Translate

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 02.07.2017! Κυριακή Δ΄ Ματθαίου!

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Δ΄ Ματθαίου! 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Σημείωση: Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδος να υπάρξουν διορθώσεις λαθών και να αναρτηθεί εκ νέου το αρχείο!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Τελετουργικά θέματα (με΄) Ο καθορισμός της μνήμης των Αγίων Αποστόλων.

Ο καθορισμός της μνήμης των Αγίων Αποστόλων.

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Η Ανατολική Εκκλησία έχει εντάξει στο εορτολόγιό της, ήδη από τους πρώτους αιώνες της δράσης της, τον καθορισμό της μνήμης των αγίων Αποστόλων. Ως Απόστολοι ορίζονται οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι διακρίνονται σε δύο κύκλους: α) τον στενό και β) τον ευρύ. Οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι υπάγονται στον στενό κύκλο είναι δώδεκα στον αριθμό και συνιστούν τους άμεσους, στενούς συνεργάτες του κατά την επίγεια κηρυκτική δράση του. 

Οι δώδεκα Απόστολοι ακολουθούσαν τον Κύριο σε κάθε βήμα του, μέχρι και το μαρτυρικό επί Σταυρού θάνατό του, ήταν από τους πρώτους μάρτυρες του Πάθους και της Αναστάσεώς του και ανέλαβαν από τον ίδιο τη διασπορά του κηρύγματός του σε όλη την οικουμένη. Ο ευρύς κύκλος των μαθητών του Χριστού αποτελείται από περίπου 70 μαθητές του, γι’ αυτό και είναι γνωστός ως κύκλος των εβδομήκοντα αποστόλων. Οι εν λόγω Απόστολοι δεν ήταν άμεσοι συνεργάτες του Κυρίου, αλλά τον ακολουθούσαν όποτε και όπου αυτό ήταν δυνατό, χωρίς να δηλώνει η διάκριση αυτή ότι τύγχαναν δεύτερης μοίρας, σε σύγκριση με τους δώδεκα μαθητές. Εκτός από τους ανωτέρω, υπάρχει και ο κύκλος των γυναικών μαθητριών του Χριστού, οι οποίες ακολουθούσαν τον Κύριο στις ιεραποστολικές περιοδείες του και επιμελούνταν κυρίως τα πρακτικά ζητήματα της πορείας του Χριστού και των συνοδών του.

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Κυριακάτικοι στοχασμοί! Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Γ' Ματθαίου

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Γ' Ματθαίου
  
Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας

Ερμηνευτική απόδοση 

«Εφόσον λοιπόν δικαιωθήκαμε εξαιτίας της πίστεως, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας προσήγαγε στην πίστη και στην δωρεά αυτή την οποία αποκτήσαμε (δηλαδή την ειρήνη με τον Θεό), και καυχόμαστε προσμένοντας την δόξα του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καυχόμαστε ακόμα και για τις θλίψεις, γνωρίζοντας ότι η θλίψη καλλιεργεί την υπομονή, η υπομονή την δοκιμή*, η δοκιμή την ελπίδα, η οποία δεν αποτελεί ντροπή, μιας που η αγάπη του Θεού εκχέεται στις καρδιές μας διά του Αγίου Πνεύματος που έχει δοθεί σε εμάς. 
Επιπλέον (δικαιωθήκαμε) επειδή ενώ ήμασταν χρόνια ασθενείς, ο Χριστός πέθανε υπέρ των ασεβών. Μόλις και μετά βίας ίσως κάποιος θελήσει να θανατωθεί στη θέση ενός δικαίου, ενώ για τον αγαθό ποιός άραγε τολμά να πεθάνει; Επομένως, το μέγεθος της αγάπης του Θεού προς εμάς συνίσταται στο γεγονός ότι ο Χριστός πέθανε για χάρη μας, παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί. Κι ακόμα περισσότερο, μιας που δικαιωθήκαμε με το αίμα Του, θα σωθούμε και από την οργή. Γιατί, αν με τον θάνατο του υιού του Θεού έχουμε καταλλαγεί με τον ίδιο τον Θεό, παρόλο που ήμασταν εχθροί, πολύ περισσότερο τώρα που ειρηνεύσαμε θα σωθούμε με την ζωή Αυτού.»

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ριθ΄) Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Γ΄ Ματθαίου
Ήχος Β΄, Εωθινό Γ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...". Κεκραγάρια αργά. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
β) "Παρήλθεν η σκιά...". Δογματικό Θεοτοκίον του Β΄ Ήχου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Λαυριώτες Πατέρες.
γ)"Ότι Χριστός εγήγερται...", Εξαποστειλάριο Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
δ) "Πάσα πνοή...", "Αινείτε...". Πασαπνοάρια αργοσύντομα, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.
ε) "Της Μαγδαληνής Μαρίας...", Εωθινό Γ΄.Μέλος Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Γ΄.Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τσαμκιράνης.
στ) Αργή Δοξολογία. Μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Β΄.  Ψάλλει η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικολογίας του Α.Π.Θ. Αντωνίου Αλυγιζάκη.
ζ) Δύναμις Τρισαγίου. Μέλος Γεωργίου Κρητός, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο μακαριστός π. Δοσίθεος Κατουνακιώτης ο τυφλός
η) Χερουβικός Ύμνος. Ήχος Β΄, Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.
θ) "Άξιον Εστίν...". Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος Δευτερόπρωτος. Ψάλλει ο μακαριστός Γέρων Παντελεήμων Κάρτσωνας.

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (νδ΄) Το Γ΄ Εωθινό Δοξαστικό!

Το Γ' Εωθινό Δοξαστικό

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Δεύτερη κατά σειρά η ερχόμενη Κυριακή μετά τη λήξη του Πεντηκοσταρίου και συνεχίζοντας την ερμηνεία των εωθινών δοξαστικών παραθέτουμε μια σύντομη ερμηνεία στο Γ' εωθινό δοξαστικό, το οποίο ψάλλεται σε γ' ήχο και είναι το ακόλουθο:

"Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταί, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο· καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα, οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασι πιστούμενοι. Διὸ οἱ φωτισθέντες δι' αὐτῶν δοξάζομέν σου, τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε".

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! 25.06.2017! Κυριακή Γ΄ Ματθαίου!

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Γ΄ Ματθαίου! 
Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.


Σημείωση 1: Τὸ ἰσχίον τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας περιορίζει τὴν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Ἑσπερινό. Ἂν καὶ οἱ νεότερες ἐργασίες ὀρθῶς διαφωνοῦν ἐπ` αὐτοῦ, ἐπεκτείνοντας τὴν ἀπόδοση καὶ στὸν Ὄρθρο, τὸ Μικρὸ Τυπικὸν ποὺ χρησιμοποιῶ γεφυρώνοντας τὸ χάσμα καταγράφει τὴν τάξη τοῦ Τ.Μ.Ε. καὶ σὲ ὑποσημείωση ἀναφέρει τὴν συμψαλμώδηση τῶν τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Στὴν ἐπισυναπτόμενη συλλογὴ καταγράφω γιὰ πρακτικοὺς λόγους τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὸ Τ.Μ.Ε.

Σημείωση 2: Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδος να υπάρξουν διορθώσεις λαθών και να αναρτηθεί εκ νέου το αρχείο!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Ιερά Αγρυπνία, 23.06.2017!

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί Ιερά Αγρυπνία επί εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου  Αγίου Αρσενίου Νάξου.

Ώρα ενάρξεως: 8.30 μ.μ. 

Πέρας Αγρυπνίας: 01.00 π.μ. 

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

(Μουσικό κείμενο) "Άξιον εστίν...' σε ήχο Δεύτερο, μέλος Ηλία Φραγκάκη!

Το Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου "Άξιον Εστίν..." σε Ήχος Δεύτερο.
Το μέλος είναι του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη του Χίου.

Εκ του Μουσικού Κυριακοδρομίου Ήχος Δεύτερος (Εγκόλπιο Ιεροψάλτου)
σε επιμέλεια του Πρωτοψάλτου κ. Ηλία Φραγκάκη, Αθήνα 2016.
(Θερμές ευχαριστίες στον κ. Ηλία Φραγκάκη για την άδεια δημοσίευσης 
των εν λόγω Λειτουργικών)

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Β΄ Ματθαίου

 Η Κλήση των πρώτων Αποστόλων

Πανοσ. Αρχιμανδρίτου
π. Χερουβείμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας


Είδαμε την περασμένη Κυριακή ότι έχει μεγάλη σημασία για την πνευματική μας ζωή να προτάσσουμε τον Χριστό ακόμα και από τους γονείς και τους συγγενείς μας και να Τον ομολογούμε ενώπιον των ανθρώπων. Ένα τέτοιο παράδειγμα αφοσίωσης αποτελεί και η σημερινή ευαγγελική περικοπή, κατά την οποία ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει την κλήση των πρώτων Αποστόλων. Περπατούσε, μας λέει, ο Ιησούς στην άκρη της λίμνης της Γαλιλαίας και είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα Πέτρο και τον Ανδρέα, οι οποίοι, μιας που ήταν ψαράδες, έριχναν το δίχτυ στη θάλασσα. “Ακολουθήστε με, και θα σας κάνω αλιείς ανθρώπων” τους λέει, κι εκείνοι, δίχως δεύτερη σκέψη, παράτησαν τα δίχτυα μέσα στο νερό, και Τον ακολούθησαν. Πιο κάτω βλέπει άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, μέσα στη βάρκα μαζί με τον πατέρα τους Ζεβεδαίο, να ετοιμάζουν κι εκείνοι τα δίχτυα. Στο κάλεσμά Του, άφησαν αμέσως το πλεούμενο και τον πατέρα τους, και ακολούθησαν τον Ιησού, ο οποίος περιόδευε σε ολόκληρη την Γαλιλαία διδάσκοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού και θεραπεύοντας κάθε είδους ασθένεια.