μονάχα μετά την τέλεση του εσπερινού και μάλιστα με ελαφρά ξηροφαγία, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών των πιστών. 

Η μετάληψη των Τιμίων Δώρων έρχεται ως επιστέγασμα της νηστείας της Τετάρτης και της Παρασκευής. Να σημειωθεί ότι αυτές οι δύο ημέρες είναι αφιερωμένες στη νηστεία καθ’ όλο το λειτουργικό έτος, με εξαίρεση τις περιόδους κατάλυσής της (Άγιο Δωδεκαήμερο, α’ εβδομάδα Τριωδίου, Διακαινήσιμος εβδομάδα, εβδομάδα Πεντηκοστής). Ο νηστίσιμος χαρακτήρας τους τονίζεται ακόμα περισσότερο κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, χωρίς αυτό να δηλώνει πως οι υπόλοιπες ημέρες της είναι εξ επόψεως νηστείας ελαφρότερες. 

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Εγκύκλιος Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας για τον νέο Κορωνοϊό (Covid-19)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

      Ἐν Νάξῳ  τῇ 11ῃ Μαρτίου 2020

Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς 
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας 
Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Μέ ἀφορμή τὶς ἐξελίξεις στό θέμα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (2019-nCov), ὁ ὁποῖος ἤδη ἔχει ἐμφανιστεῖ καί στή χώρα μας, αἰσθανόμενοι τό μέτρο τῆς εὐθύνης πού μᾶς ἀναλογεῖ, θεωροῦμε ἀναγκαῖο ὡς Ἱερὰ Μητρόπολη νὰ προβοῦμε στὴν λήψη μέτρων ἀντιμετώπισης τῆς ἐξάπλωσης αὐτοῦ καθὼς ἡ ἐπικινδυνότητα σχετικὰ μὲ τὸν συγκεκριμένο ἰὸ βρίσκεται ἀκριβῶς στὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποία αὐτὸς μεταδίδεται ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο. 

Ὡς ἐκ τούτου καί μέχρι οἱ συνθῆκες νά τό ἐπιτρέψουν: 

(Μουσική Ακολουθία) Κατανυκτικός Εσπερινός Β΄ Κυριακής των Νηστειών, 15η Μαρτίου 2020! Επιμέλεια Ιωάννου Τσούνη!

Η Ακολουθία τού Τρίτου Κατανυκτικού Εσπερινού το Εσπέρας τής Β΄Κυριακής των Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)!

Εκλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Ιωάννης Β. Τσούνης, Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Εισοδίων τής Θεοτόκου Νέας Φιλοθέης Αττικής και Χοράρχης τής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Χορωδίας "Ψαλτικής Διάκονοι"! 

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό των Αίνων Β΄ Κυριακής των Νηστειών (Γρηγορίου Παλαμά), σε μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου!

Το Δοξαστικό των Αίνων τής B΄ Κυριακής των Νηστειών (Γρηγορίου Παλαμά), σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή ΕΔΩ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (νβ’) «Η Ιερά Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο Γλινάδο»! Της Αρχαιολόγου Ειρήνης Βασιλάκη

Ειρήνης Βασιλάκη 
Αρχαιολόγου 

Ιερά Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Γλινάδου Νάξου
Το μεταβυζαντινό μονύδριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων βρίσκεται σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από τη Χώρα της Νάξου, στους πρόποδες του χωριού Γλινάδου, σε μια περιοχή που είναι εύφορη, γεμάτη περιβόλια και αμπελώνες. Η ιστορία του μοναστηριού αρχίζει στις 23 Αυγούστου του 1648. Τότε ο ευγενής Νάξιος Μιχαήλ Θεόφιλος και η σύζυγός του Αντωνίνα Ακριβού κάνουν μια γενναιόδωρη δωρεά ακίνητης περιουσίας τους στο ναό και το μοναστήρι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων του Ξηροποτάμου Αγίου Όρους (περιελάμβανε δύο αμπέλια, δύο χωράφια και δύο καταστήματα στο Μπούργο). Αυτή τους η προσφορά, η οποία αργότερα εμπλουτίστηκε, υπήρξε παράδειγμα και για άλλους Ναξιώτες δωρητές που αφιέρωσαν στην ίδια μονή του Άθωνος κτήματα κι έτσι αποτέλεσαν την βάση για να οικοδομηθεί το μοναστήρι του Γλινάδου. Ήδη πριν το 1660 θεωρείτο μετόχι της Μονής Ξηροποτάμου. Ουσιαστικά η μοναστική ζωή του ξεκίνησε το 1671, όταν κατέφθασαν στο νησί από το Άγιο Όρος, ο ηγούμενος Παρθένιος συνοδεία του ιερομονάχου Αβακούμ και του μοναχού Νικόδημου. Ο Παρθένιος Ξηροποταμηνός διετέλεσε ηγούμενος για δεκατρία χρόνια και διευθέτησε κατά βάση τα οικονομικά θέματα του μοναστηριού. Μετά την κοίμηση του τον διαδέχτηκε ο Γρηγόριος Σαντοριναίος, ερχόμενος και αυτός από το Άγιο Όρος. Η δράση του περιέλαβε κατά βάση το κτίσιμο νέων κελλιών στα βορειοδυτικά του καθολικού και την αύξηση της ακίνητης περιουσίας του μοναστηριού (εικ. 1-3 Απόψεις των γκρεμισμένων σήμερα κελλιών με την ενεπίγραφη χρονολογία 1688). Οι επόμενοι ηγούμενοι είναι ο Ιωσήφ Κοντοπίδης από τη Νάξο, ο Φιλόθεος, ο Γεώργιος Δέτζης, ο Μακάριος Λικίνιος, ο Μακάριος Ξηροποταμηνός και τελευταίος ο Νάξιος Σαμουήλ Λύκαρης. Το μοναστήρι διαλύθηκε το 1834 μετά από 181 έτη λειτουργίας, εξαιτίας του γνωστού οθωνικού διατάγματος του 1833 με βάση το οποίο έκλεισαν όσα μοναστήρια είχαν λιγότερους από έξι μοναχούς. Η περιουσία της Μονής πέρασε στην κυριότητα του κράτους. 

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ Νηστειών (Γρηγορίου Παλαμά)! 15.03.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Μεσονυκτικού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής B΄ Κυριακής των Νηστειών (Γρηγορίου Παλαμά)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου (Ψαλτική), Γ) papline.gr.

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σξγ΄) Α΄ Κυριακή των Νηστειών (Ορθοδοξίας)! 08.03.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Α΄ των Νηστειών
(Ορθοδοξίας)
Ήχος Πλ. α΄, Εωθινό Ε΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως 
τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκόνων, γενομένης παρὰ τῶν ἀειμνήστων Αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαὴλ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας, 
ἐπὶ τῆς Πατριαρχείας τοῦ ἁγίου καὶ Ὁμολογητοῦ Μεθοδίου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Η χάρις επέλαμψε..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
β) "Ελεήμον ελέησόν με... Τα πλήθη ...". Μετά τον Ν. Ψαλμόν την περίοδο τού Τριωδίου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.
γ) "Μωσής τω καιρώ τής εγκρατείας..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής Γεωργίου Καμαριάρη.
δ) "Έδωκας κληρονομίαν...". Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει η χορωδία μαθητών του "Σχολείου Ψαλτικής" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Φωτόπουλου.
ε) "Δεύτε εκκαθάρωμεν..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Ορθοδοξίας), Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν οι χοροί των αναλογίων του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευθερίων Κορδελιού Θεσσαλονίκης χοραρχούντος του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Γωνιάδη. 

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Α΄ των Νηστειών (Ορθοδοξίας)! 08.03.2020!

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Μεσονυκτικού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Α΄ Κυριακής των Νηστειών (Ορθοδοξίας)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου (Ψαλτική), Γ) papline.gr.

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 8η έως 14η Μαρτίου 2020!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

5η Διάλεξη τρίτου κύκλου σεμιναρίων Τυπικού "Γεώργιος Βιολάκης! 09.03.2020

Η πέμπτη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819),

 τὴν Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·
"Διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ Βιολάκη
γιὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή"Εἰσηγητής· ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, ἐφημέριος ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης Ἀθηνῶν, πτυχιοῦχος Θεολογίας, master Λειτουργικῆς.

Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι.

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Δ΄ Διεθνές Μουσικολογικό και Ἱεροψαλτικό Συνέδριο τού Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας!


Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει τὴν διοργάνωση στὸ Βόλο τοῦ Δ΄ Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Ἱεροψαλτικοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο, «“Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον” – Κατὰ Τόπους Ψαλτικὲς Παραδόσεις».

Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη, μιὰ μουσικὴ ἡ ὁποία σήμερα εἶναι γνωστὴ σὲ πολλὰ μέρη τῆς οἰκουμένης, κεντρίζει ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν προσοχὴ μουσικῶν, μουσικολόγων, λειτουργιολόγων, ἱστορικῶν της τέχνης, βυζαντινολόγων καὶ ἐρευνητῶν ἄλλων πεδίων.

Τὰ φαινόμενα τῆς διάδοσης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου καὶ οἱ πολλαπλὲς προσαρμογές της σὲ ἄλλες γλῶσσες, ποὺ ξεκίνησαν ἤδη κατὰ τὴν πρώτη χριστιανικὴ χιλιετία καὶ συνεχίζουν μέχρι τὶς μέρες μας, καθὼς καὶ οἱ μετέπειτα ἐξελίξεις καὶ ἐπεξεργασίες τῶν ψαλτικῶν ρεπερτορίων, δημιούργησαν μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἕναν τεράστιο πολιτισμικὸ πλοῦτο ποὺ χρήζει ἀνανεωμένης ἔρευνας καὶ συστηματοποίησης.

Οἱ προτάσεις γιὰ τὸ παρὸν συνέδριο μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω θεματικοὺς κύκλους, πάντα μὲ ἀναφορὰ σὲ μία ἢ καὶ σὲ περισσότερες τοπικὲς παραδόσεις τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὸν ἑλληνικὸ χῶρο καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς οἰκουμένης:

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Κυριακής τής Ορθοδοξίας! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου!

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Α΄ Κυριακής των Νηστειών (Ορθοδοξίας), σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή ΕΔΩ