Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμε΄) Κυριακή Α΄ Λουκά! 24.09.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Α΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ω των σοφών Σου..." Εωθινό Ε΄ της Οκτωήχου. Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.
β) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης.
γ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Βασιλείου Γούναρη, Ήχος Βαρύς, Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Παναγούδας - Γοργοϋπηκόου Θεσσαλονίκης Άγγελος Σέφκας.
δ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό τής Κυριακής. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων τ. Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Α΄ Λουκά! 24.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Α΄ Λουκά!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Σύλληψις τού Τιμίου Προδρόμου! 23.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Συλλήψεως τού Τιμίου Προδρόμου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμδ΄) Κυριακή μετά την Ύψωσιν! 17.09.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή μετά την Ύψωσιν
Ήχος Πλ.β΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σταυρόν χαράξας Μωσής..." Ο Ειρμός της Α΄ Ωδής των Καταβασιών του Τιμίου Σταρού. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιος Καραμάνης.
β) "Όρθρος ην βαθύς..." Δ΄ Εωθινό δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης.
γ) "Δεύτε συμφώνως οι πιστοί..." Δοξαστικό των Αίνων της εορτής της Αγίας Σοφίας. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό Μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καμαριάρη.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού! 17.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής μετά την Υψώσιν τού Τιμίου Σταυρού!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού! 14.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμγ΄) Κυριακή προ της Υψώσεως! 10.09.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή προ της Υψώσεως
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Εν ευσήμω ημέρα..." Δοξαστικό της Λιτής της Θεομητορικής εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Νικόλαος Κωνσταντινόπουλος.
β) "Της Μαγδαληνής Μαρίας..." Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.
γ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Κοσμά Μαδυτινού, Ήχος Πλ.α΄ εκ του κάτω Κε (ημιχρωματικός). Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Κατσούλης.
δ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό της Κυριακής. Ηχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή προ της Υψώσεως! 10.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής προ της Υψώσεως!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου! 08.09.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής τού Γενεσίου τής Υπεραγίας Θεοτόκου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμβ΄) Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου! 03.09.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου
Ήχος Δ΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Μετά μύρων..." Β΄ Εωθινό Δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος Μάριου Αντωνίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων Δανιήλ Καραμπάσης.
β) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει η Χορωδία του αειμνήστου Πρωτοψάλτου Γερασίμου Πρεβεζιάνου.
γ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Θεοδωσίου Γεωργιάδου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
δ) "Ευλογημένη συ εν γυναιξί..." Ο τέταρτος πόδας τού Οκτάηχου μαθήτος "Θεοτόκε Παρθένε". Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Χορός Αγγελικός" υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καραγιαννάκη.
ε) "Τεριρέμ..." Κράτημα. Ηχος Δ΄. Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Τρικάλων υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Καλαμπάκα.

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου! 03.09.2023

Καλή Νέα Εκκλησιαστική Χρονιά!

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής ΙΓ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αποτομή Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου! 29.08.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής της Αποτομής τής Κεφαλής τού Τιμίου Προδρόμου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).


Σάββατο 26 Αυγούστου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμα΄) Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου! 27.08.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου
Ήχος Γ΄, Εωθινό Α΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πως μη θαυμάσωμεν..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγ. Γλυκερίας Γαλατσίου Μιχαήλ Μαμάης.
β) "Σταυρόν χαράξας..." Σύντομες Καταβασίες Τιμίου Σταυρού. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτηςτου Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννου τού Χρυσοστόμου Θεσσαλονίκης Δημήτριος Αθανασιάδης και ο Λαμπαδάριος Θεοδόσιος Σιδερής.
γ) "Εις το Όρος..." Α΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει κλιμάκιο του Χορού Ψαλτών Χίου υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Καλοπλύτου Χίου Ηρακλή Μαλανδρίνου.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Μάριου Αντωνίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης  του Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσελεούσης Ακακίου Μόρφου Κύπρου Ιωάννης Λέμπος.

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου! 27.08.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής ΙB΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υμ΄) Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου! 20.08.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου
Ήχος Β΄, Εωθινό ΙΑ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πεποικιλμένη τη θεία δόξη..." Συντομες Καταβασίες Κοιμήσεως Θεοτόκου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
β) "Φανερών εαυτόν..." ΙΑ΄ Εωθινό τής Οκτωήχου. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Θεόδωρος Γιαννακάκης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Μελετίου Μητρ. Συσανίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Κατσούλης.

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου! 20.08.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής ΙΑ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.Κυριακή 13 Αυγούστου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Κοίμησις τής Υπεραγίας Θεοτόκου! 15.08.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής  Υπεραγίας Θεοτόκου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 12 Αυγούστου 2023

(Ανέκδοτο Μουσικό Κείμενο) "Θεαρχίω νεύματι..." αργοσύντομο! Μέλος Μάριου Αντωνίου!

Το Οκτάηχο Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 

Το μέλος είναι αργοσύντομο, τονισθέν από τον Πρωτοψάλτη τής Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Κύπρου Μάριο Αντωνίου, κατά τον δρόμον του Πέτρου Λαμπαδαρίου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ι΄ Ματθαίου! 13.08.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Ι΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.Σάββατο 5 Αυγούστου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλθ΄) Μεταμόρφωση του Σωτήρος! 06.08.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
:

α) "Προτυπών την Ανάστασιν..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού τής Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Μήλεσι Ωρωπού Αττικής Στέφανος Συμεωνίδης.
β) "Πέτρω και Ιακώβω και Ιωάννη..." Δοξαστικό των Αποστίχων τής Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Υπαπαντής του Κυρίου Αμαρουσίου Αττικής Ελευθέριος Βεργιος.
γ) "Παρέλαβεν ο Χριστός..." Δοξαστικό των Αίνων τής Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ήχος Πλ.δ΄ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιώς Δημήτριος Παπαγεωργίου.
δ) "Εν τω φωτί της δόξης..." Κοινωνικό τής Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Μέλος Πέτρος Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Αρβανίτης.

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου! 06.08.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλη΄) Κυριακή Η' Ματθαίου! 30.07.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Η΄ Ματθαίου
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Η΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τα της Μαρίας δάκρυα..." Εωθινό Η΄ της Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
β) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης.
γ) "Λειτουργικά, Άξιον εστίν..." Τα Πληρωτικά, ο Ασπασμός και Ομολογία η Αγία Αναφορά τής Θείας Λειτουργίας και το μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει η χορωδία των Καθηγητών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου ¨Ο Άγιος Αχίλλιος¨ υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Ιωάννη Μαυρομάτη.
δ) "'Οτι σωτήρα έτεκες..." Ο έβδομος πόδας του Θεομητορικού μαθήματος "Θεοτόκε Παρθένε". Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Βαρύς. Συμψάλλουν ο διακο-Διονύσης Φιρφιρής (†1990) και ο διακο-Ιωάσαφ (+1993) της αδελφότητας των Ιωασαφέων των Καρυών.

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 30.07.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής H΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 1η έως 5η Αυγούστου 2023!

 Download  σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου ιαματικού Παντελεήμονος! 27.07.2023

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής του Αγίου ιαματικού Παντελεήμονος!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, δ) Νικόλαος Βαρβαρήγος


Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Οσιομάρτυρος Παρασκευής! 26.07.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής της Οσιομάρτυρος Παρασκευής!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, 


Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλζ΄) Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου! 23.07.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου
Ήχος Πλ.β΄, Εωθινό Ζ΄


α) "Τις μη μακαρίσει σε..." Δογματικό Θεοτόκιο της Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Χορός Αγγελικός", υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καραγιαννάκη.
β) "Ιδού σκοτία..." Ζ΄ Εωθινό Δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Λεωνίδου Αστέρη, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης
δ) "Λειτουργικά, Άξιον εστίν..." Τα Πληρωτικά, ο Ασπασμός και Ομολογία η Αγία Αναφορά τής Θείας Λειτουργίας και το μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου! 23.07.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Προφήτου Ηλιού τού Θεσβίτου! 20.07.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της εορτής τού Προφήτου Ηλιού τού Θεσβίτου (20.07).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, 


Σάββατο 15 Ιουλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλστ΄) Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου! 16.07.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Στ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Των Αγίων Πατέρων ο χορός..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
β) Απόστολος: Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Απαγγέλει ο Άρχων Πρωτομαΐστορας τής Μ.τ.Χ.Ε. Σταμάτιος Κίσσας.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.
δ) "Άξιον εστίν" Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Το "Πατριαρχικόν", Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Μιχαήλ Κυριαζόπουλος.

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου! 16.07.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλε΄) Κυριακή Ε΄ Ματθαίου! 09.07.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Δ΄ Ματθαίου
Ήχος Δ΄, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ο δια Σε Θεοπάτωρ..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Ξενοφωντινοί Πατέρες.
β) "Ω των σοφών σου..." Ε΄ Εωθινό Δοξαστικό, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
γ) Λειτουργικά. Ο Ασπασμός, η Ομολογία και η Αγία Αναφορά. Μέλος Δημητρίου Σουρλαντζή, Ήχος Δ΄ Λέγετος. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.
δ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό τής Κυριακής. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλιδής.

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ε΄ Ματθαίου! 09.07.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Ε΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Δ΄ Ματθαίου! 02.07.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Δ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! α) Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, β) Σύναξις Δώδεκα Αποστόλων! 29&30.06.2023

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας των εορτών α) Αγίων Πέτρου και Παύλου (29.06) και β) Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων (30.06) 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, 

Σάββατο 24 Ιουνίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υλδ') Κυριακή Γ' Ματθαίου! 25.06.2023

 Μελίσματα Ψαλτικής

Κυριακή Β΄ Ματθαίου
Ήχος Β΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Παρήλθεν η σκιά..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χατζημάρκος.
β) "Της Μαγδαληνής Μαρίας..." Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λαρίσης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
δ) Λειτουργικά. Ο Ασπασμός, η Ομολογία και η Αγία Αναφορά. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει Χορός Καθηγητών Σχολής Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου υπό την χοραρχία τού Ιωάννη Μαυρομάτη.
ε) "Μαρία ο Κύριος μετά σου..." Ο γ΄ πόδας τού μαθήματος "Θεοτόκε Παρθένε". Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Γ΄ Ματθαίου! 25.06.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Γ΄ Ματθαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.