Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μλβ΄) Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Σύναξις Αγίων Αποστόλων)! 30.06.2019!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Β΄ Ματθαίου
Ήχος Α΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Ποίοις ευφημιών στέμασιν..."Ποίοις υμνωδιών κάλεσιν...", "Ποίοις πνευματικοίς άσμασιν...". Κεκραγάριο και 3 στιχηρά προσόμοια τού Εσπερινού τής εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Δημήτριος Φακίνος.
β) "Οι των Αποστόλων Πρωτόθρονοι..." Απολυτίκιον τής εορτής τής συνάξεως τών Αγίων Αποστόλων. Μέλος αργοσύντομο, Ήχος Δ΄. Ψάλλει χορός Καρακαλινών Πατέρων.
γ) "Η πάνσεπτος των Αποστόλων": Δοξαστικό των Στιχηρών τής εορτής τής Συνάξεως των Αγίων Αποστόλων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
δ) "Πάσα πνοή...", "Υμνούμεν σου Χριστέ...", "Ο τον άδην σκυλεύσας...", "Ότε προσηλώθης...": Πασαπνοάριο καί 3 στιχηρά των Αίνων τής Οκτωήχού. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιώτισσης Αλίμου Παναγιώτης Κουτράς.
ε) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (μστ’) «Ο μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός ναός της Νάξου, αφιερωμένος στη Ζωοδόχο Πηγή». Από την Αρχαιολόγο Ειρήνη Βασιλάκη

Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου

Ο Μητροπολιτικός ναός της Νάξου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλεως, στη συνοικία του Μπούργου. Απέχει λίγο από την παραλία της Γρόττας και βρίσκεται πλησίον του παλαιού πηγαδιού της «Φουντάνας», από όπου υδρεύονταν οι κάτοικοι για εκατοντάδες χρόνια μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Στη θέση αυτή είχε εντοπιστεί – σε ανασκαφή προ πολλών ετών – η ύπαρξη κρήνης και τμήματος Αγοράς των ελληνιστικών χρόνων. Ο ναός κτίστηκε στην ίδια θέση που προϋπήρχε παλαιότερα μικρή εκκλησία αφιερωμένη, επίσης, στη Ζωοδόχο Πηγή. Κάτω από την πρόθεση της παλιάς αυτής εκκλησίας ανέβλυζε – κατά την παράδοση – αγίασμα. Σε αυτόν τον ναό βαφτίζονταν όσα παιδιά γεννιούνταν στη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Σύναξις Αγίων Αποστόλων)! 30.06.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Β΄ Ματθαίου (Σύναξις Αγίων Αποστόλων)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)
 
Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
 

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Πέτρου & Παύλου! 29.06.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας τής εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29.06.2019)

Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία κειμένων
 papline.gr
Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μλα΄) Κυριακή των Αγίων Πάντων! 23.06.2019!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Αγίων Πάντων
Ήχος Πλ.δ΄, Ήχος Α΄

 Τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν, τὴν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 
ἐν Ἀσίᾳ, Λιβύῃ, καὶ Εὐρώπῃ, Βορρᾷ τε καὶ Νότῳ, Ἁγίων πάντων Ἑορτὴν ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...", "Εσπερινόν ύμνον...", "Κύριε Κύριε μη απορρίψης...", "Χαίρε Σιών Αγία...", "Ο εκ Θεού Πατρός Λόγος...". Κεκραγάριο και 4 στιχηρά Αναστάσιμα τής Οκτωήχου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Εισοδίων τής Θεοτόκου Φιλοθέης Ιωάννης Τσούνης.
β) "Μαρτύρων θείος χορός..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Ψαλλεί Χορός Ρουμάνων Ψαλτών
γ) "Εις το Όρος τοις μαθηταίς..."  Εωθινό Α΄, Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Αγίων Πάντων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιώτισσης Αλίμου Παναγιώτης Κουτράς.
δ) "Αδελφοί, οι άγιοι πάντες διά πίστεως..." Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής των Αγίων Πάντων. Απαγγέλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. 
ε) Λειτουργικά.  Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βυζαντινή Μουσικολογία & Ψαλτική Τέχνη" τού Ε.Κ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Στο ΠΜΣ «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Ειδικότερα, στην ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που επιπλέον των ανωτέρω κατέχουν Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής με βαθμό Άριστα από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό των Αίνων του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου! Μέλος Δημητρίου Μαούνη.

Το Δοξαστικό των Αίνων της εορτής του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου σε μέλος Δημητρίου Μαούνη.
Η στοιχειοθεσία του μέλους είναι από τον Πρωτοψάλτη και Δάσκαλο της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνο Παπαχριστοδούλου.

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Αγίων Πάντων! 23.06.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Αγίων Πάντων 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)
Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
 

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

(Μουσικό κείμενο) Δοξολογία σε Ήχο Πλ. δ΄, μέλος Παναγιώτη Χρυσάφη

Η Δοξολογία του Παναγιώτη Χρυσάφη σε Πλ. δ' από καταγραφή των μέσων του 18ου αιώνα στο πεντάγραμμο! Εδώ η πιστή μεταγραφή στη Νέα Μέθοδο είναι από τους Υποψήφιους Διδάκτορες Βυζαντινής Μουσικολογίας τού Ε.Κ.Π.Α. Πολύκαρπο Πολυκαρπίδη και Γεράσιμο - Σοφοκλή Παπαδόπουλο. Η στοιχειοθεσία είναι από τον Ιωάννη Γεωργακόπουλο.

Ευχαριστούμε θερμά τον Γεράσιμο - Σοφοκλή Παπαδόπουλου για τη χορήγηση τής άδειας να δημοσιεύσουμε την εν λόγω Δοξολογία στο ιστολόγιό μας!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μλ΄) Κυριακή της Πεντηκοστής! 16.06.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή της Πεντηκοστής
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πάντα χορηγεί το Πνεύμα...". Στιχηρό Ιδιόμελο της εορτής της Πεντηκοστής. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
β) "Δεύτε λαοί την τρισυπόστατον Θεότητα...". Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Σύρκας.
γ) "Παράδοξα σήμερον...", "Το πνεύμα το Άγιον, ην μέν αεί...". Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Δ΄.Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων Δανιήλ Καραμπάσης.
δ) "Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε...". Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών Δημήτριος Γαλάνης.
ε) "Όσοι εις Χριστόν..."Αντί του Τρισαγίου Ύμνου την Κυριακή της Πεντηκοστής. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού  Παντανάσσης Πατρών Γεώργιος Μακρογιώργος.
στ) "Μη της φθοράς...". Αντί του Άξιον εστίν..." εις το "εξαιρέτως" την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ήχος Βαρύς διατονικός. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπο την χοραρχία του αείμνηστου Πρωτοψάλτου Θεόδωρου Βασιλείου.

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

(Νέα έκδοση) Θεωρία του Μέλους - Βιβλίο Α΄ Μελωδία! Βασιλείου Κουφογιάννη

"Πριν γίνει αναφορά σε οτιδήποτε άλλο, επιβάλλεται ευθύς εξ’ αρχής να αναζητηθούν οι λόγοι που οδηγούν στο να συνταχθεί στις μέρες μας ένα θεωρητικό βιβλίο για την μελωδία. Ο πρώτος και κύριος λόγος είναι η συνολική παρουσίαση των στοιχείων της μελωδίας σε όλες τις τάξεις των μουσικών. Ο δεύτερος λόγος, που αφορά ειδικότερα τους ψαλμωδούς, είναι ότι το παρόν βιβλίο προτίθεται να αποτελέσει βοήθημα κατανόησης της μελωδικής δομής των εξηγημένων μουσικών κειμένων των εφευρετών/μεταρρυθμιστών του υπάρχοντος ψαλτικού γραφικού συστήματος.

Όσα θα αναπτυχθούν παρακάτω στηρίζονται στους θεωρητικούς της αρχαιότητας και του Βυζαντίου, στην ακουστική παράδοση των ψαλμωδών, στα μουσικά κείμενα, σε πραγματείες και διαλέξεις και τέλος, στα αποτελέσματα των πολυετών ακουστικών πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση της τεχνολογίας επί των διαστημάτων. […] (Από την εισαγωγή του βιβλίου)

Μετά από πολυετή έρευνα παρουσιάζεται σε όλες τις τάξεις των μουσικών βιβλίο - διατριβή με θέμα "ΜΕΛΩΔΙΑ" του Α΄ψάλτη Βασίλειου Κουφογιάννη. Η Α΄ αυτή έκδοση δημοσιεύεται κυρίως για κριτική καθώς πραγματεύεται σχεδόν το σύνολο των μουσικολογικών θεμάτων που απασχόλησαν κυρίως τους ψαλμωδούς (διαστηματική, συστήματα, είδη μελωδίας, εναρμονίσεις των ήχων, κ.α.).

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Σκέψεις πάνω στη Διαρρύθμιση τού 1814! Τού Άρχοντος Μαΐστορος τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου!ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΑΪΣΤΟΡΟΣ Μ.τ.Χ.Ε.

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
Με την σηµερινή µου Εισήγηση, δεν σκοπεύω ασφαλώς να κοµίσω γλαύκας εις Αθήνας· άλλωστε, κάτι τέτοιο στις ηµέρες είναι από πολύ δύσκολο έως και ακατόρθωτο. Όµως, σκέψεις, προβληµατισµούς και απόψεις που έχουν σχέση µε τη διαρρύθµιση της µουσικής της Εκκλησίας µας και τα όσα την ακολούθησαν µετά το 1814 που καθιερώθηκε, µέσα από την τρέχουσα λειτουργία και την καθηµερινότητα της πράξης της, νοµίζω ότι µπορεί κανείς να διατυπώσει σε µια τόσο σπουδαία και επίσηµη µουσικολογική σύναξη· αυτό ακριβώς θα επιχειρήσω και εγώ, φεύγοντας, έστω, από τα αυστηρά επιστηµονικά πλαίσια του Συνεδρίου.

Στηριζόµενος, λοιπόν, στην 58χρονη ήδη ψαλτική και διδασκαλική µου εµπειρία θα αναφερθώ σε απλά και γνωστά θέµατα, δίχως ασφαλώς να διεκδικώ το αλάθητο, µα και να έχω την απαίτηση της αποδοχής των όσων θα πω.

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή τής Πεντηκοστής! 16.06.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής τής Πεντηκοστής και ο Εσπερινός τού Αγίου Πνεύματος 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μκθ΄) Κυριακή των Αγίων Πατέρων Α΄ Οικουμενικής Συνόδου! 09.06.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Αγίων Πατέρων Α΄ Οικουμενικής Συνόδου
Ήχος Πλ. β΄, Εωθινό Ι΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἐν Νικαίᾳ πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἑορτάζομεν, τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ θεοφόρων Πατέρων.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Τάς μυστικάς..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.
β) "Πάσα πνοή..." Πασαπνοάριο αργό. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης.
γ) "Των Αγίων Πατέρων ο χορός..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Αθανάσιος Βουγιουκλής.  
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄.  Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου Κρήτης Ανδρέας Γιακουμάκης.

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Αγίων Πατέρων! 09.06.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Αγίων Πατέρων.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩΤετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μκη΄) Απόδοση τού Πάσχα! 05.06.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Απόδοση τού Πάσχα

Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Χριστός Ανέστη" Απολυτίκιο τής Αναστάσεως! Μέλος Αργό, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
β) "Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί..." Οι Ειρμοί του Κανόνος της Αναστάσεως. Μέλος Πέτρου Βυζαντίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
γ) "Αναστάσεως ημέρα..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Πάσχα. Μέλος Παναγιώτου Χρυσάφου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία "Ρωμανός ο Μελωδός" της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, και το Εργαστήρι Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Βασίλειου Βασιλείου.
δ) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε..." Κοινωνικό τής περιόδου τού Πάσχα. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Ανάληψις τού Κυρίου! 06.06.2019

Η Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Δεσποτικής εορτής τής Αναλήψεως τού Κυρίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών papline.gr.


Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μκζ΄) Κυριακή τού Τυφλού! 02.06.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Τυφλού
Ήχος Πλ.α΄, Εωθινό Η΄

Χριστός Ανέστη!

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν ἑορτάζομεν, 
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα.

α) "Κύριε παράγων εν τη οδώ..." Δοξαστικό των Στιχηρών Εσπερινού Κυριακής του Τυφλού.  Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού Β΄, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει o Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Αιόλου Μιχαήλ Ζάμπας.
β) "Τω σωτήρι Θεώ...". Αργές Καταβασίες της Κυριακής του Τυφλού. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτείνης Υμηττού Γεώργιος Γεροντάκης και ο Λαμπαδάριος Γεώργιος Παπαδάμου.
γ) "Τις λαλήσει τας δυναστείας σου..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Τυφλού. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.
δ) "Αναστάσεως ημέρα..." Και νυν των Αίνων την Κυριακή του Τυφλού. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ τής Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.
ε) "Ο Άγγελος εβόα...Φωτίζου φωτίζου..." Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή του Τυφλού. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Γεώργιος Μεϊντανάς.