Translate

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρβ΄) Κυριακή της Τυρινής

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή της Τυρινής
Ήχος Γ΄, Εωθινό Γ΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας 
τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ.Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
Εσπερινός
α) "Εκάθισεν Αδάμ". Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής της Τυρινής. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.
β) "Εξεβλήθη Αδάμ..." Δοξαστικό των Αποστίχων Εσπερινού Κυριακής της Τυρινής. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίας Φωτείνης Υμηττού Γεώργιος Γεροντάκης.
Όρθρος
γ) "Ως εν ηπείρω πεζεύσας..." Καταβασίες της Κυριακής της Τυρινής. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει η Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής Τρικάλων υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Καλαμπάκα.
δ) "Οίμοι! ο Αδάμ..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Τυρινής. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης
ε) "Το στάδιο των αρετων ηνέωκται..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Τυρινής. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
στ) "Έφθασε καιρός...". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Τυρινής. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.
Θεία Λειτουργία
ζ) "Άξιον Εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Ήχος Γ΄. Ψάλλει η χορωδία του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαου Ταλιαδώρου.
Εσπερινός της Συγγνώμης
η) "Μη αποστρέψεις..." Μέγα Προκείμενο του Εσπερινού των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Αλέξανδρος Μουτάογλου.
θ) "Ἐλαμψεν η Χάρις...". Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Α΄ Κατανυκτικού Εσπερινού της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Χρυσάφη, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Αγγελόπουλος.
ι) "Πάντων Προστατεύεις..."Κατανυκτικό Τροπάριο της Μ. Τεσσαρακοστής. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας, Ματθαίος Τσαμκιράνης.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (λστ΄) Το Θεοτοκίο του Αναστάσιμου Απολυτικίου του Γ΄ Ήχου

Το Θεοτοκίο του Αναστάσιμου Απολυτικίου του Γ΄ Ήχου


Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας


Κυριακή της Τυρινής η ερχόμενη Κυριακή, η οποία αφενός είναι αφιερωμένη στην έξωση του Αδάμ από τον παράδεισο της τρυφής, όπως πληροφορεί το Συναξάρι της ημέρας: "τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ", αφετέρου ξεκινά η υμνολογική περίοδος του γ' ήχου, όπου ως θεοτοκίο στο αναστάσιμο απολυτίκιο, ψάλλεται το ακόλουθο:

"Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος".

Το θεοτοκίο αυτό μπορεί να παραλληλιστεί με το θεοτοκίο του πλ. δ' ήχου: "Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου, δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον, δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον", αναφορικά με τις φράσεις "ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος" και "ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ", φράσεις οι οποίες αναφέρονται στο εκούσιο σταυρικό πάθος του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία! 22.02.2017

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής πόλεως Νάξου, θα τελεσθεί πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης συνιδρυτού, μετά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, της τοπικής μας Εκκλησίας. 

Ώρα έναρξης 7.00 μ.μ.

Η Ιερά αγρυπνία θα τελεσθεί σύμφωνα με το μοναστικό τυπικό κατά το ακόλουθο Πρόγραμμα:

α) 7.00 μ.μ. Ακολουθία Αποδείπνου & των Χαιρετισμών της Θεοτόκου.

β) 7.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου και εν συνεχεία η ακολουθία τού Όρθρου και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Άξιον Εστίν, Ήχος Δ΄, Μέλος Γεωργίου Βινάκη

Το Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου "Άξιον Εστίν" σε ήχο Τέταρτο Άγια της Παπαδικής.
Το μέλος είναι από τον ονομαστό Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Χίου 
αείμνηστο Γεώργιο Βινάκη. 

Εκ του Μουσικού Κυριακοδρομίου Ήχος Τέταρτος (Εγκόλπιο Ιεροψάλτου)
σε επιμέλεια του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη.

Κατεβάστε το σε μορφή pdf ΕΔΩ


Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Άξιον Εστίν, Ήχος Γ΄, Μέλος Γεωργίου Βινάκη

Το Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου "Άξιον Εστίν" σε ήχο Τρίτο.
Το μέλος είναι από τον ονομαστό Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Χίου 
αείμνηστο Γεώργιο Βινάκη. 

Εκ του Μουσικού Κυριακοδρομίου Ήχος Τρίτος (Εγκόλπιο Ιεροψάλτου)
σε επιμέλεια του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη.

Κατεβάστε το σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή της Απόκρεως!

Κυριακή της Απόκρεως

Πανοσ. Αρχιμ.
Χερουβιμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Κατά τη σημερινή ευαγγελική περικοπή, η οποία είναι σχεδόν σε όλους γνωστή, ο ευαγγελιστής Ματθαίος μας μεταφέρει αυτούσια τα λόγια του Χριστού για την ημέρα της Κρίσεως. Θα έλθει, μας λέει, με πάσα την δόξα Του, συνοδευόμενος από τους αγγέλους και θα ξεχωρίσει τους δίκαιους από τους αμαρτωλούς, όπως ο βοσκός διαχωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια. Το κριτήριο που θέτει είναι η έκφραση αγάπης προς τον πλησίον: «επείνασα», θα πει στους δίκαιους, «και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με δεχτήκατε, γυμνός και με ενδύσατε, ήμουν άρρωστος και στη φυλακή και με επισκεφθήκατε». Από την άλλη, θα στηλιτεύσει τους αμαρτωλούς γιατί στις ίδιες περιπτώσεις επέδειξαν αναλγησία και αδιαφορία. 

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρα΄) Κυριακή της Απόκρεω

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή της Απόκρεω
Ήχος Β΄, Εωθινό Β΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου Παρουσίας 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μνείαν ποιούμεθα.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Θρηνώ και οδύρομαι...". Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού Σαββάτου προ της Απόκρεω. (Ψυχοσάββατο). Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄ Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
β) "Όταν τίθωνται θρόνοι...". Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής της Απόκρεω. Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες
γ) "Οίμοι μέλαινα ψυχή...". Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης.
δ) "Επί των ποταμών..." Εκλογή στίχων εκ του Πολυελέου που ψάλλεται την Κυριακή της Απόκρεω. Μέλος Γεωργίου Γέμελου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας μαζί με τον αείμνηστο Γεώργιο Γέμελο.
ε) "Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη...". Πεντηκοστάρια μετά τον Ν΄Ψαλμό της περιόδου του Τριωδίου. Μέλος Κοσμά Μαδυτινού, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρεβέζης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Νεκταρίου Θάνου.
στ) "Βοηθός καί σκεπαστής...". Καταβασίες της Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Τρικάλων υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Καλαμπάκα. 
ζ) "Εννοώ την ημέρα...". Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει η Χορωδία της Γ.Ε.Χ.Α Κατερίνης "Βυζαντινοί Μελώδοι" υπό την διεύθυνση του Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερου π. Αθανάσιου Μαρινόπουλου.
η) "Ω ποία ώρα τότε...". Στιχηρό Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
θ) "Προκαθάρωμεν εαυτούς, αδελφοί...". Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφήκας.
ι) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (λε΄) Το Θεοτοκίο του Αναστάσιμου Απολυτικίου του Β' Ήχου

Το Θεοτοκίο Αναστάσιμου Απολυτικίου του Β' Ήχου

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας

Κυριακή της Αποκρεώ η ερχόμενη Κυριακή και παράλληλα με την εβδομάδα της Τυρινής ξεκινά για ακόμα μια φορά η περίοδος του δευτέρου ήχου, όπου στον εσπερινό του Σαββάτου και τον Όρθρο της Κυριακής ως Θεοτοκίο στο Αναστάσιμο Απολυτίκιο ψάλλεται το ακόλουθο:


"Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα ὑπερένδοξα, τὰ σὰ Θεοτόκε μυστήρια, τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη, καὶ παρθενία φυλαττομένη, Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδής, Θεὸν τεκοῦσα ἀληθινόν, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν".

Στο ανωτέρω Θεοτοκίο απαντά η φράση: "Θεὸν τεκοῦσα ἀληθινόν", η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον και την αναζήτηση της έννοιας αυτής της φράσης. Γιατί ο υμνογράφος αναφέρει οτι η θεόπαις Μαριάμ γέννησε Θεό αληθινό; Δηλ. γιατί η κόρη από τη μικρή Ναζαρέτ ονομάζεται "Θεοτόκος" και όχι "ανθρωποτόκος" όπως ήθελαν ορισμένοι αιρεσιάρχες;