Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (Ϟδ΄) Η κατά σάρκα Περιτομή του Κυρίου, Μεγάλου Βασιλείου

Μελίσματα Ψαλτικής
Η κατά σάρκα Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας του Μεγάλου
Ήχος Γ΄, Εωθινό Στ΄
Περιεχόμενα Αναρτήσεως

α) "Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ...", "Ουκ επησχύνθη ο πανάγαθος Θεός...". Στιχηρά Ιδιόμελα του Εσπερινού της εορτής της Περιτομής του Κυρίου. Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Πύργου Ηλείας κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου.
β) "Σοφίας εραστής...". Δοξαστικό εορτής Αγίου Βασιλείου. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών (?).
γ) "Ουκ επησχύνθη...". Και νυν των Αποστίχων του Εσπερινού εορτής Περιτομής του Κυρίου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) Καταβασίες Θεοφανείων. Διπλές Καταβασίες της εορτής των Θεοφανείων. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαΐδης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
ε)"Εξεχύθη η χάρις...". Δοξαστικό των Αίνων εορτής Αγίου Βασιλείου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνας Πετραλώνων κ. Δανιήλ Καραμπάσης.
στ) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Παναγίας Λαοδηγητρίας κ. Δημήτριος Μανούσης.
ζ) "Άγιος Άγιος Κύριος Σαβαώθ...". Ο Επινίκιος Ύμνος όπως είθισται ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μέλος Αρχαίον, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
η) "Επί σοι χαίρει...Την γαρ σην μήτραν". Αντί του Άξιον Εστίν εις την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μέλος Ξένου Κορώνη, διασκευή Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Α΄ Τετράφωνος. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (κη΄) Η Περιτομή του Ιησού Χριστού στην υμνολογία της Α' Ιανουαρίου

Η Περιτομή του Ιησού Χριστού στην υμνολογία της Α' Ιανουαρίου

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας

Πρώτη Ιανουαρίου και το συναξάρι της ημέρας μας αναφέρει: "τῇ Α' τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἑορτάζομεν τὴν κατὰ σάρκα Περιτομὴν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ". Το Συναξάρι δηλ. κάνει λόγο για την περιτομή του Ιησού Χριστού όπως και η υμνολογία της εορτής: "οὐκ ἐβδελύξατο σαρκὸς τὴν περιτομήν" (Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού), "Νόμον ἐκπληρῶν, περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν" (Απολυτίκιο της εορτής), "ὁ τῶν ὅλων Κύριος, περιτομὴν ὑπομένει," (Μεσώδιο Κάθισμα Όρθρου Εορτής), "ὁ πάντων Ποιητής, καὶ Δεσπότης τοῦ κόσμου, ὁ ὢν σὺν τῷ Πατρί, καὶ τῷ Πνεύματι ἄνω, ὡς βρέφος περιτέμνεται, ἐπὶ γῆς ὀκταήμερος" (Κάθισμα Α' Στιχολογίας Όρθρου), "τὴν σάρκα περιτέμνεται, ὁ τὸν Νόμον πληρώσας, ὡς βρέφος ὀκταήμερον" (Εξαποστειλάριο Εορτής), "Φέρει Περιτομὴν ἐν σαρκί, ὁ ἐκ Πατρὸς ἄνευ τομῆς τε καὶ ῥεύσεως, ἀφράστως τεχθεὶς ὡς Λόγος" (Στιχηρό των Αίνων)

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Τελετουργικά θέματα! (λζ΄) Η συνάφεια του μυστηρίου του Γάμου με τη Θεία Ευχαριστία

Η συνάφεια του μυστηρίου του Γάμου με τη Θεία Ευχαριστία

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Η σύναψη κάθε μυστηρίου της Εκκλησίας με το κεντρικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτονόητη. Η πρώτη Εκκλησία δεν μπορούσε να διανοηθεί την τέλεση οιασδήποτε πράξης της ζωής του Σώματος κεχωρισμένα από τη Θεία Λειτουργία, η οποία συνιστά τον πυρήνα και τη βάση κάθε άλλης ιεράς τελετής. Η στάση αυτή ήταν ικανή για την ανυπαρξία ειδικής ακολουθίας του γάμου κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αφού η κοινή ζωή δύο πιστών επισφραγιζόταν με τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία της κοινότητας. Η απλοϊκότητα αυτή οφείλεται και στις ιουδαϊκές και ελληνιστικές επιδράσεις, οι οποίες αγνοούσαν την ύπαρξη ειδικής γαμήλιας τελετής. Η Θεία Ευχαριστία συνιστά το κατεξοχήν μυστήριο της αγάπης, της κοινωνίας και της ενότητας, όπως ακριβώς και ο γάμος αποτελεί μυστήριο αγάπης και ένωσης δύο μελών της κοινότητας σε σάρκα μία. 

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

(Μουσικό κείμενο, Άρθρο - Μελέτη) Πολυέλεος "Λόγον αγαθόν", μέλος Πέτρου Βυζαντίου, εξήγηση κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη

Πέτρος Βυζάντιος (ακμή περ. 1770-†1808)
Κατόπιν αδείας του Ελλογιμωτάτου Καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη (τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά), αναρτούμε το Άρθρο του στο μουσικολογικό περιοδικό "Ανατολής το Περιήχημα" για τον Πολυέλεο "Λόγον αγαθόν" σε μέλος Πέτρου Βυζαντίου, καθώς και την σχετική εξήγηση (μουσικό κείμενο) του Πολυελέου από τον κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη.

Για να κατεβάσετε όλο το Άρθρο - Μελέτη πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε μόνο τον Πολυέλεο καθώς και τα καταληκτικά δοξαστικά μαθήματα και τα ληκτικά αλληλουϊάρια σε σύνθεση Δημητρίου Λώτου πατήστε ΕΔΩ

Εκλογή του Πολυελέου μπορείτε να ακούσετε στο παρακάτω βίντεο (36΄ έως 47΄ 20'') στο πλαίσιο του VI Masterclass de Cânt Bizantin, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2013 στο Ιάσιο της Ρουμανίας, από τον κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη, τον Λαμπαδάριο κ. Adrian Stolnicu και υπό τη διεύθυνση του κ. Adrian Sarbu Χορό Ψαλτών Byzantion.


Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Προσφώνηση Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κατά την χειροθεσία του νέου Άρχοντος Λαμπαδαρίου!

Προσφώνηση 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν χειροθεσία εἰς Ἄρχοντα Λαμπαδάριον 
τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας 
τοῦ μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου 
(24 Δεκεμβρίου 2016) 

Μουσικολογιώτατε καί ἀγαπητέ Ἄρχων Λαμπαδάριε τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,

Ὕστερα ἀπό πολυχρόνιον διακονίαν σου εἰς τά ἀναλόγια τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία ἤρχισε διά σε ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, ἀξιοῦσαι σήμερον τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου, μικρόν μετά τήν χειροθεσίαν τοῦ νέου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου, καί τοιουτοτρόπως ἀρχίζει μέ ἀμφοτέρους ὑμᾶς μία νέα περίοδος εἰς τήν ἱστορίαν τῶν Πατριαρχικῶν μας ἀναλογίων.

Αγιογραφικές προσεγγίσεις (δ΄) Η απεικόνιση της Παναγίας στην παράσταση της Γεννήσεως του Χριστού στην Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τέχνη! Μαρίας Τοτού


Η απεικόνιση της Παναγίας στην παράσταση της Γεννήσεως του Χριστού 

στην Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τέχνη

Πρεσβυτέρας Μαρίας Τοτού
Αγιογράφου-Μέλους Ε.Ε.Τ.Ε.
Τελειόφοιτης φοιτήτριας
Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας

Εικ. 1 "Η Γέννηση του Χριστού". Τμήμα τοιχογραφίας
έργο Μαρίας Τοτού, Ασπροκκλησιά Καστοριάς 2011


Η απεικόνιση της Παναγίας στην παράσταση της Γεννήσεως του Χριστού απαντάται σε τέσσερις εικονογραφικούς τύπους. [1]

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016

Νέος Άρχων Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας!

Χθες 24 Δεκεμβρίου 2016 και μετά το τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος χειροθέτησε, όπως είχε προαναγγείλει η σελίδα μας, σε Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μ.τ.Χ.Ε. τον μέχρι χθες Α΄ Δομέστικο αυτής κ. Στυλιανό Φλοίκο.

Ο Χορός Ψαλτών "Νάξιοι Μελιστές"εύχεται στον νέο Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Στυλιανό Φλοίκο καλή διακονία και ο Θεός του χαρίζει υγεία ώστε να ανταπεξέλθει στα νέα του υψηλά καθήκοντά και να αναδειχθεί άξιος συνεχιστής των προκατόχων του λαμπαδαρίων και της πατριαρχικής παραδόσεως.

Εν συνεχεία παραθέτουμε την Αντιφώνηση του νέου Άρχοντος Λαμπαδαρίου, και φωτογραφίες από την χειροθεσία.

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (ια’) «Η σπουδαία αλλά άγνωστη στους πολλούς Μονή της Καλορίτσας»

«Η σπουδαία αλλά άγνωστη στους πολλούς Μονή της Καλορίτσας»Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου


Στα νοτιοανατολικά του χωριού Σαγκρί και σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας Καλορίτισσας ή Καλορίτσα, αφιερωμένη στη Σύναξη της Θεοτόκου. Ακολουθώντας το παλιό ανηφορικό μονοπάτι και μετά από ανάβαση διάρκειας τριάντα περίπου λεπτών, φτάνει ο επισκέπτης μπροστά στα ερείπια του μοναστηριού, του οποίου το χρόνο κατασκευής δε γνωρίζουμε με βεβαιότητα (εικ. 1). 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!


Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Ευχές Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας επί τη εορτή των Χριστουγέννων!

Η εορτή των Χριστουγέννων, μας υπενθυμίζει πάντοτε την άπειρη αγάπη του Θεού, η οποία τον ώθησε να αφήσει τον ουρανό και να έλθει στη γη. Αλλά δυστυχώς, αυτή η αγάπη δεν εκτιμήθηκε όπως θα έπρεπε από τους ανθρώπους ούτε τότε που γεννήθηκε ο Χριστός, δυστυχώς ούτε και σήμερα. Ο Κύριος γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και σπαργανώθηκε στη φάτνη των ζώων. Ο ίδιος ο Θεός ερχόταν στην γη που δημιούργησε με την αγάπη του κι όμως αυτή η γη δεν είχε τόπο κατάλληλο για να τον υποδεχθεί αφού η απάντηση που έλαβαν ο Ιωσήφ και η Μαρία σε κάθε πόρτα που χτύπησαν ήταν «δεν υπάρχει χώρος εδώ για εσάς». 

Μελίσματα Ψαλτικής (Ϟγ΄) Κυριακή των Χριστουγέννων!

Μελίσματα Ψαλτικής 

Κυριακή των Χριστουγέννων!


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ", Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την διεύθυνση του αείμνηστου Πρωτοψάλτου Αθανασίου Παναγιωτίδου 
β) "Αυγούστου Μοναρχήσαντος". Δοξαστικό Εσπερινού εορτής των Χριστουγέννων, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο  Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
γ) "Τα σύμπαντα σήμερον...", "Δόξα εν υψίστοις Θεώ...". Πεντηκοστάρια εορτής Χριστουγέννων, Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Β΄ και Πλ. β΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών της Έσσης Γερμανίας υπό την διεύθυνση Άρχοντος Πρωτοψάλτου κ. Μιχαήλ Καλαϊτζή.
δ) Κανόνας Χριστουγέννων. Α΄ Ωδή Πεζού και Ιαμβικού Κανόνος εορτής Χριστουγέννων,Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός " της Ι.Μ. Λεμεσού.
ε) Καταβασίες Χριστουγέννων. Διπλές Καταβασίες της εορτής των Χριστουγέννων, Ήχος Α . Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.  Λεωνίδας Αστέρης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης 
στ) Μεγαλυνάρια Θ΄ Ωδής. Τα μεγαλυνάρια της Θ΄ Ωδής της εορτής των Χριστουγέννων. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός " της Ι.Μ. Λεμεσού.
ζ) "Ότε καιρός...". Δοξαστικό των Αίνων εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου κ. Στυλιανός Κοντακιώτης.
η) "Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου...". Και νυν των Αίνων των Χριστουγέννων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου. Ήχος Β'. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Δομέστικοι Δράμας" υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψαλτου Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας κ. Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ.
θ) Αργή Δοξολογία. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός.
ι΄) Δύναμις Όσοι εις Χριστόν. Αντί του Τρισαγίου ύμνου κατά τις Δεσποτικές εορτές. Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ια΄)Μεγάλυνον ψυχή μου, Μυστήριον ξένον. Αντί του Άξιον Εστίν κατά την εορτή των Χριστουγέννων. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδας Αστέρης.
ιγ΄)"Λύτρωσιν απέστειλε...". Κοινωνικό της εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

(Νέα έκδοση) "Η Ψαλτική Τέχνη. Λόγος και Μέλος στη Λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας! Εμμανουήλ Γιαννόπουλου


Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κυριακίδη το νέο πόνημα του Λέκτορος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Στ. Γιανόπουλου με τίτλο: "Η Ψαλτική Τέχνη. Λόγος και Μέλος στη Λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας".

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 25η έως 31η Δεκεμβρίου 2016


Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

(Νέα κυκλοφορία) ΤΥΠΙΚΟΝ ή ΤΥΠΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ υπό Μεθοδίου Ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου του Ηλιοπολίτου!

ΤΥΠΙΚΟΝ ή ΤΥΠΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

υπό Μεθοδίου Ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου 
του Ηλιοπολίτου

Έκδοσις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας – Άγιον Όρος 2016
Είναι το πρώτο εκ των Αγιορειτικών τυπικών που εκδίδεται τύποις και όχι σε φωτοαναστατική αναπαραγωγή, με την επιμέλεια του γνωστού λειτουργιολόγου μακαριστού Καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη.

Το συνέγραψε το έτος 1890 ο ιερομόναχος Μεθόδιος Σιμωνοπετρίτης – Ηλιοπολίτης και στον πρόλογό του αναφέρει: «Ιδών δε ότι η ηλικία παρέρχεται και αι σημειώσεις χύδην και στενογραφημέναι ούσαι θα απωλεσθώσιν, ηναγκάσθην ούτω ως ήσαν γεγραμμέναι να τας συνάψω και αντιγράψω δι´ ιδίαν μου χρήσιν, ώστε και ούτω <να > είναι πλήρες Τυπικόν, καθότι λύει όλας τας προκυπτούσας τυπικάς απορίας».

Υμνογραφικά -Ερμηνευτικά (κζ΄) Η προσφορά της δημιουργίας στη Χριστού - γέννα

Η προσφορά της δημιουργίας στη Χριστού - γέννα


Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας


Έφθασε ο καιρός να λάβει χώρα ο εορτασμός της κατά σάρκα γεννήσεως του Χριστού, δηλ. ο εορτασμός του κοσμοσωτήριου γεγονότος που αναφέρει ο ευαγγελιστής Ιωάννης πως "ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας" (Ιωαν. 1,14) και μεταξύ των άλλων στιχηρών Ιδιομέλων και λοιπόν τροπαρίων της εορτής των Χριστουγέννων, κατά την τέλεση του εσπερινού των Χριστουγέννων, ο οποίος συνοδεύεται από τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ψάλλεται το ακόλουθο: 


"Τὶ σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, 
ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; 
ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, 
τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· 
οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, 
οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, 
ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· 
ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον. 
Ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς".

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

(Μουσικό κείμενο) Δύναμις "Όσοι εις Χριστόν" μέλος Δοσιθέου Κατουνακιώτου

Δύναμις "Όσοι εις Χριστόν" σε μέλος
 μακαριστού Δοσιθέου Κατουνακιώτου του τυφλού!
Θερμές ευχαριστίες στον συνεργάτη μας κ. Θεόδωρο Ρόκα 
για την στοιχειοθεσία του κειμένου.

Για Download πατηστε ΕΔΩ

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

Τελετουργικά θέματα (λστ΄) Η λειτουργική εκκοσμίκευση των Χριστουγέννων. Το «ρεβεγιόν».

Η λειτουργική εκκοσμίκευση των Χριστουγέννων. Το «ρεβεγιόν».

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Η παραμονή των Χριστουγέννων συνιστά την τελευταία ημέρα πριν από την κορύφωση των εορτασμών της μεγάλης δεσποτικής εορτής. Κατά την ημέρα αυτή ολοκληρώνεται η προεόρτια των Χριστουγέννων περίοδος, η οποία μπορεί να συσχετιστεί άμεσα με τη Μεγάλη Εβδομάδα πριν από την Κυριακή του Πάσχα. Ο εισαγωγικός χαρακτήρας της στην εορτή είναι καταφανής στο λειτουργικό πλαίσιο των ημερών, τις ειδικές ακολουθίες των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών, την υμνογραφία κ.λπ.

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

(Μουσικό κείμενο) Πλήρης Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων! Επιλογή μελών Ιωάννης Τσούνης!

Με αφορμή τη μεγάλη Δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων, παραθέτουμε στους φιλόμουσους αναγνώστες της ιστοσελίδας μας, την Πλήρη Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων! 
Η επιλογή, επιμέλεια και στοιχειοθεσία των μελών είναι από τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Νέας Φιλοθέης κ. Ιωάννη Τσούνη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση του υλικού! 

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους! 

Για να κατεβάσετε την πλήρη Ακολουθία πατήστε ΕΔΩ ή ΕΔΩ ή ΕΔΩ

Εν συνεχεία παραθέτουμε ένα δείγμα της Ακολουθίας

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (ι’) «Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου του Γιαλού στη συνοικία του Μπούργου»

«Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου του Γιαλού στη συνοικία του Μπούργου»


Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου


Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου
Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου του Γιαλού ή της Αγοράς βρίσκεται εντός των ορίων του συνοικισμού του Μπούργου. Πρόκειται για παλαιό μετόχι της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους. Εκεί αλλά και στα μονύδρια των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λιβαδιών και Αγίου Ιωάννη Άχαψης, που ήταν επίσης αγιορείτικα μετόχια, έβρισκαν κατάλυμα κατά διαστήματα οι κατερχόμενοι στη Νάξο αγιορείτες πατέρες 1. Στο ναό του Αγίου Νικολάου επιπλέον – όπως φαίνεται – διέμειναν για ένα διάστημα οι φυγάδες από την Πελοπόννησο, λόγω των Ορλωφικών, Αγιορείτες Ιερομόναχοι Γρηγόριος, Νήφων και Αρσένιος που επιτέλεσαν σημαντικό θεολογικό και εκπαιδευτικό έργο στο νησί σε μια περίοδο που δε λειτουργούσαν ορθόδοξα σχολεία στη Νάξο και οι κάτοικοι κινδύνευαν από τον επαπειλούμενο προσηλυτισμό των παπικών μοναχών. 

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως!

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως!

Πανοσ. Αρχιμ.
Χερουβιμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα, Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην πρώτη, την εκτενέστερη, μας παρουσιάζει τη γενεαλογία του Χριστού, από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ και τέλος μέχρι τον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Παναγίας. Μέσα από αυτή την απαρίθμηση των προπατόρων του Ιησού, ο ευαγγελιστής Ματθαίος θέλει να μας δείξει ότι πρώτον, ο Χριστός είναι όντως ένα υπαρκτό πρόσωπο της ιστορίας, δίνοντας με τον τρόπο αυτό την δέουσα απάντηση σε όλους εκείνους που κατά καιρούς αμφισβήτησαν ή αμφισβητούν την ιστορικότητα του Ιησού. Δεύτερον, ότι όντως είναι υιός του Δαβίδ, καθότι σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού όπως αυτές εκφράστηκαν στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, η σωτηρία του κόσμου και η λύτρωση επρόκειτο να προέλθει “εκ σπέρματος Δαυίδ”1. Και τρίτο, κάνοντας εκτενή αναφορά μέχρι τον Αβραάμ, για να δείξει ότι η γέννηση του Χριστού αποτελεί την κατάληξη του μακραίωνου σχεδίου του Θεού και της προετοιμασίας του ανθρώπινου γένους για τη σωτηρία και τη λύτρωση του κόσμου. 

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής ( Ϟβ΄) Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως!

Μελίσματα Ψαλτικής 
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως
Εωθινό Δ΄, Ήχος Α΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Παρθένε Πανάμωμε Θεού...", "Εναπογραφόμενος Χριστέ...". Στιχηρά προσόμοια Εσπερινού της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Μελος αργό ειρμολογικό , Ήχος α'. Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
β) "Χαίρετε Προφήται τίμιοι...". Δοξαστικό των Αποστίχων Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Μέλος Θεμιστοκλέους Γεωργιάδου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων κ. Κωνσταντίνος Μπιλάλης.
γ) "Χριστός εν πόλει Βηθλεέμ...". Εκλογή εκ των Ιαμβικών Καταβασιών της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρεβέζης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Νεκταρίου Θάνου.
δ) "Αρον σου την φωνήν...", "Δεύρο ο εν πυρίνω ποτέ...". Στιχηρά προσόμοια Αίνων της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Μέλος αργό ειρμολογικό Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
ε) "Των νομικών διδαγμάτων...". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής Προ της Χριστού Γεννήσεως. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψαλτης του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών κ. Δημήτριος Γαλάνης.
στ) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο π. Ευστράτιος Γιουσμάς.

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (κστ΄) Η Βηθλεέμ στην υμνολογία της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως!

Η Βηθλεέμ στην υμνολογία της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως η ερχόμενη Κυριακή και ο ιερός υμνωδός σε ένα από τα εξαποστειλάρια της εορτής ψάλλει: "Εὐφραίνου Βηθλεέμ, καὶ σὺ Εὐφραθᾶ ἑτοιμάζου· ἡ Θεοτόκος ἥκει γάρ, ἐν σπηλαίῳ καὶ φάτνῃ, τεκεῖν Θεὸν ἀπορρήτως. Ὢ φρικτοῦ μυστηρίου! οὗ νῦν τὴν θείαν Γέννησιν, Ἀβραὰμ Ἰσαάκ τε, καὶ Ἰακώβ, Πατριάρχαι ἅπαντες καὶ Προφῆται, φαιδρῶς προεορτάζουσι, καὶ βροτοὶ σὺν Ἀγγέλοις" προτρέποντας τη Βηθλεέμ να χαρεί. Γιατί όμως αναφέρεται στη Βηθλεέμ;

Η Βηθλεέμ ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του βασιλιά Δαυίδ και του πατέρα του Ιεσσαί καθώς και όλου του δαυϊτικού γένους. Σε αυτή κατοικούσε ο Βοόζ με τη Ρούθ (Ρουθ 2,1). Βρίσκεται νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ και ανήκε στη φυλή του Ιούδα. Λόγω του μικρού αριθμού των κατοίκων της δεν συμπεριλήφθηκε μεταξύ των αξιόλογων πόλεων του βασιλείου του Ιούδα. Εντούτοις όμως δεν επρόκειτο να παραμείνει σε αυτή την ασήμαντη θέση επειδή σε αυτή έλαβε χώρα το κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού.

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

(Μουσικό κείμενο) Σύντομες Προεόρτιες Καταβασίες Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως!

Οι Προεόρτιες Ιαμβικές Καταβασίες της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, σε συλλαβικό  ειρμολογικό μέλος υπό Ηλιού Παπαδοπούλου!
Θερμές ευχαριστίες για την ηλεκτρονική πληκτρολόγηση στον Πρωτοψάλτη - Θεολόγο και συνεργάτη του blog μας κ. Θεόδωρο Ρόκα.

Για να τις κατεβάσετε σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 18η έως 24η Δεκεμβρίου 2016

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

Τελετουργικά θέματα (λε΄) Το επιτραχήλιο και η αναγκαιότητα της αμφίεσής του.

Το επιτραχήλιο και η αναγκαιότητα της αμφίεσής του.

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Το επιτραχήλιο ή κοινώς πετραχήλι, είναι άμφιο κοινό για τον αρχιερέα και τον πρεσβύτερο. Αποτελείται από μία λωρίδα υφάσματος, η οποία περιβάλλει τον τράχηλο του λειτουργού και έχει τις δύο απολήξεις της ενωμένες κατά μήκος μπροστά, φθάνοντας έως και τα πόδια του. Η ονομασία του αμφίου προέρχεται από τον τρόπο της περιβολής του γύρω από τον τράχηλο, με τη σύνθεση των λέξεων «επί» και «τράχηλος».

Το επιτραχήλιο δηλώνει το τελεστικό χάρισμα του κληρικού, ο οποίος το φέρει στον τράχηλό του. Η ένδυσή του συμβολίζει την ενίσχυση του λειτουργού με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τον καθιστά τελετουργό, όργανο της θείας χάρης και δοχείο του Παρακλήτου. Η κάθοδος των χαρισμάτων Του δηλώνεται, επίσης, από το γεγονός ότι ο κληρικός φορά το επιτραχήλιο από το κεφάλι και με φορά προς τα κάτω, αλλά και από την ευχή που συνοδεύει την ένδυσή του «Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ ἐκχέων τὴν χάριν αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ». 

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή των Προπατόρων

Κυριακή ΙΑ' Λουκά 
Των Προπατόρων
(Λουκά 14, 16-24) 

Πανοσ. Αρχιμ.
π. Χερουβίμ Βελέτζα
Ιεροκύρηκα Ι.Μ. Κερκύρας

Η παραβολή του μεγάλου δείπνου που ακούσαμε στη σημερινή Θεία Λειτουργία είναι λίγο - πολύ σε όλους γνωστή. Ένας άνθρωπος κάλεσε κόσμο πολύ στο δείπνο που ετοίμασε, αλλά όταν ήρθε η ώρα και έστειλε τον υπηρέτη του να τους ειδοποιήσει πως όλα ήταν έτοιμα. Άρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να αρνούνται την πρόσκληση, προφασιζόμενοι διάφορες αφορμές. Ο ένας είπε ότι αγόρασε ένα χωράφι, και πρέπει να πάει να το δει, ο άλλος ότι αγόρασε πέντε ζευγάρια βόδια και πρέπει να πάει να τα δοκιμάσει, κι ένας τρίτος ότι παντρεύτηκε, και όλοι τους παρακαλούν τον οικοδεσπότη να τους συγχωρήσει για την απουσία τους. Και τότε θύμωσε ο οικοδεσπότης, μας λέει ο Χριστός, και έστειλε τον δούλο του να καλέσει από τους δρόμους και τις πλατείες τους φτωχούς, τους ανάπηρους και τους τυφλούς. Και σαν είδε ότι ακόμα υπήρχε χώρος, τον έστειλε ξανά, λέγοντάς του να ψάξει περισσότερο και να βρει τους ενδεείς και αν είναι ανάγκη να τους πείσει να έλθουν, μιας που τελικά κανένας από όσους είχαν αρχικά κληθεί δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο δείπνο. 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής ( Ϟα΄) Κυριακή των Αγίων Προπατόρων

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Αγίων Προπατόρων
Ήχος Πλ. δ΄ Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τους προ του Νόμου πατέρας.."Δοξαστικό του Εσπερινού Κυριακής των Προπατόρων. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης κ. Κυριάκος Τζουραμάνης.
β) "Των προπατόρων το σύστημα...". Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής των Προπατόρων. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης κ. Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος.
γ) Καταβασίες Χριστουγέννων. Ήχος α΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
δ) Πασαπνοάρια. Πάσα πνοή και 2 Στιχηρά των Αίνων, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασίβουλος Στανίτσας.
ε) "Δεύτε άπαντες πιστώς..."Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Προπατόρων. Μέλος Γεωργίου Βινάκη, Ήχος Βαρυς διατονικός. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφήκας.
στ) Δύναμις Τρισαγίου. Μέλος Γεωργίου Καρακάση, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ και ο Λαμπαδάριος του ομώνυμου Ναού κ. Γεώργος Γεωργιάδης.
ζ) Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κ. Δημήτριος Ιωαννίδης.

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (κε΄) Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο του Πλ. δ' ήχου!

Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο του Πλ. δ' ήχου

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας

"Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν, Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι".

Με την έναρξη της περιόδου του Πλαγίου του Τετάρτου ήχου κλείνει ο κύκλος των οκτώ εβδομάδων της Παρακλητικής, για να ξεκινήσει απ την αρχή μετά από μια εβδομάδα και ως αναστάσιμο απολυτίκιο ψάλλεται το ανωτέρω, στο οποίο μπορούμε να σταθούμε στη φράση "ταφὴν καταδέξω τριήμερον".