Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος)! 26.03.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου! 25.03.2023

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, δ) Νικόλαος Βαρβαρήγος


Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υκ΄) Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! 19.03.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Γ΄ των Νηστειών
(Σταυροπροσκυνύσεως)
Ήχος Βαρύς΄, Εωθινό Ζ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Την υψηλόφρονα γνώμην..." Δοξαστικό των Αίνων Γ΄ Κυριακής των Νηστειών, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης της Μ. τ. Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
β) " Δόξα σοι τω δείξαντι..." Αργή Δοξολογία, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
γ) "Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν...". Αντί του Τρισαγίου Ύμνου στις εορτές της Σταυροπροσκυνήσεως και στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Μέλος Ιωάννου Παλάση, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.
δ) "Επί σοι χαίρει...Την γαρ σην μήτραν..." Αντί του Άξιον Εστίν στις Θείες Λειτουργίες του Μ. Βασιλείου. Μέλος Σωκράτους Παπαδόπουλου σε διασκευή Χαρίλαου Ταλιαδώρου Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο τ. Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Σερρών Χρήστος Τσιμερίκας.
ε) "Ατενίσαι το όμμα...": Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού της Μ. Τεσσαρακοστής (Σταυροπροσκυνήσεως). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου κατ ερμηνεία Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! 19.03.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής Γ΄Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υιθ΄) Κυριακή Β΄ των Νηστειών (Αγ. Γρηγορίου τού Παλαμά)! 12.03.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Β΄ των Νηστειών
(Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά)
Ήχος Πλ.β΄, Εωθινό Στ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Όσιε τρισμάκαρ..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Β΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
β) "Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..." Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄ Ψαλμό κατά την περίοδο τού Τριωδίου. Ήχος Πλ.δ΄ και Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος και ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος Σπυριδόπουλος.
γ) "Τοις εν σκότει αμαρτημάτων..." Δοξαστικό των Αίνων τής Β΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Χαλινούς αποπτυσας..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Γ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού, (Β΄ Κυριακή των Νηστειών). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ των Νηστειών (Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά)! 12.03.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού Γ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής B΄Κυριακής των Νηστειών (Αγ. Γρηγορίου Παλαμά).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων! 09.03.2023

Oι Ακολουθίες του Μεσονυκτικού, τού Όρθρου, των Ωρών, του Εσπερινού, και τής Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας τής εορτής των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων! 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), β) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Ιστορικοσυγκριτική ανασκόπηση της Βυζαντινής Μουσικής - αλληλοδανεισμοί και θυγατρικές μουσικές παραδόσεις! Του Γεράσιμου-Σοφοκλή Παπαδόπουλου

Γεράσιμου - Σοφοκλή Παπαδόπουλου
Υποψήφιου Διδάκτορος 
Βυζαντινής Μουσικολογίας
Ε.Κ.Π.Α.Ο υποψήφιος διδάκτορας βυζαντινής μουσικολογίας Γεράσιμος - Σοφοκλής Παπαδόπουλος κυκλοφόρησε πρόσφατα το άρθρο του με τίτλο «Ιστορικοσυγκριτική ανασκόπηση της Βυζαντινής Μουσικής - αλληλοδανεισμοί και θυγατρικές μουσικές παραδόσεις», το οποίο θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας χωρισμένο σε οκτώ ενότητες. 

Στο άρθρο του αυτό ο Γ.-Σ. Παπαδόπουλος, βασισμένος στις ιδέες της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας, εξετάζει την εξελικτική ιστορία του Βυζαντινού Άσματος από τους πρώτους χρόνους εμφάνισής του μέχρι σήμερα, εστιάζοντας - από τη μία - στις ποικίλες επιρροές που δέχτηκε, και - από την άλλη - στις διάφορες επιδράσεις που άσκησε, καθώς και στις αυτόνομες θυγατρικές μουσικές παραδόσεις των οποίων υπήρξε κύριος πρόγονος.

Συγκεκριμένα εξετάζονται:

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υιη΄) Κυριακή τής Ορθοδοξίας! 05.03.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τής Ορθοδοξίας
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
"Η χάρις επέλαμψε..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας! Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηχρόνογλου.
"Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..." Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄ Ψαλμό κατά την περίοδο τού Τριωδίου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄ και Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς", υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
"Μωσής τω καιρώ..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
"Δεύτε εκκαθάρωμεν..." Απόστιχο τού Β΄ Κατανυκτικό Εσπερινού! Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει το Βυζαντινό Μουσικό Σύνολο "Δοξολογία" υπό την χοραρχία τού π. Χερουβείμ Τσίνογλου.
"Πάντων προστατεύεις..." Κατανυκτικό Τροπάριο τής Μ. Τεσσαρακοστής που ψάλλεται στην Ακολουθία τού Αποδείπνου και του Κατανυκτικού Εσπερινού. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Α΄ Κυριακή των Νηστειών (Ορθοδοξίας)! 05.03.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και τού B΄ Κατανυκτικού Εσπερινού τής Α΄Κυριακής των Νηστειών (Ορθοδοξίας).

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υιζ΄) Κυριακή της Τυρινής! 26.02.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τής Τυρινής
Ήχος Δ΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Εκάθισεν Αδάμ..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Τυρινής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος.
β) "Τα πλήθη των πεπραγμένων μοι..." Ιδιόμελο που ψάλλεται μετά τον Ν΄ Ψαλμό την περίοδο του Τριωδίου.Μέλος επί τη βάσει Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Αντώνιος Πλαΐτης.
γ) "Έφθασε καιρός..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Τυρινής. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Νικόλαος Μπουσδέκης.
δ) "Μη αποστρέψης..." Μέγα Προκείμενο που ψάλλεται στους Κατανυκτικούς Εσπερινούς τής Μ.Τεσσαρακοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄ Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.
ε) "Έλαμψεν η χάρις Σου..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων τού Α΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Συγγνώμης). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου κατ΄ερμηνεία Βασιλείου Νικολαΐδου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή της Τυρινής! 26.02.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας και τού Α΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (τής συγγνώμης) τής Κυριακής  τής Τυρινής.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής, (υιστ΄) Κυριακή της Απόκρεω! 19.02.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τής Απόκρεω
Ήχος Γ΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α)"Όταν τίθωνται θρόνοι..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Απόκρεω. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλουν οι μακαριστοί Ακάκιος και Γρηγόριος τής Αδελφότητος των Δανιηλαίων.
β) Θεός Κύριος, Απολυτίκιο Αναστάσιμο και Θεοτοκίο, Καθίσματα, Αναβαθμοί, Α΄ Ωδή Αναστάσιμου Κανόνα τού Α΄ Χορού. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
γ)"Επί τον ποταμόν..." Πολυέλεος ο οποίος ψάλλεται κατ΄ έθος την Κυριακή τής Απόκρεω και την Κυριακή τής Τυρινής. Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.
δ) "Προκαθάρωμεν αδελφοί..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Απόκρεω. Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος.
ε) "Σε υμνούμεν...", "Άξιον εστίν..." Σε υμνούμεν και Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Θεοδοσίου Γεωργιάδου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Γεώργιος Δάφφας.

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή τής Απόκρεω! 19.02.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  τής Απόκρεω.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

(Μουσική Ακολουθία) Σάββατο προ της Απόκρεω (Ψυχοσάββατο)! 18.02.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τού Σαββάτου προ τής Απόκρεω (Ψυχοσάββατο) σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr) γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έκδοσης «Συλλογής του Όρθρου» Γεωργίου Ραιδεστηνού του Β΄ (Περιεχόμενα, Δείγμα Βιβλίου)

Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση του τετάρτου έργου του Γεωργίου Ραιδεστηνού του Β΄, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (1871-1876), με τον τίτλο «Συλλογή του Όρθρου».

Ο Σύλλογος καλεί τους ενδιαφερόμενους ιεροψάλτες, τους μαθητές βυζαντινής μουσικής, αλλά και κάθε φιλόμουσο να συνδράμει στο έργο αυτό. Το βιβλίο θα είναι σε μέγεθος 21x29 εκ., με 520 σελίδες, σκληρό εξώφυλλο και χρυσοτυπία και περιέχει μεγάλο αριθμό συνθέσεων που ψάλλονται στην ακολουθία του Όρθρου. Το σύνολο τους προέρχεται από το αρχείο του Ραιδεστηνού, το οποίο δωρήθηκε στην μητρόπολη μας πριν από μερικά έτη. Η τιμή της εκδόσεως ανέρχεται στα 30€, λόγω του μεγάλου όγκου και των αυξημένων εξόδων της εκτυπώσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γεώργιο Δροσάκη στο τηλέφωνο 25510-26359 (καθημερινά 9.00’-13.00’) ή στο email: sxima2017@gmail.com.

Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Δροσάκης


Εν συνεχεία παραθέτουμε τα Περιεχόμενα και ένα μικρό δείγμα από την εν λόγω έκδοση!

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Εις μνημόσυνον αιώνιον! Εκδημία Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικολογίας ΠΑ.ΜΑΚ. Αντωνίου Αλυγιζάκη! (Βιογραφία και έργο του)

Απεβίωσε σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 77 ετών, ο Καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής, Άρχων Υμνωδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Πρωτοψάλτης, ερμηνευτής, συνθέτης, ερευνητής της βυζαντινής μουσικής και συγγραφέας πολλών μουσικών έργων και επιστημονικών μουσικολογικών διατριβών Αντώνιος Αλυγιζάκης.

Η εξόδιος Ακολουθία θα τελεσθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ. στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης.

Ο αείμνηστος Αντώνιος Αλυγιζάκης κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του κ΄ αιω. συνέβαλε σημαντικά, μαζί με άλλους ερευνητές και πανεπιστημιακούς, στην ανάπτυξη των μουσικολογικών σπουδών και την οργάνωση του Πανεπιστημιακού έργου. 

Εν συνεχεία παραθέτουμε Βιογραφικά στοιχεία τού εκλιπόντος καθώς και αναφορά στο πλούσιο Επιστημονικό και Καλλιτεχνικό έργο του.

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1946. Σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως υπότροφος του ΙΚΥ και το 1971 έλαβε το Πτυχίο Θεολογίας του Τμήματος Εκκλησιαστικής και Κοινωνικής Διακονίας. Εξειδικεύθηκε στη βυζαντινή μουσική και το 1986 αναδείχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Θεολογίας, στη Θεολογική Σχολή του ιδίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στη Βυζαντινή Μουσικολογία και το βαθμό «Άριστα». Παρακολούθησε, επίσης, μετεκπαιδευτικά προγράμματα στην Αγγλία. Σπούδασε βυζαντινή μουσική στο Ελληνικό Ωδείο, μαθήτευσε στους διακεκριμένους δασκάλους της βυζαντινής μουσικής της Θεσσαλονίκης και εχρημάτισε επί σειρά ετών Πρωτοψάλτης σε διάφορους ναούς. 

Είχε διδάξει στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1972-92), στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου (1992-1998) και από το 1998 δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 1) Εισαγωγή στη βυζαντινή μουσική, 2) Συγκριτική θεωρία και πράξη βυζαντινής μουσικής, 3) Καλοφωνία - Μελουργία – Χορός, 4) Βυζαντινή μουσικολογία. 

Έλαβε μέρος σε διεθνή μουσικολογικά, βυζαντινολογικά και θεολογικά συνέδρια με ανακοινώσεις πρωτότυπου και ανέκδοτου επιστημονικού υλικού. Οι μελέτες και τα συγγράμματά του αναφέρονται σε ιστορικά, θεωρητικά, μορφολογικά, μουσικολογικά, λειτουργικά και υμνολογικά ζητήματα που αφορούν τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ψαλτική παράδοση. 

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υιε΄) Κυριακή τού Ασώτου! 12.02.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τού Ασώτου
Ήχος Β΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Εις αναμάρτητον χώραν..." Ιδιόμελο των στιχηρών τού Εσπερινού. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Δανιηλαίοι Πατέρες.
β) "Ω πόσων αγαθών..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Ασώτου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.
γ) "Ω πόσων αγαθών..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Ασώτου. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
δ) "Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..." Πεντηκοστάρια τού Τριωδίου. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.δ΄ και Πλ.β΄. Ψάλλει Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας Ιορδάνης Κουτσιμανής και ο Ιεροψάλτης του Πανελλήνιου Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Παναγίας Σουμελά Βασίλειος Μαυράγκανος.
ε) "Πάτερ αγαθέ..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τού Ασώτου. Μέλος επί τη βάση Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων Διδάσκαλος τού Αποστόλου τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημήτριος Νεραντζής.
στ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος, Ήχος Β΄. Ψάλλει από στήθους ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή του Ασώτου! 12.02.2023

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  του Ασώτου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Χαραλάμπους! 10.02.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Χαραλάμπους.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), β) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υιδ΄) Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου! 05.02.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου
Ήχος Α΄, Εωθινό Α΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Μη προσευξώμεθα...", "Φαρισαίος κενοδοξία..." Κεκραγάριο και δύο στιχηρά ιδιόμελα τού Εσπερινού και των Αίνων τής Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Γεώργιος Δάφφας.
β) "Παντοκτάτορ Κύριε..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου.Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
γ) "Ταις εξ έργων..." Το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής τού Τελώνου και του Φαρισαίου. Μέλος Βασιλείου Νικολαΐδη, Ήχος Πλ.δ΄ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος και Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου Ρόδου Μιχαήλ Τσαβαρής.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Παγκρατίου Ιερομονάχου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Θεσσαλονικείς Υμνωδοί" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννου Λιάκου.

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου (Αρχή Τριωδίου)! 05.02.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  του Τελώνου και Φαρισαίου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

(Μουσικό Κείμενο) Πεντηκοστάρια τού Τριωδίου, μέλος Βασιλείου Νικολαΐδου!

Τα Πεντηκοστάρια που ψάλλονται μετά τον Ν΄ Ψαλμό από την Κυριακή τού Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών.

Το μέλος είναι τού αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασιλείου Νικολαΐδου από πιστό αντίγραφο τού Άρχοντος με την ένδειξη "Συμεών Σολταρίδης Ι.Θ.Σ.Χ. 1971" και στοιχειοθετήθηκε από τον Πρωτοψάλτη Βασίλειο Μαυράγκανο.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Η Υπαπαντή τού Κυρίου! 02.02.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Δεσποτοθεομητορικής εορτής τής Υπαπαντής τού Κυρίου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, 


Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Τελετουργικά θέματα (Ϟη΄) Οι Καταβασίες της εορτής της Υπαπαντής στην ισχύουσα τυπική διάταξη! π. Γεωργίου Ζαραβέλα

π. Γεωργίου Ζαραβέλα
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑΗ εορτή της Υπαπαντής συνιστά την τελευταία μεγάλη εορτή πριν την έναρξη της λειτουργικής περιόδου του Τριωδίου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω του ημερολογιακά κινητού χαρακτήρα της εορτής του Πάσχα, μπορεί να εμπεριέχεται στην ανωτέρω εκκλησιαστική περίοδο. Ο εορτασμός της Υπαπαντής μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δυναμικός, δεδομένου ότι ο καθορισμός του τη 2α Φεβρουαρίου ανάγεται στον 6ο αι. και τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Πρώτη αναφορά σχετικά με τον εορτασμό της Υπαπαντής απαντάται στο Οδοιπορικό της Αιθερίας, χωρίς να αναφέρεται στην ονομασία της. Αρχικά εορταζόταν σαράντα μέρες μετά την εορτή των Επιφανείων, δηλαδή τον από κοινού εορτασμό των σχετιζόμενων με τη φανέρωση του Χριστού στη γη περιστατικών (Γέννηση, Βάπτιση κ.λπ.) στις 6 Ιανουαρίου. Ο εορτασμός, επομένως, της Υπαπαντής γινόταν στις 14 Φεβρουαρίου. Ο διαχωρισμός όμως της εορτής των Χριστουγέννων από εκείνη των Θεοφανίων και η καθιέρωση του εορτασμού των πρώτων στις 25 Δεκεμβρίου μετέφεραν σταδιακά την εορτή της Υπαπαντής για τις 2 Φεβρουαρίου.

Ο τελικός ορισμός του χρόνου εορτασμού της Υπαπαντής διαμόρφωσε, όπως σε όλες τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, προεόρτιο και μεθέορτο κύκλο. Τα προεόρτια της Υπαπαντής ξεκινούν ουσιαστικά στις 15 Ιανουαρίου, δηλαδή την επομένη από την απόδοση της εορτής των Θεοφανίων, αφού από τότε αρχίζουν να ψάλλονται οι καταβασίες της εορτής και το κοντάκιό της. Η παραμονή της εορτής είναι η τυπικά προεόρτια ημέρα, αφού μαζί με την ακολουθία του Αγίου Τρύφωνος ψάλλονται και ποεόρτια της Υπαπαντής τροπάρια. Από την 3η Φεβρουαρίου ακολουθούν τα μεθέορτα, με χαρακτηριστική την εορτή του δικαίου Συμεών του Θεοδόχου και της προφήτιδος Άννης, ενώ ο εορταστικός κύκλος της Υπαπαντής κατακλείεται στις 9 Φεβρουαρίου, με την απόδοση της εορτής.

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Τριών Ιεραρχών! 30.01.202

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής των Τριών Ιεραρχών.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος, δ) Νικόλαος Βαρβαρήγος.


Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υιγ΄) Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου! 29.01.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό ΙΑ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ο Βασιλεύ των ουρανών..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Βυζαντινός Χορός" Πολιούχου Αθηνών υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Γεωργίου Δεμελή.
β) "Φανερών σεαυτόν..." ΙΑ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Λαρίσης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης Ιωάννης Χασανίδης.
δ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό τής Κυριακής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου (Χαναναίας)! 29.01.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  ΙZ΄ Ματθαίου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου! 25.01.2023

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υιβ΄) Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά! 22.01.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Ι΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πλούσιοι επτώχευσαν..." Τροπάριο της Αρτοκλασίας. Μέλος Αβραάμ Ευθυμιάδη, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Γέρων Αντίπας Αγιορείτης, Γέροντας τού Ιβηρίτικου κελλίου Αγίας Άννας Αγίου Όρους (τότε Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Μονής Δοχειαρίου) και ο νυν Καθηγούμενος τής Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Γέρων Αμφιλόχιος.
β) "Μετά την εις Άδου κάθοδον..." Ι΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.
γ) "Δόξα σοι τω δείξαντι..." Αργή Δοξολογία. Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Βαρύς Εναρμόνιος. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο Πρωτοψάλτης τού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης Δήμος Παπατζαλάκης. 
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου π. Γεώργιος Τσέτσης.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Μισαήλ Μισαηλίδου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο π. Μάξιμος Βατοπαιδινός

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά! 22.01.2023!

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας  τής Κυριακής  ΙE΄ Λουκά.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.