Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ρκα΄) Η κλήση των μαθητών του Κυρίου μέσα από την υμνολογία του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Σε ένα από τα Ιδιόμελα της λιτής του εσπερινού της μνήμης του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, που εορτάζουμε σήμερα, ο υμνογράφος αποτυπώνει τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία μας καλούν και μας προτρέπουν να αναζητήσουμε ποιά είναι τα βαθύτερα κεκρυμένα μηνύματα και νοήματα του ύμνου. Ο ύμνος είναι ο ακόλουθος: 


"Τὸν ποθούμενον Θεόν, ἐν σαρκὶ κατιδὼν ἐπὶ γῆς βαδίζοντα, θεόπτα Πρωτόκλητε, τῷ μὲν ὁμαίμονι ἐβόας ἀγαλλόμενος· Εὑρήκαμεν ὦ Σίμων τὸν ποθούμενον, τῷ δὲ Σωτῆρι δαυϊτικῶς ἐκραύγαζες· Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ Χριστὲ ὁ Θεός. Ὅθεν καὶ πόθῳ πόθον προσθείς, διὰ σταυροῦ διαβαίνεις, πρὸς ὃν ἐπόθησας, ὡς ἀληθὴς Μαθητής, καὶ σοφὸς μιμητὴς γενόμενος, τοῦ διὰ Σταυροῦ αὐτοῦ πάθους· διὸ καὶ τῆς δόξης κοινωνὸς αὐτῷ γενόμενος, ἐκτενῶς ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν".

Οι Ευαγγελιστές Ματθαίος (Ματθ. 4,18-19) και Μάρκος (Μαρκ. 1,16-18) μας αναφέρουν ότι ο Ιησούς, μετά τη δοκιμασία των πειρασμών που δέχτηκε στην έρημο, και ενώ είχε ξεκινήσει η έναρξη του δημοσίου κηρύγματός Του στη Γαλιλαία, περπατούσε κοντά στη θάλασσα και συνάντησε τον Σίμωνα και τον αδελφό του Ανδρέα, οι οποίοι έριχνα δίχτυα στη θάλασσα επειδή ασκούσαν το επάγγελμα του ψαρά. Τότε ο Ιησούς τους προέτρεψε να τον ακολουθήσουν λέγοντάς τους: «δεῦτε ὁπίσω μου καὶ ποιήσω ἡμᾶς ἀλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. 4,19˙ Μαρκ. 1,17) και εκείνοι άφησαν τα δίκτυα και τον ακολούθησαν χωρίς δισταγμό. Στη συνέχεια ακλούθησαν τον Ιησού και άλλοι δυο αδελφοί, ο Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου και ο αδελφός του Ιωάννης (Ματθ. 4,12˙ Μαρκ. 1,19-20).

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Τελετουργικά θέματα (πδ΄) Η θέση της Ακολουθίας της Προσκομιδής ή Προθέσεως! Από τον Λειτουργιολόγο Γεώργιο Ζαραβέλα

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ
Η ακολουθία της Προσκομιδής ή Προθέσεως συνιστά δομικό τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Η ενότητά της με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτονόητη, αλλά η θέση, στην οποία λάμβανε αυτή χώρα, δεν είναι πάντα η ίδια. Η αρχαία Εκκλησία δεν γνωρίζει ειδική, διαμορφωμένη ακολουθία για την Προσκομιδή. Η ξεχωριστή τελετή της προετοιμασίας των Τιμίων Δώρων είναι μεταγενέστερη, αφού τα πρώτα στοιχεία της αρ~χίζουν να εμφανίζονται τον Ι’ αι., ενώ αποκρυσταλλώνεται στην πολύπλοκη και έως σήμερα διασωζόμενη μορφή της μεταξύ ΙΓ’ και ΙΕ’ αι.

Η κεχωρισμένη από τη Θεία Λειτουργία, αλλά τελούμενη στο πλαίσιο της τελευταίας, τελετή της Προσκομιδής έλαβε εξ αρχής τη θέση της πριν από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, τουλάχιστον όσον αφορά ένα μεγάλο τμήμα της. Η αρχική ευχή της Προσκομιδής, η οποία σώζεται έως και σήμερα στη Θεία Λειτουργία, μαρτυρά τον αρχέγονο χαρακτήρα της. Ο R. Taft περιγράφει την αρχαία τάξη ως ακολούθως: Η προετοιμασία των Τιμίων Δώρων γινόταν από τους διακόνους στο αρμόδιο πρόσκτισμα του ναού, το διακονικό ή σκευοφυλάκιο, το οποίο βρισκόταν στη νοτιοδυτική πτέρυγά του. Πριν από την είσοδο του επισκόπου, του λοιπού κλήρου και του λαού στον κυρίως ναό, οι διάκονοι έφεραν πάνω σε δίσκους τα επιλεχθέντα δώρα για την τέλεση της Ευχαριστίας προ του επισκόπου και εκείνος διάβαζε την ευχή της Προθέσεως «Ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸν οὐράνιον ἄρτον», που συνιστά και το αρχαιότερο στοιχείο της ακολουθίας.

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά! 02.12.2018

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής  ΙΔ΄Λουκά!


Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών:

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


 

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

(Μουσικά κείμενο) Δύναμις Τρισαγίου Αγιορείτικης παράδοσης! Ήχος Β΄

Δύναμις Τρισαγίου κατά την Αγιορείτικη Παράδοση σε Ήχο Β΄.

Ευχαριστούμε θερμά τον συνεργάτη της Ιστοσελίδας μας και Πρωτοψάλτη κ. Κωνσταντίνο Πιτσιάβα,  που παραχώρησε το υλικό! 

 Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά (Αγίας Αικατερίνας)! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη!

Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας
 
 
«οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος,
 οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.»


Σημερα, αδελφοί μου αγαπητοί, εορτάζει η εκκλησιαδτική μας σύναξη όπως παραλάβαμε από τους αγίους Πατέρες μας την μνήμη της αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνας της Πανσόφου.

Αυτή η μνήμη της γίνεται αφορμή να αλλάζει η τάξη της εκκλησίας μας και στην θεια λειτουργία της ημέρας αυτής αν και Κυριακή δεν διαβάζεται το ανάγνωσμα της Κυριακής ημέρας αλλά το ανάγνωσμα που είναι αφιερωμενο στη μνήμη της αγίας μας. Δόξα τω Θεώ που ενδοξάζεται τις μνήμες των Αγίων Του. κάθε άγιος είναι ένας κατά χάρη θεωμένος Χριστιανός και τίποτα άλλο δεν είναι ένας υπερθαύμαστος αλλά ένας από τους ανθρώπους που περιπολεύουν και ζουν στη γη, άρα είναι ενας καθημερινός άνθρωπος για να μην είναι η αγιοτητα τους κατι το εξωπραγματικό άλλα κάτι το καθημερινό στα πλαίσια της ενσκυψάσης χάριτος του Θεού στα πράγμα του κόσμου τούτου και στους ανθρώπους της κάθε ανθρώπινης γενιάς. Κάθε εποχή έχει τους αγίους της. Αλλά η αγίας μας Εκκλησία δεν αλλάσει εύκολα την τάξη της. Άρα η αγία μας είναι από τους αγίους εκείνους που έχουν ιδιαίτερη θέση στην τιμή που τους αποδίδει η μία του Χριστού Εκκλησία.

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (μα΄) Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά! 25.11.2018

7Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά
Ήχος Α΄, Εωθινό Δ΄ 


α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...". Αργά Κεκραγάρια. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν: ο Χορός Ψαλτών "Φιλαθωνίται" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Δημητρίου Μανούση και ο Χορός Ψαλτών "Τρόπος" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Αγγελίδη.
β) "Μετά το τεχθήναι σε..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου. Μέλος Θρασυβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλτηρίω" υπό την διευθυνση του Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Φωτόπουλου.
γ) "Βίον άυλον..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνας. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ.
δ) "Χριστός γεννάται δοξάσατε..." Πεζές Καταβασίες της εορτής των Χριστουγέννων. Μέλος Δημοσθένους Παϊκόπουλου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καμαριάρη.
ε) "Σήμερον τω ναώ προσάγεται..." Δοξαστικό των Αίνων της Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ρκ΄) Τα Δοξαστικά των Αποστίχων του Εσπερινού του Βαρέως και Πλ. δ΄ Ήχου! Το Θεολόγου και Πρωτοψάλτου Θεόδωρου Ρόκα!

Το Δοξαστικό - Θεοτοκίο των Αποστίχων του Εσπερινού του Βαρέως Ήχου

"Ὑπὸ τὴν σὴν Δέσποινα σκέπην, πάντες οἱ γηγενεῖς, 
προσπεφευγότες βοῶμέν σοι· Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἐξ ἀμέτρων πταισμάτων, καὶ σῶσον τὰς ψυχάς ἡμῶν".

Ένα σύντομο δοξαστικό - θεοτοκίο, το ανωτέρω θεοτοκίο των αποστίχων του εσπερινού του Σαββάτου του βαρέως ήχου, το οποίο κάνει λόγο για ην Κυρία Θεοτόκο, την οποία χαρακτηρίζει ως "σκέπη", στην οποία προστρέχουν πάντες οι γηγενείς και της ζητούν την άμεση και άμετρη προστασία και σκέπη καθώς και τη λύτρωση των όσων πταισμάτων προκειμένου να λάβουν τη σωτηρία τους.

Όμως η παροχή της σωτηρίας δεν είναι έργο της Θεοτόκου, αλλά αποκλειστικό έργο του Ζωοδότη Ιησού Χριστού. Γιατί όμως ο υμνογράφος, που εκπροσωπεί ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, να ζητά τη σωτηρία από τη Θεοτόκο; Γιατί πολύ απλά η Θεοτόκος είναι μεσίτρια που μεσιτεύει στον Υιό της για χάρη του ανθρώπου και ζητά από Εκείνον να παράσχει τη σωτηρία στον άνθρωπο.

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά (Αγίας Αικατερίνας)! 25.11.2018

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής  ΙΓ΄Λουκά (Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνας)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών:

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ 
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
 

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Τα Εισόδια της Θεοτόκου. 21.11.2018

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Θεομητορικής  εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου.
 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών papline.gr.
 
  Κατεβάστε τον Εσπερινό σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Θ΄ Λουκά! 18.11.2018. Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη!

 Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη  
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας

«εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·» 
(Εφεσ. δ, 5)

Ποσο ωραία μας τα λέγει ο απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το στόμα του Χριστού. Ότι λέγει ο μέγας Παύλος είναι του Χριστού, όταν εκφράζεται προσωπικά το λέγει ξεκάθαρα νομίζω ή είναι η γνώμη μου λέει. Αυτός είναι ο ατόφιος και μοναδικός διδάσκαλος της εις Χριστόν πίστεως.

«εἷς Κύριος»: αυτός ο ένας Κύριος μας είναι και το περιέχον και το περιεχόμενο της πίστεως. Η εμπιστοσύνη και ασφάλεια του προσώπου του, το Θεανδρικό, μας κάνει να είμαστε αταλάντευτοι στην σχέση μας μαζί Του. Να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι και υποκείμενο και αντικείμενο στη σχέση μας προς Αυτόν. Κείται ως κύριο και σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μας αλλά και είναι και κείμενο αντί μας και ως Πρόσωπο μας καθρεπτίζει στις συμπεριφορές και στην ποιότητα της σχέσεως μας μαζί Του. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός μας, είναι Εκείνος που έδωσε τα πάντα για εμάς τους ίδιους. Έτσι περιέχεται στην καρδιά μας και δεσπόζει σε αυτήν. Δεν είναι κάτι ή κάποιος έξω από εμάς. Όπως ομιλεί στην αγία Γραφή, στους Προφήτες, Αποστόλους και Ευαγγελιστές, ομιλεί και γράφει εν τη καρδία μας. Αυτή η ομιλία και το γράψιμο του είναι ένα είδους νοιάξιμο και αγάπη για εμάς τους ίδιους αλλά και την εν γένει πνευματική μας πρόοδο.

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (μ΄) Κυριακή Θ΄ Λουκά! 18.11.2018

 Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Θ΄ Λουκά
Ήχος Πλ. δ΄, Εωθινό Γ΄


 Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πάσα πνοή...", "Κύριε ει κριτηρίω...",  "Κύριε όπλον...". Πασαπνοάριο και 2 Στιχηρά των Αίνων. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
β) "Αινείτε αυτόν ήλιος και σελήνη..." Στιχολογία των Αίνων. Μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής", υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Αθανασίου Παϊβανά.
γ) "Της Μαγδαληνής Μαρίας..." Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Δημητρίου Σουρλαντζή, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Μετεωρίτικο Ψαλτήρι" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Σπυρίδωνος Σπύρου.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Γεωργίου Βόλτου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών" υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Ε. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου.

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

6η Διάλεξη Σεμιναρίου Εκκλησιαστικού Τυπικού στις 19.11.2018

῾Η 6η διάλεξη τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819)  τήν Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα· 

«Οἱ ἀκολουθίες τῆς 25ης Νοεμβρίου καὶ τῆς 4ης Δεκεμβρίου
τυπικολογικὴ θεώρησις».

Παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (καὶ πρακτι­κῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες. 

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό. 

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Θ΄ Λουκά! 18.11.2018

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής  Θ΄Λουκά !

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών:

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ
(Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


 
 
 
 

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Δοξαστικά των Στιχηρών και των Αποστίχων της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (14.11). Μέλος Πρωτ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη

Τα Δοξαστικά των Στιχηρών και των Αποστίχων του Εσπερινού της εορτής  του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά (14.11). Το μέλος είναι από τον μακαριστό Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαγιάννη.

Εκ του μουσικού βιβλίου "Μουσικόν Μηνολόγιον Νοέμβριος", καταρτισθέν υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου. Εκδοσις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006.
 
Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ
 

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Η' Λουκά! 11.11.2018. Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη

 Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη  
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας
 
 
«Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ 
τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν,» (B Kόρινθ. δ, 7)

Σήμερα τελούμε την μνήμη των αγίων αυτών Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου και η εκκλησιαστική τάξη επιτάσσει να αναγινώσκουμε το αποστολικό ανάγνωσμα των αγίων μαρτύρων. Θα κρατήσουμε έναν εκ των στίχων αυτού, αγαπητοί μου αδελφοι, και επ’ αυτού θα αναλύσουμε ολίγα τινά από αυτά που προκύπτουν από την επιστολή την Δευτέρα προς Κορινθίους.

Μας ομιλεί εδώ ο θείος Παύλος για έναν θησαυρό που όμως αυτός ο θησαυρός δεν είναι επίγειος και δεν εξαντλείται σε υλικά αγαθά και επίγεια πράγματα άλλα είναι επουράνιος και μυστικός θησαυρός που κάθε πιστός τον εγγράφει «εν ταις πλαξίν» της καρδίας αυτού. Εκεί κρύπτεται και φυλάσσεται ο θησαυρός της αγίας και αμωμήτου πίστεως μας που μας οδηγεί όλους στην ευλογία αυτού, να υπάρχει δηλαδή στην πνευματική μας πορεία και ύπαρξη.

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (σ΄) Κυριακή Η΄ Λουκά! 11.11.2018

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Η΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
"Κύριε εκέκραξα..." Κεκραγάριο Αργό. Μέλος Ιωάννου Δαμασκηνού, Ήχος Βαρύς Εναρμόνιος. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ηδύμελον"  υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου Τσάμη.
"Μετά μύρων προσελθούσαι..." Β΄ Εωθινό Δοξαστικό. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μ.τ.Χ.Ε. Ιωάννης Μακρογιώργος.
"Όντως η γλώσσα σου..." Δοξαστικό των Αίνων Αγίου Μηνά. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
"Αγαπήσω σε Κύριε..." Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
"Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Βαρύς Διατονικός. Ψάλλει ο Ἀρχων Διδάσκαλος του Αποστόλου της Μ.τ.Χ.Ε. Δημήτριος Νεραντζής.

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ριθ΄) Τα Δοξαστικά Θεοτοκία των Αποστίχων του Εσπερινού του Πλ. α΄ και Πλ. β΄ ΄Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.
 
 
Το Δοξαστικό - Θεοτοκίο των Αποστίχων του Εσπερινού του πλ. α' ήχου

Για διάφορους λόγους, την περασμένη εβδομάδα, δεν αναρτήσαμε την ερμηνεία του Δοξαστικού - Θεοτοκίου του εσπερινού του Σαββάτου της περιόδου του πλαγίου πρώτου (πλ. α') ήχου, γι΄ αυτό το λόγο παραθέτουμε μαζί με το ως άνω Θεοτοκίο του πλ. β', την ερμηνεία του "παραλειφθέντος". Το προς εξέταση Δοξαστικό - θεοτοκίο είναι το ακόλουθο:

"Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρόνος τοῦ Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε,  
δι' ἧς ὁ λυτρωτής μου Χριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν σκότει καθεύδουσιν ἐπέφανεν,
Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, φωτίσαι θέλων οὓς ἔπλασε, κατ' εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ. Διὸ Πανύμνητε, ὡς μητρικὴν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν".

Το ανωτέρω Δοξαστικό - Θεοτοκίο των αποστίχων του εσπερινού του Σαββάτου του πλαγίου πρώτου ήχου κάνει λόγο για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία χαρακτηρίζει ως "ναό", "πύλη, "παλάτιο" και "θρόνο" του Βασιλέως Χριστού.

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 11η έως 17η Νοεμβρίου 2018

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρϞθ΄) Μέλη Μαθηματαρίου (Εις την Θεοτόκο και τους Ταξιάρχες) (10)

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Μαθηματαρίου
α) Εις κάθε Θεομητορικήν εορτήν 
β) Εις τους Ταξιάρχες


α) "Δέσποινα πρόσδεξαι...". Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται εις κάθε Θεομητορικήν εορτήν. Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ηδύμελον" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου Τσάμη.
β) "Τη μεσιτεία σου λυτρούμενος..." Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Τη η΄ Νοεμβρίου εις τους Ταξιάρχας. Μέλος Κωνσταντίνου του Μανουργά, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Κάτω Πατησίων Χαραλάμπης Συμεωνίδης. 
Σημειώσεις: 
α) Οι παραπάνω ηχογραφήσεις των μαθημάτων  προέρχονται από το έργο «Μαθηματάριον: Ερμηνευτική και Μουσικολογική Σπουδή, Αθήναι 2017», σε επιμέλεια και συντονισμό του φιλολόγου και πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου, και υπάρχει δημοσιευμένη ΕΔΩ.
β) Τόσο η εικόνα του εξωφύλλου, που υπάρχει στην αρχή του βίντεο, όσο και το μουσικό κείμενο του μαθήματος προέρχονται από την επανέκδοση του γ΄ τόμου της Πανδέκτης (Κωνσταντινούπολη, 1851), η οποία έγινε με την επιμέλεια του κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου στο πλαίσιο του ως άνω ψαλτικομουσικολογικού έργου και έλαβε τον τίτλο «Μαθηματάριον, ήτοι ανθολογία των μεγίστων μαθημάτων πάσης της εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολουθίας. Ακριβής μετατύπωσις της πατριαρχικής εκδόσεως του 1851, Αθήναι 2017». Ευχαριστούμε θερμώς τον κ. Κωνσταντίνο Σκαρμούτσο για την χορήγηση της άδειας να δημοσιεύσουμε το παραπάνω υλικό (εξώφυλλο, μουσικό κείμενο, ηχογραφήσεις) με την μορφή μαγνητοσκοπίου.

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού Αγίων Βίκτωρος Μηνά, Βικεντίου! Μέλος Νικολάου Χατζησταμάτη

Το Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της εορτής των Αγίων Βίκτωρος, Μηνά και Βικεντίου (11.11).

Το μέλος είναι του αείμνηστου Πρωτοψάλτου Νικολάου Χατζησταμάτη του Χίου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Σϋναξις Παμμεγίστων Ταξιαρχών! 08.11.2018

Οι Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της εορτής της Συνάξεως των Παμμεγίστων Ταξιαρχών!
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών papline.gr.

 Κατεβάστε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία σε μορφή pdf ΕΔΩ

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Η΄ Λουκά! 11.11.2018

Οι Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Η΄ Λουκά!
  
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών:

 papline.gr. 
 
Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
 

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Ε΄ Λουκά! 04.11.2018

  Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Την εικόνα δύο ανθρώπων διαμετρικά αντίθετων μας παρουσιάζει σήμερα ο Χριστός, μέσα από την παραβολή του ευαγγελίου του Λουκά: ενός πλουσίου, ο οποίος ζούσε στην πολυτέλεια και την καθημερινή απόλαυση, και του φτωχού Λαζάρου, που προσπαθούσε να ξεγελάσει την πείνα του με τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Αλλά και τα αδέσποτα σκυλιά προσέθεταν στην καθημερινή του δυστυχία, καθώς έρχονταν και του έγλειφαν τις πληγές. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και άγγελοι τον μετέφεραν στην αγκαλιά του Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Και από τον άδη, όπου βασανιζόταν, σήκωσε το βλέμμα του και είδε τον Αβραάμ και στην αγκαλιά του το Λάζαρο. 

- Ελέησέ με, του λέει, και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το δάχτυλό του στο νερό και να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί ταλαιπωρούμαι σε τούτη τη φλόγα. 

- Θυμήσου, του απαντά ο Αβραάμ, ότι όσο ήσουν στη ζωή απόλαυσες κάθε αγαθό, ενώ ο Λάζαρος κάθε κακό. Τώρα αυτός παρηγορείται, ενώ εσύ ταλαιπωρείσαι. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσά μας, που καθιστά αδύνατη τη μετάβαση από τη μια πλευρά στην άλλη. 

- Τότε, σε παρακαλώ, στείλε τον στο πατρικό μου σπίτι, γιατί έχω πέντε αδέλφια. Να τους διηγηθεί όσα συμβαίνουν εδώ, ώστε να μην έλθουν και αυτοί σε τούτο τον τόπο της βασάνου. 

- Έχουν το Μωυσή και τους προφήτες. Ας ακούσουν εκείνους. 

- Όχι πατέρα Αβραάμ, δεν αρκεί αυτό. Αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν. 

- Αν δεν ακούν το Μωυσή και τους προφήτες, δεν πρόκειται να πεισθούν ακόμα κι αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς. 

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρϞη΄) Κυριακή Ε΄ Λουκἀ! 04.11.2018

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ε΄ Λουκά
Ήχος Πλ. β΄, Εωθινό Α΄


 Περιεχόμενα Αναρτήσεως: 
α) "Κύριε εκέκραξα..., Κατευθυνθήτω...". Κεκραγάρια αργά, μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ψαλτικής Διάκονοι"  υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου Τσούνη.
β) "Εις το Όρος..." Α΄ Εωθινό Δοξαστικό. Μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Τρόπος" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνου Αγγελίδη.
γ) Αργή Δοξολογία. Εκλογή στίχων εκ της Δοξολογίας. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Θεσσαλονικείς Υμνωδοί" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου Λιάκου.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..". Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Τροχός".
ε) "Άξιον εστίν...". Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου Γεώργιος Ρισάνος και ο Λαμπαδάριος του ως άνω Ιερού Ναού Ευάγγελος Κοτσώνας.

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση Πρακτικών Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα "Απόστολος Κώνστας ο Χίος, ο τέταρτος των τριών".

Τον Σεπτέμβριο συμπληρώθηκε ένας χρόνος απ’την πραγματοποίηση της Επιστημονικής διημερίδας στη Χίο με θέμα «Απόστολος Κώνστας ο Χίος, ο τέταρτος των τριών», την οποία διοργάνωσε ο Χορός Ψαλτών Χίου. Με την ευκαιρία αυτή ο Χορός μας ανακοινώνει την επικείμενη έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου αυτού, η οποία θα περιλαμβάνει έξι Επιστημονικές ανακοινώσεις με κορυφαία αυτή του σεβαστού μας Καθηγητού κ.Γρηγορίου Στάθη. 

Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί τον τόμο που θα περιλαμβάνει τα πρακτικά να μας ενημερώσει έως και τέλος Νοεμβρίου, διότι η έκδοση αυτή θα βασιστεί στην παλαιά μέθοδο έκδοσης με συνδρομητές. 

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (μα’) «Ο τρισυπόστατος βυζαντινός ναός των Αγίων Αναργύρων στο κτήμα Μπογιατζόγλου στο Σαγκρί». Από την Αρχαιολόγο Ειρήνη Βασιλάκη

Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου

Στο Κάτω Σαγκρί μέσα στο αγρόκτημα που περιλαμβάνει την κατοικία της οικογένειας Μπογιατζόγλου, βρίσκεται το σύμπλεγμα των τριών ναών. Είναι αφιερωμένοι στους Αγίους Αναργύρους, στον Άγιο Ανδρέα και την Αγία Μαρίνα1. Δυστυχώς δεν σώζονται πηγές που να μας δίνουν πληροφορίες για την ιστορία του μνημείου, παρά μόνο μετά το έτος 1878, όταν και το κτήμα αγοράστηκε από το Γεώργιο Ανδρέου Μπογιατζόγλου. Η κατοικία του κτήματος είναι εξοχική, οχυρωμένη και κατασκευάστηκε στην Τουρκοκρατία. Βρίσκεται δίπλα σε μεγάλη ανοιχτή δεξαμενή που κινούσε στο παρελθόν παρακείμενο νερόμυλο. Το οίκημα έχει ισόγειο, όροφο και βοηθητικούς χώρους. Το συγκρότημα των ναών είναι προσαρτημένο στα νότια των βοηθητικών χώρων.