Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σπστ΄) Αποτομή Τιμίας Κεφαλής Αγίου Ιωάννου τού Προδρόμου! 29.08.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη εορτής της αποτομής τής Κεφαλής 
του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου

Τῇ Κθ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου 
Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Γενεθλίων τελουμένων...", "Ουκ έδει σε ω Ηρώδη..." Στιχηρά Ιδιόμελα τού Εσπερινού τής εορτής τής Αποτομής τής Κεφαλής τού Τιμίου Προδρόμου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
β) "Γενεθλίων τελουμένων..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής εορτής τής Αποτομής τής κεφαλής τού Τιμίου Προδρόμου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος με μέλη του ΟΦΕΛΠ.
γ) "Πάλιν Ηρωδιάς..." Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής της Αποτομής τής κεφαλής τού Τιμίου Προδρόμου! Μέλος Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστορας τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.
δ) "Εις μνημόσυνον Αιώνιον..." Κοινωνικό εις τιμήν του Αγίου Ιωάννου τού Προδρόμου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου! 30.08.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής ΙΒ΄ Ματθαίου.


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) papline.gr.

Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αποτομή Κεφαλής Αγίου Ιωάννου τού Προδρόμου! 29.08.2020

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής εορτής αποτομής τής Τιμίας Κεφαλής τού Αγίου Ιωάννου τού Προδρόμου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών α) Κωνσταντίνος Γράμπας, β) papline.gr


Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr). 
Download σε μορφή pdf 

Β) papline.gr. 
Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σπε΄) Απόδοση της εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου! 23.08.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Απόδοση της εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου
Ήχος Β΄, Εωθινό ΙΑ΄Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", ' Ω του παραδόξου θαύματος...", "Βαβαί των σων θαυμασίων...": Κεκραγάριο και 2 στιχηρά ιδιόμελα τού Εσπερινού τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.΄Μέλος Θεοδόσιου Γεωργιάδη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Λεχαινών Αλέξανδρος Γεωργουλής.
β) "Θεαρχίω νεύματι..." Οκτάηχο Δοξαστικό των στιχηρών τού Εσπερινού τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης και ο Λαμπαδάριος τού Ναού Μιχαήλ Γιαννίτσης.
γ) "Πεποικιλμένη...": Οι Ειρμοί της Α', Ε, Ζ' & Θ' Ωδής του Κανόνος τής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ήχος Α'. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε Λεωνίδας Αστέρης.
δ) "Τη αθανάτω σου κοιμήσει..." Δοξαστικό των Αινων τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.
ε) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος, Μέλος επί τη βάσει Βασιλείου Νικολαΐδη, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Τούμπας Θεσσαλονίκης Σωτήριος Δεσπότης.
στ) "Λειτουργικά"  ο Ασπασμός και Ομολογία και η Αγία Αναφορά τής Θείας Λειτουργίας. Ήχος Δευτερόπρωτος. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

(Μουσικό κείμενο) "Εισελεύσομαι είς τον οίκον σου..." Ήχος Πλ. α΄, μέλος Χρίστου Ψωμιάδη!

Το προοίμιο των Αγρυπνιών "Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου..." σε Ήχο Πλ. α΄. Το μέλος είναι από τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Παναγίας Κουμαριωτίσης Νεοχωρίου Βοσπόρου Χρίστο Ψωμιάδη τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την άδεια να το αναρτήσουμε στο ιστολόγιό μας!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου! Απόδοση τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου! 23.08.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής ΙΑ΄ Ματθαίου, Απόδοση τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) papline.gr.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σπδ΄) Μέλη τής Θεομητορικής εορτής τής Μεταστάσεως τής Υπεραγίας Θεοτόκου! 15.08.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη τής Θεομητορικής εορτής τής Μεταστάσεως τής Θεοτόκου!

Τῇ ΙΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως 
τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Ω του Παραδόξου...", "Την σην δοξάζουσιν..." Ιδιόμελα των Στιχηρών τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος κατά την Καλυμνιακή Παράδοση, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου
β) "Δαυιτικήν ωδήν..." Ιδιόμελο των Αποστίχων τού Εσπερινού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ήχος Δ΄ Στιχηραρικός. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών τού Ιερού Ναού Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης
γ) "Ότε εξεδήμησας..." Δοξαστικό των Αποστίχων τού Εσπερινού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Αθανάσιος Βουγιουκλής
δ) "Τη αθανάτω σου κοιμήσει..." Δοξαστικό των Αινων τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφήκας
ε) "Ποτήριον σωτηρίου..." Κοινωνικό των Θεομητορικών εορτών. Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος Γιαννακάκης
στ) "Την φωτοφόρον νεφέλην..." Θεομητορικός Καλοφωνικός Ειρμός. Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο υποψήφιος Διδάκτωρ Βυζαντινής Μουσικολογίας Γεράσιμος - Σοφοκλής Παπαδόπουλος. (Το μουσικό κείμενο υπάρχει ΕΔΩ)

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 16η έως 22α Αυγούστου 2020!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Τελετουργικά θέματα (Ϟε΄) Οι Καταβασίες της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου! Από τον Λειτουργιολόγο Γεώργιο Ζαραβέλα

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑΗ θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου συνιστά την μεγαλύτερη των εορτών του θέρους. Η υμνογραφία της, πλούσια σε περιεχόμενο, τονίζει την ιερότητα του προσώπου της Θεομήτορος και αναδεικνύει το γεγονός της Κοιμήσεώς της, μα κυρίως την μοναδικότητα της Μεταστάσεώς της στους ουρανούς.

Μεταξύ των προβλημάτων στην τυπική διάταξη των ακολουθιών της εν λόγω εορτής περιλαμβάνεται και το ζήτημα των καταβασιών, οι οποίες ψάλλονται στον όρθρο της κυριώνυμης ημέρας. Ανατρέχοντας στο λειτουργικό βιβλίο του Μηναίου Αυγούστου συναντούμε την ύπαρξη δύο κανόνων. Ο α’ κανόνας συνιστά ποίημα του Κοσμά μοναχού, έχει συντεθεί σε ήχο α’, με ειρμό α’ ωδής «Πεποικιλμένη τη θεία δόξη». Ακολούθως, ο β’ κανόνας είναι ποίημα Ιωάννου του Δαμασκηνού, συντεθειμένος σε ήχο δ’ και με ειρμό α’ ωδής «Ανοίξω το στόμα μου».

(Μουσικό κείμενο) Θεομητορικός Καλοφωνικός Ειρμός "Την φωτοφόρον νεφέλην..." Μελος Μπαλασίου Ιερέως

Ένας Καλοφωνικός Ειρμός αφιερωμένος στη Θεοτόκο, σύνθεση Μπαλασίου ιερέως (τέλη 17ου αιώνα), σε Ήχο Πρώτο.

Η εκδοχή του μέλους είναι καταγεγραμμένη στο χφ Σινά 1477, το οποίο χρονολογείται στα 1750-1760. Το χειρόγραφο αυτό αποτελεί καταγραφή μιας από στήθους ψαλμώδησης ενός (μάλλον) Αθωνίτη μοναχού, σε σημειογραφία Partes, που αποτελεί εξέλιξη του Κιεβικού πενταγράμμου. Κανείς μπορεί στο κείμενο να συγκρίνει αυτή την εκδοχή του κομματιού από τα μέσα του 18ου αιώνα με την εξήγηση του Γρηγορίου Πρωτοψάλτη από τις αρχές του 19ου αιώνα, και να παρατηρήσει την ρυθμική επεξεργασία και την διαποίκιλση που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αυτών των 50 χρόνων, ενώ κάποιες μελωδικές φόρμουλες (θέσεις) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. 

Εδώ η μεταγραφή της εκδοχής του Σινά 1477 στη Νέα Μέθοδο είναι από τους Υποψήφιους Διδάκτορες Βυζαντινής Μουσικολογίας τού Ε.Κ.Π.Α. Γεράσιμο - Σοφοκλή Παπαδόπουλο και Πολύκαρπο Πολυκαρπίδη. Η στοιχειοθεσία είναι από τον Ιωάννη Γεωργακόπουλο.

Ευχαριστούμε θερμά τον Γεράσιμο - Σοφοκλή Παπαδόπουλου για τη χορήγηση τής άδειας να δημοσιεύσουμε τον εν λόγω Καλοφωνικό Ειρμό στο ιστολόγιό μας!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Κοίμηση τής Θεοτόκου! 15.08.2020

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) Κωνσταντίνος Γράμπας, β) papline.gr.

Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

«Θαρραλέο βήμα προς την κατεύθυνση των εξηγήσεων από την παλιά στη νέα γραφή» του Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Γεωργίου Χατζηθεοδώρου
Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε.


Περιήλθε εντελώς πρόσφατα στα χέρια μου, μετά από ευγενή προσφορά του συγγραφέα, δύο νέα αδελφά πονήματα, τα οποία σίγουρα αποτελούν εξαίρεση ως προς το περιεχόμενο και τη μοναδικότητα, μεταξύ των πολλαπλών μουσικών εκδόσεων του καιρού μας.

Πρόκειται για τα Αναστασιματάρια των Κυριάκου Κουλιδά και Δανιήλ Πρωτοψάλτη, τα οποία εξήγησε από την παλιά στη νέα μουσική σημειογραφία και τα εξέδωσε δια του τύπου, ο νέος φέρελπις μουσικολόγος και ερευνητής Κυριάκος Τζουραμάνης.

Το γεγονός της εξήγησης αλλά και της έκδοσης αυτών των, γνωστών μόνο από τη χειρόγραφη παράδοση και μάλιστα στην αρχική τους μορφή (παλιά γραφή), Αναστασιματαρίων, σημαδοτεί και χαρακτηρίζει μια προσπάθεια, η οποία, όχι μόνο συμβάλλει στην άνετη προσέγγισή τους, αλλά τα παραδίδει και στην τρέχουσα λειτουργική πράξη.

(Μουσικό κείμενο) Χερουβικό Μπαλασίου Ιερέως Ήχος Α΄, συντετμημένο υπό Άγγελου Σέφκα!

Αντί προλόγου

Ο «εντιμότατος καί σοφώτατος», όπως κατονομάζεται από τον Πατριάχη Δοσίθεο, Μπαλάσης υπήρξε ιερέας της Μεγάλης Εκκλησίας την οποία υπηρέτησε εξ απαλών ονύχων με διαφόρους τρόπους - ως Δομέστιχος, Πρωτονοτάριος, Εκκλησιάρχης, Ρήτορας, Χαρτοφύλακας, Σκευοφύλακας και Νομοφύλακας - γενόμενος όντως θεματοφύλακας των ιερών παραδόσεων και τηρητής της ψαλτικής παιδείας, όπως αυτή διαφυλάσσεται στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό [1]

Ήκμασε το τελευταίο τέταρτο του 17ου αι., υπήρξε μαθητής του Επισκόπου Νέων Πατρών, Γερμανού, και ανέπτυξε πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο φαίνεται πως καθιερώθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, υπήρξε εγκαινιαστής της περιόδου των Εξηγήσεων που ολοκληρώνεται με την Μεταρρύθμιση του 1814. Η συγγραφική του δεινότητα χαρακτηρίζεται από μέλη ρέοντα, εύρυθμα, στέρεα και μεγαλοπρεπή, συνήθως μεγάλης χρονικής διάρκειας [2].

Στην ίδια λογική σύνθεσης στηρίζονται και τα Αργά Χερουβικά του, γνωστά στο ευρύ ψαλτικό κοινό από τις εξηγήσεις του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και των πρόσφατων εκδόσεων του Διονυσίου Σταματοπούλου [3]. Η μεγάλη τους διάρκεια αποτέλεσε σημαντικό λόγο για τη λήψη απόφασης περί σύντμησής τους με σκοπό να είναι δυνατόν να ψαλλούν και στις ημέρες μας, σύμφωνα με τις χρονικές συνήθειες που επικρατούν. 

Ο τρόπος με τον οποίο συντελέστηκε η σύντμηση υπακούει σε μεγάλο βαθμό στις γραμμές του συνθέτη, παρακολουθεί την πορεία της σύνθεσης και συμφωνεί με τη στάση του αρχικού μέλους στις διάφορες τονικές βαθμίδες. Γι’ αυτό σπανίως παρεμβάλλονται μουσικές φράσεις που δεν ανήκουν στην ίδια σύνθεση ή στο εν γένει συνθετικό έργο του Μπαλάση για να αντικαταστήσουν μια εκτενή μουσική γραμμή. Ως εικός, δεν συμπεριλήφθηκε έστω και περιορισμένο το κράτημα, καθώς δεν νοείται μια συντμητική προσπάθεια να περιέχει στοιχεία επιμήκυνσης του μέλους.

Ευχαριστίες αναπέμπονται στον κ. Δημήτριο Παπάνη, του οποίου η θερμή παράκληση και προτροπή απετέλεσε εφαλτήριο για την ενέργεια της σύντμησης των Αργών αυτών Χερουβικών, καθώς και των κ.κ. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε., Νικολάου Νερούτσου, Πρωτοψάλτου και Γερασίμου - Σοφοκλή Παπαδοπούλου, Υποψηφίου Διδάκτορος Βυζαντινής Μουσικολογίας τού Ε.Κ.Π.Α. για την σημαντική κρίση τους, περί διαφόρων γνωμών και διορθώσεων.

Ο πονήσας διά το κοινόν όφελος, 
Άγγελος Σέφκας.


Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

(Νέα έκδοση) Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι Βασικών Όρων τής Βυζαντινής Μουσικολογίας, Επιμέλεια Γεράσιμος - Σοφοκλής Παπαδόπουλος!

Κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο 2020 από τις εκδόσεις fagotto books.

Bασισμένο στο βιβλίο του Christian Troelsgård “Byzantine Neumes” (Βυζαντινά μουσικά σημάδια)

Η επιστήμη της Βυζαντινής Μουσικολογίας αριθμεί περισσότερο από ένα αιώνα ζωής, με την πλειοψηφία των μελετημάτων της να είναι γραμμένα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το Γλωσσάρι αυτό επιχειρεί για πρώτη φορά την αντιστοίχιση των δύο γλωσσικών κωδίκων σε επίπεδο ορολογίας, αλλά και σημασίας.

Επιμελημένο από τον μουσικολόγο και γλωσσολόγο Γεράσιμο-Σοφοκλή Παπαδόπουλο, το Γλωσσάρι αποτελεί απόσταγμα της διαδικασίας μετάφρασης του βιβλίου του καθηγητή Christian Troelsgård “Byzantine Neumes”, η οποία έχει επίσης εκδοθεί από τις εκδόσεις Fagotto. Οι ορισμοί που παρατίθενται έχουν αλιευθεί κατά κύριο λόγο από το εν λόγω βιβλίο, με κάποιες προσθήκες του ίδιου του επιμελητή, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά την εορτή τής Κοιμήσεως! 16.08.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής μετά την εορτή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) papline.gr.

Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σπγ΄) Κυριακή μετά την εορτή τής Μεταμορφώσεως! 09.08.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή μετά την εορτή τής Μεταμορφώσεως
Ήχος Πλ. δ΄, Εωθινό Θ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Ως επεσχάτων των χρόνων..." Θ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει η Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης "Αγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Εμμανουήλ Δασκαλάκη.
β) "Δόξα σοι τω δείξαντι..." Εκλογή στίχων εκ τής Δοξολογίας. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Αθανασίου Παϊβανά.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος, μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αμαλιάδας Αργύρης Ζέζας.
δ) "Αξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Χαράλαμπου Παπανικολάου σε διασκευή Εμμανουήλ Χατζημάρκου. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

(Νέα έκδοση) Βυζαντινά μουσικά σημάδια, Troelsgård Christian - Παπαδόπουλος Γεράσιμος-Σοφοκλής (μετάφραση) - Αλεξάνδρου Μαρία (επιστημονική επίβλεψη)

Κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο 2020 από τις εκδόσεις faggoto-books

Μια νέα εισαγωγή στη Μεσοβυζαντινή Σημειογραφία

Από τον 8ο κιόλας αιώνα, εμφανίζονται στο Βυζάντιο οι πρώτες απόπειρες μουσικής καταγραφής, οι οποίες εξελίσσονται και οδηγούν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος, της λεγόμενης «Μεσοβυζαντινής σημειογραφίας», στα μέσα του 12ου αιώνα.

Τα μουσικά αυτά σημάδια υποβοηθούν την ψαλτική πράξη και διδασκαλία μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα, οπότε η μεταρρύθμιση της «Νέας Μεθόδου» λαμβάνει χώρα με κέντρο την Κωνσταντινούπολη.

Ο καθηγητής Christian Troelsgård, κορυφαίος σύγχρονος εκφραστής της περίφημης «Σχολής της Κοπεγχάγης», συγκεντρώνει σε αυτό το βιβλίο γνώσεις και εμπειρίες του ιδίου, αλλά και γενικότερα των εκπροσώπων των Monumenta Musicae Byzantinae, σχετικά τόσο με την αποκωδικοποίηση της Μεσοβυζαντινής σημειογραφίας, όσο και με τις ποικίλες πτυχές του Βυζαντινού Άσματος (οκταηχία, γένη μελοποιίας, ρεπερτόριο κ.λπ.).

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος! Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος σε μέλος Γερμανου Αρχιερέως Νέων Πατρών (β΄ ήμιση ΙΖ΄ αιώνος).

Την στοιχειοθεσία τού μέλους έκανε ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Παναγίας Κουμαριωτίσης Νεοχωρίου Βοσπόρου Χρίστος Ψωμιάδης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την άδεια να το αναρτήσουμε στο ιστολόγιό μας!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Μεταμόρφωση τού Σωτήρος! 06.08.2020

Οι Ακολουθίες  του Εσπερινού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική, της Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) Κωνσταντίνος Γράμπας, β)  papline.gr.

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά την εορτή τής Μεταμορφώσεως! 09.08.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής μετά την εορτή τής Μεταμορφώσεως.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) papline.gr.

Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σπβ΄) Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 02.08.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Η΄ Ματθαίου
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Η΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τα τής Μαρίας δάκρυα..." Η΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Ελευθερίου Γεωργιάδη, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό Μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καμαριάρη.
β) "Δόξα σοι το δείξαντι το φως..." Δοξολογία Αργή. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς Τετράφωνος (Μπεστενγκιάρ). Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Καθεδρικού Ναού Αγίου Ιωάννου τού ΠροδρόμουΝεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης και ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Φιλύρου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Αξενόπουλος.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Σπυρίδωνος Υφαντή, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Αποστόλου Ανδρέου Λονδίνου Θεμιστοκλής Προδρομάκης.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς τετράφωνος. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.