Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά Αγίου Μάμαντος (2 Σεπτεμβρίου)! Μέλος Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

 Τα Δοξαστικά των Στιχηρών τού Εσπερινού, των Αποστίχων και των Αίνων τής εορτής τού Αγίου Μάμαντος (2 Σεπτεμβρίου)

Τα μέλη είναι από το μουσικό βιβλίο "ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ιεράς Μονής Παναγίας Έβρου", Τόμος Α΄, Κάλυμνος 2019, τού Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ για την άδεια να αναρτήσουμε τα εν λόγω Δοξαστικά!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου! 31.08.2

 Οι Ακολουθίες  τού Εσπερινού, Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας, τής εορτής τής καταθέσεως τής Τιμίας Ζώνης τής Υπεραγίας Θεοτόκου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Κωνσταντίνος Γράμπας

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τλη΄) Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Αποτομή κεφαλής Αγ. Ιωάννου Προδρόμου)! 29.08.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ι΄ Ματθαίου
Ήχος Α΄, Εωθινό Ι΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Σταυρόν χαράξας..." Καταβασίες της εορτής τού Τιμίου Σταυρού. Μέλος Βασιλείου Νικολαΐδη, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης και ο Άρχων τ. Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
β) "Άγιος ο Θεός..." Δύναμις Τρισαγίου Ύμνου. Μέλος Γεωργίου Κρητός, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος τού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου Κωνσταντίνος Μπουσδέκης και ο Πρωτοψάλτης Αλέξιος Φωτακόπουλος.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..."  Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Κωνσταντίνου Ψάχου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
δ) "Άξιον εστίν..."  Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Γεωργίου Αγγελινάρα, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
ε) Κράτημα:  Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν οι Πατέρες τού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου.

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Αποτομή κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου)! 29.08.2021

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής I΄ Ματθαίου (Αποτομή κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου) σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Φανουρίου τού Νεοφανούς! 27.08.2021

Οι Ακολουθίες  τού Εσπερινού, Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας, τής εορτής τού Αγίου Φανουρίου τού νεοφανούς!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Κωνσταντίνος Γράμπας

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Ο συνεπτυγμένος ρυθμός των αργοσυντόμων μελών μέσα από τις εξηγήσεις των Τριών Διδασκαλων! Συμεών Ιερομονάχου

Ὁ συνεπτυγμένος ρυθμὸς τῶν ἀργοσυντόμων μελῶν 
μέσα ἀπὸ τὶς ἐξηγήσεις τῶν Τριῶν Διδασκάλων

Συμεών Ιερομονάχου


ΟΡΟΛΟΓΙΑ


Πολὺς λόγος γίνεται μερικὲς φορὲς γιὰ τὴν καινὴ ὁρολογία ποὺ ἀναγκάζεται ἡ σύγχρονη ἐπιστημονικὴ κοινότητα νὰ χρησιμοποιήσει, δίχως αὐτὴ νὰ ἐρείδεται πάντοτε στὶς πηγές. Δυστυχῶς, αὐτὸ εἶναι ἀναπόφευκτο ὅταν πρόκειται νὰ ἐμβαθύνουμε σὲ ζητήματα μὲ τὰ ὁποῖα δὲν καταπιάστηκαν οἱ Τρεῖς καὶ γενικῶς οἱ προγενέστεροι δάσκαλοι. Τὸ βασικότερο κριτήριο γιὰ τὴν ὁρολογία ποὺ χρησιμοποιοῦμε εἶναι νὰ ἐκφράζει τὰ σημαινόμενα ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀντιπροσωπευτικὰ ἀλλὰ καὶ συνάμα εὔληπτα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἱεροψάλτες. Ἂς μὴ θεωρηθεῖ ἐπιτέλους πρόβλημα ἐὰν κάποιος ὅρος προέρχεται ἀπὸ λεξιλογικὸ δάνειο μιᾶς ἄλλης μουσικῆς, ἐφόσον αὐτὸς ἐπιτυγχάνει καλῶς τὸν σκοπό του.

Σαφηνίζουμε λοιπὸν ὡς ἑξῆς τὴν βασικὴ ὁρολογία τῆς παρούσης:

Συνεπτυγμένος ρυθμός: Πρόκειται γιὰ τὸν ρυθμὸ κατὰ τὸν ὁποῖο δύο μουσικοὶ χρόνοι συμπτύσσονται σὲ ἕναν. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο γίνεται ἡ σύμπτυξις αὐτὴ θὰ ἀναλυθεῖ στὴν οἰκεία ἑνότητα. Ὁ ὅρος, παρόλο ποὺ ἔχει κατηγορηθεῖ γιὰ δυτικὴ προέλευση, ἔχει ἤδη καθιερωθεῖ εὑρέως στὴν διδακτικὴ πράξη ἀπὸ τοὺς δασκάλους τοῦ 20οῦ αἰῶνος καὶ χρησιμοποιεῖται ἐπιτυχημένα γιὰ νὰ περιγράψει ἕνα συγκεκριμένο ἐγγενὲς γνώρισμα τῆς ψαλτικῆς μας τέχνης.

Δρόμος: Εἶναι ὁ τρόπος τῆς χρονικῆς ἀναπτύξεως ἑνὸς μέλους, ὁ ὁποῖος συνίσταται στὴν θεμελιώδη χρονικὴ διάρκεια τῆς κάθε συλλαβῆς. Στὴν παλαιὰ παρασημαντικὴ ὁ ἑκάστοτε δρόμος ὁριζόταν καὶ ἐκφραζόταν βασικῶς ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη θεμελιώδη χρονικὴ διάρκεια τοῦ κάθε φωνητικοῦ χαρακτῆρα.

Σύντομος, ἀργοσύντομος, ἀργὸς δρόμος: Σύντομος (ἢ σύντομος εἱρμολογικός) ὁρίζεται ὁ δρόμος κατὰ τὸν ὁποῖο θεμελιώδης χρονικὴ διάρκεια κάθε συλλαβῆς εἶναι ὁ 1 μουσικὸς χρόνος, καταπῶς συμβαίνει στὰ σύντομα εἱρμολογικὰ μέλη (Εἱρμολόγιον Πέτρου Βυζαντίου, σύντομο Ἀναστασιματάριον Ἰωάννου κλπ). ὁ δρόμος αὐτὸς σήμερα ἀποκαλεῖται ἐνίοτε καὶ συλλαβικός. Ἀργοσύντομος ὁρίζεται ὁ δρόμος κατὰ τὸν ὁποῖο θεμελιώδης χρονικὴ διάρκεια κάθε συλλαβῆς εἶναι οἱ 2 μουσικοὶ χρόνοι, καταπῶς συμβαίνει στὸ ἀργοσύντομο στιχηραρικὸ μέλος, τὸ ἀργὸ εἱρμολογικό, τὶς ἀργὲς δοξολογίες, τοὺς ἀργοσυντόμους πολυελέους κ.ο.κ.[1] Ὁ ἀργὸς δρόμος ἀναφέρεται γενικῶς στὰ μέλη τῶν ὁποίων ἡ θεμελιώδης χρονικὴ διάρκεια ἀνὰ συλλαβὴ εἶναι οἱ 4 ἢ περισσότεροι χρόνοι, ὅπως συμβαίνει στὸ ἀργὸ στιχηράριο, τὴν παπαδική, τὸ καλοφωνικὸ εἱρμολόγιο κ.ἄ.

Θέσις: Κάθε μελωδία ποὺ ἐπαναλαμβάνεται σχεδὸν στερεοτύπως ὡς ἑνιαῖο μελικὸ σύνολο. Ὁ Ἀπόστολος Κώνστας τὴν ὀνομάζει Γραμμή. Τὴν γράφουμε πάντοτε μὲ Θ κεφαλαῖο, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τὴν θέση τοῦ ρυθμικοῦ μέτρου.

Προθεματικὲς συλλαβές/χρόνοι: Οἱ συλλαβές ποὺ μπορεῖ νὰ προηγοῦνται τοῦ κυρίως τμήματος μιᾶς ἀργοσυντόμου ἢ ἀργῆς Θέσεως, ἐπειδὴ «περισσεύουν» ἀπὸ τὸ προκαθορισμένο ποιητικὸ μέτρο της. Οἱ προθεματικὲς συλλαβὲς τῶν ἀργοσυντόμων Θέσεων εἶναι μονόχρονες, ἐνῶ ἐνίοτε μία τονιζόμενη ἐξ αὐτῶν μπορεῖ νὰ καταλαμβάνει δύο χρόνους γιὰ λόγους εὐρυθμίας τοῦ μέλους. Μολονότι ἀνήκουν ὑπὸ τὴν εὑρεῖα ἔννοια στὴν ἀργοσύντομη Θέση, ὑπόκεινται στὸν τονικὸ ρυθμὸ τοῦ συντόμου εἱρμολογικοῦ μέλους.

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

(Μουσικό κείμενο) Χερουβικό Παγκρατίου Ιβηρίτου, Ήχος Α΄

Χερουβικός Ύμνος σε Ήχος Α΄. Το μέλος είναι τού μακαριστού Παγκρατίου ιερομονάχου και δομεστίκου τής μονής των Ιβήρων. (α΄- γ΄τέταρτο ΙΖ΄ αι.).

Την στοιχειοθεσία τού Χερουβικού έκανε ο μουσικός και ψάλτης Χρίστος Ψωμιάδης.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού! 24.08.2021

Οι Ακολουθίες  τού Εσπερινού, Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας, τής εορτής τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Κωνσταντίνος Γράμπας

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τλζ΄) Κυριακή Θ΄ Ματθαίου! 22.08.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Θ΄ Ματθαίου
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό Θ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κεκραγάριο, Ω του παραδόξου, Βαβαι των σων..., Την σην δοξάζουσιν...". Κεκραγάριο και 3 Στιχηρά τού Εσπερινού τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Ανδρέας Πετρόχειλος.
β) "Ως επεσχάτων των χρόνων..." Θ΄ Εωθινό Δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος επι τη βάσει Θρασύβουλου Στανίτσα με ερανισμούς από κλασσικές γραμμές της παραδόσεως, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
γ) "Δόξα σοι τω δείξαντι..." Αργή Δοξολογία. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης και ο Πρωτοψάλτης τού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων τής Θεοτόκου Λιβαδειάς Ηλίας Στάθης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο π. Κουκουζέλης Αγιορείτης.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.δ'. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Αθανασίου Cambridge Δημήτριος Βίτσιος.

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

(Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο) Κυριακή Θ΄ Ματθαίου! 22.08.2021

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής Θ΄ Ματθαίου σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

(Μουσικά κείμενα) Κοινωνικό "Ποτήριον σωτηρίου" σε Ήχο Βαρύ Διατονικό, μέλος Χαράλαμπου Τσερκέζη!

Το Κοινωνικό "Ποτήριον σωτηρίου" που ψάλλεται κατά τις Θεομητορικές εορτές σε Ήχο Βαρύ διατονικό αργό και σύντομο.

Το μέλος είναι του Λαμπαδαρίου τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μηνά Ηρακλείου Κρήτης Χαράλαμπου Τσερκέζη.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τλστ΄) Μέλη Κοιμήσεως τής Υπεραγίας Θεοτόκου! 15.08.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλης τής Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Βαβαι των σων μυστηρίων...", "Την σην δοξάζουσιν..." Στιχηρά Εσπέρια τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος μακαριστού Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κυρού Αθανασίου Καποράλη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
β) Θεαρχίω νεύματι..." Δίχορο Οκτάηχο Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Θεσσαλονικείς Υμνωδοί υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Ιωάννου Λιάκου και Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
γ) "Τη αθανάτω σου Κοιμήσει..." Δοξαστικό των Αίνων τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη (διασκευασθέν), Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
δ) Αποστολικό Ανάγνωσμα. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Απαγγέλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης Νικόλαος Ταπραντζής.
ε) "Αι γενεαί πάσαι..Νενίκηνται..." Η Θ΄ Ωδή που ψάλλεται αντί του Άξιον Εστίν κατά την εορτή της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
στ) "Ποτήριον σωτηρίου..." Κοινωνικό των Θεομητορικών εορτών. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄ . Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

(Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο) Κοίμηση τής Υπεραγίας Θεοτόκου! 15.08.2021

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Υπεραγίας Θεοτόκου σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Κοιμήσεως τής Θεοτοκου, μέλος Μάριου Αντωνίου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου σε δύο εκδοχές.

Το μέλος είναι τού Πρωτοψάλτου τής Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Κύπρου Μάριου Αντωνίου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 10 Αυγούστου 2021

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μέλος Μάριου Αντωνίου

Το Οκτάηχο Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου! 

Το μέλος είναι τού Πρωτοψάλτου τής Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Κύπρου Μάριου Αντωνίου κατά τον δρόμον Πέτρου τού Λαμπαδαρίου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Εις μνημόσυνον αιώνιον! Εκδημία Στέφανου Δόντσιου, Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τής Μ.τ.Χ.Ε.

Σήμερα Σάββατο 7 Αυγούστου 2021, κοιμήθηκε σε ηλικία 86 ετών ο Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος τής Μ.τ.Χ.Ε. και Πρωτοψάλτης τού Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης Στέφανος Δόντσιος (1935-2021)
 
Ο μακαριστός Στέφανος Δόντσιος γεννήθηκε το έτος 1935 στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.
Από μικρό παιδί ακόμα είχε δείξει την κλήση του προς την ψαλτική τέχνη, μιας και έτρεφε μέσα στην καρδιά του μεγάλη αγάπη για την εκκλησία.
Το 1945 εγκαθίσταται στην Θεσσαλονίκη όπου αρχίζει και η πορεία της εξέλιξής του στην Βυζαντινή Μουσική.
Πρώτος του δάσκαλος υπήρξε ο Πολίτης Γεώργιος Αλεξιάδης, Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ταξιαρχών.
Η ανησυχία του για την εκμάθηση της λατρεμένης του Βυζαντινής Μουσικής τον οδηγεί στο να εγγραφεί στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Μελίσματα Ψαλτικής (τλε΄) Μέλη Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου!

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος
Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου
Ήχος Πλ.β΄, Εωθινό Ζ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Μετεμορφώθης εν τω όρει..." Απολυτίκιο της Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
β) "Παρέλαβεν ο Χριστός..." Δοξαστικό των Αίνων τής Δεσποτικής εορτής τής Μεταμορφώσεως τού Κυρίου.Μέλος Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο χορός ψαλτών «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» με διδάσκαλο και χοράρχη τον Ομότιμο Καθηγητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γρηγόριο Στάθη.
γ) "Νυν τα ανήκουστα..." Το γ΄ τροπάριο τού β΄ κανόνα τής ζ΄ ωδής τής εορτής τής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος πού ψάλλεται αντί τού Άξιον Εστίν. Μέλος Συνεσίου Σταυρονικητιανού, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.
ε) "Ιδού σκοτία..." Ζ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
στ) "Άγιος ο Θεός..." Δύναμις Τρισαγίου Ύμνου. Μέλος Γεωργίου Κρητός, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο Άρχων Α΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Κιοσσέογλου.

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου! 08.08.2021

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Ζ΄ Κυριακής  Ματθαίου σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Μεταμόρφωση τού Σωτήρος! 06.08.2021

Οι Ακολουθίες  του Εσπερινού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική, της Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr,
β)  Κωνσταντίνος Γράμπας.

Τρίτη 3 Αυγούστου 2021