Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου! 03.02.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής ΙΣΤ΄ Ματθαίου (Ταλάντων).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
 

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Υπαπαντή τού Κυρίου! 02.02.2019

Οι Ακολουθίες τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Δεσποτοθεομητορικής εορτής τής Υπαπαντής τού Κυρίου (2 Φεβρουαρίου).
 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών papline.gr.

 Κατεβάστε σε μορφή pdf ΕΔΩ


Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Των Τριών Ιεραρχών! 30.01.2019

Οι Ακολουθίες τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τών Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου).
 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών papline.gr.

Κατεβάστε σε μορφή pdf ΕΔΩ
 

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μι΄) Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά! 27.01.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά
Ήχος Β΄, Εωθινό Β΄

 


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πάσα πνοή...", Πάσα πνοή και πάσα κτίσις...", "Χαίρετε λαοί...", "Έρραναν μύρα...": Πασαπνοάριο και 3 στιχηρά των Αίνων της Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄.
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.
β)  "Πάτερ Χρυσόστομε..." Δοξαστικό των Αίνων της εορτής της Ανακομιδής των λειψάνων τού Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου. Μέλος Παύλου Ιωσηφίδη. Ψάλλει ο Πανοσ. Αρχιμ. π. Παύλος Ιωσηφίδης.
γ) Δύναμις Τρισαγίου: Το λεγόμενο "Συνηθισμένον". Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Αρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας
δ)
"Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Ἀρχων Διδάσκαλος του Αποστόλου της Μ.τ.Χ.Ε. Δημήτριος Νεραντζής.
ε) "Αγαπήσω σε..." Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου (συντετμημένο), Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαΐδης.

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ρκστ΄) Το Αναστάσιμο Κοντάκιο τού Β΄ Ήχου! Του Θεολόγου και Πρωτοψάλτου Θεοδώρου Ρόκα


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

"Ἀνέστης Σωτήρ, ἐκ τάφου Παντοδύναμε καὶ ᾍδης ἰδών, τὸ θαῦμα ἐξεπλήττετο, καὶ νεκροὶ ἀνίσταντο, καὶ ἡ κτίσις ἰδοῦσα συγχαίρει σοι, καὶ ὁ Ἀδάμ συναγάλλεται, καὶ κόσμος Σωτήρ μου ἀνυμνεῖ σε ἀεί".

Το παρόν Κοντάκιο του Όρθρου τη Κυριακής του β' ήχου μπορεί κάλλιστα να παραλληλιστεί με ένα από τα υμνογραφικά χωρία που απαντούν στην υμνολογία του όρθρου του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. Το χωρίο αυτό δεν είναι άλλο από το: "ἀναπεσῶν κεκοίμησαι ὡς λέων, τὶς ἐγερεῖ σε βασιλεῦ; ἀλλ΄ἀνάστηθι αὐτεξουσίως". Το χωρίο αυτό έχει ως υπόβαθρο τους στίχους 8-12 του 49ου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως. Στους αυτούς τους στίχους ο πατριάρχης Ιακώβ εξαγγέλει την προφητεία που αφορά το μέλλον της φυλής του Ιούδα, από την οποία θα προέλθει ο Μεσσίας και με αυτή την προφητεία προμηνύει την έλευση, το Πάθος και την Ανάσταση Του.

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 27η Ιανουαρίου έως 2α Φεβρουαρίου 2019!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

Η Σήμανση των ρυθμικών ποδών ως στοιχείο απαραίτητο του Εκκλησιαστικού μέλους! Του Ηρακλή Μαλανδρίνου

Ηρακλή Μαλανδρίνου 
Πρωτοψάλτου 
Δασκάλου Ψαλτικής Τέχνης 
Χοράρχου Χορού Ψαλτών Χίου

Μουσικό χειρόγραφο (Κώδικας ΒΚΨ 230, χφ. Χρυσάνθου)
 χωρισμένο σε ρυθμικούς πόδες
"Μουσική ἐστί ρυθμοῦ καί μέλους καί πάσης ὁργανικῆς θεωρίας ἐπιστήμη, μουσικός δέ ὁ ἔμπειρος τούτων". (ψευδο-Πτολεμαίος)

Αποφεύγοντας την διαδικασία της εξήγησης βασικών όρων, όπως χρόνος, ρυθμός, χρονική αγωγή κλπ., (θα αναλυθούν σε σχετική εργασία), οι οποίοι πολλές φορές αναφέρονται από του Ψάλτες με λάθος δυναμική του περιεχομένου τους, θα εισέλθω ευθύς στον βασικό άξονα του θέματος μου, που είναι η ανάγκη να σημειώνονται οι ρυθμοί πάνω στο ψαλλόμενο μάθημα, ώστε κατά την ερμηνεία του ο εκτελεστής να εκφέρει τον ανάλογο ρυθμικό τονισμό ο οποίος θα το αναδείξει. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ενώ από το πρώτο κιόλας μάθημα ο μαθητής διδάσκεται μετρική με τον απλό και πανάρχαιο δίσημο ρυθμό και μάλιστα με διαστολές επι των ασκήσεων, αυτό λησμονείται όταν το μάθημα μεταφερθεί πάνω στο αναλόγιο. Ο ρυθμός διδάσκεται για να τον χρησιμοποιούμε και είναι εξόχως σημαντικό και δομικό στοιχείο του μέλους. Ο μαθητής δεν μαθαίνει τους απλούς ρυθμούς, δίσημο, τρίσημο και τετράσημο μόνο για να αποκτήσει σταθερότητα στην χρονική διάρκεια του ψαλλομένου, αλλά και για να διδαχτεί τον ερμηνευτικό και μελωδικό τονισμό των φράσεων, ώστε να ψάλλει σύμφωνα με τον χωρισμό, προβάλλοντας τον τονισμένο λόγο μέσα από το τονισμένο μουσικά και ρυθμικά μέλος. 

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά! 27.01.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής ΙΔ΄ Λουκά (Ζακχαίου).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

8η Διάλεξη Σεμιναρίου Εκκλησιαστικού Τυπικού στις 28.01.2019

Τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» συνεχίζουν, Θεοῦ θέλοντος, τὴν σειρὰ τῶν δωρεὰν διαλέξεων καὶ κατὰ τὸ ἤδη ἀρξάμενον σωτήριον ἔτος 2019.

῾Η 8η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι·Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819) τὴν Δευτέρα 28 ᾿Ιανουαρίου 2019, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·

«Συνεργασία ῾Ιερέως καὶ Ψάλτου βάσει τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ».

Εἰσηγητής ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου ᾿Ελευθερίου Γκύζη ᾿Αθηνῶν, γραμματεὺς τῶν Συνοδικῶν ᾿Επιτροπῶν «Θείας Λατρείας» καὶ «Λειτουργικῆς ᾿Αναγεννήσεως».

Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἐπακολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι, ὡς εἴθισται.

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Τελετουργικά θέματα (πστ΄) Η θυμίαση πριν τη Μεγάλη Είσοδο της Θείας Λειτουργίας! Από τον Λειτουργιολόγο Γεώργιο Ζαραβέλα!

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Η θυμίαση συνιστά μία από τις κύριες μορφές προσφορών της σύναξης προς τον Κύριο. Το θυμίαμα είναι ένα από τα είδη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και ο άρτος, ο οίνος, το νερό, το λάδι κ.λπ., που αφιερώνουν οι πιστοί προς το σημαίνον Πρόσωπο της ευχαριστιακής σύναξης, για τον Οποίο η μυσταγωγία τελείται. Μεταξύ των καιρών του θυμιάματος κατά τη Θεία Ευχαριστία είναι και εκείνος πριν από τη Μεγάλη Είσοδο, ενόσω ψάλλεται από τους χορούς των ψαλτών ο Χερουβικός Ύμνος.

Η σύγχρονη τυπική διάταξη του βυζαντινού τυπικού της λατρείας ορίζει την απόδοση του θυμιάματος από τον πρώτο της σύναξης, δηλαδή τον προεξάρχοντα αρχιερέα, ειδάλλως, ελλείψει εκείνου, από τον πρώτο των πρεσβυτέρων. Η παλαιά τάξη, όμως, η οποία διατηρείται έως σήμερα στο σλαβικό χριστιανισμό, ορίζει ως αρμόδιο για τη θυμίαση το διάκονο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πλειονότητα άλλων αγιαστικών τελετών και ακολουθιών. Ο διάκονος θυμιάζει, ενόσω ο προεστώς λέγει την ευχή του Χερουβικού. Η συχνή έλλειψη, όμως, διακόνου στην πλειονότητα των ευχαριστιακών συνάξεων, οδήγησε στην οικειοποίηση από τον πρεσβύτερο πολλών στοιχείων, τα οποία ανήκουν στο διάκονο, μεταξύ αυτών και η θυμίαση, η οποία αντί να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την ανάγνωση της ευχής, τελείται στη συνέχεια της τελευταίας, ώστε να διαφυλαχθεί η τάξη και η ευπρέπεια.

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου! 25.01.2019

Οι Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου (25 Ιανουαρίου).
 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών papline.gr.

Κατεβάστε σε μορφή pdf ΕΔΩ


Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά! 20.01.2019

Ι.Μ. ΣΤΑΓΩΝ &ΜΕΤΕΩΡΩΝ
 
«Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς»

Ἡ εὐαγγελική διήγηση περί τῶν δέκα λέπρῶν ἀναδεικνύει τήν δύναμη τῆς προσευχῆς ἐν ταπεινώσει ἀλλά καί τήν ἀχαριστία πρός τόν Θεό. Οἱ δέκα λεπροί ἐκαθαρίστησαν ἀπό τήν ἀσθένειά τους κατόπιν τῆς ἱκεσίας τους ἀλλά μόνο ὁ ἕνας ἐπέστρεψε νά δοξάσει τόν Θεό.

Ἡ φθορά καί ὁ θάνατος εἶναι συνέπειες τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ Παραδείσου. Ἡ θαυματουργή ἴασις παραπέμπει στήν μέλλουσα ζωή ὅπου δέν ὑπάρχει ἀσθένεια ἤ θάνατος, παράλληλα δέ, ἀναγνωρίζει στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τόν Βασιλέα τῆς ζωῆς. Ἡ ζωή δέν εἶναι μιά κατάσταση τῆς ὕλης ἀλλά ἕνα πρόσωπο, ὁ Χριστός( «Ἐγώ εἰμί ἡ ζωή»). Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει ἀληθινή πίστη προσεύχεται στόν Θεό ἔχοντας ἐπίγνωση ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ ὤν, δηλαδή αὐτός που ὑπάρχει ἀφ’ἑαυτοῦ του, ὁ αὐθύπαρκτος. Ὅλα τά ἄλλα: οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἄγγελοι, ἡ ἔμβια φύση, ὅλη ἡ κτίση λαμβάνουν τήν ὕπαρξή τους ἀπό τόν ὅντως ὄντα Θεό. Ὁ Θεός ἀπεφάσισε νά μᾶς φέρει ἐκ τοῦ μή ὄντος, ἀπό τήν ἀνυπαρξία δηλαδή, στό εἶναι, στήν κατάσταση τῆς ὕπαρξης. Πρέπει, λοιπόν, νά ἕνωθοῦμε μέ τήν ἀληθινή ζωή, τόν Χριστό, προκειμένου νά ζήσουμε αἰώνια. Ἡ ἔνωση αὐτή γίνεται μόνο στήν Ἐκκλησία πού ἴδρυσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τό αἷμα του, καί εἶναι τό σῶμα του, αὐτός δέ εἶναι ἡ κεφαλή.

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μθ΄) Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά! 20.01.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά
Ήχος Α΄, Εωθινό Α΄Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α. Καταβασίες Υπαπαντής: Εκλογή (Α΄, Ε΄, Ζ΄ Ωδή) εκ των Καταβασιών της περιόδου. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Ξάνθης Αριστείδης Δεληγιαννίδης.

β. "Πάσα πνοή...", "Αινείτε..." Στιχολογία των Αίνων. Πασαπνοάρια αργά σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου και Στιχολογία των Αίνων κατά την αγιορείτικη παράδοση! Ήχος Α΄. Ψαλλει ο Χορός Ψαλτών "Τροχός". Τον δεξιό Χορό χοραρχεί ο π. Επιφάνιος Γρηγοριάτης και τον αριστερό ο 4ετής Φοιτητής Φιλολογίας του Παν. Πατρών  Αθανάσιος Πετρόπουλος.
γ. "Εις το Όρος..": Εωθινό Δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Αγίου Μηνά Ναούσης Θεοδόσιος Τσουκαλάς. 

δ. Αργή Δοξολογία: Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν: Ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Σερρών Άγγελος Πιπελές, ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιάρχων Σερρών Αστέριος Γούναρης, και ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Αγίου Δημητριου Σερρών Κωνσταντίνος Τσαλαπάτης.  
ε. "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Α΄. Ψάλλει Ψάλλει ο αείμνηστος τ. Αρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. Ανδρέας Πετρόχειλος. 
στ. Λειτουργικά - Άξιον Εστίν. Μέλος Αβραάμ Ευθυμιάδη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνας Πετραλώνων Δανιήλ Καραμπάσης.

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (ρκε΄) Το Αναστάσιμο Κοντάκιο τού Α΄ Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Θεοδώρου Ρόκα, 
Θεολόγου
 υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Από τον αυριανό Εσπερινό, Σάββατο 19 Ιανουαρίου, και αφού έχει ολοκληρωθεί το πρωί η περίοδος του πλαγίου τετάρτου ήχου (πλ. δ'), επιστρέφει η Οκτώηχος (ή Παρακλητική) για μια ακόμα φορά στον Πρώτο ήχο (ήχος α'). Αυτή η "επιστροφή" της Οκτωήχου μας δίδει τούτη τη φορά την αφορμή να αναλύσουμε τα Αναστάσιμα Κοντάκια των Όρθρων των Κυριακών των οκτώ ήχων. Έτσι ξεκινάμε νέο κύκλο ερμηνείας αρχής γενομένης από το Κοντάκιο του Όρθρου του πρώτου ήχου, το οποίο είναι το ακόλουθο.

"Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, καὶ κόσμον συνανέστησας, καὶ ἡ φύσις τῶν βροτῶν ὡς Θεόν σε ἀνύμνησε, καὶ θάνατος ἠφάνισται, καὶ ὁ Ἀδὰμ χορεύει, Δέσποτα, καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη, χαίρει κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ πᾶσι παρέχων, Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν".

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά! 20.01.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής ΙΒ΄ Λουκά.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
 

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Οσίου Αντωνίου και Αγίου Αθανασίου τού μεγάλου! 17-18.01.2019

Οι Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας των εορτών Α) Οσίου Αντωνίου τού Μεγάλου (17 Ιανουαρίου) και β) Αγίου Αθανασίου τού Μεγάλου (18 Ιανουαρίου)! 
 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών papline.gr.

Κατεβάστε σε μορφή pdf την Ακολουθία τού Αγίου Αντωνίου ΕΔΩ

Κατεβάστε σε μορφή pdf την Ακολουθία τού Αγίου Αθανασίου ΕΔΩ


Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 20ή έως 26η Ιανουαρίου 2019!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Έκοψε την Αγιοβασιλόπιτα ο Χορός Ψαλτών "Νάξιοι Μελιστές"!

Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 ο Χορός Ψαλτών "Νάξιοι Μελιστές" έκοψε όπως κάθε χρόνο την Αγιοβασιλόπιτα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Νικοδήμου πόλεως Νάξου όπου γίνονται και οι πρόβες της Χορωδίας.

Την Αγιοβασιλόπιτα ευλόγησαν ο Εφημέριος τού Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικοδήμου πόλεως Νάξου π. Νικόλαος Ρώτας μαζί με τον νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερο (13.01.2019) και μέλος τού Χορού μας π. Δημοσθένη Φίλιππα οι οποίοι στο τέλος ευχήθηκαν σε όλα τα μέλη του Χορού καλή πρόοδο και καλή επιτυχία στις δραστηριότητες της Χορωδίας.

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

(Μουσική Ακολουθία) Αγίου Νικολάου του Μυτιληναίου (16.01)! Μέλος Νικολάου Ανδρίκου!

Μουσική Ακολουθία (Δοξαστικό Στιχηρών Μεγάλου Εσπερινού, Ιδιόμελο Λιτής, Δοξαστικό Αποστίχων Μεγάλου Εσπερινού, Ιδιόμελο Ν΄ Ψαλμού και Δοξαστικό των Αινών) του Αγίου Νικολάου του Μυτιληναίου! Η μνήμη του τιμάται την 16η Ιανουαρίου. Το μέλος είναι του Επίκουρου Καθηγητής στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ. Ε. Ι Ηπείρου κ. Νικολάου Ανδρίκου.

Από το "Μουσικόν Λειμωνάριον" των Ακολουθιών των εν τη Νήσω Λέσβω Διαλαμψάντων Αγίων, Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου, σε επιμέλεια του αειμνήστου ερευνητού Θεοφάνη Αντ. Σουλακέλλη, Μυτιλήνη 2013.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή μετά τα Φώτα! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζα!

Ενί εκάστω εδόθη η χάρις 


Πανοσ. Αρχιμ.
Χερουβιμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. (Ἐφεσ. 4.7-13)

Κυριακή μετά τα Φώτα σήμερα, και ο απόστολος Παύλος μάς ομιλεί για τα χαρίσματα του θεού στους ανθρώπους. Αδελφοί, μάς λέει, στον καθένα ξεχωριστά δόθηκε η χάρις, σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Γι αυτό λέει· αφού ανέβηκε ψηλά αιχμαλώτισε αιχμαλώτους και έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Και το ανέβηκε τι άλλο σημαίνει, παρά ότι πρώτα κατέβηκε στα καταχθόνια της γης; Εκείνος που κατέβηκε, ο ίδιος είναι που ανέβηκε πιο ψηλά από τους ουρανούς, για να γεμίσει τα πάντα. Και αυτός έδωσε τους αποστόλους, τους προφήτες, τους ευαγγελιστές, τους ποιμένες και διδασκάλους, ώστε να διακονούν έμπρακτα τον καταρτισμό των πιστών και να οικοδομείται το σώμα του Χριστού, μέχρι να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, σε άνδρα τέλειο, στο μέτρο του πλήρους αναστήματος του Χριστού. 

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μη΄) Κυριακή μετά τα Φώτα! 13.01.2019

 Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή μετά τα Φώτα
Ήχος Πλ. δ΄, Εωθινό ΙΑ΄
 

Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε πληρώσαι βουλόμενος...", "Σήμερον η κτίσις φωτίζεται...": Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού καί Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιτωλοακαρνανίας "Άνθιμος ὁ Αρχιδιάκονος".
β) "Φως εκ φωτός...", "Πως σε Χριστέ...", "Συ εν Ιορδάνη βαπτισθείς ὁ Σωτήρ ημών...", "Το αληθινόν φως επεφάνη...", "Ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις...", "Άγγελος εκ στειρωτικών ωδίνων...": Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων και Δοξαστικό των Αίνων του Τιμίου Προδρόμου. Ήχος Πρώτος και Πλάγιος του Β΄. Ψάλλουν: ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος και ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
γ) Δοξολογία Αργή. Εκλογή στίχων εκ της Δοξολογίας. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καρακάσης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μήλεσι Αττικής Στέφανος Συμεωνίδης.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος  Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλάγιος δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό Μέλος" υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους Γεωργίου Καμαριάρη.

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

(Νέα έκδοση λειτουργικού ενδιαφέροντος) Η Πρόθεση.Μελέτη Λειτουργική, Ιστορική-Θεολογική. Του Γεωργίου Κεσελόπουλου

Κυκλοφόρησε, από το Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, το δίτομο έργο του Γεωργίου Αν. Κεσελόπουλου, Λέκτορα στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου «ΛΟΓΟΣ» της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, με τίτλο: Η Πρόθεση, Μελέτη Λειτουργική, Ιστορική–Θεολογική (8oς-15οςαιώνας), Λευκωσία 2018. Πρόκειται για την έντυπη έκδοση της διδακτορικής του διατριβής, η οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς στο Pontificio Istituto Orientale της Ρώμης. 

Στην έρευνα αυτή, ο συγγραφέας εξετάζει λεπτομερώς και παρουσιάζει την εξέλιξη της Ακολουθίας της Προθέσεως, δηλαδή της προπαρασκευαστικής εκείνης ακολουθίας του Βυζαντινού Λειτουργικού Τύπου, η οποία προηγείται κάθε θείας Λειτουργίας. Ειδικότερα, οριοθετεί την αφετηρία της ιστορικής του έρευνας στον 8ο αιώνα, κατά την οποία εντοπίζεται ο πρώτος, άμεσος χειρόγραφος μάρτυρας της ευχής της Προθέσεως, που εκφωνείται στην αρχή της θείας Λειτουργίας. Στη συνέχεια, ο Κεσελόπουλος καταγράφει την πορεία εξέλιξης της ευχής σε μια πλήρη και αυτοτελή ακολουθία, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε τον 15ο αιώνα. 

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά τα Φώτα! 13.01.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής μετά την εορτή των Φώτων.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
 

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Τα Άγια Θεοφάνεια! 06.01.2019. Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζα!

Πανοσ. Αρχιμ.
Χερουβιμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Εορτάζει σήμερα η αγία μας Εκκλησία την μεγάλη εορτή των Θεοφανίων, δηλαδή της Βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Και ονομάζεται Θεοφάνεια τούτο το γεγονός, διότι φανερώνεται στον κόσμο ο Τριαδικός Θεός και η παρουσία του Χριστού επί της γης, με σκοπό την σωτηρία των ανθρώπων. Με τη Γέννηση του Χριστού έχουμε την απαρχή της παρουσίας του Θεού επί της γης, με τα Θεοφάνια όμως γίνεται η φανέρωση της παρουσίας Του και μετά τη Βάπτιση αρχίζει ουσιαστικά το σωτήριο έργο και η διδασκαλία του Χριστού. 

Έρχεται ο Ιησούς στον Ιορδάνη, εκεί που ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυττε μετάνοια και βάπτιζε το λαό, και του ζητά να βαπτίσει και τον ίδιο. Εκείνος όμως τον εμπόδιζε, λέγοντάς Του ότι ο ίδιος είχε ανάγκη από το βάπτισμα του Θεανθρώπου. Τότε ο Ιησούς του απάντησε ότι έτσι πρέπει να γίνει, και να μη φέρει αντιρρήσεις. Και τούτο, για να φανερωθεί στη συνέχεια η θεότητα του Ιησού. Υποχώρησε ο Ιωάννης, και μόλις ο Χριστός βαπτίστηκε, “ευθύς ανέβη από του ύδατος”, και ο Ιορδάνης “εστράφη εις τα οπίσω”, δείχνοντας με το θαύμα αυτό ότι όντως ο Χριστός ως μόνος αναμάρτητος δεν είχε ανάγκη το βάπτισμα της μετανοίας, ούτε τον συμβολικό εξαγνισμό του ύδατος. Παράλληλα, άνοιξαν οι ουρανοί και το Πνεύμα του Θεού, “εν είδει περιστεράς”, ήλθε επάνω από τον Χριστό, και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε “ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ώ ηυδόκησα”. 

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μζ΄) Μέλη της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων! 06.01.2019

Μελίσματα Ψαλτικής 
Μέλη της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Την χείρα σου την αψαμένην...". Δοξαστικό Θ΄ Ώρας της εορτής των Θεοφανείων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. α΄.Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ιλισιώτες Ψάλτες" υπό την χοραρχία του Δρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας και Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Ιλισίων Γρηγορίου Αναστασίου.
β) "Εν Ιορδάνη ποταμώ...". Απόστιχο Εσπερινού της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης.
γ) "Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου...". Απολυτίκιο της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Παρασημαντικής" υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου και Δρ. Μουσικολογίας τού Πανεπιστημίου Βιέννης Σωτηρίου Δεσπότη.
δ) "Βυθού ανεκάλυψε..." "Στείβει θαλάσσης...". Οι ειρμοί του Πεζού και Ιαμβικού Κανόνος Δεσποτικής της εορτής των Θεοφανείων. Ψάλλει ο Πανοσ. Αρχιμ. Ρωμανός Αναστασιάδης.
ε) "Φως εκ φωτός...", "Το αληθινόν φως επεφάνη...". Στιχηρά Ιδιόμελα των Αίνων της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
στ) "Νάματα Ιορδάνεια...". Δοξαστικό των Αίνων της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.
ζ) "Επεφάνη η χάρις...". Κοινωνικό της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/πολεως Φώτιος Γιαννακάκης.

η) "Φωνή Κυρίου επί των υδάτων....".  Στιχηρό ιδιόμελο του Μεγάλου Αγιασμού. Μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (ρκδ΄) Το Προεόρτιο Απολυτίκιο των Θεοφανείων! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου σήμερα, τρίτη ημέρα που η Εκκλησία εορτάζει τα προεόρτια της μεγάλης εορτής των Θεοφανείων και ένεκα του γεγονότος που η ημέρα των Φώτων συμπίπτει με την Κυριακή, θέσπισε η Ορθόδοξος Εκκλησία να ψάλλεται κατά την Παρασκευή προ των Φώτων η Ακολουθία των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών και μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσουν οι χοροί να ψάλλουν τα Ιδιόμελα. Στην Ακολουθία αυτή δεσπόζει το προεόρτιο Απολυτίκιο της 5ης Ιανουαρίου, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Ἀπεστρέφετο ποτέ, ὁ Ἰορδάνης ποταμός, τῇ μηλωτῇ Ἐλισαιέ, ἀναληφθέντος Ἠλιού, καὶ διῃρεῖτο τὰ ὕδατα ἔνθεν καὶ ἔνθεν· καὶ γέγονεν αὐτῷ ξηρὰ ὁδὸς ἡ ὑγρά, εἰς τύπον ἀληθῶς τοῦ Βαπτίσματος, δι᾽ οὗ ἡμεῖς τὴν ῥέουσαν, τοῦ βίου διαπερῶμεν διάβασιν, Χριστὸς ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνῃ, ἁγιάσαι τὰ ὕδατα".

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Τα Άγια Θεοφάνεια! 06.01.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. 
Κατεβάστε τον Εσπερινό σε μορφή pdf ΕΔΩ
Κατεβάστε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία σε μορφή pdf ΕΔΩ 

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 6η έως 12η Ιανουαρίου 2019!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019

(Μουσική Ακολουθία) Οι Ώρες των Θεοφανείων! 04.01.2019

Η Ακολουθία των Βασιλικών Ωρών της Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων!

Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών papline.gr

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

(Νέα έκδοση) Πέτρος ο Πελοποννήσιος! Επετειακή έκδοση για τα 240 χρόνια από την κοίμηση του διδασκάλου Πέτρου (1778 - 2018)

Με τίτλο «Πέτρος ο Πελοποννήσιος» πρόκειται να κυκλοφορήσει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου μία μοναδική μυθιστορηματική βιογραφία 600 σελίδων από τις Εκδόσεις "Κυπρή". Πρόκειται για ιστορία που εκτυλίσσεται τον 18ο αιώνα. 
Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο κ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης, από τον οποίο μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για το βιβλίο στο τηλ. 6931 106935.

Ο Πέτρος Πελοποννήσιος ή Πέτρος Λαμπαδάριος (1730-1778), υπήρξε ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της μεταβυζαντινής παραδόσεως και λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τον 18ο αιώνα. Αποτελεί τη δεσπόζουσα φυσιογνωμία του μουσικού στερεώματος κατά το 18ο αιώνα.

Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2019!

Πρός
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Στόν Ἑσπερινό τῆς Πρωτόχρονιᾶς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, γιά νά τιμήσει τόν ἑορταζόμενο Μεγάλο Ἅγιο Της, Βασίλειο τόν Οὐρανοφάντόρα, ὅρισε νά διαβάζουμε μία περικοπή ἀπό τό Βιβλίο τῶν Παροιμιῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀναφέρεται στή Σοφία καί τή σύνεση ὡς χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ Ἴδιου τοῦ Θεοῦ τό ὁποῖο ὅμως μπορεῖ νά ἀποκτήσει καί ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα ὁ ἱερός συγγραφέας προσωποποιεῖ αὐτή τήν Θεϊκή Σοφία καί τή βάζει νά αὐτοπαρουσιάζεται καί νά ὁμιλεῖ ἡ ἴδια: «Ὁ Κύριος (λέγει ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ) μέ δημιούργησε ὡς πρῶτό του ἔργο. Πρό τῶν αἰώνων μέ θεμελίωσε, ἀπ' τήν ἀρχή πρίν φτιάξει τή γῆ… πρίν στερεωθοῦν τά ὄρη καί πρίν ἀπό ὅλα τά βουνά μέ δημιούργησε…» (Παροιμ. Κεφ. 8, 22-25)

Ἡ δημιουργική δύναμη λοιπόν τοῦ Θεοῦ ἐμφανίζεται στόν κόσμο ὡς ἡ Σοφία Του στήν ὁποία καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά γίνει μέτοχος, νά ἀπολαύσει τόν πλοῦτο της καί νά κατανοήσει τό μεγαλεῖο της. Ὁ Σοφός ἄνθρωπος γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι ὁ θεούμενος ἄνθρωπος, αὐτός δηλαδή πού μετέχει τῶν χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ μας ἐπιβεβαιώσει ὁ τιμώμενος Ἅγιος Βασίλειος ὅτι «ἡ σοφία εἶναι ἐπιστήμη, γνώση δηλαδή, τῶν θείων καί τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων καί τῶν αἰτιῶν τους», γράφει στή συνέχεια ὅτι «ἡ ἀληθινή φρόνηση εἶναι διάκριση τοῦ τί μπορεῖ νά κάνει κάποιος καί τί δέν μπορεῖ. Ὅποιος τήν ἀκολουθεῖ, δέν θά πάρει ποτέ τόν ὀλέθριο δρόμο τῆς κακίας. Αὐτός πού σκέφτεται μέ φρόνηση γνωρίζει ποιά εἶναι ψεύτικα καί ἀπατηλά καί ποιά γιά τή ζωή μας χρήσιμα καί ὠφέλιμα.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!