Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Δ΄ Ματθαίου! 02.07.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Δ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! α) Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, β) Σύναξις Δώδεκα Αποστόλων! 29&30.06.2023

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας των εορτών α) Αγίων Πέτρου και Παύλου (29.06) και β) Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων (30.06) 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, 

Σάββατο 24 Ιουνίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλδ') Κυριακή Γ' Ματθαίου! 25.06.2023

 Μελίσματα Ψαλτικής

Κυριακή Β΄ Ματθαίου
Ήχος Β΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Παρήλθεν η σκιά..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χατζημάρκος.
β) "Της Μαγδαληνής Μαρίας..." Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λαρίσης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
δ) Λειτουργικά. Ο Ασπασμός, η Ομολογία και η Αγία Αναφορά. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.
ε) "Μαρία ο Κύριος μετά σου..." Ο γ΄ πόδας τού μαθήματος "Θεοτόκε Παρθένε". Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Γ΄ Ματθαίου! 25.06.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Γ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Το Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου! 24.06.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Γενεθλίου τού Τιμίου Προδρόμου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, 


Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλγ΄) Κυριακή Β΄ Ματθαίου! 18.06.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Β΄ Ματθαίου
Ήχος Α΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
"Κύριε εκέκραξα..." Αργό Κεκραγάριο. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει χορός Αγιορειτών Πατέρων.
"Πάσα πνοή..." Αργό Πασαπνοάριο. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
"Μετά μύρων..." Β΄ Εωθινό Δοξαστικό. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνἰδας Αστέρης.
"Δόξα σοι τω δείξαντι..." Αργή Δοξολογία. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λαρίσης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
"Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ Ματθαίου! 18.06.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Β΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλβ΄) Κυριακή των Αγίων Πάντων! 11.06.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Αγίων Πάντων
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό Α΄


α) "Δεύτε πιστοί σήμερον..." Δοξαστικό των Αποστίχων τής Κυριακής των Αγίων Πάντων. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Θωμάς Μικραγιαννανίτης.
β) "Εις το Όρος..." Α΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
γ) Αποστολος. Αποστολικό Ανάγνωσμα τής Κυριακής των Αγίων Πάντων. Απαγγέλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Αγίων Πάντων! 11.06.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Αγίων Πάντων!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλα΄) Κυριακή τής Πεντηκοστής! 04.06.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τής Πεντηκοστής

 

Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πεντηκοστήν εορτάζομεν..." Στιχηρό Ιδιόμελο τής εορτής τής Πεντηκοστής. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Παναγιωτίδης.
β) "Δεύτε λαοί την τρισυπόστατον..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού τής Κυριακής τής Πεντηκοστής. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
γ) "Γλώσσαι ποτέ..." Δοξαστικό των Αποστίχων τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Πεντηκοστής. Μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Αιδεσ. Πρωτ. π. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου.
δ) "Βασιλεύ ουράνιε..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Θεσσαλονικείς Υμνωδοί" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Ιωάννου Λιάκου.
ε) "Μη της φθοράς..." Αντί του Άξιον εστίν τήν Κυριακή τής Πεντηκοστής. Ήχος Βαρύς. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή της Πεντηκοστής! 04.06.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Πεντηκοστής και του Εσπερινού της Γονυκλισίας!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

(Μουσική Ακολουθία) Σάββατο προ τής Πεντηκοστής (Ψυχοσάββατο)! 03.06.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τού Σαββάτου προ τής Πεντηκοστής (Ψυχοσάββατο) σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr) γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.