Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Ψαλτικό Εορτόδρομιο! Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου! 31.08.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής τής Καταθέσεως τής Τιμίας Ζώνης τής Υπεραγίας Θεοτόκου (31 Αυγούστου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Κωνσταντίνος Γράμπας.


Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αποτομή Κεφαλής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου! 29.08.2022

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Αποτομής τού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού (29 Αυγούστου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) Papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας, γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τϞα΄) Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου! 28.08.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου
Ήχος Β΄, Εωθινό ΙΑ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σταυρόν χαράξας..." Αργές Καταβασίες (Α΄ Χορόυ) της εορτής τού Τιμίου Σταυρού. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
β) "Φανερών εαυτόν..." ΙΑ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Ελευθερίου Γεωργιάδη, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό Μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καμαριάρη.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου! 28.08.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  IΑ΄ Ματθαίου, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

(Μουσικό κείμενο) Άξιον εστίν σε Ήχο Πλ.δ΄! Μέλος Σιλουανού Μπραζιτίκου!

Το Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Το μέλος είναι τού Ψάλτου, Μαθηματικού και Επίκουρου Καθηγητού τού Πανεπιστημίου Κρήτης Σιλουανού Μπραζιτίκου τού εκ Τρίκκης σε Ήχο Πλ.δ΄ Επτάφωνο.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μπραζιτίκο για την χορήγηση τής άδειας να ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα μας  το εν λόγω "Άξιον εστίν" δια το κοινόν όφελος.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τπθ΄) Κυριακή Ι΄ Ματθαίου! 21.08.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ι΄ Ματθαίου
Ήχος Α΄, Εωθινό Ι΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:

α) "Η των ουρανών υψηλοτέρα..." Ιδιόμελο τής Λιτής τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρίστος Κυριακόπουλος.
β) "Τη ενδόξω Κοιμήσει Σου...", "Εκ περάτων συνέδραμον...". Στιχηρά Προσόμοια των Αίνων τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.Μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Δ΄ Αργός Ειρμολογικός. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
γ) "Μετά την εις Άδου..." Ι΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Υμνός. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ι΄ Ματθαίου! 21.08.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  I΄ Ματθαίου, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τπη΄) Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου! 15.08.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κοίμησις τής Υπεραγίας Θεοτόκου


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Θεαρχίω νεύματι..." Οκτάηχο Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπεπερινού τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία (ΟΕΒΥΧ) υπό την χοραρχία τού Μιχαήλ Μακρή.
β) "Δεύτε ανυμνήσωμεν λαοί...", "Δαυϊτικήν ωδήν..." Απόστιχα ιδιόμελα (Α΄ Χορού), τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη, π. Νεκτάριος Πάρης.
γ) "Ότε εξεδήμησας..." Δοξαστικό των Αποστίχων τού Εσπερινού, τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο "Χορός Αγγελικός" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καραγιαννάκη.
δ) "Πεποικιλμένη τη θεία δόξη..." Ειρμός τής Α΄ Ωδής των Καταβασίων τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλτηρίω".
ε) "Τη αθανάτω σου..." Δοξαστικό των Αινών τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αναστάσιος Μεντάκης.

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Κοίμησις Υπεραγίας Θεοτόκου! 15.08.2022

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (15 Αυγούστου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) Papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας, γ) Νικόλαος Βαρβαρήγος, δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Θ΄ Ματθαίου! 14.08.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  Θ΄ Ματθαίου, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τπζ΄) Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος! 06.08.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Η Μεταμόρφωση τού Σωτήρος


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) " Προτυπών την Ανάστασιν...", "Δεύτε αναβώμεν...", "Πέτρω και Ιωάννη και Ιακώβω...". Τα Δοξαστικά των Στιχηρών, τής Λιτής και των Αποστίχων τής Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
β) "Νόμου και Προφητών..." Και νυν τής Λιτής της Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Χάρης Τρασάνης.
"Παρέλαβεν ο Χριστός..." Δοξαστικό των Αίνων τής Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.
"Νυν τα ανήκουστα..." Αντί τού Άξιον εστίν κατά την Θεία Λειτουργία τής Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
"Εν τω φωτί τής δόξης..." Κοινωνικό τής Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Μέλος Μανουήλ Χρυσάφου τού παλαιού, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Θεσσαλονικείς Υμνωδοί" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Ιωάννου Λιάκου.

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 07.08.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  Η΄ Ματθαίου, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Νικόλαος Βαρβαρήγος.

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Μεταμόρφωση τού Σωτήρος! 06.08.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος (6 Αυγούστου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) Papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας, γ) Νικόλαος Βαρβαρήγος, δ)Βασίλειος Σταθόπουλος.