Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Παρακλητικοί Κανόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, επιμέλεια Γεωργίου Θεοδωρίδη! (Συμπληρωμένο)

Ο Μικρός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

Η επιμέλεια και η στοιχειοθεσία είναι από τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Washington D.C. κ. Γεώργιο Θεοδωρίδη (για προσωπική και εκπαιδευτική χρήση), ο οποίος είχε και την ευγενή καλοσύνη να το μοιραστεί μαζί μας προς κοινόν όφελος της ιεροψαλτικής κοινότητας και τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά!  

Οι κανόνες που περιλαμβάνονται βασίζονται στο πρωτότυπο έργο  των Πέτρου Λαμπαδαρίου και Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ορισμένοι ύμνοι τροποποιήθηκαν από τον εκδότη προς ευκολίαν του ψάλλοντος.

Καλό Δεκαπενταύγουστο και με το καλό της Παναγίας!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Εν συνεχεία παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα του βιβλίου

Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Κυριακάτικοι στοχασμοί! Κυριακή Η΄ Ματθαίου! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. π. Ιερόθεο Λουμουσιώτη!

Κυριακή Η΄ Ματθαίου


Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Ιερόθεου Λουμουσιώτη
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας“τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν·” (A’ Koρινθ. α, 2)

Κάθε εκκλησιαστική κοινότητα, αδελφοί μου, είναι καθολική – ολοκληρη Εκκλησία ως τέτοια υπάρχει στο ιστορικό παρών. Ως τέτοια δραστηριοποιείται και ως τέτοια πνευματική κοινότητα υπάρχει αναμεσα μας! Έτσι κάθε ενορία, υπάγεται σήμερα στην μητροπολή της και εκείνη στην ιερά Σύνοδο και αυτή στην Πανορθόδοξη Σύνοδο.

Εδώ ο απόστολος Παύλος απευθύνεται σε μιά εκκλησία νεόφυτη και μια εκκλησία που θέλει στήριξη από το δικό του αποστολικό χάρισμα και κηρύττει τον Ιησού Χριστό όπως τον είχε παραλάβει από την Εκκλησία από τους προ Αυτού Αποστόλους και όπως του είχε αποκαλυφθεί και του Ιδίου απευθείας.

Σε ποίους τώρα απευθύνεται; Σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν αγιασθεί στο όνομα του Χριστού, έχουν ως κέντρο της υπάρξεως τους τον Κύριο μας.

Σάββατο 29 Ιουλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρκδ΄) Κυριακή Η΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Η΄ Ματθαίου
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Η΄Περιεχόμενα αναρτήσεως:
α) "Μήτηρ μεν εγνώσθης": Δογματικό Θεοτοκίο Οκταήχου. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου,, Ήχος Βαρύς εκ του Γα. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Αγγελόπουλος.
β) Ν΄Ψαλμός: Πεντηκοστός Ψαλμός σε ήχο Βαρύ. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Καμπανίδης
γ) "Οι τα Χερουβίμ". Χερουβικός Ύμνος σε ήχο Βαρύ. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.
δ)  "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό της Κυριακής. Μέλος Βασιλείου Νικολαΐδου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων Δανιήλ Καραμπάσης.
ε) Μικρός Παρακλητικός Κανόνας: Η α΄, γ΄ και ζ΄ ωδή του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ανδρέα Λανάρα.


Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Πολυέλεος, σε μέλος Αθανασίου Βουγιουκλή

 Πολυέλεος εκ του Ψαλμού μδ΄ (44) 
"Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγον αγαθόν..."

Η Μελoποίηση είναι υπό του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Ε. Αθανασίου Βουγιουκλή, κατά την ιδέαν και μέθοδον των τονικών μεταβολών, παραχορδών και μεταθέσεων των βάσεων των ήχων και φθόγγων της εκκλησιαστικής μουσικής. Δι' αυτόν τον λόγον και οι εκάστοτε ενδεικτικές μαρτυρίες των φθόγγων, καθώς και οι φθόγγοι των ισοκρατημάτων κατά την διάρκειαν του μέλους, προσαρμόσθηκαν αναλόγως.

Η μουσική αυτή έχει αναμφισβήτητα τεράστις, απεριόριστες και πολυποίκιλες δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα.

Η όλη μελωδία είναι μουσικά και τονικά τακτοποιημένη. Η δε αρχική τονική βάσις, παρά την έντονη πλοκή του μέλους, στο τέλος της μελωδίας διατηρείται τονικά η αυτή.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (νθ΄) Το Η΄ Εωθινό Δοξαστικό

Το Η΄ Εωθινό Δοξαστικό


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Το επόμενο κατά σειρά εωθινό δοξαστικό του Όρθρου των Κυριακών, μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, είναι το Η' εωθινό, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα οὐ μάτην χεῖνται θερμῶς· ἰδοὺ γὰρ κατηξίωται, καὶ διδασκόντων Ἀγγέλων, καὶ τῆς ὄψεως τῆς σῆς ὦ Ἰησοῦ· ἀλλ' ἔτι πρόσγεια φρονεῖ, οἷα γυνὴ ἀσθενής· διὸ καὶ ἀποπέμπεται μὴ προσψαῦσαί σοι Χριστέ. Ἀλλ' ὅμως κήρυξ πέμπεται τοῖς σοῖς Μαθηταῖς, οἷς εὐαγγέλια ἔφησε, τὴν πρὸς τὸν πατρῷον κλῆρον ἄνοδον ἀπαγγέλλουσα. Μεθ' ἧς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, τῆς ἐμφανείας σου".

Φυσικά δεν θα μπορούσε το ανωτέρω δοξαστικό να μην αποτελεί συνέχεια της ευαγγελικής περικοπής που προέρχεται από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γνωστή ως Η' εωθινό ευαγγέλιο, η οποία είναι η εξής: "Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Μαρία εἱστήκει πρὸς τὸ μνημεῖον κλαίουσα ἔξω· ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ, καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς· Ὅτι ᾖραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν· καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾒδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστι. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρὸς ἐστι, λέγει αὐτῷ· Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ αὐτὸν ἔθηκας, κᾀγὼ αὐτὸν ἀρῶ· λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μαρία· στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ· Ῥαββουνί· ὃ λέγεται Διδάσκαλε· λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Μή μου ἃπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου, πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν· ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν Κύριον· καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ" (Ιωαν. 20,11-18).

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Τελετουργικά θέματα (μζ΄) Η βασκανία στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.

Η βασκανία στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Ο όρος "βασκανία" ορίζει το φθόνο, τη συκοφαντία, την κακολογία, αλλά και τη διά του βλέμματος επίδραση κάποιου σε άλλο πρόσωπο, κοινά ονομαζόμενη και ως μάτιασμα. Η λέξη προέρχεται από τον αρχαιοελληνικό όρο βάσκανος και το ρήμα βασκαίνω, με την ίδια σημασία. Η περί βασκανίας πεποίθηση απαντάται τόσο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όσο και σε άλλες κοινωνίες, λαούς και εποχές.

Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και άλλες επιφανείς προσωπικότητες , ιδίως οι: Δημόκριτος, Πλούταρχος, Αριστοτέλης, Ηλιόδωρος, επιχείρησαν να εξετάσουν τη βασκανία από τη σκοπιά της ψυχολογίας. Ο ρωμαίος ποιητής Βιργίλιος αναφέρει περιστατικό βασκανίας σε βοσκό. Οι Ρωμαίοι λάτρευαν μεταξύ των θεοτήτων τους και τη Cumina, η οποία είχε ως αποκλειστικό έργο την αποτροπή της βασκανίας. Ψήγματα των δοξασιών αυτών υπάρχουν και στη σύγχρονη εποχή, άλλοτε έκδηλα και άλλοτε καλυμμένα κάτω από το πρόσχημα της λαϊκής ευσέβειας.

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 30.07.2017 Κυριακή Η΄ Ματθαίου

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Η΄ Ματθαίου! 


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.


Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Λειτουργικά Βαρέως εκ του Γα, μέλος Παναγιώτη Παππά

Λειτουργικά σε Ήχο Βαρύ εκ του Γα από τον Καθηγητή του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης κ. Παναγιώτη Παππά.

Εκ του Μουσικού Βιβλίου "Η Ακολουθία της Θείας Λειτουργίας", Παναγιώτη Θ. Παππά, Αθήνα 1990.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Παναγιώτη Παππά για την άδεια να δημοσιεύσουμε τα εν λόγω λειτουργικά.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ζ΄Ματθαίου! Του Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεου Λουμουσιώτη!

Κυριακή Ζ΄Ματθαίου

Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
Ιερόθεου Λουμουσιώτη
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας

«ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ αγαθόν πρὸς οἰκοδομήν·» (Ρωμ. ιε, 2) 

Ο Απόστολος Παύλος, ο πρωτοκορυφαίος μαθητής του Ιησού Χριστού, ο Θεόκλητος που μετεστράφη ενώ εδίωκε την Εκκλησιαν του Θεού, απευθείας απ’ Εκείνον μας βάζει έναν χρυσό κανόνα θα λέγαμε καλής συμπεριφοράς και ειρηνικής συνυπάρξεως.

Ο καθένας σας να προσπαθεί να αρέσει όχι στον εαυτό του, αλλά ούτε και στο Θεό, μόνον αλλά να προσπαθεί να αρέσει στον πλησίον του. Να κάνει ότι κάνει ο άνθρωπος με στόχο και σκοπό της ζωής του να αρέσει στον άλλον, να μπορεί μέσω της πράξεως του να συν-υπάρχει ειρηνικά με τον αδελφό του. Να είναι η πράξη του γεμάτη καλωσύνη, υπομονή και αγάπη για να μπορεί αυτή η πράξη να χαροποιήσει τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι και δύσκολο και δύστροπο καμμιά φορά αλλά όχι ακατόρθωτο.

Με σκοπό το αγαθό, το καλό, το όντως καλό, εκείνο που κανει τον άνθρωπο καλύτερο και ωραιότερο όχι εξωτερικά αλλά εσωτερικά, όχι επίγεια και ανθρώπινα, αλλά επουράνια και θεία. 

Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρκγ΄) Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου
Ήχος Πλ. β΄, Εωθινό Ζ΄ 


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα..." Κεκραγάριο Αργό. Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Κρήτες Μαΐστορες" υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Ε Αντωνίου Πλαΐτη.
β) "Πάσα πνοή...", "Ο Σταυρός σου Κύριε...", "Συν Πατρί και Πνεύματι...", "Κύριε μέγα και φοβερό...", "Σφραγισθέντος του μνήματος..."Πασαπνοάριο και 4 Στιχηρά Αναστάσιμα της Οκτωήχου. Ήχος Πλ. β΄ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
γ) "Ιδού σκοτία και πρωί..." Εωθινό Ζ΄, Ήχος Βαρύς, Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
δ) "Οι τα Χερουβίμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Δημητρίου Σουρλαντζή, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
ε) "Άξιον Εστίν...". Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Πύργου Ηλείας Νικόλαος Παπαδημητρίου.

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (κ’) «Ο ναός του Προφήτη Ηλία στη συνοικία του Μπούργου»

«Ο ναός του Προφήτη Ηλία στη συνοικία του Μπούργου»

Ειρήνης Βασιλάκη
Aρχαιολόγου

Ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στη συνοικία του Μπούργου της Χώρας. Ο Μπούργος (λέξη που προέρχεται από το ιταλικό borgo = οχυρωμένος οικισμός) διαμορφώθηκε στα βόρεια και βορειοδυτικά του Κάστρου και κατοικήθηκε από Λατίνους και Έλληνες «αστούς», κατοίκους δηλαδή που είχαν πληθώρα ενασχολήσεων και δεν βιοπορίζονταν μονάχα από την καλλιέργεια της γης. Οριοθετείται από τρεις πύλες : την Πόρτα του Γιαλού που έφερε στο υπέρθυρο το οικόσημο των Κρίσπων, το Εξώμπουργο όπου είναι και η εκκλησία του Προφήτη Ηλία και την Πύλη της Εβριακής μετά την οποία άρχιζε η συνοικία των Εβραίων (εικ. 1). 

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (νη΄) Το Ζ΄ Εωθινό Δοξαστικό

Το Ζ΄ Εωθινό Δοξαστικό


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


Ύστερα από μια διακοπή, λόγω της εορτής των Πατέρων της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, τη σειρά των εωθινών ακολουθεί το Ζ' κατά σειρά δοξαστικό, το οποίο είναι το κάτωθι και αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα της Αναστάσεως του Κυρίου:

"Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, πολὺ σκότος ἔχουσα ταῖς φρεσίν; ὑφ' οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς. Ἀλλ' ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, πῶς τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ, τὴν Ἀνάστασιν ἐτεκμήραντο, καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς. Μεθ' ὧν, καὶ δι' ὧν καὶ ἡμεῖς, πιστεύσαντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην Χριστόν".

Το δοξαστικό αυτό αποτελεί την υμνογραφική συνέχεια της ευαγγελικής περικοπής που προέρχεται από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, γνωστής ως Ζ' εωθινό: "Τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. Τρέχει οὖν, καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον, καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν, ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· ᾞραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθε πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας, βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια· οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. Ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα· καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. Τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε, καὶ ἐπίστευσεν. Οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν Γραφήν, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. Ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς" (Ιωαν. 20,1-10).

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 23.07.2017 Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου! 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.


Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Κεκραγάρια Αργά, Ήχος Πλ.β΄, Μέλος Μπαλασίου Ιερέως

Κεκραγάρια αργά σε ήχο Πλάγιο του Δευτέρου και μέλος Μπαλασίου Ιερέως.

Τα ισοκρατήματα και ο χωρισμός του μέλους είναι από τον Πρωτοψάλτη 
Ηλία Φραγκάκη.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

(Νέα κυκλοφορία) Αναστασιματάριον Ιωάννου, Μελωδούμενον, υπό Δημητρίου Νεραντζή!

Προ ολίγων ημερών κυκλοφόρησε το νέο πόνημα του Άρχοντος Διδασκάλου του Αποστόλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημητρίου Εμμ. Νεραντζή με τίτλο "Αναστασιματάριον Ιωάννου Λαμπαδαρίου Βυζαντίου Μελωδούμενον"

"Μετά από επισταμένη και πολυετή έρευνα και με βάση την πολύχρονη εμπειρία μου στην Ψαλτική Τέχνη, ανέλαβα την εργώδη προσπάθεια να εξηγήσω στη Νέα Μέθοδο το τόσο μελωδικό Αναστασιματάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, το οποίο ερμηνεύτηκε από τον Γρηγόριο Λαμπαδάριο και εκδόθηκε από τον Πέτρο Εφέσιο το 1820. Αυτό το θεμελιώδες έργο του Πέτρου, περιέπεσε στην αφάνεια λόγω του μετροφωνικού τρόπου εξήγησης και κατ' επέκτασιν της μελωδικής του ανεπάρκειας. Η παραπάνω εργασία πρόκειται να εκδοθεί παράλληλα με την παρούσα έκδοση.
Το 1864 ο τότε Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας Ιωάννης Βυζάντιος εξέδωσε Αναστασιματάριο με την επιγραφή "...μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου. Και ήδη επιδιορθωθέν μετά προσθήκης παρά Ιωάννου Λαμπαδαρίου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας...". Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε σε πλήθος εκδόσεως από τον ίδιο και αργότερα κατά κόρον από τούς απογόνους του και άλλους εκδότες μέχρι σήμερα. Αποτέλεσε το πλέον διαδεδομένο βιβλίο του είδους, τόσο μεταξύ των Ψαλτών, όσο και για διδασκαλία στα Ωδεία και στις Μουσικές Σχολές, αφού η χρήση του καθιερώθηκε με Νόμο του ελληνικού κράτους (Βασιλικό Διάταγμα ΦΕΚ 229/11.11.1957/τ. Α΄).
Στο Αναστασιματάριο του Ιωάννου, που είναι γραμμένο στη Νέα αναλυτική Μέθοδο,

Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Πανοσ. Αρχιμανδρίτη
π. Ιεροθέου Λουμουσιώτη
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας


«Αιρετικό άνθρωπο, ο οποίος ύστερα από την πρώτη και δεύτερη συμβουλή σου μένει με πείσμα στην πλάνη του, παράτησε τον και μη συζητάς πλέον μαζί του. Αφού γνωρίζεις, ότι αυτός έχει παρεκκλίνει από την αλήθεια και την διαστρέφει και αμαρτάνει, ελεγχόμενος από τον ίδιο του τον εαυτό, από την ίδια του τη συνείδηση.» (Τίτ. γ, 10-11)

Ο αιρετικός άνθρωπος είναι ξεκάθαρα αυτός ο οποίος έχει παρεκκλίνει στην ουσία της πίστεως, καταστρατηγεί την ορθοδόξη δογματική και εν γένει διδασκαλία της αγίας μας Εκκλησίας. Επιλέγει όσα εκείνος νομίζει και άρα η αλήθεια της πίστεως μας δεν τον αγγίζει, οδηγεί τον εαυτό του μακρυά από την πίστη της εκκλησιαστικής κοινότητος και αποκόπτει θα λέγαμε μόνος του τον εαυτό του αποκοπτόμενος από το εκκλησιαστικό σώμα.

Ο διάλογος που απαγορεύει εδώ ο μέγας Παύλος και δίνει συμβουλή στον μαθητή του τον άγιο Τίτο επίσκοπο της Κρήτης είναι ο περί πίστεως διάλογος διότι κινδυνεύει ο πιστός άνθρωπος να παρασυρθεί στην αίρεση, αφού παρουσιάζεται υπό του διαβόλου γλυκυτέρα της δικής μας πίστεως, είναι πιο λογική και πιο εύκολη η οδός της αιρέσεως. Ειναί ο πλατύς δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στην «αυτοκατάκριση», στο να μέμφεται με αυτή την εμπιστοσύνη στην αιρετική διδασκαλία τον ίδιο του τον εαυτό. Αφού τον οδηγεί όχι σε δρόμο θεϊκό αλλά σε δρόμο καταστροφικό και ίσως και αντίχριστο.

Σάββατο 15 Ιουλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρκβ΄) Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου
Ήχος Πλ. α΄, Εωθινό Στ'

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἑξακοσίων τριάκοντα θεοφόρων Πατέρων 
τῆς ἐν Χαλκηδόνι Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς τετάρτης Συνόδου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α)Αναβαθμοί. Μέλος Αργό Ειρμολογικό Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στικχόλμης Δημήτριος Καλπακίδης.
β) "Πάσα πνοή...". Πασαπνοάριο Αργό Στιχηραρικό. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης
γ) "Των Αγίων Πατέρων ο Χορός..." . Δοξαστικό των Αίνων των Αγίων Πατέρων. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης  Παναγιώτης Καμπανίδης.
δ) Aργή Δοξολογία. Μέλος Κυριαζή Χρυσοπολίτου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτής Ιωάννης Χασανίδης και ο Πρωτοψάλτης Ανδρέας Λανάρας.
ε) "Χερουβικός Ύμνος...". Μέλος Ιωάννη Παλάση, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Φώτιου Γιαννακάκη.

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 16.07.2017 Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου! 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩΠέμπτη 13 Ιουλίου 2017

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 16η έως 22α Ιουλίου 2017

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 16η έως 22α Ιουλίου 2017

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τα λειτουργικά στην σύγχρονη Ψαλτική πρακτική! του Χρήστου Τσακίρογλου!


Τα λειτουργικά στην σύγχρονη Ψαλτική πρακτική! 

Χρήστου Τσακίρογλου
Πρωτοψάλτου

Εἶναι ἀκανθῶδες θέμα ἡ Ἀναφορά. Ἀπὸ συναδέλφους κατὰ καιροὺς δέχομαι διάφορες ἀπόψεις καὶ κριτικές. Παίρνοντας ὡς βάση τὸ κείμενο του π. Γεωργίου Τσέτση, καὶ δεδομένης τῆς σημερινῆς ὀρθῆς κατ’ ἐμὲ γενικότερης ἀμφισβήτησης καὶ ἀναζήτησης τεκμηρίων γιὰ τὰ παραδεδομένα, μοῦ γεννῶνται κάποιες ἀπορίες, οἱ ὁποῖες καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀποτελέσουν γιὰ ὅποιον θέλει, ὄχι μόνο πηγὴ προβληματισμοῦ, ἀλλὰ καὶ αἰτία πιθανῶς δραστικῆς ἀλλαγῆς πλεύσης πρὸς ὅποιον ὁρίζοντα ὁ προβληματισμὸς ὁδηγήσει τὸν καθένα. 

Ἡ πρώτη ἀφορᾶ στὴν καταγεγραμμένη ἄποψη τοῦ αειμνήστου ἄρχοντος Κωνσταντίνου Πρίγγου, ὅτι τὰ μελοποιημένα «λειτουργικά» ἐνῶ δὲν ἐκφράζουν τὸ ἁπλὸ Πατριαρχικὸ ὕφος, εἶναι πρὸς χρήσιν στὰ πανηγύρια τῶν ἐνοριῶν. Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι αὐτὸ ποὺ διέπει τὸ ἱερὸ Βήμα καὶ τὰ ἱερὰ Ἀναλόγια τῶν Ναῶν καὶ ἐκπέμπεται στὸ ἐκκλησίασμα αἰσθητικῶς (ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ καὶ τὸ πνευματικῶς ζητούμενο) εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ ἂν μὴ τί ἄλλο στὴν Ἑλληνορθόδοξη ἐπικράτεια, μὲ τὸ τυπικό, τὴν μουσικὴ καὶ τὰ λοιπὰ ποὺ συγκροτοῦν τὸ κλίμα τῶν ἱερῶν μας ἀκολουθιῶν. Πῶς εἶναι δυνατὸν λοιπὸν κάτι ποὺ ἰσχύει μὲ δοκιμασμένα ἀποτελέσματα στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ αἰῶνες τώρα, νὰ μὴν ἀφορᾶ τοὺς λοιποὺς Ναοὺς πανηγυρίζοντες καὶ μή; καὶ προφθάνοντας ἕνα νέο ἀντεπιχείρημα ἐπ’ αὐτοῦ τὸ ὁποῖο κάνει λόγο γιὰ ἰδιαίτερες κατὰ τόπους συνθῆκες, ἂς ἀναρωτηθεῖ ὁ καθένας μας εἰλικρινῶς, κατ’ ἀρχὴν ποιὲς πραγματικὰ εἶναι αὐτές, ἀλλὰ κυρίως ἐὰν ἔχουν κάποια οὐσιώδη σχέση μὲ τὴν λατρεία. Ἂν γιὰ παράδειγμα ἡ μουσικὴ παράδοση μιᾶς περιοχῆς εἶναι ἡ πολυφωνία, αὐτὸ ποιά σχέση (πρέπει νὰ) ἔχει μὲ τὸ περιβάλλον τῆς λατρείας ἑνὸς ὑπερκόσμιου Θεοῦ; 

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥΠέμπτη 13 Ιουλίου 2017

8.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικοδήμου πόλεως Νάξου, μετ’ Ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος. Θα Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Κρήτες Μαΐστορες".

10.00 μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία. 

Παρασκευή 14 Ἰουλίου 2017

7.00 π.μ. Ὄρθρος καί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικοδήμου πόλεως Νάξου. Θα Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Κρήτες Μαΐστορες".

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (νζ΄) Το Στ΄ Εωθινό Δοξαστικό

Το Στ΄ Εωθινό Δοξαστικό

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Κυριακή 16 Ιουλίου η ερχόμενη Κυριακή, Κυριακή των Πατέρων της Δ' Οικουμενικής Συνόδου και λόγω αυτού του γεγονότος στον Όρθρο θα ψαλλεί το δοξαστικό των Πατέρων αντί του ΣΤ' κατά σειρά εωθινού δοξαστικού, το οποίο μεταφέρεται στην ακολουθία της Α' Ώρας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Τυπικού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και του Συστήματος Τυπικού των Ακολουθιών του Όλου Ενιαυτού, που ακολουθεί η Ελλαδική Εκκλησία.

Έτσι λοιπόν το ΣΤ' κατά σειρά εωθινό δοξαστικό που θα ψαλλόταν κανονικά στη θέση του αν δεν μεσολαβούσε η εορτή των Πατέρων της Δ' Οικουμενικής Συνόδου είναι το ακόλουθο.

"Ἡ ὄντως εἰρήνη σὺ Χριστέ, πρὸς ἀνθρώπους Θεοῦ, εἰρήνην τὴν σὴν διδούς, μετὰ τὴν Ἔγερσιν Μαθηταῖς, ἐμφόβους ἔδειξας αὐτούς, δόξαντας πνεῦμα ὁρᾷν, ἀλλὰ κατέστειλας τὸν τάραχον αὐτῶν τῆς ψυχῆς, δείξας τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας σου· πλὴν ἀπιστούντων ἔτι, τὴ τῆς τροφῆς μεταλήψει, καὶ διδαχῶν ἀναμνήσει, διήνοιξας αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς Γραφάς· οἷς καὶ τὴν Πατρικὴν ἐπαγγελίαν καθυποσχόμενος, καὶ εὐλογήσας αὐτούς, διέστης πρὸς οὐρανόν. Διὸ σὺν αὐτοῖς προσκυνοῦμέν σε, Κύριε δόξα σοι".

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά Αγίας Μαρίνης, μέλος Λυκούργου Αγγελόπουλου

Τα Δοξαστικά των στιχηρών του Εσπερινού και των Αίνων της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, μελοποιημένα από τον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργο Αγγελόπουλο, κατόπιν αιτήσεως του μαθητού αυτού Ηρακλή Μαλανδρίνου Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλύτου Χίου.

Θερμότατες ευχαριστίες στον αγαπητό συνεργάτη του ιστολογίου μας κ. Ηρακλή Μαλανδρίνο για την παραχώρηση των μελών προς κοινόν όφελος!

Η Στοιχειοθεσία των κειμένων είναι από τον εκλεκτό συνάδελφο Λεωνίδα Τσούκαλα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Download το Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού ΕΔΩ

Download το Δοξαστικό των Αίνων ΕΔΩ


Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Μουσικοφιλολογική εκδήλωση! Οι Κρήτες Μαΐστορες στη Νάξο

Μουσικοφιλολογική εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής και Παράδοσης Νάξου «Ο Άγιος Νικόδημος» στο Δημοτικό Θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλλης» την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 7.30 μ.μ. αφιερωμένη στον μεγάλο Ιερομάρτυρα και Εθνομάρτυρα Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Κεντρικός ομιλητής ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας π. Θεόκλητος Ράπτης.

Κυριακή 9 Ιουλίου 2017

Κυριακάτικοι στοχασμοί! Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

Η ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης & Αλμωπίας
Ιωήλ

Τα περισσότερα θαύματα που επιτέλεσε ο Χριστός προέρχονταν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων αφού προηγουμένως είχε διερευνήσει την πίστη τους. Υπήρξαν όμως και θαύματα τα οποία επεδίωξε να πραγματοποιήσει ο ίδιος. Λ. χ. η ανάσταση του υιού της χήρας της Ναίν έγινε από τον Κύριο χωρίς να το ζητήσει η ίδια η μητέρα του νέου. Έκανε το θαύμα επειδή την σπλαχνίσθηκε. « και ιδών αυτήν εσπλαχνίσθη επ΄ αυτή». Το ίδιο συνέβη και με το θαύμα των δύο δαιμονισμένων. «Ήλθε εις την χώραν των Γεργεσηνών», επειδή οι δαιμονιζόμενοι ήταν εγκαταλελειμμένοι απ΄ όλους τους ανθρώπους, συγγενείς και μη, γι΄ αυτό και ο Κύριος ο ίδιος ενδιαφέρθηκε γι΄αυτούς και τους λύτρωσε από τη δυναστεία των πονηρών πνευμάτων.

Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρκα΄) Κυριακή Ε΄ Ματθαίου!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ε΄ Ματθαίου
Ήχος Δ΄, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω..." & 6 Αναστάσιμα Στιχηρά. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας και ο αείμνηστος Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Νικόλαος Δανιηλίδης.
β) "Ο δια σε θεοπάτωρ Δαυίδ...".Δογματικό Θεοτοκίο της Οκτωήχου. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
γ) "Ανοίξω το στόμα μου...". Αργές Καταβασίες. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης Χρήστος Τσακίρογλου και ο Λαμπαδάριος του Ναού Ευάγγελος Θεοδώρου.
δ) "Πάσα πνοή...". Πασαπνοάριο Αργό σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο μακαριστός Πρωτοψάλτης Πρωτάτου Αγίου Όρους Διακο Διονύσιος Φιρφιρής
ε) "Ω των σοφών σου...". Εωθινό Ε΄, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης Σωφρονιάδης.
στ) Δύναμις Τρισαγίου. Μέλος Δημητρίου Σουρλαντζή, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.
ζ) "Οι τα Χερουβείμ μυστικώς...". Χερουβικός ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Ιεροψάλτης Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
η) "Άξιον εστίν...". Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Δ΄ Λέγετος. Ψάλλει κλιμάκιο του Χορού Ψαλτών "Εν Ψαλτηρίω" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Μπουσδέκη.

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 09.07.2017 Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής E΄ Ματθαίου! 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (νστ΄) Το Ε΄ Εωθινό Δοξαστικό!

Το Ε' Εωθινό Δοξαστικό

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Ε' Κυριακή του Ματθαίου η ερχόμενη Κυριακή και ως δοξαστικό των Αίνων σειρά έχει το Ε' Εωθινό Δοξαστικό, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Ὢ τῶν σοφῶν σου κριμάτων Χριστέ! πῶς Πέτρῳ μὲν τοῖς ὀθονίοις μόνοις, ἔδωκας ἐννοῆσαί σου τὴν Ἀνάστασιν, Λουκᾷ δὲ καὶ Κλεόπᾳ, συμπορευόμενος ὡμίλεις, καὶ ὁμιλῶν, οὐκ εὐθέως σεαυτὸν φανεροῖς; Διὸ καὶ ὀνειδίζῃ, ὡς μόνος παροικῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ μὴ μετέχων τῶν, ἐν τέλει βουλευμάτων αὐτῆς. Ἀλλ' ὁ πάντα πρός τὸ τοῦ πλάσματος συμφέρον οἰκονομῶν, καὶ τὰς περὶ σοῦ προφητείας ἀνέπτυξας, καὶ ἐν τῷ εὐλογεῖν τὸν ἄρτον, ἐγνώσθης αὐτοῖς, ὧν καὶ πρὸ τούτου αἱ καρδίαι, πρὸς γνῶσίν σου ἀνεφλέγοντο, οἳ καὶ τοῖς Μαθηταῖς συνηθροισμένοις, ἤδη τρανῶς ἐκήρυττόν σου τὴν Ἀνάστασιν, δι' ἧς ἐλέησον ἡμᾶς".