Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σξβ΄) Κυριακή τής Τυρινής! 01.03.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τής Τυρινής
Ήχος Δ΄, Εωθινό Δ΄Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ἑκάθισεν Αδάμ...." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Τυρινής. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
β) "Ἑξεβλήθη Αδάμ..." Δοξαστικό των Αποστίχων τής Κυριακής τής Τυρινής. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο π. Ιάκωβος Σάββα.
γ) "Έφθασε καιρός...." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Τυροφάγου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτομαϊστρωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Σταμάτιος Κίσσας.
Κατανυκτικός Εσπερινός
δ) "Μή αποστέψης...." Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής, Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.
ε) "Έλαμψεν η χάρις..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του α΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Κυριακή της Τυρινής Εσπέρας)! Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Τσινάρας.

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή τής Τυρινής. 01.03.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Μεσονυκτικού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής τής Τυρινής.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου (Ψαλτική), Γ) papline.gr.

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τήςΤυρινής! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Τυρινής, σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σξα΄) Κυριακή τής Απόκρεω! 23.02.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τής Απόκρεω
Ήχος Γ΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Όταν τίθωνται θρόνοι..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης.
β) "Επί τον ποταμόν..." Εκλογή στίχων εκ του Πολυελέου που ψάλλεται την Κυριακή της Απόκρεω. Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.
γ) "Εννοώ την ημέρα...": Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων της Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χατζημάρκος.
δ) "Ω ποία ώρα τότε...": Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων της Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο  αείμνηστος Πρωτοψάλτης Λυκούργος Πετρίδης.
ε) "Προκαθάρωμεν αδελφοί...": Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής Γεωργίου Καμαριάρη.

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή τής Απόκρεω! 23.02.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Μεσονυκτικού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής τής Απόκρεω.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) papline.gr.


Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Ψαλτικό Σεμινάριο! Θέμα: "Πατριαρχικό Ύφος" Μύθοι και Πραγματικότητα! Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

ΤΟ Ωδείο Φόρμιξ σε συνεργασία με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ" πραγματοποιεί ένα Ψαλτικό Σεμινάριο 3 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε Καθηγητές Βυζαντινής Μουσικής, Σπουδαστές, Πρωτοψάλτες και φιλόμουσους. 

Θέμα:
👉 “Πατριαρχικό Ύφος”, Μύθοι και Πραγματικότητα.

Μια χωρίς συναισθηματισμούς προσέγγιση της υφολογικής προσέγγισης της εκκλησιαστικής μουσικής μέσα από γραπτές πηγές και μαρτυρίες.

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Απόκρεω! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Απόκρεω, σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σξα΄) Κυριακή τού Ασώτου. 16.02.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τού Ασώτου
Ήχος Β΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Εις αναμάρτητον χώραν...", "Επιγνώμεν αδελφοί". Στιχηρά Ιδιόμελα Εσπερινού Κυριακής του Ασώτου. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Α΄. Ψάλλει η Χορωδία Ιεροψαλτών τής Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως.
β) "Ω πόσων αγαθών..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Ασώτου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.
γ) "Της Πατρικής δωρεάς..." Δοξαστικό των Αποστίχων τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Ασώτου. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Αιόλου Μιχαήλ Ζάμπας.
δ) "Της μετανοίας άνοιξόν μοι..." Δόξα μετά τον Ν΄ Ψαλμό κατά την περίοδο τού Τριωδίου. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Νικόλαος Κακουλίδης.
ε) "Την Μωσέως ωδήν..." Οι Ειρμοί τής Α΄ και Ε΄ Ωδής τού Κανόνος τής Κυριακής τού Ασώτου. Ήχος Β΄ αργός ειρμολογικός. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Μιχαήλ (Μιχαλάκης)  Κυριαζόπουλος.
στ) "Πάτερ αγαθέ..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής τού Ασώτου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίου δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής Γεωργίου Καμαριάρη.

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής τού Ασώτου! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τού Ασώτου, σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή τού Ασώτου! 16.02.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Μεσονυκτικού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής τού Ασώτου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου (Ψαλτική), Γ) papline.gr.

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

4η Διάλεξη τρίτου κύκλου σεμιναρίων Τυπικού "Γεώργιος Βιολάκης! 12.02.2020

῾Η τέταρτη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819),

τὴν Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·


"῾Η θεολογία τοῦ Τυπικοῦ 

στὴν ᾿Εξόδιο ἀκολουθία"Εἰσηγητής· κ. Μιχαὴλ Γαλενιανός, δρ θεολογίας, δρ φιλοσοφίας, καθη­γητὴς στὸ ἀκαδημαϊκὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ City Unity College.

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό τών Αίνων Κυριακής τού Ασώτου, μέλος Γεωργίου Αγγελινάρα!

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τού Ασώτου, σε μέλος τού Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Αγγελινάρα!

Ευχαριστούμε πολύ τον Δάσκαλο τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτη κ. Κωνσταντίνο Παπαχριστοδούλου για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σξ΄) Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου! 09.02.2020

ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου
(Απόδοση εορτής Υπαπαντής)
Ήχος Α΄, Εωθινό Α΄.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Μη προσευξώμεθα Φαρισαϊκώς..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Τελώνου και Φαρισαίου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.
β) "Παντοκράτωρ Κύριε..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Τελώνου και Φαρισαίου. Μέλος Νικολάου Σμύρνης, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες τής Αδελφότητας των Δανιηλαίων. 
γ) "Βεβαρημένων των οφθαλμών μου..." Δοξαστικό των Αποστίχων τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Τελώνου και Φαρισαίου. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης τού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης.
δ) "Τού Τελώνου και τού Φαρισαίου..."Στιχηρό ιδιόμελο των Αίνων τής Κυριακής τού Τελώνου και Φαρισαίου! Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
ε) "Ταίς εξ έργων καυχήσεσι..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τού Τελώνου και Φαρισαίου! Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

(Νέες εκδόσεις) Σε πρώτη έκδοση τα Αναστασιματάρια Δανιήλ Πρωτοψάλτου και Κυριάκου Κουλιδά (Δείγμα)


Προς έκδοση βρίσκονται τα Αναστασιματάρια Δανιήλ του Πρωτοψάλτη και Κυριάκου Κουλιδά του Ναυπλιώτη, τα οποία μετέγραψε στη σημειογραφία της νέας μεθόδου ο Λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών και δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης Κυριάκος Τζουραμάνης. Η ιστορική τους αξία έγκειται στο ότι με το Αναστασιματάριο του Κουλιδά εμφανίζεται για πρώτη φορά στη χειρόγραφη παράδοση (το 1ο τέταρτο του 18ου αιώνα) το νέο στιχηραρικό είδος μελοποιίας, ενώ με το Αναστασιματάριο του Δανιήλ καταγράφεται για πρώτη φορά (μέσα 18ου αιώνα) η ψαλμώδηση των αναστάσιμων στιχηρών κατά το ύφος της Μ.τ.Χ.Ε στο νέο είδος μελοποιίας.

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου ! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τού Τελώνου καί Φαρισαίου, σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου (Αρχή Τριωδίου)! 09.02.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Μεσονυκτικού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής τού Τελώνου και Φαρισαίου (Αρχή Τριωδίου)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου (Ψαλτική), Γ) papline.gr.


Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr). 
Download σε μορφή pdf 
Β)Χρήστος Γ. Τσακίρογλου 
Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Γ) papline.gr. 
Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου! Μέλος Γεωργίου Αγγελινάρα

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τού Τελώνου καί Φαρισαίου, σε μέλος τού Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Αγγελινάρα!

Ευχαριστούμε πολύ τον Δάσκαλο τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτη κ. Κωνσταντίνο Παπαχριστοδούλου για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σνθ΄) Η Υπαπαντή τού Κυρίου! 02.02.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Η Υπαπαντή τού Κυρίου
Ήχος Πλ. δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Λέγε Συμεών..." 1ο Στιχηρό τού Εσπερινού τής Δεσποτικοθεομητορικής εορτής τής Υπαπαντής τού Κυρίου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο χορός Ψαλτών "Φωναίς Αισίαις".
β)"Ανοιγέσθω η πύλη..." Δοξαστικό των στιχηρών τού Εσπερινού τής Δεσποτικοθεομητορικής εορτής τής Υπαπαντής τού Κυρίου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Φώτιος Κετσετζής.
γ) "Ακατάλυπτον εστί..." Μεγαλυνάρια τής Δεσποτικοθεομητορικής εορτής τής Υπαπαντής τού Κυρίου. Ήχος Γ΄. Ψάλλει η Γερόντισσα Μαριάμ.
δ) "Θεοτόκε η ελπίς...", "Εν νόμω σκιά..." Μεγαλυνάριο και Ειρμός της Θ΄ Ωδής τής τής Δεσποτιθεομητορικής εορτής τής Υπαπαντής τού Κυρίου. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Παντελεήμων Κάρτσωνας.
ε) "Ο εν χερσί πρεσβυτικαίς..." Δοξαστικό των Αίνων τής Δεσποτιθεομητορικής εορτής τής Υπαπαντής τού Κυρίου. Μέλος Αθανασίου Καραμάνη. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Νεκτάριος Παπαθανασίου.