Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ε΄ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας)! 02.04.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού Στ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

(Νέα έκδοση) Ὦ θείας, ὦ φίλης! (Ψηφιακός δίσκος και Μουσικό βιβλίο) – Από τις εκδόσεις “Μελωδικό καράβι”

1) “Ω Θείας - Ω φίλης” - ΟΡΘΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - (Ψηφιακός Δίσκος) 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “μελωδικό καράβι” μία κασετίνα με την ηχογράφηση του Όρθρου της Αναστάσεως, όπως εψάλη από τον χορό του Ψαλτικού Διδασκαλείου “Σύναγμα” και τους πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας στο καθολικό του Ησυχαστηρίου.

Τον Καλοφωνικό Ειρμό “Ω θείας! Ω φίλης!” ερμηνεύει ο Δήμος Παπατζαλάκης.

2) Ακολουθία  της Αναστάσεως (Μουσικό Βιβλίο)

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υκα΄) Κυριακή Δ΄ των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! 26.03.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Δ΄ των Νηστειών
(Αγίου Ιωάννου τής Κλίμακος) 
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό Η΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Απεστάλη εξ ουρανού..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού του Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου. Μέλος Γεωργίου Σιαπερόπουλου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων Δανιήλ Καραμπάσης.
β) "Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..." Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄ Ψαλμό κατά την περίοδο τού Τριωδίου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄ και Πλ.β΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αγίου Όρους.
γ) "Δεύτε εργασώμεθα..." Δοξαστικό των Αίνων τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Ύμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Αντώνιος Πλαΐτης.
ε) "Ο τον Αμπελώνα..." Το Α΄ Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄Κατανυκτικού Εσπερινού. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου Βόλου Βασίλειος Αγροκώστας.
στ) "Λησταίς λογισμοίς..." Το Β΄ Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄Κατανυκτικού Εσπερινού. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες τής Ψαλτικής Τέχνης" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου και Καθηγητού τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη.

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος)! 26.03.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου! 25.03.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, δ) Νικόλαος Βαρβαρήγος


Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υκ΄) Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! 19.03.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Γ΄ των Νηστειών
(Σταυροπροσκυνύσεως)
Ήχος Βαρύς΄, Εωθινό Ζ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Την υψηλόφρονα γνώμην..." Δοξαστικό των Αίνων Γ΄ Κυριακής των Νηστειών, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης της Μ. τ. Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
β) " Δόξα σοι τω δείξαντι..." Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
γ) "Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν...". Αντί του Τρισαγίου Ύμνου στις εορτές της Σταυροπροσκυνήσεως και στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Μέλος Ιωάννου Παλάση, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.
δ) "Επί σοι χαίρει...Την γαρ σην μήτραν..." Αντί του Άξιον Εστίν στις Θείες Λειτουργίες του Μ. Βασιλείου. Μέλος Σωκράτους Παπαδόπουλου σε διασκευή Χαρίλαου Ταλιαδώρου Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο τ. Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Σερρών Χρήστος Τσιμερίκας.
ε) "Ατενίσαι το όμμα...": Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού της Μ. Τεσσαρακοστής (Σταυροπροσκυνήσεως). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου κατ ερμηνεία Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! 19.03.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής Γ΄Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υιθ΄) Κυριακή Β΄ των Νηστειών (Αγ. Γρηγορίου τού Παλαμά)! 12.03.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Β΄ των Νηστειών
(Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά)
Ήχος Πλ.β΄, Εωθινό Στ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Όσιε τρισμάκαρ..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Β΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
β) "Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..." Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄ Ψαλμό κατά την περίοδο τού Τριωδίου. Ήχος Πλ.δ΄ και Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος και ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος Σπυριδόπουλος.
γ) "Τοις εν σκότει αμαρτημάτων..." Δοξαστικό των Αίνων τής Β΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Χαλινούς αποπτυσας..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Γ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού, (Β΄ Κυριακή των Νηστειών). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ των Νηστειών (Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά)! 12.03.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού Γ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής B΄Κυριακής των Νηστειών (Αγ. Γρηγορίου Παλαμά).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων! 09.03.2023

Oι Ακολουθίες του Μεσονυκτικού, τού Όρθρου, των Ωρών, του Εσπερινού, και τής Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας τής εορτής των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων! 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), β) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Ιστορικοσυγκριτική ανασκόπηση της Βυζαντινής Μουσικής - αλληλοδανεισμοί και θυγατρικές μουσικές παραδόσεις! Του Γεράσιμου-Σοφοκλή Παπαδόπουλου

Γεράσιμου - Σοφοκλή Παπαδόπουλου
Υποψήφιου Διδάκτορος 
Βυζαντινής Μουσικολογίας
Ε.Κ.Π.Α.Ο υποψήφιος διδάκτορας βυζαντινής μουσικολογίας Γεράσιμος - Σοφοκλής Παπαδόπουλος κυκλοφόρησε πρόσφατα το άρθρο του με τίτλο «Ιστορικοσυγκριτική ανασκόπηση της Βυζαντινής Μουσικής - αλληλοδανεισμοί και θυγατρικές μουσικές παραδόσεις», το οποίο θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας χωρισμένο σε οκτώ ενότητες. 

Στο άρθρο του αυτό ο Γ.-Σ. Παπαδόπουλος, βασισμένος στις ιδέες της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας, εξετάζει την εξελικτική ιστορία του Βυζαντινού Άσματος από τους πρώτους χρόνους εμφάνισής του μέχρι σήμερα, εστιάζοντας - από τη μία - στις ποικίλες επιρροές που δέχτηκε, και - από την άλλη - στις διάφορες επιδράσεις που άσκησε, καθώς και στις αυτόνομες θυγατρικές μουσικές παραδόσεις των οποίων υπήρξε κύριος πρόγονος.

Συγκεκριμένα εξετάζονται:

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υιη΄) Κυριακή τής Ορθοδοξίας! 05.03.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τής Ορθοδοξίας
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
"Η χάρις επέλαμψε..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας! Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηχρόνογλου.
"Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..." Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄ Ψαλμό κατά την περίοδο τού Τριωδίου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄ και Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς", υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
"Μωσής τω καιρώ..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
"Δεύτε εκκαθάρωμεν..." Απόστιχο τού Β΄ Κατανυκτικό Εσπερινού! Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει το Βυζαντινό Μουσικό Σύνολο "Δοξολογία" υπό την χοραρχία τού π. Χερουβείμ Τσίνογλου.
"Πάντων προστατεύεις..." Κατανυκτικό Τροπάριο τής Μ. Τεσσαρακοστής που ψάλλεται στην Ακολουθία τού Αποδείπνου και του Κατανυκτικού Εσπερινού. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Α΄ Κυριακή των Νηστειών (Ορθοδοξίας)! 05.03.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού B΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής Α΄Κυριακής των Νηστειών (Ορθοδοξίας).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.