Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή προ των Φώτων! 02.01.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής προ των Φώτων, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Η Περιτομή τού Κυρίου - Μ. Βασιλείου! 01.01.2022

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Μεσονυκτικού, τού Όρθρου τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική, τής Δεσποτικής εορτής της Περιτομής τού Κυρίου καί τής εορτής τού Μεγάλου Βασιλείου καθώς και η τελετή τής Δοξολογίας επί τη ενάρξει τού Νέου Έτους.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β) Χρήστος Τσακίρογλου, γ) Κωνσταντίνος Γράμπας.

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή μετά την Χριστού Γεννησιν! 26.12.2021

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής μετά τής Χριστού Γεννήσεως, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τνε΄) Η Γέννησις τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού! 25.12.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Η Γέννησις τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Τῇ ΚΕ' τοῦ μηνός Δεκεμβρίου, Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου..." Δοξαστικό τής Θ΄ Ώρας των Μ. Ωρών της Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
β) "Αυγούστου μοναρχήσαντος..." Δοξαστικό του Εσπερινού της Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ηχος Β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
γ) "Μεγάλυνον ψυχή μου...Μυστήριον ξένον..." Η Θ΄ Ωδή του πεζού Κανόνα τής εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
δ) "Ότε καιρός..." Δοξαστικό των Αίνων τής Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος επί τη βάσει Στεφάνου Λαμπαδαρίου και Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ι.Μ. Μόρφου Κύπρου Μάριος Αντωνίου.
ε) "Λύτρωσιν απέστειλε..." Κοινωνικό τής Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Μανουήλ Χρυσάφη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες τής Ψαλτικής Τέχνης" υπό την χοραρχία τού Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη.

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

(Μουσικό κείμενο) "Θεοδρόμον αστέρα...", Μάθημα Καλοφωνικό, Ήχος Α΄, Μέλος Χρυσοβαλάντου Ιωαννίδου!

Μάθημα Καλοφωνικό τής Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων εκ μελοποιήσεως τού Θ΄ Οίκου τού Ακαθίστου Ύμνου σε Ήχο Πρώτο.

Το μέλος είναι  τού Πρωτοψάλτου του Ιερού Μητροπολιτικου Ναου Αγ. Νικολαου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοβαλάντου Ιωαννίδου.

Θερμές ευχαριστίες στον Καθηγητή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μ. Βεροίας "Κοσμάς ο Μαδυτινός" κ. Βασίλειο Μαυράγκανο για την στοιχειοθεσία τού μέλους!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

(Ψαλτικό Εορτοδρόμιο) Η Γέννησις τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού! 25.12.2021

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού τής Θείας Λειτουργίας τού Μ. Βασιλείου (παραμονή), τού Μεσονυκτικού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας (ανήμερα), τής Δεσποτικής εορτής τής Γεννήσεως τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr, β)Χρήστος Τσακίρογλου, γ) Κωνσταντίνος Γράμπας.

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

(Μουσικές Ακολουθίες) Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών & Εσπερινού των Χριστουγέννων!

Οι Ακολουθίες τού Όρθρου, των Μεγάλων Ώρών, τού Εσπερινού καί τής Θείας Λειτουργίας τού Μ. Βασιλείου (παραμονή), τής Δεσποτικής εορτής τής Χριστού Γεννήσεως!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr., Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr),  
 

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Κυριακής μετά τήν Χριστού Γέννησιν! Μέλος Μάριου Αντωνίου

Το Δοξαστικό τής Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν σε μέλος τού Πρωτοψάλτου τής  Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Κύπρου κ. Μάριου Αντωνίου. Για την μελοποίηση ελήφθησαν υπ' οψιν οι μελοποιήσεις Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Γεωργίου Ραιδεστηνού και Ιακώβου Ναυπλιώτου.

Την στοιχειοθεσία του μέλους έκανε ο συνεργάτης του ιστολογίου μας κ. Άγγελος Σέφκας.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

(Μουσικό κείμενο) Σύντομες Καταβασίες Κυριακής προ τής Χριστού Γεννήσεως σε μέλος Γεωργίου Αποστολίδη!

Οι Προεόρτιες Ιαμβικές Καταβασίες της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως σε μέλος τού Πρωτοψάλτου Καστοριάς κ. Γεωργίου Αποστολίδη.

Το μέλος εμπεριέχεται στο μουσικό βιβλίο τού κ. Γεώργιου Αποστολίδη "Μουσική Ολκάς, Όρθρος, Τόμος Β΄, Καστοριά 2017"

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Μελίσματα Ψαλτικής (τνδ΄) Κυριακή προ τής Χριστού Γεννήσεως! 19.12.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως
Ήχος Α΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Χριστός εν πόλει..." Οι Ειρμοί της Α΄, Γ΄ και Θ΄ Ωδής των Ιαμβικών Καταβασίων τής Κυριακής προ τής Χριστού Γεννήσεως. Μέλος Πέτρου Μπερεκέτη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς", υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κηφισιάς Σωτηρίου Γεντή.
β) "Των νομικών διδαγμάτων...": Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής προ τής Χριστού Γεννήσεως. Μέλος Αθανασίου Παναγιωτίδη. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης Αντώνιος Τσαχαλίνας.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Λυκούργου Πετρίδη. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου Δημήτριος Αθανασιάδης.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή προ τής Χριστού Γεννήσεως! 19.12.2021

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

(Νέα έκδοση) Απόσταγμα Χερουβικο-Κοινωνικάριον, Μέλη Αρχαία και σημερινά, υπό Γεωργίου Ρεμούνδου!

           ΜΕΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Νέα έκδοση! Ανέκδοτα συντετμημένα αρχαία μέλη και νέες συνθέσεις.​

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνουμε στους φίλους ιεροψάλτες, ότι μόλις κυκλοφόρησε το εξαιρετικό πόνημα του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Ι.Μ. Χαλκηδόνος Κων/πόλεως, Γεωργίου Ρεμούνδου του Νικαέως, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α. Συντμήσεις χερουβικών παλαιών διδασκάλων, της περιόδου 13ου έως τέλη 17ου αι.
β. Συντμήσεις χερουβικών οκτάηχης σειράς σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτου.
γ. Συντμήσεις χερουβικών πεντάηχης σειράς σε μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου.
-Τα ανωτέρω χερουβικά συνετμήθησαν από τον Άρχοντα και εμφανίζονται «το πρώτον» στα μουσικά χρονικά της εκκλησιαστικής μουσικής-
δ. Κοινωνικά (Κυριακών – Ενιαυτού) μελισμένα από τον ίδιο, κατά το ύφος των παλαιών διδασκάλων και
ε. Επίλεκτα μέλη του ιδίου.

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 19η έως 25η Δεκεμβρίου 2021!

 Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

(Νέα έκδοση) Μοναστική Αποτύπωσις Ιερών Ακολουθιών 2022!

᾿Απὸ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» ἐξεδόθη τὸ πόνημα μὲ τίτλο «ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 2022», σελίδες 506, σχῆμα 14 Χ 21.

῾Η ἔκδοσι ἀπευθύνεται σὲ ὅσους σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ γνωρίσουν τὴν μοναστηριακὴ λειτουργικὴ τάξι.

Περιέχει διατάξεις καὶ ὁδηγίες γιὰ τὴν τέλεσι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό, καθὼς καὶ πλούσιο ὑλικὸ κατάλληλο γιὰ σειρὰ σχετικῶν μαθημάτων καὶ διαλέξεων τοῦ ἐνιαυτοῦ.

Βασίζεται κυρίως στὸ Τυπικὸ τῆς Λαύρας τοῦ ῾Αγίου Σάββα, συμ­πληρωματικὰ δὲ καὶ σὲ ἀρχαῖες λειτουργικὲς διατάξεις, σὲ τυπικὰ τοῦ ῾Αγίου Ὄρους (ἱερῶν μονῶν ῾Αγ. Παύλου, Ξενοφῶντος, Διονυσίου, Ξηροπο­τάμου, κ.ἄ.), καὶ στὴν σύγχρονη μοναστηριακὴ πρᾶξι.

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τνγ΄) Κυριακή Αγίων Προπατόρων! 12.12.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Αγίων Προπατόρων
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ότι Χριστός εγήγερται..." Γ΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο. Μέλος κατ΄ ερμηνεία Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη, π. Νεκτάριος Πάρης.
β) "Δεύτε άπαντες πιστώς..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής των Αγίων Προπατόρων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη, π. Νεκτάριος Πάρης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, και Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Περιστερίου Φώτιος Κετσετζής.
δ) Λειτουργικά: Ο Ασπασμός, η Ομολογία και η Αγία Αναφορά. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.δ΄ επτάφωνος. Ψάλλουν Καρακαλλινοί Πατέρες.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη, π. Νεκτάριος Πάρης.

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Αγίων Προπατόρων - Αγίου Σπυρίδωνος! 12.12.2021

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής των Αγίων Προπατόρων, Αγίου Σπυρίδωνος, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου, Γ) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr)


Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

2η Διάλεξη τέταρτου κύκλου Σεμιναρίων Τυπικού "Γεώργιος Βιολάκης! 8.12.2021


Δευτέρα τακτικὴ διάλεξις τῶν Σεμιναρίων Τυπικοῦ

῾Ο 4ος κύκλος μηνιαίων διαλέξεων τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» γιὰ τὴν περίοδο 2021-2022 εἶναι ἀφιερωμένος στὸ γενικὸ θέμα· «῾Η ἀξία τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας γιὰ τὴν σύγχρονη ὀρθόδοξη λατρεία».


Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἡ δευτέρα τακτικὴ μηνιαία διάλεξι τοῦ 4ου κύκλου θὰ πραγματοποιηθῇ

 τὴν Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ εἰδικὸ θέμα·

Οἱ ἀκολουθίες τῶν ἁγίων κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (Γεωργίου Βιολάκη)

Εἰσηγητής· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος, πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Θεολογίας.

῾Η διάλεξις θὰ πραγματοποιηθῇ μὲ ταυτόχρονη (σύγχρονη) ἐξ ἀποστάσεως (τηλόθεν) παρακολούθησι καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom (Ζούμ).

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

(Νέα έκδοση) Τυπικαί Διατάξεις 2022, κατά το Τυπικόν τού Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα!

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε στους ιερείς, τους ιεροψάλτες και το φιλακόλουθο πλήρωμα την κυκλοφορία από το ΚΕΠΕΜ των τυπικών διατάξεων του 2022, κατά το Τυπικόν του Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα. 

Η έκδοση περιλαμβάνει τις τυπικές διατάξεις του προσεχούς έτους, σύμφωνα με το "Τυπικόν" (1908) του σκιαθίτη π. Γεωργίου Ρήγα, ο οποίος παρέλαβε την πολύτιμη λειτουργική κληρονομιά των Κολλυβάδων πατέρων της μονής του Ευαγγελισμού στη Σκιάθο. Το έργο προλογίζει ο καθηγητής λειτουργιολογίας Γεώργιος Φίλιας και ευλογεί ο καθηγούμενος της Ι. Μ. Δοχειαρίου του Αγίου Όρους Γέρων Αμφιλόχιος. 

Η έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει στιβαρό βοήθημα για ιερείς και ιεροψάλτες, με αναφορά πάντα στην αρχαία λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με ανάλογες εν χρήσει εκδόσεις, παρέχοντας προτάσεις και λύσεις σε διάφορα ζητήματα τυπικού. 

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων! 06.12.2021

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τού Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας, σε παρασημαντική!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: α) papline.gr., β) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.com)


Μελίσματα Ψαλτικής (τνβ΄) Αγίας Βαρβάρας - Κυριακή Ι΄ Λουκά!

Μελίσματα Ψαλτικής
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Κυριακής Ι΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως: 
α) "Πατρίδα γένος ύπαρξιν..." Δοξαστικό τού Εσπερινού τής εορτής τής Αγίας Βαρβάρας. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Νάξου Δημήτριος Παπάνης.
β) "Αθλητικήν οδεύσασα..." Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής τής Αγίας Βαρβάρας. Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών Δημήτριος Γαλάνης.
γ) "Μεγάλυνον ψυχήν μου...Μυστήριον ξένον..." Ο Ειρμός τής Θ΄ Ωδής των Καταβασίων τής εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Καθηγούμενος τής Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους π. Αμφιλόχιος Δοχειαρίτης.
δ) Αποστολικό Ανάγνωσμα. Οσιακό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Απαγγέλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης Νικόλαος Ταπραντζής.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου, μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Βαρύς (Πεστενγκιάρ). Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη π. Νεκτάριος Πάρης.

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ι΄Λουκά! 5.12.2021

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής Κυριακής Ι΄ Λουκα, σε παρασημαντική.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papline.gr, Β) Χρήστος Τσακίρογλου.Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας! 04.12.2021

 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας τής εορτής τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, σε παρασημαντική!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: papline.gr