Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (υθ΄) Περιτομή τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού! 01.01.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Η Περιτομή τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Ήχος Δ΄, Εωθινό Ζ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ...", "Ουκ επεσχύνθη...": Κεκραγάριο και 2 Στιχηρά τής Δεσποτικής εορτής της Περιτομής τού Κυρίου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
β) "Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα..." Διπλές Καταβασίες των Θεοφανείων (Α΄ Χορού). Ήχος Β΄ Ειρμολογικός. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Σταύρος Πήλιουρας.
https://www.youtube.com/watch?v=m3yE8qlL8gs
γ) "Εξεχύθη η χάρις..." Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής τού Αγίου Βασιλείου. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Ελευθέριος Γεωργιάδης.
https://www.youtube.com/watch?v=glZCFjHpqr4
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ε) "Την γαρ σην μήτραν...". Αντί τού Άξιον εστίν στη Θεία Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου. Μέλος Ιωάννου Παλάση κατ ερμηνεία Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Η κατά σάρκα Περιτομή τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού! 01.01.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  της Περιτομής τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο εορτολογικός κύκλος των Χριστουγέννων (Μέρος Β΄)! Πανοσ. Αρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη


Πανοσ. Αρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη
Θεολόγου - Λειτουργιολόγου
Ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης

              

 IV. «Πάσχα τοῦ Χειμῶνα»

      Ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων λόγῳ τῆς μεγάλης θεολογικῆς της σπουδαιότητος  ἀποτελεῖ μαζὶ μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα τοὺς δύο μεγάλους πόλους γύρω ἀπὸ τοὺς ὁποίους στρέφεται τὸ λειτουργικὸ ἔτος. Τὸ Πάσχα εἶναι ἡ κορωνὶς τῶν κινητῶν καὶ τὰ Χριστούγεννα τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν. Εἰδικὰ δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡ «μητρόπολις» τῶν ἑορτῶν κατὰ τὸν Ἅγ. Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, γιατὶ τὸ γεγονὸς ποὺ ἑορτάζουμε κατ’ αὐτὴ εἶναι ἡ προϋπόθεση ὅλων τῶν ἄλλων σταθμῶν τῆς σωτηρίας μας. Ἂν δὲν ἐγεννᾶτο ὁ Χριστὸς οὔτε θὰ ἐβαπτίζετο, οὔτε θὰ ἐδίδασκε καὶ θὰ ἐθαυματούργει, οὔτε θὰ ἔπασχε καὶ θὰ ἀνίστατο.[1]

Οἱ ἀκολουθίες τῶν Χριστουγέννων εἶναι συνειδητὰ κατασκευασμένες κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα τοῦ Κυρίου, τῆς ἁγίας Του Ἀναστάσεως. Τηρεῖται μία τεσσαρακονθήμερη νηστεία. Γίνονται προεόρτιες ἑτοιμασίες. Ὑπάρχουν οἱ Μεγάλες Ὧρες μὲ τὰ ἀναγνώσματα τῶν προφητειῶν, οἱ ἀποστολικὲς ἐπιστολές, τὰ Εὐαγγέλια καὶ οἱ ὕμνοι τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς, ποὺ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ τὴν ἑσπερινὴ λειτουργία τοῦ Ἁγ. Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα τελεῖται ὁ Ὄρθρος ποὺ καταλήγει στὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ ἑορτασμὸς συνεχίζεται γιὰ νὰ φθάσει στὴν ὁλοκλήρωσή του σαράντα ἡμέρες ἀργότερα μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. Στὴν καρδιὰ τῆς ἑορταστικῆς περιόδου ἐξακολουθεῖ νὰ βρίσκεται ἡ ἀρχικὴ «Ἑορτὴ τῶν Φώτων», τὰ Ἅγια Ἐπιφάνεια.

Τὰ ᾄσματα τῶν ἀκολουθιῶν καὶ οἱ ὕμνοι τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων, τοῦ Πάσχα τῆς ἐνσαρκώσεως καὶ τῆς ἐν σαρκὶ ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ, ἐπαναλαμβάνουν ἐκεῖνα τῆς Λαμπρῆς, τοῦ Πάσχα τοῦ θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Γέννηση καὶ ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου συνδέονται ἄμεσα μὲ τὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Γεννήθηκε μὲ σκοπὸ νὰ πεθάνει. Βαπτίστηκε μὲ σκοπὸ νὰ ἀναστηθεῖ.

Τὸ Πάσχα τοῦ Σταυροῦ Του προετοιμάσθηκε ἀπὸ τὸ Πάσχα τῆς ἐλεύσεώς Του. Τὸ Πάσχα τῆς Ἀναστάσεώς Του ξεκίνησε μὲ τὸ Πάσχα τῆς ἐνσαρκώσεώς Του. Τὸ Πάσχα τῆς δόξης Του προαναγγέλθηκε μὲ τὸ Πάσχα τοῦ Βαπτίσματός Του. Νὰ τὶ ἑορτάζουν κάθε χρόνο οἱ Χριστιανοὶ σὲ ἐκεῖνο ποὺ πρῶτο ὁ π. Ἀλ.Σμέμαν ἀποκάλεσε «Πάσχα τοῦ χειμῶνα».[2]

Ἀς δοῦμε ὅμως πῶς ἐξελίχθηκε χρονολογικὰ ὅλος αὐτὸς ὁ ἑορταστικὸς κύκλος περὶ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ συνεορτασμὸ τῶν δύο αὐτῶν μεγάλων ἑορτῶν.

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

(Μουσικό κείμενο) Λειτουργικά Μ. Βασιλείου Συντμηθέντα υπό Χαραλάμπους Τσερκέζη!

Τα Λειτουργικά που ψάλλονται κατά την τέλεση τής Θείας Λειτουργίας τού Μεγάλου Βασιλείου, συντμηθέντα υπό τού Λαμπαδαρίου τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μηνά Ηρακλείου Κρήτης Χαραλάμπους Τσερκέζη!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022

Ο εορτολογικός κύκλος των Χριστουγέννων (Μέρος Α΄)! Πανοσ. Αρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη

Πανοσ. Αρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη
Θεολόγου - Λειτουργιολόγου
Ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ[1] 


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Στὴν Καινὴ Διαθήκη ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ λαμβάνει χῶρα ἐνσάρκως, πλέον. Ὅλοι οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιὰς Διαθήκης «εἶδαν» τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Μεσσία ὁ ὁποῖος θὰ λυτρώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας, ὅμως δὲν ἔζησαν τὸ μεγάλο αὐτὸ γεγονός. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Παναγία, ὁ Ἰωσήφ, οἱ Ἄγγελοι, οἱ Ποιμένες, ὅλη ἡ κτίση συμμετέχει στὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ λαμβάνει Χάρη ἀπὸ τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὅλη ἡ κτίση ἀνυμνεῖ κατ’ αὐτὴν τὸν Δημιουργό της. Κύριος δὲ καὶ πρωταρχικὸς σκοπὸς καὶ στόχος αὐτῆς τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ἡ θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ σ’ αὐτὴν ἀποβλέπει.[2]

Ἀποβλέπει ἐν ὀλίγοις διὰ τῆς ἐνανθρωπίσεώς του στὴν καταστροφὴ τῶν ἔργων τοῦ διαβόλου, στὸ νὰ σηκώσει τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, νὰ σώσει τοὺς ἁμαρτωλοὺς καλῶντάς τους σὲ μετάνοια, νὰ εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, νὰ δώσει ζωὴ στοὺς ἀνθρώπους, νὰ σώσει αὐτοὺς καὶ τὸν κόσμο. Δίνει τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνακαινίσεως στὸν ἄνθρωπο, ἁγιάζει τὴν ἀνθρώπινη σάρκα καὶ τὸν φέρνει κοντὰ στὸν Θεό. Διώχνει τὴν ἄγνοια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πλάνη, διδάσκει τὴν ταπείνωση καὶ ἀποκτείνει τὸν θάνατο. Εἶναι ὁ Νέος Ἀδὰμ ποὺ ἐπανορθώνει τὸ παράπτωμα τοῦ παλαιοῦ Ἀδὰμ καὶ εὐεργετεῖ τοὺς ἀνθρώπους ντύνοντάς τους μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀθανασίας. Φέρνει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀγαλλίαση καὶ χαρίζει τὴν ἐλευθερία, τὴ ζωὴ καὶ τὴ λύτρωση. Ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ «οἰκειώνει» καὶ πάλι τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν παράδεισο τῆς τρυφῆς καὶ νὰ τὸν ἐπαναγάγει στὴν Ἐδέμ.[3]

Αὐτὸ τὸ μεγάλο γεγονός, «τὴ γιορτὴ τοῦ κόσμου καὶ τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἐνανθρωπίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτοῦ τοῦ ἄστρου ποὺ φωτίζει μόνιμα τὴ νύχτα τοῦ κόσμου καὶ δείχνει τὴν ὁδὸ στοὺς σοφούς, ποὺ ξέρουν νὰ προσκυνᾶνε μόνο τὴ σαρκωμένη Σοφία τοῦ Θεοῦ, τὴ Σοφία ποὺ οἰκοδομεῖ, μὲ τὸ ὑλικὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀποτυχίας καὶ ἁμαρτίας, τὴν κοινὴ πόλη τῆς Βασιλείας, τὸ σῶμα τοῦ ἀναστημένου Ἀδάμ,[4] ὥρισε ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ ἑορτάζεται στὶς 25 Δεκεμβρίου.

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτική (υη΄) Κυριακή των Χριστουγέννων! 25.12.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Η κατα σάρκα Γέννησις τού Σωτήρος Χριστού


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Αυγούστου μοναρχήσαντος..." Δοξαστικό των στιχηρών τού Εσπερινού τής Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
β) "Χριστός γεννάται δοξάσατε..." ΟΙ Ειρμοί του Πεζού κανόνος τής εορτής των Χριστουγέννων (Α΄ Χορού). Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
γ) "Ευφραίνεσθε δίκαιοι...", "Ο Πατήρ ευδόκησεν..." Στιχηρά των Αίνων τής Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη, π. Νεκτάριος Πάρης.
δ) "Ότε καιρός..." Δοξαστικό των Αίνων τής Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
ε) "Λύτρωσιν απέστειλε..." Κοινωνικό τής Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Αβραάμ Ευθυμιάδη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη, π. Νεκτάριος Πάρης.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Η κατά σάρκα Γέννησις τού Σωτήρος Χριστού! 25.12.2022

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Μεσονυκτικού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  των Χριστουγέννων.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος, Νικόλαος Βαρβαρήγος.

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

(Μουσική Ακολουθία) Η Ακολουθία των Μ. Ωρών των Χριστουγέννων! 23.12.2022

Οι Ακολουθίες τού Όρθρου και των Μεγάλων Ωρών τής Δεσποτικής εορτής τής Χριστού Γεννήσεως!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).
 

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

(Ανέκδοτο Μουσικό Κείμενο) Διπλές Καταβασίες Χριστουγέννων κατ' ερμηνεία Λεωνίδα Αστέρη και Βασιλείου Εμμανουηλίδη!

Διπλές Καταβασίες τῶν Χριστουγέννων. Τὰ μὲν τοῦ Α' Χοροῦ καταγράφησαν ἀπὸ ἐκτελέσεις τοῦ Ἄρχοντος τ. Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδου Ἀστέρη, τὰ δὲ τοῦ Β' Χοροῦ ἀπὸ ἐκτελέσεις τοῦ Ἄρχοντος τ. Λαμπαδαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Βασιλείου Ἐμμανουηλίδου.

Γιὰ τὴν καταγραφή τῶν Καταβασιῶν χρησιμοποιήθηκαν οἱ ἠχογραφήσεις: Α) Ζωντανὴ ἠχογράφηση τῆς 25ης Δεκεμβρίου 1990, ἀπὸ τὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ (Η ηχογράφηση ΕΔΩ). Β) Γιὰ τὴν πεζή καταβασία τῆς Δ' ᾨδῆς ποὺ ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν ἠχογράφηση, χρησιμοποιήθηκε ἠχογράφηση τῆς 23ης Δεκεμβρίου 1990, ἀπὸ τὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ. Ἀπὸ τὴν ἴδια ἠχογράφηση ἐλήφθη καὶ ἡ φράση «Θεὸς ὢν εἰρήνης Πατὴρ οἰκτιρμῶν» (Η ηχογράφηση ΕΔΩ). Γ) Τέλος ἡ φράση «εἰς ἀνάπλασιν Λόγος» τῆς ἰαμβικῆς Δ' ᾨδῆς, ἐλήφθη ἀπὸ ἠχογράφηση τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, ὅπου ψάλλουν οἱ Ἀρχοντες Βασίλειος Νικολαΐδης καὶ Βασιλείος Ἐμμανουηλίδης.

Ἡ καταγραφὴ ἔγινε ἐξ ἀκοῆς ὑπὸ Ἰωάννου Μουσελλῆ τοῦ Καλυμνίου, Α' Ἱεροψάλτου Ἰ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Καλύμνου (Καλαμνιώτισσα), τόν ὁποίο εὐχαριστούμε πάρα πολύ. Τήν στοιχειοθεσία τῶν μελῶν ἔκανε ὁ κ. Κωνσταντῖνος Στεργίου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (υζ΄) Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως! 18.12.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως
Ήχος Β΄, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Δανιήλ ανήρ επιθυμιών..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο μακαριστός Πρωτοψάλτης τού Πρωτάτου Αγίου Όρους Διακο Διονύσιος Φιρφιρής.
β) "Παρήλθεν η σκιά..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Δεξιάς Θεσσαλονίκης Χρήστος Χαλκιάς.
γ) "Φως ιλαρόν..." Επιλύχνιος Ύμνος. Μέλος Αργό Πατμιακής Παραδόσεως, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
δ) "Των νομικών διδαγμάτων..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής προ τής Χριστού Γεννήσεως. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
ε) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή προ τής Χριστού Γεννήσεως! 18.12.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  προ τής Χριστού Γεννήσεως, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, μέλος Μάριου Αντωνίου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής προ τής Χριστού Γεννήσεως.

Το μέλος  είναι από τον Πρωτοψάλτη τής Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Κύπρου Μάριο Αντωνίου, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ που παραχώρησε το εν λόγω Δοξαστικό προς δημοσίευση στο ιστολόγιό μας για το κοινόν όφελος.

Downoload σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Σπυρίδωνος Τριμυθούντος! 12.12.2022

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Σπυρίδωνος Τριμυθούντος τού θαυματουργού, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Μελίσματα Ψαλτικής (υστ΄) Κυριακή ΙΑ΄ (Αγίων Προπατόρων)! 11.12.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά
(Αγίων Προπατόρων)
Ήχος Α΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Αινείτε Αυτόν πάντες οι Άγγελοι Αυτού..." Εκ των Πασαπνοάριων. Μέλος Χρυσάφου τού νέου, Ήχος Α΄ τετράφωνος. Ψάλλει ο Γέρων Αντίπας Αγιορείτης, Γέροντας τού Ιβηρίτικου κελλίου Αγίας Άννας Αγίου Όρους (τότε Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Μονής Δοχειαρίου) και ο νυν Καθηγούμενος τής Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Γέρων Αμφιλόχιος.
β) "Δεύτε άπαντες..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής των Αγίων Προπατόρων. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Βαρύς εναρμόνιος εκ του Ζω. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
γ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄ επτάφωνος. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Δι΄ ευχών των Αγίων..."  Μάθημα. Μέλος Ιωάσαφ Διονυσιάτου, Ήχος Α΄ Τετράφωνος. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Χίου υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλύτου Χίου Ηρακλή Μαλανδρίνου.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά (Αγίων Προπατόρων)! 11.12.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  ΙA΄ Λουκά (Αγίων Προπατόρων), σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

(Μουσικό ηλεκτρονικό βιβλίο) "Μουσικόν Απάνθισμα" Χρυσοστόμου Μοναχού!

Μουσικόν Απάνθισμα, ήτοι Προσόμοια και Απολυτίκια Αργά και έτερα τινά κατά την τάξιν τού Αγίου Όρους.

Άπαντα τονισθέντα κατά μίμησιν των εν τω Ειρμολογίω Ιωάννου Πρωτοψάλτου τής Χριστού Μ. Εκκλησίας και τινών άλλων τοιούτων μελών υπό τού εν μοναχοίς Χρυσοστόμου Αγιογράφου Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού τού Πρωτάτου, νυν το πρώτον διασκευασθέντα επί το τονικότερον υπό των επιμελητών τής παρούσης εκδόσεως Λουκά Λουκά καί Γερασίμου Μοναχού Αγιορείτου.

Εν συνεχεία παραθέτουμε τα περιεχόμενα τής παρούσας εκδόσεως και μικρό δείγμα!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων! 06.12.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Νικολάου, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (υε΄) Κυριακή Ι΄ Λουκά! 04.12.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ι΄ Λουκά
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πάντα εν σοφία..." Στίχος εκ των αργών Ανοιξανταρίων. Μέλος Αρχαίον συντμηθέν παρά Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Ψάλλει ο μακαριστός π. Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης.
β) "Χριστός γεννάται δοξάσατε..." Αργές Καταβασίες των Χριστουγέννων (Α΄, Ε΄, Ζ΄ Θ΄ Ωδή΄). Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σωτήριος Φωτόπουλος.
γ) "Πασαπνοάριο" Αργό Πασαπνοάριο. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό τη χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
δ) "Αινείτε Αυτόν, ηλιος και σελήνη..." Στιχολογία των Αίνων. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλουν Ξενοφωντινοί Πατέρες υπό την χοραρχία του π. Σεραφείμ Ξενοφωντινού και ο Χορός Ψαλτών "Χορός Αγγελικός" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καραγιαννάκη.
ε) "Δόξα σοι τω δείξαντι..." Δοξολογία σύντομη. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει οι Πατριαρχικοί χοροί υπό την χοραρχία τού Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτη Νεοχωρίτη και τού Άρχοντος Λαμπαδαρίου τής Μ.τ.Χ.Ε. Στυλιανού Φλοίκου.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ι΄ Λουκά! 04.12.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  Ι΄ Λουκά, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.