Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή της Σαμαρείτιδος! 06.05.2018

Χριστός Ανέστη!

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Σαμαρείτιδος!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου

Download σε μορφή pdf ΕΔΩΚυριακή 29 Απριλίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Κυριακή του Παραλύτου! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη!

Χριστός Ανέστη!

Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη 
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας

“ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, 
βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.” (Iωαν. Ε, 7)

Στην ερώτηση του Ιησού προς τον παραλυτικό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, ο ασθενής απαντά ότι δεν έχει άνθρωπο να τον βοηθήσει στα δύσκολα που περνά. Ποια είναι όμως τα δύσκολα; Δεν είναι απλά η ασθένεια του-που είναι από μόνο του αυτό ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά και η μοναξιά και η απανθρωπιά που νοιώθει από τους ανθρώπους αλλά το ότι δεν έχει συνεργάτη και βοηθό να τον βάλλει στην κολυμβήθρα όταν ο άγγελος του Θεού κατεβαίνει και ταράσσει το ύδωρ.

Δύσκολο πράγμα η μοναξιά και ειδικά στον ασθενούντα άνθρωπο φαίνεται πιο δύσκολο και ως πρόβλημα φαντάζει σαν βουνό που προσπαθεί ο αναβάτης να το ανέβει και εκείνο φαίνεται ανηφορικό και επισφαλές. Αυτή την μοναξιά παλεύει καθένας μας όταν βρίσκεται στο κρεββάτι του πόνου. Αλλά να νοιώθει μοναξιά ο παραλυτικός μέσα σε τόσο κόσμο είναι και φαντάζει πολύ περίεργο πράγμα. Μοναξιά ανάμεσα στους ανθρώπους της Προβατικής στοάς; Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, καθότι στα δύσκολα όλοι είμεθα μόνοι μας, ο καθένας κλείνεται στο πρόβλημα του και δεν αφήνει κανέναν να το προσπελάσει και να έλθει κοντά του ή και κάποιοι εξ ημών αυτών έχουν τα δικά τους προβλήματα και δεν έχουμε διάθεση να τα βρουν με τους άλλους και ακόμη απλά να είναι εκεί στο πρόβλημα τους. 

Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρξθ΄) Κυριακή του Παραλύτου! 29.04.2018

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Παραλύτου
Ήχος Γ΄, Εωθινό Ε΄

Χριστός Ανέστη!


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) " Ανέβη ο Ιησούς...": Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής του Παραλύτου. Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Δομέστικοι Δράμας" υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ.
β) "Εν τη στοά του Σολομώντος..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής του Παραλύτου. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Ι.Μ. Δημητριάδος "Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης"  υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Δημητρίου Κατσικλή.
γ) "Κύριε τον Παράλυτον..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Παραλύτου. Μέλος Αθανασίου Παναγιωτίδη επί τη βάσει Κωνσταντίνου Πρίγγου. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αστέριος Δεβρελής.
δ) "Αναστάσεως ημέρα..." Και νυν των Αίνων την Κυριακή του Παραλύτου. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Χανίων υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου Καστρινάκη.
ε) "Ο Άγγελος εβόα... Συμφώνως Παρθένε..." Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή του Παραλύτου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Γεώργιος Γέμελος.
στ) "Σώμα Χριστού..." Κοινωνικό της Πασχάλιας περιόδου. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός "Φωνές Ασμάτων" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ευάγγελου Σφακιανάκη.

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (Ϟστ΄) Το Γ' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Γ' Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Χριστός Ανέστη!

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας"Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, μακάριοι τρίβους βαδιοῦνται, τῶν ἐντολῶν φάγονται· ζωηρὰν γὰρ παγκαρπίαν"."Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι, καθορῶν σου Ποιμενάρχα, 

τὰ ἔκγονα φέροντα, κλάδους ἀγαθοεργίας".

Δόξα... Καὶ νῦν ...

"Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁ πᾶς πλοῦτος τῆς δόξης, ἐξ οὗ χάρις καὶ ζωὴ πάση τῇ κτίσει· 
σὺν Πατρὶ γάρ,ἀνυμνεῖται καὶ τῷ Λόγῳ".

Στίχος Α'
"Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, μακάριοι τρίβους βαδιοῦνται, τῶν ἐντολῶν φάγονται· ζωηρὰν γὰρ παγκαρπίαν". Δεν είναι απαραίτητο μόνο να στηρίζει ο άνθρωπος τις ελπίδες του στον Κύριο αλλά και να δείχνει έναντί Του φόβο και σεβασμό. Όσοι στηρίζουν τις ελπίδες τους στον Κύριο και τον φοβούνται είναι μακάριοι διότι πορεύονται στη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα και τις εντολές του Κυρίου και μάλιστα με τρόπο επίπονο και επίμονο. Όσοι φοβούνται τον Κύριοι είτε είναι ευτυχείς, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, είτε βάρβαροι, είτε χωλοί και τυφλοί, είτε έχουν συσσωρευεμένα πάνω τους όλα τα κακά που αποφεύγουν οι άνθρωποι, όπως πτωχεία, ατιμία, ασθένεια και ατεκνία πορεύονται σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου και αντίστροφα πάλι όσοι πορεύονται στις στρατιές των εντολών του Θεού εκείνοι είναι που φοβούνται τον Κύριο.

Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Τελετουργικά θέματα (οα΄) Η παράδοση της ανοικτής Ωραίας Πύλης κατά την αναστάσιμη περίοδο! Του Λειτουργιολόγου Γεώργιου Ζαραβέλα!

Χριστός Ανέστη! 

Η παράδοση της ανοικτής Ωραίας Πύλης κατά την αναστάσιμη περίοδο.

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Τέμπλο Καθολικού Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου
Η αναστάσιμη περίοδος του Πεντηκοσταρίου, η οποία διαρκεί για σαράντα ημέρες, από τη βραδιά της Ανάστασης του Χριστού έως και την Τετάρτη της εβδομάδας του Τυφλού -παραμονή της Αναλήψεως-, διακρίνεται για τις τελετουργικές ιδιορρυθμίες της, ειδικά κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα. Μεταξύ των ιδιαίτερων λειτουργικών στοιχείων συγκαταλέγεται η διάνοιξη της Ωραίας Πύλης του ιερού βήματος.

Η πράξη αυτή συνιστά άτυπη παράδοση, που δεν φαίνεται να μαρτυράται κάπου επίσημα. Ο ιερέας, αφού ανοίξει την Ωραία Πύλη και εξέλθει από αυτήν πανηγυρικά μεταλαμπαδεύοντας το Άγιο Φως μετά την παννυχίδα του Μ. Σαββάτου και πριν την τελετή της Αναστάσεως, αφήνει πλέον την θύρα της Πύλης ανοικτή για την επόμενη περίοδο του Πεντηκοσταρίου. 

Η λειτουργική πράξη και εμπειρία έχει καταγράψει διάφορες παραλλαγές ως προς το ζήτημα, τόσο ως προς τον τρόπο, όσο και ως προς το χρόνο, που η Ωραία Πύλη θα παραμείνει άφρακτη.

α) Ο τρόπος διατήρησης ανοικτής της Ωραίας Πύλης. Οι ιερείς τηρούν διαφορετικές πρακτικές, ανάλογα με τις κατά τόπους παραδόσεις και τις ανάγκες του ναού: 1. Η Ωραία Πύλη μένει τελείως ανοικτή. 2. Η Ωραία Πύλη φράσσεται μόνο με τα βημόθυρα. 3. Η Ωραία Πύλη αποδομείται, αφού τα βημόθυρα απομακρύνονται τελείως από αυτή και τίθενται μπροστά στο τέμπλο, συμβολίζοντας τη συντριβή των δεσμών και των πυλών του Άδου, εξαιτίας της Ανάστασης του Κυρίου.

β) Ο χρόνος διατήρησης ανοικτής της Ωραίας Πύλης. Η περίοδος, για την οποία η Ωραία Πύλη παραμένει ανοικτή, αποτελεί άλλο ένα στοιχείο με ποικίλες εκδοχές: 1. Η Ωραία Πύλη παραμένει ανοικτή μόνο κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα και κλείνεται κατά τις επόμενες εβδομάδες του Πεντηκοσταρίου. 2. Η Ωραία Πύλη παραμένει ανοιχτή μέχρι και την απόδοση της ακολουθίας της Ανάστασης την Τετάρτη της εβδομάδας του Τυφλού. 3. Η Ωραία Πύλη παραμένει ανοικτή κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα, ενώ καθ’όλη την επόμενη περίοδο, έως και την Τετάρτη του Τυφλού, τα βημόθυρα κλείνουν. 

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 29η Απριλίου έως 5η Μαΐου 2018!

Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 29η Απριλίου έως 5η Μαΐου 2018!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

(Μουσικά κείμενα) Δοξαστικά Κυριακής του Παραλύτου, μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου!

Χριστός Ανέστη!

Τα Δοξαστικά του Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής του Παραλύτου σε μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου!


Τα μέλη είναι εκ του Μουσικού Πεντηκοσταρίου, Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου, Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1991.

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (λα’) «Ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Γεωργίου στο βυζαντινό Κάστρο του Απαλίρου». Από την Αρχαιολόγο Ειρήνη Βασιλάκη!

Χριστός Ανέστη!

«Ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Γεωργίου στο βυζαντινό Κάστρο του Απαλίρου»


Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου

Το βυζαντινό Κάστρο του Απαλίρου βρίσκεται στην Κεντρική Νάξο, σε αγροτική περιοχή ανάμεσα στο Σαγκρί και την Αγιασσό. Ανήκει στον Δαμαριώνα και είναι κτισμένο στην κορυφή ενός απότομου λόφου. Πήρε το όνομά του από τις απαλιριές, ένα είδος θάμνου που φυτρώνει εκεί. 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζει, έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και έρευνας ξένων Πανεπιστημίων της Νορβηγίας και της Σκωτίας. Σύμφωνα με τους μελετητές, το Κάστρο παρά το γεγονός ότι ήταν ψηλά στο βουνό, δεν ήταν μόνο καταφύγιο στις επιθέσεις των πειρατών, αλλά για αρκετούς αιώνες στα χρόνια του Βυζαντίου υπήρξε μια ζωντανή πόλη με αρκετούς κατοίκους. 

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή του Παραλύτου! 29.04.2018

 Χριστός Ανέστη!

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής του Παραλύτου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Κυριακή 22 Απριλίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Κυριακή των Μυροφόρων! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη! 22.04.2018

Χριστός Ανέστη!

Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη 
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας

«ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.» 
(Μαρκ. ιστ, 6)

Οι μαθήτριες του Κυρίου αφού έθαψαν το σώμα του Κυρίου Ιησού με την παρέμβαση του αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας και του Νικοδήμου του ευσχήμονος Βουλευτού και νυκτερινού Μαθητού του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, πορεύονται προς το μνημείο του Χριστού μας. Να περιποιηθούν πάλι το σώμα και να δουν σε τι κατάσταση βρισκόταν.

Αλλά τελικά και ενώ είχαν διερώτηση μέσα τους πως θα μετακινήσουν τον λίθον για να εύρουν το σώμα του Κυρίου Ιησού βλέπουν κυλισμένο τον λίθο από την θύρα του μνημείου και έναν νεανίσκο με λευκά ντυμένο να τους λέγει: μη θαμπώνεσθε και μην φοβάστε τίποτα, τον Ιησού από την Ναζαρέτ που σεις ζητάτε δεν θα τον βρείτε εδώ στον τάφο του καθότι ηγέρθη και δεν είναι πια εδώ, να και ο τόπος που τον τοποθέτησαν!

Ο άγγελος τους αναγγέλλει ότι ανέστη ο Κύριος! Την ανάσταση έμαθαν από τον ουράνιο κόσμο, για να χαρούν την ανάσταση Του Χριστού μας πρέπει να γίνουν και εκείνες και όλοι οι μαθητές του άγγελοι. Να αποκτήσουν την βεβαιότητα των Αγγέλων για την ανάσταση και να αναγγείλουν πανταχού ως αγγελιοφόροι το μήνυμα της αναστάσεως του Χριστού. 

Σάββατο 21 Απριλίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρξη΄) Κυριακή των Μυροφόρων. 22.04.2018

Χριστός Ανέστη!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακής των Μυροφόρων
Ήχος Β΄ Εωθινό Δ΄

 

Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σε τον αναβαλλόμενον..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής των Μυροφόρων. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Θεσσαλονικείς Υμνωδοί" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου Λιάκου.
β) Αργές Καταβασίες Αναστάσεως: Οι Ειρμοί του Κανόνος της Αναστάσεως σε μέλος Αργό Ειρμολογικό. Μέλος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Επιφανίου Ολυμπίων Λευκωσίας Κύπρου π. Θεόδωρος Γρηγορίου.
γ) "Πασχα ιερόν ημίν σήμερον..." Στιχηρό του Πάσχα το λεγόμενον "Εκκλησιαστικόν" (18ο αι.) Μέλος Ανωνύμου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει η Εκκλησιαστική Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού «Ρωμανός ο Μελωδός», υπό την διεύθυνση του Αιδεσ. Πρωτ. π. Νικολάου Λυμπουρίδη.
δ) "Μετα μύρων..." Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής των Μυροφόρων. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.
ε) "Αναστάσεως ημέρα..." Το Δοξαστικό της Αναστάσεως που ψάλλεται ως Και νυν στους Αίνους την Κυριακή των Μυροφόρων.Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.
στ) "Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου φωτίζου..." Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή των Μυροφόρων. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (Ϟε΄) Το Γ΄Αντίφωνο των Αναβαθμών τού Β΄ Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα

Χριστός Ανέστη!


Θεοδώρου Ρόκα,
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

"Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐοίκασιν ὄρει τῷ ἁγίῳ, οἳ οὐδαμῶς σαλεύονται, προσβολαῖς τοῦ Βελίαρ".

"Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν μὴ ἐκτεινάτωσαν οἱ θείως ζῶντες· οὐ γὰρ ἐᾷ Χριστός, 
τῇ ῥάβδῳ τὸν κλῆρον αὐτοῦ".
Δόξα... καὶ νῦν ...

"Ἁγίῳ Πνεύματι, προσπηγάζει πᾶσα σοφία, ἔνθεν χάρις Ἀποστόλοις,
 καὶ τοῖς ἄθλοις καταστέφονται Μάρτυρες, καὶ Προφῆται ὁρῶσι".

Στον πρώτο στίχο του τρίτου Αντιφώνου των Αναβαθμών του β' ήχου ο υμνωδός εκφράζει τα συναισθήματά του και ομολογεί οτι έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες του στον Κύριο. Σύμφωνα με τον υμνωδό, όποιος ελπίζει στον Κύριο παρομοιάζεται σαν το όρος Σιών πάνω στο οποίο είναι κτισμένη η Ιερουσαλήμ, η πόλη του βασιλιά Δαυίδ, η έδρα του βασιλείου του, η πόλη όπου βρίσκεται ο Ναός του Θεού. Ο ιερός υμνωδός του ανωτέρω Αναβαθμού είναι επηρεασμένος από τον πρώτο και τον δεύτερο στίχο του ΡΚΔ' Ψαλμού.

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Σεμινάριον Εκκλησιαστικού Τυπικού! Θεματικός κύκλος 2018-2019· «Νεώτερες εξελίξεις στο λειτουργικό Τυπικό»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

Οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» σὲ συνεργασία μὲ τὸ χριστιανικὸ Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος [ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη), Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819] διοργανώνουν τὸ Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ γιὰ τὴν περίοδο 2018 - 2019.

Οἱ συναντήσεις θὰ λαμβάνουν χώρα στὴν αἴθουσα τοῦ ὡς ἄνω βιβλιοπω­λείου μία φορὰ τὸν μῆνα ἀπὸ τὶς 19.00 ἕως τὶς 21.00 τὸ βράδυ (7-9 μ.μ.). Κάθε φορὰ θὰ πραγματοποιῆται εἰδικὴ διάλεξι γιὰ ἐνδιαφέροντα θέματα τοῦ ἐκκλη­σιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ θὰ ἀκολουθῇ σχετικὴ συζήτησι. 

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο γιὰ τὴν λατρεία καὶ τὸ τυπικὸ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας (ψάλτες, βοηθοὺς τῶν ἀναλογίων, ἀναγνῶ­στες, χορῳδούς, μαθητὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μουσικοδιδασκάλους, κληρι­κούς, ἀκόμη καὶ σὲ ἁπλοὺς πιστούς).

῾Η προσέλευσι γιὰ τὸ κοινὸ εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἡ συμμετοχὴ ἐντελῶς δωρεάν.


Θεματικὸς κύκλος 2018-2019·
«Νεώτερες ἐξελίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό»


῾Η πρώτη διάλεξι θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν αἴθουσα τοῦ Βιβλιοπωλείου Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος στὸ Σύνταγμα (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολο­κοτρώνη, Σύνταγμα, τηλ. 210 322 4819), τὴν Τετάρτη 25 ᾿Απριλίου 2018 καὶ ὥρα 19.00 μ.μ., μὲ τίτλο «῾Η ἡμερολογιακὴ ἀλλαγὴ τοῦ 1924 καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὸ τυπικὸ παλαιοῦ καὶ νέου ἑορτολογίου».

Τρίτη 17 Απριλίου 2018

(Μουσικό ηλεκτρονικό βιβλίο) «Θρασυβούλου Στανίτσα, Δοξολογίαι σύντομοι εἰς ὅλους τοὺς ἤχους ‒ Ἀπομαγνητοφωνημέναι ἐκτελέσεις» υπό Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου

Αγαπητοί μουσικώτατοι και μουσικολογιώτατοι αναγνώστες, αναρτούμε την νέα εργασία του Φιλολόγου και Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου με τίτλο: «Θρασυβούλου Στανίτσα, Δοξολογίαι σύντομοι εἰς ὅλους τοὺς ἤχους ‒ Ἀπομαγνητοφωνημέναι ἐκτελέσεις» (Ἀθῆναι, 2018).

Προλογίζει o Πρωτοψάλτης κ. Νικόλαος Γιάννου.

Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν από τον κοπιάσαντα με σκοπό την ευρύτερη διάδοση της εκκλησιαστικῆς μας μουσικής.


Download σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

Δείγμα από το βιβλίο


Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Μυροφόρων! 22.04.2018

 Χριστός Ανέστη!

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Μυροφόρων!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

(Μουσικό Κείμενο) Ο Άγγελος εβόα, Φωτίζου φωτίζου, μέλος Πέτρου Εφεσίου διασκευασθέν υπό Γαβριήλ Κουντιάδου, Ιερομονάχου

Χριστός Ανέστη!

Ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής της εορτής το Πάσχα, σε αργό ειρμολογικό μέλος, μελισθέν υπό Πέτρου Εφεσίου, διασκευασθέν υπό Γαβριήλ Κουντιάδου του Ιερομονάχου, Ἠχος Α΄! 


Το μέλος είναι εκ του Μουσικού Πεντηκοσταρίου, Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου, Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1991. Download σε μορφή pdf  ΕΔΩΚυριακή 15 Απριλίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Κυριακή του Θωμά! 15.04.2018 Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη!

Χριστός Ανέστη!

Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη 
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας

«καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου.» (Iωάν. κ, 20)

Αυτή η Κυριακή ξεκινά τον κύκλο των Κυριακών του έτους που ανακυκλίζει το εορταστικό γεγονός κάθε Κυριακής, που είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, η ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού την οποίαν και εορτάζουμε και τιμούμε και ζούμε κατ’ αυτήν έτσι όπως την πιστεύουμε.

Με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεανθρώπου πορευόμαστε στο διάβα της ζωής μας, παίρνουμε δύναμη από την απόλυτη δύναμη του Θεού και προχωρούμε ζώντας, παίρνοντας ζωή από την ΑυτοΖωή που μπήκε στον Τάφο και μετά τρεις ημέρες ανέστη και συνανέστησε όλους εμάς τους θνητούς ανθρώπους. 

Αυτή την Κυριακή θυμόμαστε τον Απόστολο Θωμά που ζητά για να πεισθεί ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός μας να τον δει και αυτός όπως τον είδαν οι υπόλοιποι Απόστολοι. Να έχει αυτός την ίδια εμπειρία με εκείνους, να είναι σίγουρος ότι αναστήθηκε ο Κύριος Του και να μπορεί να κηρύττει με αυτή την περισσή βεβαιότητα για το γεγονός της Αναστάσεως που ναι μεν δεν το είδαν απευθείας οι απόστολοι και οι μαθήτριες αλλά έζησαν την χάρη και χαρά του Αναστάντος Ιησού, αφού τους εμφανίστηκε μετά την Ανάσταση Του. Κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τα ίδια του τα μάτια. Γι’ αυτό και ο απόστολος Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος ήθελε να τον αγγίξει και να τον δει.

Σάββατο 14 Απριλίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρξζ΄ ) Κυριακή του Αντίπασχα (Θωμά)! 15.04.2018

Χριστός Ανέστη!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Αντίπασχα
(Του Θωμά)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ τὴν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Των θυρών κεκλεισμένων" : Δοξαστικό των Στιχηρών Εσπερινού Κυριακής του Αντίπασχα! Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο π. Θεόδωρος Γρηγορίου.
β) "Φιλάνθρωπε μέγα και ανείκαστον..." Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Κυριακής του Αντίπασχα. Μέλος Δημητρίου Κατσικλή, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα (Αντικαρκινικού Νοσοκομείου) Δημήτριος Κατσικλής.
γ) "Αναστάσεως ημέρα..." Καταβασίες της Αναστάσεως. Ἠχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Washington D.C. Γεώργιος Θεοδωρίδης.
δ) "Μεθ'  ημέρας οκτώ...": Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Αντίπασχα! Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε Αθανάσιος Βουγιουκλής.
ε) "Σε την φαεινήν λαμπάδα..." Αντί του Άξιον Εστίν την Κυριακή του Αντίπασχα! Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου.

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

Τελετουργικά θέματα (ο΄) Οι ιδιαιτερότητες της Εξοδίου Ακολουθίας κατά τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα!

Χριστός Ανέστη!

Οι ιδιαιτερότητες της Εξοδίου Ακολουθίας κατά τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Η ιδιαιτερότητα της φυσιογνωμίας της Διακαινήσιμης Εβδομάδας είναι πασίδηλη στο λειτουργικό πλαίσιο των ημερών αυτών. Η μετά την Κυριακή του Πάσχα εβδομάδα, η οποία ξεκινά τη βραδιά της λαμπροφόρου Αναστάσεως και λήγει το Σάββατο της Διακαινησίμου είναι μοναδική για το εκκλησιαστικό έτος, τόσο σε θεολογικό επίπεδο, όσο και στο τελετουργικό περιεχόμενό της. Όλες οι ιερές ακολουθίες υφίστανται διάφορες, μικρές ή μεγάλες τροποποιήσεις ή ακόμα καταλιμπάνονται, αφού κάποιες από τις ακολουθίες του νυχθημέρου, όπως το Μεσονυκτικό, οι Ώρες και το Απόδειπνο, αντικαθίστανται από την Πασχάλια Ημερονύκτια Ακολουθία.

Οι αγιαστικές τελετές της Εκκλησίας γνωρίζουν κι εκείνες διάφορες μεταβολές. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις, όμως, εμφανίζονται στην εξόδιο ακολουθία. Το ασύμβατο του νεκρώσιμου περιεχομένου της κηδείας με την πανηγυρική χροιά της αναστάσιμης περιόδου λειτουργεί ως καταλύτης για τη συνήθη διάταξη της ακολουθίας. Όλες οι ημέρες της Διακαινήσιμης Εβδομάδας έχουν απόλυτο και μοναδικό περιεχόμενό τους της Ανάσταση του Κυρίου, αφού θεολογικά θεωρούνται ως μία ημέρα, και αποτελούν την «ημέρα μετά την εβδομάδα», δηλαδή την όγδοη εσχατολογική ημέρα, που συνδέει την Εκκλησία και τους πιστούς με τα Έσχατα. 

Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (Ϟδ΄) Το Γ΄Αντίφωνο των Αναβαθμών τού Α΄ Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα

Θεοδώρου Ρόκα, 
Θεολόγου 
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας 


Το Γ' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Α' Ήχου!


Κυριακή του Αντίπασχα η ερχόμενη Κυριακή , γνωστή ως Κυριακή του Θωμά, κατά την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει το γεγονός της Ψηλάφησης του σώματος του Αναστάντος Κυρίου από τον Απόστολο Θωμά (Ιω. ). Κατά αυτήν την Κυριακή ψάλλεται η ακολουθία της εορτής ως έχει στο Πεντηκοστάριο χωρίς να ψάλλεται κάτι από τα Αναστάσιμα, με εξαίρεση τον επινίκιο ύμνο του Πάσχα ("Χριστός Ἀνέστη"). Πριν αναγνωσθεί το ευαγγέλιο του Όρθρου θα ψαλλεί το Αντίφωνο των Αναβαθμών του δ' ήχου, αν όμως ψάλλονταν κανονικά τα Αναστάσιμα της Κυριακής του α' ήχου, τότε θα ψάλλονταν κανονικά στη θέση τους οι Αναβαθμοί του α' ήχου. 

Στη σειρά της ερμηνείας των Αναβαθμών μας απομένει η ερμηνεία του Γ' Αντιφώνου, όπου το Γ' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Α' Ήχου παρατίθεται ακολούθως: 

"Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι ὁδεύσωμεν εἷς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, 
εὐφράνθη μου τὸ Πνεῦμα, συγχαίρει ἡ καρδία". 

"Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ, φόβος μέγας· ἐκεῖ γὰρ θρόνων ἐκτεθέντων, 
κριθήσονται ἅπασαι, αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ γλῶσσαι". 

Δόξα... καὶ νῦν ... 

"Ἁγίῳ Πνεύματι, τιμὴν προσκύνησιν, δόξαν καὶ κράτος, ὡς Πατρί τε ἄξιον, 
καὶ τῷ Υἱῷ δεῖ προσφέρειν· Μονὰς γάρ ἐστιν ἡ Τριὰς τῇ φύσει, ἀλλ' οὐ προσώποις". 

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο Κυριακής του Αντίπασχα (Θωμά)! 15.04.2018

 Χριστός Ανέστη!

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής του Αντίπασχα (Θωμά)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα 9 Απριλίου 2018

(Μουσικό κείμενο) Αναστάσεως ημέρα, αργοσύντομο, μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου!

Χριστός Ανέστη!

Το Δοξαστικό της Αναστάσεως σε μέλος αργοσύντομο στιχηραρικό, υπό του μακαριστού Ιερομονάχου, Γαβριήλ Κουντιάδου.

Το μέλος είναι εκ του Μουσικού Πεντηκοσταρίου, Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου, Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1991.

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Κυριακή 8 Απριλίου 2018

Θεολογικό Οδοιπορικό στη Μ. Εβδομάδα! ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ! Του Θεολόγου Θεόδωρου Ρόκα!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας


Η Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα


"Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ". Με αυτή τη φράση η Αγία μας Εκκλησία μας προτρέπει να γιορτάσουμε και να ευφρανθούμε κατά την μεγάλη αυτή ημέρα της Ζωηφόρου Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Μέσα στην παρελθούσα Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα είδαμε τον Σωτήρα Κύριο μας και αρχηγό της πίστεως μας Ιησού Χριστό να εισέρχεται θριαμβευτής στην αγία πόλη της Ιερουσαλήμ, να παραδίδει το μυστήριο των Αχράντων Μυστηρίων στους μαθητές του και εν συνεχεία να οδηγείται στο εκούσιο θάνατο προσφέροντας τον εαυτό του θυσία στο Σταυρό λυτρώνοντας έτσι το ανθρώπινο γένος. Έχοντας παραδώσει το Πνεύμα του πάνω στο Σταυρό που τον καθήλωσαν οι σταυρωτές του, το πανακήρατο Σώμα Του παρέμεινε στον Τάφο για τρις ημέρες χωρίς όμως να παρέλθει η τρίτη ημέρα από τη θυσία και το θάνατό Του, διότι σύμφωνα με τις ιουδαϊκές αντιλήψεις την τρίτη ημέρα μετά από το θάνατο του ανθρώπου νικούσε ο θάνατος αποχωρίζοντας την ψυχή του από το σώμα, ήρθε η ώρα να αναστηθεί αυτεξουσίως από τους νεκρούς και να νικήσει το θάνατο αποδεικνύοντας παράλληλα πως είναι ο μόνος "ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς ζωής καὶ τοῦ θανάτου" ως μόνος και απόλυτος κυρίαρχος του σύμπαντος κόσμου.

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου επί τη εορτή του Πάσχα!

Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
            τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παρονάξίας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Πρν π δύο μόλις μέρες εδαμε τν Κύριό μας ησο Χριστ νά σταυρώνεται «ξω τς πύλης», νά παθαίνει μόνος γιά τή σωτηρία το νθρώπου καί νά πεθαίνει φέροντας τ βάρος τν δικν μας μαρτιν. Τώρα στεκόμαστε νώπιον τν Θυρν τν Ναν μας περιμένοντας νά κούσουμε ξαν τν νάστάσιμο παιάνα. Θέλουμε νά πιβεβαιώσουμε λοι μας γιά μιά κόμη φορ τι ησος Χριστς βγαίνει νικητς π τν πόλεμο πού διεξάγει μ τίς δυνάμεις το σκότους κα το θανάτου. Θέλουμε γιά μιά κόμη φορ νά Τν δομε νά ξέρχεται το δου «πολλ φέρων νίκης  σκύλλα», πολλ τρόπαια δηλαδ τς ναστάσεως πού δέν εναι λλα π τς ναστημένες κα ποκαταστημένες ψυχς μας. Θέλουμε γιά μιά κόμη φορ νά ορτάσουμε τή νέκρωση το θανάτου, νά δομε τν δη νά γκρεμίζεται κα νά κούσουμε τι «σήμερον δης στένων βοᾶ κατελύθη μου ξουσία», δηλαδ κυριαρχία πάνω στόν νθρωπο. Θέλουμε νά δομε νά γίνεται λη ατ ραία πορεία π τ γκατα το δου στό Θρόνο το Θεο Πατρς που πι νθρωπίνη φύση μας παύει νά βυθίζεται στό βάραθρο τς νυπαρξίας λλ στερεώνεται σ τόπο σφαλ, στό χρο τς καινούργιας Βασιλείας.