Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υκστ΄) Κυριακή των Μυροφόρων! 30.04.2023

Χριστός Ανέστη!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Μυροφόρων


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σε τον αναβαλλόμενον..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού τής Κυριακής των Μυροφόρων. Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Άρχων Διδάσκαλος τού Αποστόλου τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημήτριος Νεραντζής.
β) "Αναστάσεως ημέρα..."Δοξαστικό της Αναστάσεως. Ηχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
γ) "Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου..." Αντί του "Άξιον εστίν..." την περίοδο της Αναστάσεως. Ήχος Α΄. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
δ) "Σώμα Χριστού..." Κοινωνικό τής Αναστάσεως. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Καβάλας Αρχέλαος Υψηλάντης.

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Εις μνημόσυνον αιώνιον! Εκδημία ΄Αρχοντος τ. Λαμπαδαρίου τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασιλείου Εμμανουηλίδη!

Χριστός Ανέστη!

Σήμερα Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 κοιμήθηκε σε ηλικία 91 ετών, ο Άρχων τ. Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Βιογραφικά Στοιχεία:
Ὁ Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης γεννήθηκε στὸ Σκούταρι (Χρυσούπολις) τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπόφοιτος τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολὴς τοῦ σχολικοὺ ἔτους 1952-1953 καὶ τοῦ Ὠδείου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Τμήματος τῆς Τουρκικῆς μουσικῆς, φοιτήσας συγχρόνως ἐπὶ πολλὰ ἔτη καὶ εἰς τὴν Εὐρωπαΐκην μουσικήν.

Μαθήτευσε καὶ διδάχτηκε τὰ μυστικὰ τῆς ψαλτικῆς τέχνης "κατ' οἶκον" ἐπὶ πολλὰ χρόνια κοντὰ στὸν Θρασύβουλο Στανίτσα. Δίδαξε ὡς ἐκπαιδευτικός, ὡς διευθυντὴς τῆς κοινοτικῆς Σχολῆς Ὑψωμαθείων (1959-1983) καὶ σὲ ἄλλα Ἑλληνικὰ σχολεία τῆς Πόλης, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1983 ἤταν καθηγητὴς μουσικῆς στα τέσσερα Ἑλληνικὰ Γυμνάσια-Λύκεια ποὺ λειτουργοῦν στὴν Πόλη. Τὴν περίοδο 1982-84 δίδαξε τὴν ψαλτικὴ τέχνη στὸ Σύνδεσμο Μουσικοφίλων Κων/πόλεως ὅπου ὀργάνωσε Βυζ. Χορὸ μὲ τὸν ὁποῖο ἔψαλλε πολλὲς Ἱ. Ἀκολουθίες σὲ διαφόρους Ἱ. Ναούς.

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Μυροφόρων! 30.04.2023

Χριστός Ανέστη!

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυπριακής των Μυροφόρων !

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 22 Απριλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υκε΄) Κυριακή Αντίπασχα (Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου)! 23.04.2023

Χριστός Ανέστη!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Αντίπασχα
(Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου)


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Αξίως του ονόματος..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού της εορτής τού Αγ. Γεωργίου. Μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει η "Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
β) "Επί της θείας φυλακής..." Η Δ΄ Ωδή του Κανόνα της Αναστάσεως και η αργή Καταβασία. Μέλος π. Δοσιθέου Κατουνακιώτου και Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός τού Ψαλτικού Διδασκαλείου "Σύναγμα" και Κεχαριτωμενίτες Πατέρες.
γ) "Ανέτειλε το έαρ..." Δοξαστικό των Αίνων της εορτής τού Αγ. Γεωργίου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Παντελεήμων Κάρτσωνας.
δ) "Μεθ' ημέρας οκτώ..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής τού Αντίπασχα. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
ε) "Σε την φαεινήν λαμπάδα..." Αντί τού Άξιον εστίν την Κυριακή τού Αντίπασχα. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.

Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή του Αντίπασχα (Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου)! 23.04.2023

Χριστός Ανέστη!

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής του Αντίπασχα και τής εορτής τού Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος, Ε) Νικόλαος Βαρβαρήγος.

Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Ζωοδόχου Πηγής! 21.04.2023

Χριστός Ανέστη!

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Ζωοδόχου Πηγής. 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 15 Απριλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υκδ΄) Κυριακή τού Πάσχα! 16.04.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τού Πάσχα


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) Την σήμερον μυστικώς..." Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού τής Αναστάσεως! Μέλος Εμμανουήλ Φαρλέκα, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού παλαιού Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Πατρών Σωτήριος Καρυτινός.
β) "Ανάστα ο Θεός..."  Ύμνος μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα κατά την Θεία Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου το πρωί τού Μ. Σαββάτου. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κωνσταντίνος Μπιλάλης και ο Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Παπαθανασίου.
γ) "Σιγησάτω πάσα σαρξ..." Κοινωνικό τής Θείας Λειτουργίας τού Μ. Βασιλείου το πρωί τού Μ. Σαββάτου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Χριστός Ανέστη..." Απολυτίκιο τής Αναστάσεως. Μέλος Αργό, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει Εκκλησιαστική Χορωδία Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού"Ρωμανός ο Μελωδός" υπό την χοραρχία τού π. Νικολάου Λυμπουρίδη.
ε) "Αναστάσεως ημέρα..." Δοξαστικό τής Αναστάσεως. Μέλος Χρυσάφου τού Νέου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαΐδης.
στ) "Σώμα Χριστού..." Κοινωνικό τής Αναστάσεως. Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Χορός Αγγελικός", υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καραγιαννάκη.

Τρίτη 11 Απριλίου 2023

(Mουσικό κείμενο) "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται", από τον Κώδικα Σινά 1477 (περ. 1750-60), μεταγραφή Ν.Μ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

O μουσικολόγος και ψάλτης Γεράσιμος -Σοφοκλής Παπαδόπουλος μεταγράφει στη Νέα Μέθοδο το τροπάριο «Ιδού ο νυμφίος», όπως βρίσκεται καταγεγραμμένο στο πεντάγραμμο στον κώδικα Σινά 1477, που χρονολογείται στα 1750-60.

Ο γραφέας του κώδικα είναι ένας άδηλος Ουκρανός που ανήκε στους κύκλους του οσίου Παΐσιου Βελιτσκόφσκυ, και ο οποίος πιθανότατα βάσισε την καταγραφή του στην ψαλμώδηση του μέλους από έναν Αθωνίτη μοναχό.

Πρόκειται για την παραδοσιακή «αργή» μελωδία του τροπαρίου, η οποία αν ψαλεί με αργό τέμπο, αποτελεί μια απλούστερη (λιγότερο αναλελυμένη) εκδοχή της μελωδίας που παρέδωσαν οι εξηγητές του 19ου αιώνα, μαρτυρώντας έτσι μία προγενέστερη φάση της εξέλιξής της στον χρόνο.

Μπορεί κανείς στον σύνδεσμο ΕΔΩ να δει σε αντιπαραβολή τρεις σημειογραφικές εκδοχές του μέλους: Η πρώτη σε Μεσοβυζαντινή σημειογραφία (σε «παλιά γραφή» , όπως αλλιώς λέγεται), η ερμηνεία της οποίας πιθανώς εξελισσόταν στην πάροδο του χρόνου, η δεύτερη στο πεντάγραμμο από το χφ Σινά 1477 (στο οποίο βασίστηκε η μεταγραφή του Γεράσιμου Παπαδόπουλου), και η τρίτη σε Νέα Μέθοδο από την Μεγάλη Εβδομάδα του Γεωργίου Ραιδεστηνού Β΄. 

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ και ΕΔΩ

Ακούστε το εν λόγω Τροπάριο από τον Γεράσιμο - Σοφοκλή Παπαδόπουλο ΕΔΩ

Σάββατο 8 Απριλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υκγ΄) Κυριακή των Βαΐων! 09.04.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Βαΐων


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σήμερον η χάρις..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής των Βαΐων. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Παντελεήμων Κάρτσωνας.
β) "Την κοινήν Ανάστασιν..." Απολυτίκιο του Σαββάτου τού Λαζάρου και τής Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
γ) "Πάσα πνοή...", "Ο πλείστος όχλος Κύριε...", "Εξέλθετε έθνη..." Πασαπνοάριο και 2 Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων τής Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
δ) "Προ εξ ημερών τού Πάσχα..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής των Βαΐων. Μέλος κατ΄ ερμηνεία Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού παλαιού Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα πολιούχου Πατρών Σωτήριος Καρυτινός.

Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Βαΐων! 09.04.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος, Ε) Νικόλαος Βαρβαρήγος.


Τρίτη 4 Απριλίου 2023

Εις μνημόσυνον αιώνιον! Εκδημία Πρωτοψάλτου Γεωργίου Λαμπρόπουλου!

Χθες Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 κοιμήθηκε σε ηλικία 87 ετών, ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας και επί σειρά ετών Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου Στααυρού Αιγάλεω Γεώργιος Λαμπρόπουλος.

Βιογραφικά στοιχεία Γεωργίου Λαμπρόπουλου:

Από τους πλέον διακεκριμένους καλλίφωνους Πρωτοψάλτες και Χοράρχες ο Γεώργιος Λαμπρόπουλος γεννήθηκε στο Πειραιά το 1936. Από την ηλικία των 10 ετών ξεκίνησε μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής στο Μουσικό Λύκειο Αθηνών, με ειδικό καθηγητή στη Βυζαντινή Μουσική, τον αείμνηστο μεγάλο δάσκαλο Θεοδόσιο Γεωργιάδη, από τον οποίον εδιδάχθηκε επί χρόνια και σε ιδιαίτερα μαθήματα μαζί του, ορθογραφία, μετρική, ορθοφωνία, χοραρχία, ιστορία και γενικά θεωρητικά στοιχεία της Βυζαντινής Μουσικής.

Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υκβ΄) Κυριακή Ε΄ των Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας)! 02.04.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ε΄ των Νηστειών
(Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)
Ήχος Α΄, Εωθινό Θ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Εθαυματούργησε Χριστέ..." Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού Ε΄Κυριακής των Νηστειών! Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
β) "Υμνούμεν σου Χριστέ...", "Ο Σταυρόν υπομείνας...", "Ο τον Άδην σκυλεύσας...", "Την θεοπρεπή Σου..." 4 Στιχηρά Αναστάσιμα τής Οκτώηχου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός τού Ψαλτικού Διδασκαλείου "Σύναγμα" και Κεχαριτωμενίτες Πατέρες.
γ) "Ουκ έστιν η Βασιλεία..." Δοξαστικό των Αίνων τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών! Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Έδωκας κληρονομίαν..." Μέγα Προκείμενο του Κατανυκτικού Εσπερινού της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσελεούσης Αθηαίνου Κύπρου Ευάγγελος Γεωργίου.
ε) "Θαυμαστή του Σωτήρος..." Ιδιόμελο Απόστιχο τού Στ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού! Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, υπό την χοραρχία τού τ. Άρχοντος Β΄ Δομεστίκου τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένη Παϊκόπουλου.