Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Αγίων Πάντων! 03.06.2018

Οι Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Αγίων Πάντων!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
Β)  papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά Εσπερινού Κυριακής των Αγίων Πάντων! Μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου!

Τα Δοξαστικά του Εσπερινού  της Kυριακής των Αγίων Πάντων, σε μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου!

Τα μέλη είναι εκ του Μουσικού Πεντηκοσταρίου, Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου, Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1991.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Τελετουργικά θέματα (οε΄) Οι Μεγάλες Ώρες της εορτής της Πεντηκοστής! Από τον Λειτουργιολόγο Γεώργιο Ζαραβέλα!

Οι Μεγάλες Ώρες της εορτής της Πεντηκοστής

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Ο λειτουργικός κύκλος του Πεντηκοσταρίου περατώνεται με τη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής, τις μεθέορτες ημέρες της έως και την απόδοσή της το επόμενο Σάββατο. Στο λειτουργικό πλαίσιο της εορτής αυτής ανήκει μία νεώτερη ακολουθία, οι Μεγάλες και Βασιλικές Ώρες της παραμονής της Αγίας Πεντηκοστής. Η ακολουθία αυτή απαντάται για πρώτη φορά στα έντυπα Πεντηκοστάρια από τον ΙΣΤ’ αι. κ. εξ., ενώ έχει πλέον εκπέσει από τη λειτουργική χρήση.

Η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών της Πεντηκοστής συντέθηκε τον ΙΣΤ’ αι. από τον λόγιο κληρικό Νικόλαο Μαλαξό, πρωτοπαπά Ναυπλίου. Εντάχθηκε για πρώτη φορά στα λειτουργικά βιβλία στην έκδοση του Πεντηκοσταρίου του 1552, η οποία έγινε στη Βενετία από τους αδελφούς Ανδρέα και Ιάκωβο Spinelli και με επιμέλεια του Μαλαξού, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται ρητά, ενώ η συμβολή του είναι γνωστή. Η έκδοση αυτή επανεκδόθηκε ομοίως στη Βενετία το 1579.

Κυριακή 27 Μαΐου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Κυριακή της Πεντηκοστής! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη! 27.05.2018

Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη 
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας
“λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν·
μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾿ αὐτοῦ πρότερον
καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ;
ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.” (Ιωάν. ζ, 50-52)


Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, εορτάζουμε τούτη την μεγάλη εορτή που είναι η Πεντηκοστή, μια εορτή καθαρά κοινοτική και κοινωνική για εμάς τους χριστιανούς. Έτσι όπως ξεκινήσαμε τελειώνει το σημερινό ευαγγέλιο και περιγράφει τις διαμάχες και αψιμαχίες τις οποίες έγειρε μεταξύ τους το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Που δεν ήταν τωρινό φαινόμενο στην ευαγγελική στιγμή της συνάφειας που αναφέρεται αλλά μια συνηθισμένη κατάσταση διαμάχης ή και διαφωνίας μεταξύ των εβραίων της εποχής του Χριστού.

Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρογ΄) Κυριακή της Πεντηκοστής! 27.05.2018

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή της Πεντηκοστής

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πεντηκοστή εορτάζομεν...", "Πάντα χορηγεί..." Στιχηρά ιδιόμελα του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής" υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Αθανασίου Παϊβανά.
β) "Δευτε λαοί την τρισυπόστατον Θεότητα..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.
γ) "Γλώσσαι ποτέ συνεχύθησαν..." Δοξαστικό των Αποστίχων Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Δημήτριος Σακαλής.
δ) "Πόντω εκάλυψε..." Αργές Καταβασίες Κυριακής της Πεντηκοστής (Πεζού Κανόνος). Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλτηρίω..." υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Φωτόπουλου.
ε) "Το Πνεύμα το Άγιον..." Στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο π. Αιμιλιανός Βατοπαιδινός.
στ) "Βασιλεύ ουράνιε..." Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης".
ζ) Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής της Πεντηκοστής: Απαγγέλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Κατσούλης.
η) "Μη της φθοράς..." Αντί του Άξιον εστίν..." εις το "εξαιρέτως" την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ήχος Βαρύς διατονικός. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτριος  Σουρλαντζής.
θ) "Το Πνεύμα σου το αγαθόν..." Κοινωνικό της Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Κατσούλης.

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ρ΄) Το Γ΄ Αντίφωνο των Αναβαθμών του Βαρέως Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Το Γ' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Βαρέως Ήχου


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.


"Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ὁδοὺς ζωῆς εὑρόντες, 
νῦν καὶ ἀεὶ μακαριοῦνται, δόξῃ ἀκηράτῳ".

"Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου, ὡς στελέχη βλέπων τὰ ἔκγονά σου, 
χαῖρε εὐφραίνου, προσάγων ταῦτα, τῷ Χριστῷ Ποιμενάρχα".

Δόξα... καὶ νῦν ...

"Ἁγίῳ Πνεύματι, βυθὸς χαρισμάτων, πλοῦτος δόξης, κριμάτων βάθος μέγα,
ὁμόδοξον Πατρὶ καὶ Υἱῷ· λατρευτὸν γάρ".


Ο πρώτος στίχος είναι όμοιος στην αρχή με τον αντίστοιχο α' στίχο του Γ' Αντιφώνου των Αναβαθμών του γ' ήχου ("οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον μακάριοι") αλλά διάφορος στη συνέχεια. Ο στίχος του Αντιφώνου έχει δανειστεί το περιεχόμενό του από τον πρώτο στίχο του 127ου Ψαλμού ("μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ").

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Ο Χορός Ψαλτών "Νάξιοι Μελιστές" στην εκδήλωση του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας! (Φωτογραφίες - Βίντεο)

Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου πόλεως Νάξου, ενημερωτική εκδήλωση του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, αναφορικά με τη "Γιόγκα" & τον εμβολιασμό των παιδιών, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητος Αιδεσ. Πρωτ. Συμεών Τελόπουλος, τον οποίο καί ευχαριστούμε πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχει ο Χορός μας σ' αυτήν.

Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης ο Χορός Ψαλτών "Νάξιοι Μελιστές" υπό την διεύθυνση του κ. Δημητρίου Παπάνη απέδωσε μέλη, κλασσικών και νεότερων μελοποιών της Ψαλτικής Τέχνης, της εορτής της Αναλήψεως, του Αγίου Θαλλελαίου, των Αγίων Πατέρων και του Ενιαυτού.

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου! 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου (Πρόγραμμα Συνεδρίου)

3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

«…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…»

Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία

Βόλος, Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018

Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου


Μετά την εξαιρετική επιτυχία και την μεγάλη απήχηση, καθώς επίσης και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των συμμετοχών και το διεθνές ενδιαφέρον που προκάλεσαν τα δυο πρώτα διεθνή μουσικολογικά συνέδρια του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας, της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου (2014 και 2016 αντίστοιχα), πραγματοποιείται στην πόλη του Βόλου στις 30 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2018, το 3ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο, με τίτλο «“…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…” – Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία».

Ἡ θεματικὴ τοῦ Συνεδρίου ἐπελέγη μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τοῦ Τομέα νὰ πραγματοποιεῖ διεπιστημονικὲς συναντήσεις, ἀνοικτὲς σὲ ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς προσεγγίσεις γιὰ τὴν μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, προκειμένου νὰ προκύπτουν γόνιμοι προβληματισμοί, πρωτότυπες ἰδέες καὶ καρποφόρες συνεργασίες μεταξὺ ἐπιστημόνων καὶ ἐρευνητῶν τοῦ αὐτοῦ ἢ διαφορετικοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου, κλάδου ἢ πεδίου, τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης ἢ καὶ διαφορετικῶν ἐπιστημῶν, οἱ ὁποῖες, πάντως, ἐνδιαφέρονται νὰ συμπεριλάβουν τὴν Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή, νεώτερη καὶ σύγχρονη Ψαλτικὴ τέχνη στὰ ἐρευνητικά τους ἐνδιαφέροντα.

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 27η Μαΐου έως 2α Ιουνίου 2018!

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 27η Μαΐου έως 2α Ιουνίου 2018!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή της Πεντηκοστής! 27.05.2018

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Πεντηκοστής και του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, βάσει της Τυπικής Διάταξης της ΕΟΠ!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου

Download σε μορφή pdf ΕΔΩΔευτέρα 21 Μαΐου 2018

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (λγ’) «Ο ταπεινός βυζαντινός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου Βουρβουριάς»! Απο την Αρχαιολόγο Ειρήνη Βασιλάκη!

«Ο ταπεινός βυζαντινός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου Βουρβουριάς»

Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου

Ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου Βουρβουριάς
Στην περιοχή του Δαμαριώνα πάνω στην πλαγιά ενός λόφου βρίσκεται ο βυζαντινός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι μονόχωρος, καμαροσκεπής, μικρός σε διαστάσεις, με ημικυκλική αψίδα στην ανατολική πλευρά και τρεις κόγχες στο χώρο του Ιερού. Έχει κατασκευαστεί από αργολιθοδομή και σε σημεία (κόγχη του Ιερού) χρησιμοποιούνται λαξευμένοι λίθοι. Μπροστά από την αψίδα σώζεται τετράγωνη κτιστή Αγία Τράπεζα (εικ. 1 – 2 Η αψίδα του Ιερού στα ανατολικά εξωτερικά) (εικ. 3 Η θύρα εισόδου του ναού στα δυτικά) (εικ. 4 Άποψη του Ιερού εσωτερικά με τη κτιστή Αγία Τράπεζα).

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά της Πεντηκοστής, σε μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου!

Τα Δοξαστικά του Εσπερινού και του Όρθρου της Δεσποτικής εορτής της Πεντηκοστής, σε μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου!

Τα μέλη είναι εκ του Μουσικού Πεντηκοσταρίου, Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου, Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1991.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Κυριακή 20 Μαΐου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζα! 20.05.2018

Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

"Γρηγορεῖτε, ὅτι εἰσελεύσονται λύκοι βαρεῖς Πράξ. 20.16-18, 28-36 ᾿Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν ῎Εφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ· ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς ῾Ιεροσόλυμα ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς ῎Εφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς· Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο."

Τιμά και εορτάζει σήμερα η αγία μας Εκκλησία την μνήμη των αγίων 318 θεοφόρων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνεκλήθη το έτος 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας και απέκρουσε την αρειανική αίρεση και όρισε ως κριτήριο ορθοδοξίας το Σύμβολο της Πίστεως (το οποίο συμπληρώθηκε και παγιώθηκε με την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο). Η περικοπή από τις Πράξεις των Αποστόλων την οποία ακούσαμε κατά την Θεία Λειτουργία, σχετίζεται με τη σημερινή εορτή, καθότι αναφέρεται σε παραινέσεις τις οποίες έδωσε ο απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, καθιστώντας την προσοχή τους στις πνευματικές ασθένειες των ποιμένων της. “Να προσέχετε”, είπε, “τον εαυτό σας και όλο το ποίμνιο, στο οποίο σάς έθεσε επισκόπους το Άγιο Πνεύμα, ώστε να διαποιμαίνετε την εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία συνέστησε με το ίδιο του το αίμα. Γιατί γνωρίζω ότι μετά από εμένα θα έρθουν σε εσάς λύκοι άγριοι, οι οποίοι δεν θα φροντίζουν για το ποίμνιο· και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνδρες, οι οποίοι θα λαλούν διεστραμμένα, για να αποσπούν τους μαθητές ξοπίσω τους. Γι αυτό να είστε σε εγρήγορση, ενθυμούμενοι ότι επί τρία χρόνια, μέρα και νύχτα δεν έπαψα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας χωριστά. Χρυσό ή ασήμι ή ενδύματα δεν επιθύμησα· γνωρίζετε οι ίδιοι ότι με τα χέρια μου κάλυψα τις ανάγκες τις δικές μου και όσων ήταν μαζί μου, για να σάς υποδείξω ότι με παρόμοιο τρόπο πρέπει να επιμελείστε τους ασθενείς, και να θυμάστε τον λόγο του Κυρίου, ο οποίος είπε ότι «καλύτερα είναι να δίνει κανείς παρά να παίρνει»”. 

Σάββατο 19 Μαΐου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ροβ΄) Κυριακή των Αγίων Πατέρων, Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης!

Μελίσματα Ψαλτικής
α) Κυριακή των Αγίων Πατέρων
Ήχος Πλ. β΄, Εωθινό Ι΄
β) Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης

Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τας μυστικάς..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής" υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Αθανασίου Παϊβανά.
β) "Θείω καλυφθείς..." Καταβασίες της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης καί ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
γ) "Των Αγίων Πατέρων ο Χορός..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ελευθερίου - Κορδελιού Παναγιώτης Γωνιάδης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλτηρίω" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Φωτόπουλου.
ε) "Πλουσίων δωρεών..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κωνσταντίνου & Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.
στ) "Ο των Ανάκτων Άναξ..." Δοξαστικό της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (Ϟθ΄) Το Γ' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Πλ. β' Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα

Το Γ' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Πλ. β' Ήχου


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.


"Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ἐχθροῖς φοβεροί, καὶ πᾶσι θαυμαστικοί· ἄνω γὰρ ὁρῶσιν".

"Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν, ὁ τῶν δικαίων κλῆρος, ἐπίκουρόν σε ἔχων, Σῶτερ οὐκ ἐκτείνει".

Δόξα... Καὶ νῦν ...

"Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ κράτος ἐπὶ πάντων ὅπερ αἱ ἄνω Στρατηγίαι προσκυνοῦσι, 
σὺν πάσῃ πνοῇ τῶν κάτω"."Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ἐχθροῖς φοβεροί, καὶ πᾶσι θαυμαστικοί· ἄνω γὰρ ὁρῶσιν". Ο στίχος είναι όμοιος στην αρχή αλλά διάφορος στη συνέχεια με τον αντίστοιχό του α' στίχο του Γ Αντιφώνου των Αναβαθμών του β' ήχου ("Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐοίκασιν ὄρει τῷ ἁγίῳ, οἳ οὐδαμῶς σαλεύονται, προσβολαῖς τοῦ Βελίαρ"). Αντλεί το περιεχόμενό του από τον πρώτο στίχο του 124ου Ψαλμού ("οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ὡς ὄρος Σιών· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν ῾Ιερουσαλήμ"). Ο Αναβαθμός αυτός αναφέρεται στους πιστούς ανθρώπους που έχουν ακλόνητη την πίστη τους στο Θεό και τους παρομοιάζει είτε ως καθήμενους σε υψηλό βράχο που δεν τους επηρρεάζει το κύμα της αγριεμένης θάλλασας, είτε σαν να βρίσκονται στο ύψος του ουρανού χωρίς να φοβούνται τη διασάλευση της γης όταν εκείνη σείεται από το σεισμό.

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Τελετουργικά θέματα (οδ΄) Οι ιδιορρυθμίες της Τυπικής Διάταξης της Απόδοσης του Πάσχα! Από τον Λειτουργιολόγο Γεώργιο Ζαραβέλα!

Χριστός Ανέστη!

Οι ιδιορρυθμίες της Τυπικής Διάταξης της Απόδοσης του Πάσχα

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Η Τετάρτη της Στ’ Εβδομάδας από το Πάσχα είναι η ημέρα, κατά την οποία αποδίδεται η ακολουθία της εορτής του Πάσχα. Οι σχετικές τυπικές διατάξεις εμφανίζουν ποικιλία εκδοχών, με κυριότερες εκείνες του βιβλίου του Πεντηκοσταρίου, του Τυπικού της ΜτΧΕ στην ισχύουσα εκδοχή του (Τυπικό Γ. Βιολάκη) και το σύγχρονο επίσημο τυπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως αυτό καταγράφηκε από τον π. Κ. Παπαγιάννη (Σύστημα Τυπικού).

Το επίσημο λειτουργικό βιβλίο του Πεντηκοσταρίου παρουσιάζει κατά την Τρίτη και την Τετάρτη της Στ’ εβδομάδας δύο διαφορετικές εκδοχές:

α) Απόδοση Πάσχα και Τυφλού την Τετάρτη (παλαιά τάξη)
Η πρώτη κατά σειρά εκδοχή, η οποία είναι η παλαιότερη και ορθότερη, θεωρεί την Τρίτη της Στ’ Εβδομάδας ως μεθέορτη ημέρα της εορτής του Τυφλού. Η Τετάρτη της Στ’ εβδομάδας είναι ταυτόχρονα ημέρα απόδοσης της εορτής του Πάσχα, της εορτής του Τυφλού, αλλά και προεόρτια ημέρα της εορτής της Αναλήψεως. Αναλυτικότερα, οι ακολουθίες της Τρίτης τελούνται ακριβώς όπως καθ’ όλες τις μεθέορτες ημέρες των εορτών του Πεντηκοσταρίου. Οι ακολουθίες της Τετάρτης είναι πιο σύνθετες, αφού συμπλέκονται οι ύμνοι της εορτής του Τυφλού με τους αναστάσιμους του πλ. α’ ήχου για την απόδοση της εορτής, αφού αυτός και όχι ο α’ ήχος, είναι ο κυρίαρχος της Στ’ εβδομάδας του Πεντηκοσταρίου.

Τρίτη 15 Μαΐου 2018

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά της Αναλήψεως σε μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου!

Χριστός Ανέστη!

Τα Δοξαστικά του Εσπερινού και του Όρθρου της Δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου σε μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου!

Τα μέλη είναι εκ του Μουσικού Πεντηκοσταρίου, Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου, Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1991.

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Αγίων Πατέρων! 20.05.2018

Χριστός Ανέστη!

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Αγίων Πατέρων, βάσει της Τυπικής Διάταξης της ΕΟΠ!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Κυριακή του Τυφλού! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιωτη! 13.05.2018

Χριστός Ανέστη!

Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη 
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας

«ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· 
ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.» (Ιωαν. θ, 11)

Ο εκ γενετής Τυφλός του σημερινού ευαγγελικού αναγνώσματος, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι εκείνος που γίνεται αφορμή να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Να δει το φως του από τον φωτοδότη Κύριο μας. Αυτό το φως το αληθινό που φωτίζει πάντα άνθρωπο που έρχεται στο φως του κόσμου τούτου. Αυτός ο κόσμος είναι μια εισαγωγή για τον κόσμο της αιωνιότητος. Το φως το υλικό είναι εκείνο που μας κάνει να βλέπουμε γύρω μας. Αλλά μέσα μας δεσπόζει άλλο φως, το φως του Θεού που μας αποκαλύφθηκε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Αυτός είδε ο τυφλός το φως του αφού ένιψε τον εαυτό του στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ, που σημαίνει απεσταλμένος. Απεσταλμένος του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός και η αποστολή Του είναι η σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου από το σκοτάδι της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι κατάσταση που μας βυθίζει στο σκοτάδι και στο έρεβος της ενώ αντίθετα τα έργα του Θεού είναι γεμάτα φως και ζωή. 

Σάββατο 12 Μαΐου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ροα΄) Κυριακή του Τυφλού! 13.05.2018

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Τυφλού
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Η΄
 
Χριστός Ανέστη!
 
 
Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Κύριε παράγων εν τη οδώ..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής του Τυφλού. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλτηρίω" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνου Φωτόπουλου.
β) "Τω Σωτήρι Θεώ..." Αργές Καταβασίες (Α,΄Ε΄, Ζ΄ Ωδή) της Κυριακής του Τυφλού. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μ.τ.Χ.Ε. και Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης Ιωάννης Μακρογιώργος.
γ) "Τις λαλήσει τας δυναστείας σου..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Τυφλού. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Ριζουπόλεως Νικόλαος Μπούρης.
δ) "Αναστάσεως ημέρα..." Και νυν των Αίνων την Κυριακή του Τυφλού. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Αθανασίου Παϊβανά.
ε) "Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου..." Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή του Τυφλού. Μέλος Σπυρίδωνος Υφαντή, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.
στ) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε..." Κοινωνικό των Κυριακών της Πασχάλιας περιόδου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Θεσσαλονικείς Υμνωδοί" υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννη Λιάκου.

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (Ϟη΄)Το Γ' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Πλ. α' Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Χριστός Ανέστη!

Το Γ' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Πλ. α' Ήχου


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου - υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.


"Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· Εἰς τὰς αὐλὰς προσβῶμεν Κυρίου, 
χαρᾶς πολλῆς πλησθεὶς εὐχὰς ἀναπέμπω".

"Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ, τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται· πῦρ γὰρ ἐκεῖ φλέγον, 
ἅπαντα αἰσχρὸν νοῦν".

Δόξα... καὶ νῦν ...

"Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχικὴ ἀξία· ἐξ οὗ πᾶν ζῶον ἐμψυχοῦται, 
ὡς ἐν Πατρί, ἅμα τε καὶ Λόγῳ".


"Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· Εἰς τὰς αὐλὰς προσβῶμεν Κυρίου, χαρᾶς πολλῆς πλησθεὶς εὐχὰς ἀναπέμπω". Ο στίχος ομοιάζει με τον αντίστοιχο α' στίχο του Γ' Αντιφώνου των Αναβαθμών του α' ήχου ("Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι ὁδεύσωμεν εἷς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, εὐφράνθη μου τὸ Πνεῦμα, συγχαίρει ἡ καρδία"). Υπόβαθρο για τον εξεταζόμενο Αναβαθμό και στίχο αποτελούν οι στίχοι 1 και 2 του 121ου Ψαλμού ("Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα. Ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, ῾Ιερουσαλήμ"), τον οποίο έψαλλαν οι Ιουδαίοι όταν βρίσκονταν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα.

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

(Ημερομηνίες Διαλέξεων) Σεμινάριον Εκκλησιαστικού Τυπικού! «Νεώτερες εξελίξεις στο λειτουργικό Τυπικό»

Χριστός Ανέστη!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ
᾿Αθῆναι, 2018 - 2019

Οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» σὲ συνεργασία μὲ τὶς Ἐκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος [ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη), Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819] διοργανώνουν τὸ Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ γιὰ τὴν περίοδο 2018 - 2019.
Οἱ συναντήσεις θὰ γίνωνται στὴν αἴθουσα τοῦ βιβλιοπωλείου τῶν ἐκδόσε­ων Ν. Παναγόπουλος (ὡς ἄνω) μία φορὰ τὸν μῆνα ἀπὸ τὶς 19.00 ἕως τὶς 21.00 τὸ βράδυ (7-9 μ.μ.). Κάθε φορὰ θὰ πραγματοποιῆται εἰδικὴ διάλεξι γιὰ ἐνδια­φέροντα θέματα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ θὰ ἀκολουθῇ σχετικὴ συζή­τησι. 

Θεματικὸς κύκλος 2018-2019·
«Νεώτερες ἐξελίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό»

Τὸ γενικὸ θέμα τοῦ σεμιναρίου γιὰ ἐφέτος 2017-2018 εἶναι «Νεώτερες ἐξε­λίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό». Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερό­μενο γιὰ τὴν λατρεία καὶ τὸ τυπικὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, σὲ ὅσους δια­κονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φιλακόλουθο πιστὸ ποὺ ἐνδιαφέρεται καὶ θέλει νὰ μάθῃ κάποια πράγματα παραπάνω γιὰ τὴν σημασία καὶ τοὺς κανόνες ποὺ διέπουν ἢ πρέπει νὰ διέπουν τὴν δημόσια λα­τρεία στοὺς ναούς μας, ὥστε νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν παθητικὴ παρακολούθησι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ νὰ προχωρήσῃ στὴν κατ᾿ ἐπίγνωσι συμμετοχή του.

῾Η προσέλευσι γιὰ τὸ κοινὸ εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἡ συμμετοχὴ ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ. 

Οἱ ἑπόμενες διαλέξεις

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 13η έως 19η Μαΐου 2018!

Χριστός Ανέστη!
Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 13η έως 19η Μαΐου 2018!

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Τελετουργικά θέματα (ογ΄) Η λειτουργική χρήση του ύμνου «Πληρωθήτω το στόμα ημών...» στη Θεία Λειτουργία! Από τον Λειτουργιολόγο Γεώργιο Ζαραβέλα

Χριστός Ανέστη!

Η λειτουργική χρήση του ύμνου «Πληρωθήτω το στόμα ημών...» 
στη Θεία Λειτουργία
Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Ο ύμνος «Πληρωθήτω το στόμα ημών..» αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας και ψάλλεται μετά την εκφώνηση του λειτουργού «Πάντοτε, νυν και αεί». Νεώτερες εκδόσεις της Θείας Λειτουργίας έχουν εσφαλμένα απαλείψει τον εν λόγω ύμνο, ενώ η παλαιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη, αφού εισήχθη στη Θεία Λειτουργία το 624, από τον Πατριάρχη ΚΠόλεως Σέργιο, όπως αναφέρεται στο «Πασχάλιο Χρονικό». 

«Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, 
ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου,
 ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστηρίων· 
τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ, 
ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν τὴν δικαιοσύνην σου. 
Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα».

Ο συνθέτης του ύμνου δεν είναι αποδεδειγμένα γνωστός. Η πατρότητά του αποδίδεται στη γραφίδα του Γεωργίου Πισίδη (610-640), ο οποίος ήταν διάκονος και κατείχε διάφορα αξιώματα στην πατριαρχική αυλή επί πατριαρχίας Σεργίου. Σε αυτόν αποδίδεται πιθανά η συγγραφή του ύμνου από τον Π. Ρομπότη, θέση που δεν αρνείται και ο Π. Τρεμπέλας. Η στενή σχέση του Πισίδη με τον Πατριάρχη Σέργιο σε συνδυασμό με το ποιητικό χάρισμα του πρώτου είναι, ίσως, επαρκή στοιχεία για την απόδοση του ύμνου στον Γεώργιο. 

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (λβ’) «Ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Δανακό»! Της Αρχαιολόγου Ειρήνης Βασιλάκη!

Χριστός Ανέστη!
 
«Ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Δανακό»


Ειρήνης Βασιλάκη 
Αρχαιολόγου


Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Δανακού
Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Νάξου, στο κοιμητήριο του ορεινού χωριού Δανακός· σε ύψωμα στην
είσοδο του χωριού και έχει προνομιακή θέα προς τη Δονούσα και τα νησάκια Μάκαρες. Είναι εύκολα προσεγγίσιμο από τον κεντρικό δρόμο.

Πρόκειται για ένα μετρίου μεγέθους δίκλιτο καμαροσκέπαστο ναό με
Εικ. 1
ανισόπλατα κλίτη (εικ. 1 Κάτοψη του ναού). Πιθανότατα στην αρχική του φάση το μνημείο ήταν τρίκλιτο και υπήρχε ένα ακόμη κλίτος βορειότερα, σήμερα όμως έχει καταστραφεί. Το βόρειο κλίτος είναι λίγο μεγαλύτερο σε πλάτος από το νότιο, φέρουν ενδιάμεση πεσσοστήρικτη τοξοστοιχία και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δύο τοξοτών ανοιγμάτων. Ο πυρήνας της εκκλησίας έχει σε κάτοψη σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Η κάλυψή της γίνεται με ημικυλινδρικές καμάρες. Στον ανατολικό τοίχο του ναού ανοίγεται σε κάθε κλίτος η κόγχη του αγίου βήματος, η οποία έχει ημικυκλική αψίδα. Στο βόρειο κλίτος σώζονται και λείψανα σύνθρονου. Η προσπέλαση σε κάθε κλίτος γίνεται από μία θύρα, η οποία ανοίγεται στον άξονα του δυτικού τοίχου. Ο φωτισμός του ναού γίνεται από ένα δίλοβο παράθυρο και από άλλα πέντε ορθογώνια ανοίγματα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των θόλων και των τοίχων είναι επιχρισμένες. Το δάπεδο είναι καλυμμένο από τσιμεντοκονίαμα. Τέμπλο διαθέτει μόνο το βόρειο κλίτος και αυτό είναι μαρμάρινο και σχετικά χαμηλό (εικ. 2 Άποψη του ναού εσωτερικά από δυτικά). 

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά Κυριακής του Τυφλού, μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου

Χριστός Ανέστη!

Τα Δοξαστικά του Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής του Τυφλού σε μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου!

Τα μέλη είναι εκ του Μουσικού Πεντηκοσταρίου, Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου, Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1991.

Download σε μορφή pdf ΄ΕΔΩ