Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ Λουκά! 02.10.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  Β΄ Λουκά, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Μετάστασις Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου! 26.09.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής  εορτής τής Μεταστάσεως τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) papline.gr β) Κωνσταντίνος Γράμπας,


Μελίσματα Ψαλτικής (τϞε΄) Κυριακή Α΄ Λουκά! 25.09.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Α΄ Λουκά
Ήχος Πλ.β΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Όρθρος ην βαθύς..." Δ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λαρίσης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
β) "Δόξα σοι τω δείξαντι..." Σύντομη Δοξολογία. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Αρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε.  Θρασύβουλος Στανίτσας και ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος Νικόλαος Δανιηλίδης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών και Αγιορειτών Μοναχών υπό την χοραρχία τού Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς Γρηγορίου Ζάρκου.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Α΄ Λουκά! 25.09.2022

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  Α΄ Λουκά, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Σύλληψις τού Τιμίου Προδρόμου! 23.09.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής  εορτής τού Γενεθλίου τού Τιμίου Προδρόμου (23 Σεπτεμβρίου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) Κωνσταντίνος Γράμπας, γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τϞδ΄) Κυριακή μετά τήν Ύψωσιν! 18.09.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή μετά τήν Ύψωσιν
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως: 
α) "Της Μαγδαληνής Μαρίας..." Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
β) "Άγιος ο Θεός..." Τρισάγιος Ύμνος και Δύναμις. Μέλος Κυριάκου Ιωαννίδου (Καλογήρου), Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος και ο Λαμπαδάριος τού ως άνω Ιερού Ναού Παναγιώτης Χουβαρδάς.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Ιωάννου Παλλάση, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος Γιαννακάκης.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Ιακώβου Ναυπλιώτου (Πατριαρχικόν), Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών τού Ιεροψαλτικού Συλλόγου Θηβών υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Αντωνίου Τσαρουχά.

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά την Ύψωσιν! 18.09.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  μετά την Υψώσιν, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Ύψωσις τού Τιμίου Σταυρού! 14.09.2022

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) Papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας, γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τϞγ΄) Κυριακή προ τής Υψώσεως! 11.09.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή προ τής Υψώσεως
Ήχος Δ΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Μετά μύρων..." Β΄ Εωθινό Δοξαστικό. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λαρίσης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
β) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.
γ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Δ΄ Λέγετος. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αλέξιος Φωτακόπουλος.
δ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό τής Κυριακής. Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος Σπυριδόπουλος.

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή προ τής Υψώσεως! 11.09.2022

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  προ τής Υψώσεως (ΙΓ΄ Ματθαίου), σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Το Γενέθλιον τής Υπεραγίας Θεοτόκου! 08.09.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής τού Γενεθλίου τής Υπεραγίας Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου 2022).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) Papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας, γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τϞβ΄) Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου! 04.09.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου
Ήχος Γ΄, Εωθινό Α΄


α) "Πάσα πνοή..." Αργό Πασαπνοάριο. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης.
β) "Εις το 'Ορος..." Α΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεράσιμος Πρεβεζάνος.
γ) "Άγιος ο Θεός..." Τρισάγιον και Δύναμις, Μέλος Γεωργίου Σύρκα, Ήχος Γ΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου! 04.09.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  IΒ΄ Ματθαίου, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.