Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά της εορτής τού Αγίου Ρωμανού τού Μελωδού, μέλος Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

 Τα Δοξαστικά του Εσπερινού και τού Όρθρου τής εορτής τού Αγίου Ρωμανού τού Μελωδού (1η Οκτωβρίου), προστάτου και εφόρου των Ψαλτών σε μέλος τού Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου.

Τα μέλη είναι από το μουσικό βιβλίο "ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ιεράς Μονής Παναγίας Έβρου", Τόμος Α΄, Κάλυμνος 2019, τού Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ για την άδεια να αναρτήσουμε τα εν λόγω Δοξαστικά!

Χρόνια πολλά σε όλη την Ψαλτική Κοινότητα!

 Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

(Προκήρυξη Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄. Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄.

Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο, «Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄. Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας». Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ.

Στόχοι του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η οργάνωση και κατάρτιση ενός συστήματος αδόντων, κατά τα πρότυπα των πατριαρχικών χορών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Μ.τ.Χ.Ε.), όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά τη μεταβυζαντινή εποχή, σύμφωνα με έγγραφες μαρτυρίες που παρατίθενται στις πηγές. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει στη διάχυση της γνώσης σχετικά με την οργάνωση ενός σύγχρονου χορού ψαλτών, τα καθήκοντα εκάστου μέλους, την επιλογή του κατάλληλου ρεπερτορίου (έχοντας ως γνώμονα το ρεπερτόριο των μαθημάτων που ψάλλονται σήμερα στην Μ.τ.Χ.Ε.), τον τρόπο εκγύμνασης των φωνών, την από χορού ερμηνεία και εκτέλεση των μαθημάτων, τη μέθοδο προετοιμασίας του χορού, ενώ επιπλέον εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη μεθοδολογία της διεύθυνσης ενός χορού ψαλτών.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Α. Σε Ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε θεολόγους, κληρικούς, ιεροψάλτες και καθηγητές και ρέκτες βυζαντινής μουσικής. Κατά προτεραιότητα επιλέγονται κάτοχοι πτυχίου βυζαντινής μουσικής (βλ. παράγραφο «Υποβολή αιτήσεων και επιλογή μετεχόντων»).

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σϞ΄) Μετάστασις Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου & Κυριακή Α΄ Λουκά!

Μελίσματα Ψαλτικής
Μεταστάσεως Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου
Κυριακή Α΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τον υιόν τής βροντής..." Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού τής εορτής τής Μεταστάσεως τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Μπουραζερίτες Πατέρες.
β) "Ευαγγελιστά Ιωάννη..." Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής τής Μεταστάσεως τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
γ) "Μήτηρ μεν εγνώσθης..." Δογματικό Θεοτοκίο τής Οκτωήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς διατονικός. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή.
δ)"Ω των σοφών σου κριμάτων Χριστέ..." Ε΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών Δημήτριος Γαλάνης.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Μετάστασις Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου! 26.09.2020

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική, τής εορτής τής Μεταστάσεως τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), β) papline.gr


Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Α΄ Λουκά! 27.09.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Α΄ Κυριακής τού Λουκά.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) papline.gr.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Αργή Δοξολογία, Ήχος Βαρύς Εναρμόνιος εκ του Γα, μέλος Άγγελου Σέφκα

Αργή Δοξολογία σε Ήχο Βαρύ Εναρμόνιο εκ του Γα, σε μέλος Άγγελου Σέφκα, επί τη βάσει της εξήγησης της Αργής Δοξολογίας του Ιερέως και Νομοφύλακος Μπαλάση, όπως εξηγήθηκε από τον ερευνητή και Πρωτοψάλτη Ιωάννη Αρβανίτη.

Η παρούσα αργή δοξολογία συνετέθη με βάση την ομόηχη δοξολογία του μεγάλου μελουργού Μπαλάση. Βέβαια, ο μελοποιός φαίνεται να δανείζεται θέσεις και από την αργή δοξολογία σε ήχο βαρύ εναρμόνιο, εκ του Ζω, του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Ο λόγος της σύνθεσης της έγκειται στην μη χρήση όμοιων αργών δοξολογιών σε ήχο βαρύ εναρμόνιο, εκ του Γα, αλλά και στην απλούστευση και καλύτερο τονισμό, ορισμένων θέσεων, αυτής του Μπαλασίου. Μάλιστα, η επανάληψη κοινών γνωστών θέσεων δίνει την ευκαιρία στους ψάλλοντες να μπορούν εύκολα να την αποδώσουν κατά μόνας ή από χορού. Η έκταση δεν υπερβαίνει τους φθόγγους Νη και Πα', ενώ λίγοστές είναι και οι αλλαγές των ήχων. Τέλος, απουσιάζει ένα εκτενές ασματικό, καθώς επαναλαμβάνεται το τρισάγιο με κατάληξη. Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι διορθώσεις είναι καλοδεχούμενα, αφού θα γίνουν προς βελτίωση του ψάλλειν, άρα προς δόξαν Θεού.

Άγγελος Σέφκας

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Σύλληψις τού Τιμίου Προδρόμου! 23.09.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική, τής εορτής τής Συλλήψεως τού Τιμίου Προδρόμου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr).


Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr). 

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σπθ΄) Κυριακή μετά την Ύψωσιν τού Τιμίου Σταυρού! 20.09.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή μετά την Ύψωσιν τού Τιμίου Σταυρού
Ήχος Πλ.β΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ο Δεύτερος Ιώβ..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού της εορτής τού Αγίου Ευσταθίου. Μέλος Νικολάου Βαρβαρήγου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Μητροπολιτικού Ναού Υπαπαντής τού Κυρίου Θήρας Νικόλαος Βαρβαρήγος.
β) "Αδαμάντινε την ψυχή..." Δοξαστικό των Αποστίχων τού Εσπερινού τής εορτής τού Αγίου Ευσταθίου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο π. Βασίλειος Βατοπαιδινός.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Χορός Αγγελικός" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καραγιαννάκη.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος ανωνύμου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

(Μουσικά κείμενα) Συλλογή Τρισαγίων Ύμνων σε όλους τούς Ήχους! Επιμέλεια Γεώργιος Καραγιαννάκης!

Μία συλλογή Τρισαγίων Ύμνων σε όλους τούς Ήχους. 

Η επιμέλεια και η στοιχειοθεσία τής συλλογής είναι από τον Πρωτοψάλτη και Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής του δημοτικού Ωδείου Λάρισας κ. Γεώργιο Καραγιαννάκη τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την άδεια να αναδημοσιεύσουμε αυτήν την πολύ όμορφη εργασία!

Εν συνεχεία παραθέτουμε τα περιεχόμενα και ένα μικρό δείγμα από την συλλογή!

Download ολόκληρο το αρχείο σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά την Ύψωσιν! 20.09.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής μετά τήν Ύψωσιν τού Τιμίου Σταυρού.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) papline.gr.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σπη΄) Κυριακή προ τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού! 13.09.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή προ της Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού
Ήχος Πλ. α΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σταυρόν χαράξας Μωσής..." Η Α΄, Ε΄, Ζ΄, Θ΄ Ωδή των Καταβασιών τής εορτής τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
β) "Της Μαγδαληνής Μαρίας..." Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αναλήψεως τού Σωτήρος Λάριρας Θεοδόσης Διαμάντης.
γ) "Δόξα σοι τω δείξαντι..." Αργή Δοξολογία. Μέλος π. Γεωργίου Σκουρτανιώτου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.
δ)"Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δύναμις "Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν...." επί τη βάσει Σίμωνος Αβαγιανού, μέλος Άγγελου Σέφκα

Το Δύναμις "Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν..." το οποίο ψάλλεται στις εορτές τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού, της Σταυροπροσκυνήσεως και τής Προόδου τού Τιμίου Σταυρού, σε μέλος Άγγελου Σέφκα επί τη βάσει τού "Δύναμις" Σίμωνος Αβαγιανού!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Η Ύψωσις τού Τιμίου Σταυρού! 14.09.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής εορτής τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού.


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) papline.gr.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Θεοπατόρων Ιωακείμ & Άννης! 09.09.2020

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της εορτής των Θεοπατόρων Ιωακείμ & Άννης.


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Κωνσταντίνος Γράμπας, 

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή προ τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού! 13.09.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής προ τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού.


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) papline.gr.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Πανήγυρις Παναγίας Δροσιανής Μονής Νάξου

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 εορτή τής Θεομητορικής εορτής τού Γενεσίου τής Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο παλαιοχριστιανικός μοναστηριακός Ναός της Παναγίας Δροσιανής με τις μοναδικές τοιχογραφίες του 6ου αιώνα μ.Χ. Το Πρόγραμμα των εορταστικών λατρευτικών εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

7:30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 
μετά Λιτής, Αρτοκλασίας, και θείου Κηρύγματος, 
κατά το Μοναστηριακό Τυπικό. 

ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

7:30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική θεία Λειτουργία. 

Ο εορτασμός της Παναγίας  στην Μονή είναι ιδιαίτερος και συγκινητικός. Μας θυμίζει τη Θεοφύλακτο Βασιλεύουσα, την πόλη της Παναγίας, την πόλη της Υπερμάχου Στρατηγού με τα Ιερά Αγιάσματα, τους θρύλους, τις εμφανίσεις και τα θαυμαστά γεγονότα. 

Προέκταση αυτής της θεοφύλακτης πόλης, το μικρό Βυζάντιο η Μονή, το χωριό της Παναγίας με την Κυρά μας την Παναγία την Δροσιανή, προστάτιδα και έφορο, αυτού του ευλογημένου τόπου.


Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σπζ΄) Κυριακή ΙΓ¨ Ματθαίου! 06.09.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου
Ήχος Δ΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Συγχάρητε ημίν..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής εορτής των Ταξιαρχών. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Τζανάκος.
β) "Μετά μύρων..." Β΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
γ) "Άγιος ο Θεός..."¨Δύναμις Τρισαγίου Ύμνου. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Δ΄ Φθορικός (Φεραχνάκ). Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Λυκούργος Πετρίδης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως σε επιτομή Γεωργίου Κακουλίδη, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης και Μουσικοδιδάσκαλος Γεώργιος Κακουλίδης (+04.09.2020)

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Εις μνημόσυνον αιώνιον! Εκδημία Γεωργίου Κακουλίδη


Απεβίωσε σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2020 σε ηλικία 85 ετών, ο Πρωτοψάλτης και Μουσικοδιδάσκαλος και συγγραφέας πολλών μουσικών βιβλίων Γεώργιος Κακουλίδης.


Η Εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει την Δευτέρα 7/9/2020 στον Ιερό Ναό Κυρίλλου και Μεθοδίου του Ολυμπιακού χωριού στις 12.00 το μεσημέρι.

Λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο του!

Ο Γεώργιος Κακουλίδης ήταν διακεκριμένος καλλίφωνος Πρωτοψάλτης, καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής, Χοράρχης και Συγγραφέας μουσικών μαθημάτων, από τους σημαντικότερους της εποχής μας. Γεννήθηκε στη Δράμα από γονείς πρόσφυγες του Πόντου το 1935 και από μικρή ηλικία μυήθηκε στην ψαλτική τέχνη από τον πατέρα του Ιωάννη, ο οποίος υπήρξε κατ' επάγγελμα Ιεροψάλτης. Στη συνέχεια συμπλήρωσε τις σπουδές του δίπλα στον αείμνηστο καλλίφωνο πρωτοψάλτη και ταλαντούχο μουσικό, αδελφό του Νίκο. Παρακολούθησε επίσης επί έξι χρόνια θεωρητικά μαθήματα Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής κοντά στον σύγχρονο και καταξιωμένο μουσικολόγο της Ελληνικής Μουσικής Σίμωνα Καρρά.

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Γενέσιο τής Θεοτόκου! 08.09.2020

 

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Θεομητορικής εορτής τού Γενεσίου της Θεοτόκου.


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) Κωνσταντίνος Γράμπας, 
β) papline.gr.A) Κωνσταντίνος Γράμπας  Download σε μορφή pdf 
τον Εσπερινό ΕΔΩτον Όρθρο & Θεία Λειτουργία ΕΔΩ

B) papline.gr. Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου! 06.09.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Κυριακής ΙΓ΄ Ματθαίου.


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) papline.gr.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Κοινωνικό του Σταυρού, ήχος Γ', μέλος Άγγελου Σέφκα, επί τη βάσει παλαιών μαθημάτων)

Ως επί το πλείστον, τα κοινωνικά του Σταυρού "Εσημειώθη εφ' ημάς το φως τού προσώπου σου, Κύριε. Αλληλούϊα." έχουν μελωποιηθεί σε ήχο Δ' εκ του Δι, ήτοι "Άγια". Ωστόσο, κατά καιρούς εμφανίστηκαν και σε άλλους ήχους, πχ. Α' ήχο από τον Ιωάσαφ τον Διονυσιάτη. Εδώ παρουσιάζεται μια νέα μουσική σύνθεση σε ήχο Γ' για να καλύψει τις ανάγκες των εορτών τού Τιμίου Σταυρού (Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, Πρόοδος Τιμίου Σταυρού). Το παρόν έχει συντεθεί κυρίως από θέσεις του αοίδιμου μεγάλου συνθέτη, Πέτρου του Λαμπαδαρίου, και συγκεκριμένα με θέσεις του μαθήματος "Λίαν εύφρανας τούς ορθοδόξους" που αφορά στην Αγία Ευφημία. Το κοινωνικό ολοκληρώνεται με αυτούσιο το πρώτο μέρος του κρατήματος από το ίδιο μάθημα. Η παρούσα σύνθεση επιβεβαιώνει την άποψη πως η Βυζαντινή Μουσική είναι μία εις του αιώνας και δεν είναι αναγκασμένη να εγκαταλείψει τις κλασικές συνθέσεις των προηγούμενων αιώνων, που με σοφία και χάρη συνέθεσαν οι μακάριοι διδάσκαλοι για να έχουν χαρακτήρα διαχρονικό και αξία υψηλοτάτη.

Άγγελος Σέφκας

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ