Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Βαΐων! 28.04.2024

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής  των Βαΐων. 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Η Έγερσις του Λαζάρου! 27.04.2024

Οι Ακολουθίες τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της εορτής της Εγέρσεως του Λαζάρου. 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), γ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Αναγγελία Θ΄ Διεθνούς Μουσικολογικού & Ψαλτικού Συνεδρίου του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας

Tὸ ἀνὰ τριετία συγκαλούμενο ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Θ΄ Διεθνὲς Συνέδριο, Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό, μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ τετραήμερο, Πέμπτη ἕως Κυριακή, 28 Νοεμβρίου ἕως 1 Δεκεμβρίου 2024, στὴν Θεσσαλονίκη. Τὸ φετινό, ἔνατο κατὰ σειρά, Συνέδριο συγκαλεῖται σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Καὶ τὸ φετινὸ Συνέδριο διατηρεῖ τὸν καθιερωμένο ἀπὸ τὰ προηγούμενα Συνέδρια διττὸ χαρακτῆρα· ἐπιστημονικὸ - μουσικολογικὸ καὶ ψαλτικὸ - καλλιτεχνικό. Ὁ σχεδιασμὸς αὐτὸς χωράει ὅλους τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ψάλτες-μουσικολόγους καὶ ὅλους τοὺς ψάλτες-καλλιτέχνες καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἐπιλογὴ Χορῶν Ψαλτῶν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

Θεματολογία
Kάτω ἀπ’ τὸν κεντρικὸ θεματικὸ ἄξονα «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», τὸ παρὸν συνέδριο θὰ ἔχει τὸ ἀκόλουθο θέμα:
«Σχολὲς / Σχολεῖα καὶ Πρόγραμμα / Διδασκαλία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Ψαλτικῆς Τέχνης»

Καλοῦνται οἱ ἐπιστήμονες μουσικολόγοι καὶ οἱ μουσικολογοῦντες ψάλτες νὰ συμβάλουν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου καὶ τὴν διασάφηση συγκεκριμένων ζητημάτων κατὰ τὶς ἀκόλουθες θεματικὲς πτυχές:

• Ἱστορία τῆς ψαλτικῆς διδασκαλίας· Σχολές, μέθοδοι διδασκαλίας, θεωρητικὲς συγγραφές.

• Διδακτικὴ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ συναφῆ μουσικοπαιδαγωγικὰ θέματα.

• Διδασκαλία καὶ διάδοση τῆς Ψαλτικῆς σὲ νέα πολιτιστικὰ περιβάλλοντα.

• Ἡ Ψαλτική, ἡ προσαρμογὴ καὶ ἡ διδασκαλία της, σὲ διάφορες γλῶσσες.

• Ἡ τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία τῆς ψαλτικῆς διδασκαλίας.

• Ἀνάλυση, διδασκαλία καὶ παρουσίαση συνθέσεων.

• Σύγχρονη κατάσταση τῶν μουσικῶν-ψαλτικῶν καὶ βυζαντινομουσικολογικῶν σπου-δῶν· ἀποτίμηση καὶ προοπτικές.

Ὀργάνωση - Σχεδιασμός
Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Θεσσαλονίκη, τὸ τετραήμερο Πέμπτη ἕως Κυριακή, 28 Νοεμβρίου μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2024. Οἱ ἐπιστημονικὲς ἐργασίες θὰ διεξα-χθοῦν στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱδρύματος «Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Ν. Πλαστήρα 65, 54250 Θεσσαλονίκη, +30 2310397800) κατὰ τὸ τριήμερο 28-30 Νοεμβρίου 2024, Πέμπτη ὣς Σάββατο, πρωὶ καὶ μεσημέρι. Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη καὶ οἱ βραδυνὲς ψαλτικὲς ἐκδηλώσεις θὰ πραγματοποιηθοῦν σὲ έπιλεγμένους μνημειακοὺς ναοὺς τῆς πόλης τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπὸ τὴν Πέμπτη 28 Νοεμβρίου ὣς τὴν Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου.

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ε΄ των Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας)! 21.04.2024

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και του Στ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού της Ε΄ Κυριακής  των Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας). 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 21η έως 28η Απριλίου 2024!

 Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

(Μουσική Ακολουθία) Ακολουθία των Χαιρετισμών, μέλος Νικολάου Σμύρνης!

Μουσική Ακολουθία των Χαιρετισμών εις την Υπεραγία Θεοτόκο και του Ακαθίστου Ύμνου (Λειτουργικό κείμενο), σε μέλος Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης όπως αυτή υπάρχει στο Αναστασιματάριό του. 

Η επιμέλεια και η στοιχειοθεσία της Ακολουθίας έγινε από τον ιεροψάλτη κ. Κωνσταντίνο Στεργίου του Τρικκαίου, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την άδεια να την αναρτήσουμε στο ιστολόγιό μας δια το κοινόν όφελος.

Εν συνεχεία παραθέτουμε τα περιεχόμενα κι ένα δείγμα από την εν λόγω Ακολουθία.


Download σε μορφή pdf ΕΔΩ 

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Δ΄ των Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14.04.2024!

 Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και του E΄ Κατανυκτικού Εσπερινού της Δ΄ Κυριακής  των Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος). 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.


Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)! 07.04.2024

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου, τής Θείας Λειτουργίας και του Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού της Γ΄ Κυριακής  των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως). 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Δ) Βασίλειος Σταθόπουλος.

Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Εις μνημόσυνον αιώνιον! Εκδημία Άρχοντος Μαΐστορος της Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Αγγελινάρα!

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της Ψαλτικής Τέχνης έκλεισε σήμερα το πρωί της 1ης Απριλίου 2024, με την εκδημία σε ηλικία 90 ετών του μεγάλου Δασκάλου, Πρωτοψάλτου και Άρχοντος Μαΐστορος της Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Αγγελινάρα.

Βιογραφικά στοιχεία Γεωργίου Αγγελινάρα:

Ο Γεώργιος Κ. Αγγελινάρας γεννήθηκε στη Σάμο το 1934. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αργότερα μετεκπαιδεύτηκε στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως. Διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τους Πρωτοψάλτες και Μουσικοδιδάσκαλους Εμμανουήλ Βαμβουδάκη και Αντώνιο Σύρκα. Ήταν πτυχιούχος του Εθνικού Ωδείου Αθηνών. Υπηρέτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1962-1995) ως Καθηγητής, Γυμνασιάρχης, Διευθυντής Λυκείου και Αν. Διευθυντής ΣΕΛΜΕ Αθηνών.