Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Σύναξις Αγίων Αποστόλων)! 30.06.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Β΄ Ματθαίου (Σύναξις Αγίων Αποστόλων)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)
 
Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
 

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Πέτρου & Παύλου! 29.06.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας τής εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29.06.2019)

Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία κειμένων
 papline.gr
Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μλα΄) Κυριακή των Αγίων Πάντων! 23.06.2019!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Αγίων Πάντων
Ήχος Πλ.δ΄, Ήχος Α΄

 Τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν, τὴν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 
ἐν Ἀσίᾳ, Λιβύῃ, καὶ Εὐρώπῃ, Βορρᾷ τε καὶ Νότῳ, Ἁγίων πάντων Ἑορτὴν ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...", "Εσπερινόν ύμνον...", "Κύριε Κύριε μη απορρίψης...", "Χαίρε Σιών Αγία...", "Ο εκ Θεού Πατρός Λόγος...". Κεκραγάριο και 4 στιχηρά Αναστάσιμα τής Οκτωήχου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Εισοδίων τής Θεοτόκου Φιλοθέης Ιωάννης Τσούνης.
β) "Μαρτύρων θείος χορός..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Ψαλλεί Χορός Ρουμάνων Ψαλτών
γ) "Εις το Όρος τοις μαθηταίς..."  Εωθινό Α΄, Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Αγίων Πάντων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιώτισσης Αλίμου Παναγιώτης Κουτράς.
δ) "Αδελφοί, οι άγιοι πάντες διά πίστεως..." Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής των Αγίων Πάντων. Απαγγέλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. 
ε) Λειτουργικά.  Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βυζαντινή Μουσικολογία & Ψαλτική Τέχνη" τού Ε.Κ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Στο ΠΜΣ «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Ειδικότερα, στην ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που επιπλέον των ανωτέρω κατέχουν Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής με βαθμό Άριστα από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό των Αίνων του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου! Μέλος Δημητρίου Μαούνη.

Το Δοξαστικό των Αίνων της εορτής του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου σε μέλος Δημητρίου Μαούνη.
Η στοιχειοθεσία του μέλους είναι από τον Πρωτοψάλτη και Δάσκαλο της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνο Παπαχριστοδούλου.

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή των Αγίων Πάντων! 23.06.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής των Αγίων Πάντων 

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)
Β) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 
 

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

(Μουσικό κείμενο) Δοξολογία σε Ήχο Πλ. δ΄, μέλος Παναγιώτη Χρυσάφη

Η Δοξολογία του Παναγιώτη Χρυσάφη σε Πλ. δ' από καταγραφή των μέσων του 18ου αιώνα στο πεντάγραμμο! Εδώ η πιστή μεταγραφή στη Νέα Μέθοδο είναι από τους Υποψήφιους Διδάκτορες Βυζαντινής Μουσικολογίας τού Ε.Κ.Π.Α. Πολύκαρπο Πολυκαρπίδη και Γεράσιμο - Σοφοκλή Παπαδόπουλο. Η στοιχειοθεσία είναι από τον Ιωάννη Γεωργακόπουλο.

Ευχαριστούμε θερμά τον Γεράσιμο - Σοφοκλή Παπαδόπουλου για τη χορήγηση τής άδειας να δημοσιεύσουμε την εν λόγω Δοξολογία στο ιστολόγιό μας!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ