Σάββατο 30 Απριλίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τογ΄) Κυριακή Αντίπασχα (τού Θωμά)! 01.05.2022

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Αντίπασχα

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων…», «Μεθ' ἡμέρας ὀκτώ…», «Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυμος...», «Τῶν Μαθητῶν δισταζόντων...» σε Ήχο Α΄ και τα «Μετὰ τὴν Ἐγερσίν σου Κύριε…», «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων...» σε Ήχο Β΄. Στιχηρά Ιδιόμελα τού Εσπερινού της Κυριακής τού Αντίπασχα. Ψάλλει ο Άρχων Α΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Κιοσσέογλου και ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλτηρίω" υπό την χοραρχία τού Κωνσταντίνου Μπουσδέκη.
β) "Άσωμεν πάντες λαοί" Η Α΄, Γ΄ και Θ΄ Ωδή τού Κανόνος τής εορτής τού Αντίπασχα. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο π. Μάξιμος Βατοπαιδινός.
γ) "Μεθ'  ημέρας οκτώ..." Δοξαστικό τής Δεσποτικής εορτής τού Αντίπασχα. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.
δ) "Σε την φαεινήν λαμπαδα..." Αντί τού Άξιον εστίν την Κυριακή τού Αντίπασχα. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ε) "Επαίνει Ιερουσαλήμ..." Κοινωνικό της Κυριακής τού Αντίπασχα. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Καβάλας Αρχέλαος Υψηλάντης.

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Αντίπασχα (τού Θωμά)! 01.05.2022

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής τού Αντίπασχα, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Ζωοδόχου Πηγής! 29.04.2022

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Η Ακολουθία τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Ζωοδόχου Πηγής!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας, Γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

(Νέα Έκδοση) Σύντομον Αναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου! Επιμέλεια Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Κυκλοφόρησε το Σύντομον Αναστασιματάριον του Πέτρου Πελοποννησίου, τρίτο μελέτημα στη σειρά Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος – Μουσικολογικά Μελετήματα των εκδόσεων της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου σε επεξεργασία, μεταγραφή και επιμέλεια χειρογράφων και μουσικών κειμένων του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου.

Το Μελέτημα αποτελείται από το βιβλίο και την επισυναπτόμενη ψηφιακή κάρτα.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, έπειτα από τη σύντομη αναφορά στην διαδρομή του Αναστασιματαρίου του Πέτρου, εστιάζει στην αντιμετώπισή του τόσο από τους διάφορους ερευνητές όσο και από αυτούς που εισηγούνται την ψαλμώδησή του μέσα από τη μια ή την άλλη (συνήθως τη δική τους) «παράδοση» – προφορική και γραπτή. Στη συνέχεια προσφέρεται το μουσικό κείμενο του Αναστασιματαρίου σε αντικριστή παράθεση: αριστερά το Σύντομο Αναστασιματάριο του Πέτρου στην παλαιότερη γραφή από αυτόγραφο του Πέτρου Βυζαντίου και δεξιά πληκτρολογημένο κείμενο στη Νέα Μέθοδο (εξήγησις Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, επιδιόρθωσις δε Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος) στηριγμένο σε δύο χειρόγραφα, τα οποία συμπληρώνονται από τα ευρισκόμενα μέλη στην πρώτη έντυπη έκδοση του Αναστασιματαρίου του 1820.

Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τοβ΄) Κυριακή τού Πάσχα! 24.04.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τού Πάσχα

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν 
τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Την σήμερον μυστικώς..." Δοξαστικό τού Εσπερινού του Μ. Σαββάτου το πρωί (Α΄Αναστάσεως). Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Καβάλας Αρχέλαος Υψηλάντης.
β) "Σιγησάτω πάσα σαρξ..." Αντί του Χερουβικού και τού Κοινωνικού κατά τη Θεία Λειτουργία τού Μ.Βασιλείου το Μ. Σάββατο το πρωί. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό τη χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
γ) "Αναστάσεως ημέρα..." Δοξαστικό της Αναστάσεως. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης Ιωάννης Χασανίδης.
δ) "Οσοι εις Χριστόν..." Αντί τού Άγιος ο Θεός κατά την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Τού Βήματος, Ήχος Α΄. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.
ε) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε..." Κοινωνικό της Αναστάσεως. Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αγγελικός Χορός", υπό την χοραρχία τού Γεωργίου Καραγιαννάκη.

Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή τού Πάσχα! 24.04.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τής Θείας Λειτουργίας τού Μεγάλου Βασιλείου (Α΄ Ανάσταση), της Παννυχίδο,  τού Αναστάσιμου Όρθρου και τής Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής τού Πάσχα, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Τρίτη 19 Απριλίου 2022

(Μουσικό κείμενο) Και νυν Αίνων "Η Βεβυθισμένη τη αμαρτία" συμπληρωμένο. Προσαρμογή μέλους Δημήτριος Παπάνης

Κατά την Ακολουθία τού Όρθρου τής Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης και συγκεκριμένα κατά το "Καί νῦν..." των Αίνων, στο Ιδιόμελο "Ἡ βεβυθισμένη τῇ ἁμαρτίᾳ" παρατηρούμε ότι σε όλα τα μουσικά κείμενα απουσιάζουν δύο φράσεις σε σχέση με το λειτουργικό κείμενο. Η πρώτη φράση που απουσιάζει είναι: "Ἴδε ὁ ἔχων ἐξουσίαν συγχωρεῖν ἁμαρτίας..." και η δεύτερη παράληψη είναι από την φράση "... ἐκ τοῦ κλύδωνος τῆς ἁμαρτίας μου δέομαι..." οι λέξεις "...μου δέομαι...". Πρώτος που συμπεριέλαβε αυτές τις δύο παραλήψεις σε μουσικό κείμενο ήταν ο αείμνηστος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης στο μουσικό βιβλίο "Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα", σελ. 64, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004. 

Με αφορμή αυτή τη διαπίστωση, στοιχειοθετήσαμε το εν λόγω Ιδιόμελο επί τη βάσει Πέτρου Λαμπαδαρίου και αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη. Την προσαρμογή τού μέλους πραγματοποίησε ο Λαμπαδάριος τού Ι.Μ. Ναού Ζωοδόχου Πηγής Νάξου κ. Δημήτριος Παπάνης. 

Download σε μορφή pdf ΕΔΩΔευτέρα 18 Απριλίου 2022

(Νέα έκδοση) Το Εξαποστελάριον "Τον Νυμφώνα σου βλέπω", Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής! Του π. Νεκταρίου Πάρη

Εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε τὴν νέα μουσικὴ συγγραφὴ τοῦ π. Νεκταρίου Πάρη, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ἡ παροῦσα ἐργασία φέρει στὸ προσκήνιο τὸ λαοφιλὲς ἐξαποστειλάριο τῆς μεγάλης ἑβδομάδος «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω» καὶ διατίθεται δωρεὰν σὲ ψηφιακὴ μορφή.

Τὸ παρὸν ἐγχειρίδιο θὰ ἀποτελέσει ἀντικείμενο προβληματισμοῦ γιά την ἐν γένει ἱστορικὴ καὶ μουσικὴ πορεία τοῦ τροπαρίου, τὸ ὁποῖο δέχτηκε μεγάλες ἐπιδράσεις καὶ ἐπιρροὲς ἀνὰ τὰ ἔτη.

Ἐπίσης, ἐπι τὴ συμπληρώσει τῶν τριάντα ἐτῶν θεοφιλοῦς ποιμαντορίας του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καὶ πρὸς τιμὴν τοῦ προσώπου του.

Διασώζονται πάρα πολλὲς ἐκτελέσεις ψαλτῶν ἀλλὰ καὶ ψαλτικῶν χορῶν, ὅμως μεταξὺ ὅλων αὐτῶν διακρίνεται καὶ γίνεται γιὰ πρώτη φορὰ καταγραφὴ τῆς ψαλτικῆς ἀπαγγελίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης θέτει εἰς τὴν πορεία τοῦ παρόντος μέλους τὸ λιθαράκι του, τὸ ὁποῖο δὲν γίνεται νὰ περάσει ἀπαρατήρητο. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν καταγραφὴ φαίνεται ἡ ἐμπειρία καὶ πεῖρα ποὺ φέρει ἀπὸ τὰ παλαιὰ ὁ Πατριάρχης, ἀπόλυτα σεβόμενος τὴν παράδοση.

Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τοα΄) Κυριακή των Βαΐων! 17.04.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Βαΐων

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τὴν λαμπρὰν καὶ ἔνδοξον πανήγυριν 
τῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Την κοινήν Ανάστασιν..." Απολυτίκιο τής Κυριακής των Βαΐων. Μέλος Αργόν, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
β) "Σήμερον η χάρις...", "Την σεπτήν Ανάστασιν..." Στιχηρο Ιδιόμελο και Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
γ) "Ωφθησαν αι πηγαί..." Αργές Καταβασίες της Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Νικόλαος Ιωσηφίδης
δ) "Προ εξ ημερών τού Πάσχα..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής των Βαΐων. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
ε) "Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν..."  Η Θ΄Ωδή που ψάλλεται αντί τού Άξιον εστίν την Κυριακή των Βαΐων. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Βαΐων! 17.04.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής των Βαΐων, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

6η Διάλεξη τέταρτου κύκλου Σεμιναρίων Τυπικού "Γεώργιος Βιολάκης! 13.04.2022


Ο 4ος κύκλος μηνιαίων διαλέξεων τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» γιὰ τὴν περίοδο 2021-2022 εἶναι ἀφιερωμένος στὸ γενικὸ θέμα· «῾Η ἀξία τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας γιὰ τὴν σύγχρονη ὀρθόδοξη λατρεία».

Εἰσηγητής· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος, πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Θεολογίας.


Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἡ ἔκτη τακτικὴ μηνιαία διάλεξις τοῦ 4ου κύκλου θὰ πραγματοποιηθῇ

 τὴν Τετάρτη 13 ᾿Απριλίου 2022, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ εἰδικὸ θέμα·

"῎Αγνωστες διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ Βιολάκη" 

῾Η διάλεξις θὰ πραγματοποιηθῇ μὲ ταυτόχρονη (σύγχρονη) ἐξ ἀποστάσεως (τηλόθεν) παρακολούθησι καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom (Ζούμ).

Δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης γιὰ ἑτεροχρονισμένη παρακολούθησι μαγνητο­σκοπημένων συναντήσεων ἢ γιὰ συμμετοχὴ ἀπὸ τηλεφώνου ἢ γιὰ ἄλλους τρόπους συμμετοχῆς.

Σάββατο 9 Απριλίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο (το΄) Σάββατο Ακαθίστου Ύμνου, Ε΄ Κυριακή των Νηστειών! 09.04.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Σάββατο Ακαθίστου Ύμνου
Ε΄ Κυριακή των Νηστειών
(Οσίας Μαρίας των Νηστειών)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σαββάτῳ τῆς πέμπτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, ἑορτάζομεν τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πέμπτῃ τῶν Νηστειῶν, διετάχθημεν μνήμην ποιεῖσθαι 
τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) Ακάθιστος Ύμνος. Η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου (από την αρχή έως και τα εφύμνια τής Γ΄ στάσης των χαιρετισμών). Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης, ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης και ο Λαμπαδάριος τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Βασίλειος Βλέτσης.
β) "Τη Υπερμάχω..." Θεομητορικό Κοντάκιο. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ.δ΄.Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Βόλου Βασίλειος Αγροκώστας.
γ) "Ουκ έστιν η Βασιλεία..." Δοξαστικό των Αίνων τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αυγυπτίας). Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη, π. Νεκτάριος Πάρης
δ) "Επί σοι χαίρει..." Αντί τού Άξιον εστίν είς την Θεία Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου.Μέλος Δημητρίου Σουρλαντζή, Ήχος Πλ.α΄ Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσελεούσης Αθηαίνου Κύρπου Ευάγγελος Γεωργίου.
ε) "Θαυμαστή τού Σωτήρος..." Ιδιόμελο των Αποστίχων του Κατανυκτικού Εσπερινού της Ε' Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψαλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/Πόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
στ) "Θεοτόκε Παρθένε...", "Βαπτιστά τού Χριστού...": Απολυτίκια των Κατανυκτικών Εσπερινών τής Μ. Τεσσαρακοστής. Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Τσατσαρώνης.

Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Ε΄ Κυριακή των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)! 10.04.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού ΣΤ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας), σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)


Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Διαδικτυακό Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης! Βασικά στοιχεία και τεχνικές συγκρότησης ενός Ψαλτικού Χορού!

Στο πλαίσιο του οκτάμηνου σεμιναριακού κύκλου μαθημάτων Ψαλτικής Τέχνης (Νοέμβριος – Ιούνιος), το οποίο έχει διοργανώσει ο Χορός Ψαλτών Χίου σε συνεργασία με το Ωδείο «Αιγέας», θα πραγματοποιηθούν δυο μαθήματα αφιερωμένα στα βασικά στοιχεία και τις τεχνικές συγκρότησης ενός Ψαλτικού Χορού. 

Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν την τέχνη της διευθύνσεως της εκτελέσεως ενός μουσικού έργου, την ταυτόχρονη και συγχρονισμένη απόδοση του έργου, τεχνικές που αφορούν στην ομοιομορφία του ακούσματος και της πειθαρχίας του χορού, της μετρικής και ρυθμικής συνέπειας, της ανάδειξης των μελωδικών φράσεων και όλων των μικροποικιλμάτων στην από χορού απόδοση των μαθημάτων. 

Επίσης θα γίνει διδασκαλία με οπτικά παραδείγματα διεύθυνσης του χορού, ώστε οι χοράρχες να μάθουν να επικοινωνούν τις οδηγίες τους στα μέλη του χορού τους με κινήσεις των χεριών τους, εισαγωγής, εκτόνωσης και κατάληξης του μέλους με χειρονομική σημειολογία. Μέσα από την γνώση αυτή θα μπορέσει ο Χοράρχης να αποκτήσει συνείδηση του σχηματισμού των χεριών του διαγράφοντας στον ορίζοντα όλα τα μικροποικίλματα, οπτικοποιώντας τα με ακρίβεια καθώς και χρήση άλλων άηχων τρόπων επικοινωνίας, όπως το βλέμμα και οι σχηματισμοί – εκφράσεις του προσώπου.

(Μουσική Ακολουθία) Η Ακολουθία τού Ακαθίστου Ύμνου! 08.04.2022

 Η Ακολουθία τού Ακαθίστου Ύμνου σε παρασημαντική!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελων: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

(Ανέκδοτα Μουσικά κείμενα) Χερουβικό και Κοινωνικό "Εις πάσαν την γην...", μέλοςΓρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄ Λέγετος!

Χερουβικό και Κοινωνικό εις μνήμην Αποστόλων σε Ήχο Λέγετο και μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.

Το χειρόγραφο χαρακτηριστικά αναφέρει: "Ο εξ Ιασίου φίλος τού διδασκάλου Λαμπαδαρίου και ομώνυμος αυτού, ο Άρχων Μέγας Καμινάρης κύριος Γρηγόριος, ζητήσας παρά της αυτού μουσικολογιότητος είς ήχον λέγετον Χερουβικόν και Κοινωνικόν εμελούργη τα ακόλούθως, ήχος λέγετος".

Την επιμέλεια και την ηλεκτρονική δακτυλογράφηση των μελών έκανε ο Ψάλτης και μουσικός Χρίστος Ψωμιάδης, από παλαιό χειρόγραφο κατοχής του που πλέον έχει απολεσθεί, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση να το δημοσιεύσουμε στο ιστολόγιό μας για το κοινόν όφελος! 

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 2 Απριλίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τξθ΄) Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! 03.04.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Δ΄ Κυριακή των Νηστειών
(Αγίου Ιωάννου τής Κλίμακος)
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό Η΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τετάρτῃ τῶν Νηστειῶν, μνήμην ποιοῦμεν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..." Πεντηκοστάρια τού Τριωδίου. Μέλος Εμμανουήλ Φαρλέκα, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό τη χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεώργιου Κωνσταντίνου.
β) "Δεύτε εργασώμεθα..." Δοξαστικό των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη π. Νεκτάριος Πάρης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη π. Νεκτάριος Πάρης.
δ) "Ο τον αμπελώνα φυτεύσας...": Το α΄στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄ Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος
ε) "Λησταίς λογισμοίς..." : Το β΄ στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! 03.04.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος), σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.