Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζα! 17.02.2019Πανοσ. Αρχιμ.
Χερουβιμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας


«Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς». 

Με τον όμορφο αυτόν ύμνο, αγαπητοί μου αδελφοί, που ψάλλαμε χτες στον Εσπερινό και σήμερα το πρωί, λίγο πριν τη Δοξολογία και την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, συνοψίζει η αγία μας Εκκλησία την περικοπή του Ευαγγελίου που ακούσαμε νωρίτερα, και μάς εισάγει στο βαθύτερο νόημα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην οποία σε λίγες ημέρες, συν Θεώ, θα εισέλθουμε. Και το κύριο έργο της Σαρακοστής, όπως μάς λέει, δεν είναι η νηστεία αλλά η προσευχή. Γιαυτό και ο ύμνος, όπως άλλωστε και ο Χριστός διηγούμενος την παραβολή, επικεντρώνεται στον τρόπο της προσευχής. 

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μιγ΄) Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου! 17.02.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου
Ήχος Πλ. α΄, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Μη προσευξώμεθα Φαρισαϊκώς..." Στιχηρό ιδιόμελο των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Τελώνου και Φαρισαίου! Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης!
β) "Φαρισαίος κενοδοξία νικώμενος..." Στιχηρό ιδιόμελο των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τού Τελώνου και Φαρισαίου! Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα Αντικακρινικού Νοσοκομείου Δημήτριος Κατσικλής.
γ) "Παντοκράτωρ Κύριε..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής Τελώνου καί Φαρισαίου! Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την χοραρχία τού αειμνήστου Άρχοντος Λαμπαδαρίου τής Μ.τ.Χ.Ε. Ελευθερίου Γεωργιάδου.
δ) "Βεβαρημένων των οφθαλμών μου..." Δοξαστικό των Αποστίχων τού Εσπερινού τής Κυριακής Τελώνου καί Φαρισαίου! Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Μητροπολίτης Πατρών κυρός Νικόδημος Βαλληνδράς ο Νάξιος.
ε) "Του Τελώνου και τού Φαρισαίου το διάφορον..." Στιχηρό ιδιόμελο τών Αίνων τού Όρθρού της Κυριακής Τελώνου καί Φαρισαίου! Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του πανσέπτου Ναού του Πρωτάτου και γέροντας του Ιερού Κελλίου της Θείας Αναλήψεως Αγίου Όρους π. Ιάκωβος Αγιορείτης.
στ) "Ταις εξ έργων καυχήσεσι..." Δοξαστικό τών Αίνων τής Κυριακής Τελώνου καί Φαρισαίου! Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ τής Μ.τ.Χ.Ε. Αναστάσιος Πορφυρίδης.

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

9η Διάλεξη Σεμιναρίου Εκκλησιαστικού Τυπικού στις 18.02.2019

Αγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τυπικοῦ,

῾Η 9η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι·Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819)
— τὴν Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·

«Σύγχρονα ἐτήσια τυπικὰ βοηθήματα».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι, ὡς εἴθισται.

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων),ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.
 
Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.
 
Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου (Μάιος 2019) θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους θὰ τὸ ἔχουν παρακολουθήσει συστηματικῶς.
῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

Οἱ ἑπόμενες διαλέξεις τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθοῦν σύμφωνα μὲ τὸ παρακάτω πρόγραμμα.
 
— Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, «῾Η ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ – ἀνάπτυξι καὶ μεταβολὲς τοῦ τυπικοῦ τῆς ἑορτῆς».
 
— Δευτέρα 15 ᾿Απριλίου 2019, «῾Η σταύρωσις τοῦ Κυρίου καὶ ὁ ὕμνος “Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ”» (ἑρμηνευτικὴ προσέγγισι μὲ προεκτάσεις στὸ τυπικό).
 
— Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, «Δυσκολίες στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Τυπικοῦ σήμερα» — Λῆξι τοῦ σεμιναρίου καὶ ἐπίδοσι τῶν βεβαιώσεων συμμετοχῆς.

Γιὰ κάθε διάλεξι θὰ ἀνακοινώνωνται ἐγκαίρως οἱ τελικὲς λεπτομέρειες μὲ εἰδικὲς ἀνακοινώσεις καὶ δελτία τύπου (ἱστοσελὶς «Συμβολὴ» www.symbole.gr – φόρουμ «Διάλογοι Συμβολῆς» http://www.symbole.gr/forum/).


ΧΟΡΗΓΟΙ
— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
— ῾Ελληνικὲς ῾Υπεραγορὲς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
— ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθῆναι


Μὲ ἐκτίμησιν
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος
πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας
e-mail: symbole@mail.com

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου! 17.02.2019

Οι Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής  τού Τελώνου και Φαρισαίου!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: papline.gr. 

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Τελετουργικά θέματα (πζ΄) Οι καταβασίες του όρθρου κατά την προπαρασκευαστική εβδομάδα του Τριωδίου! Από τον Λειτουργιολόγο Γεώργιο Ζαραβέλα!

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ
 
Η λειτουργική περίοδος του Τριωδίου με την αντίστοιχη απόδοση των ύμνων των ιερών ακολουθιών από το ομώνυμο βιβλίο ξεκινά με τρεις προπαρασκευαστικές εβδομάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τέσσερις Κυριακές. Η πρώτη Κυριακή είναι αφιερωμένη στην παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου, η δεύτερη σε εκείνη του Ασώτου, η επόμενη εβδομάδα μαζί με την τρίτη Κυριακή έχουν την επονομασία των Απόκρεω, αφού είναι οι τελευταίες ημέρες κρεοφαγίας πριν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η ακολουθούσα εβδομάδα μαζί με την τέταρτη Κυριακή επονομάζονται ως Τυρινή, αφού επιτρέπεται η βρώση τυριού και αυγών, αλλά όχι κρέατος.

Η τρίτη Κυριακή ή των Απόκρεω έχει ως θέμα της την παραβολή της Τελικής Κρίσης, ενώ η τέταρτη Κυριακή ή της Τυρινής αναφέρεται στην εξορία των πρωτοπλάστων από τον Κήπο της Εδέμ. Οι ανωτέρω εβδομάδες εντάχθηκαν σε δεύτερο χρόνο στην περίοδο του Τριωδίου, σαν προπαρασκευαστικές για την είσοδο στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, λαμβάνοντας τη θεματολογία τους εκ μεταθέσεως από Κυριακές των Νηστειών.

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου (Χαναναίας)! 10.02.2019. Από τον Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Ζουμή!

Αιδεσ. Πρωτοπρεσβυτέρου
Γεωργίου Ρ. Ζουμῆ,
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Ιερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας.
 
Εἶναι εὐλογία Θεοῦ, ἀγαπητοί μου, τό ὅτι βρισκόμαστε μέσα στό Ναό, ὅτι μᾶς δέχεται ὁ Θεός στά ἀνάκτορά του. Στούς Ἑβραίους ἔλεγε, τέτοιοι πού εἶστε, οὔτε στήν αὐλή τοῦ ναοῦ θά σᾶς ἐπιτρέψω νά πατήσετε. Ἐμᾶς ἀκόμη μᾶς ἐπιτρέπει καί μᾶς ἀνέχεται, νά μπαίνουμε καθημερινά στό Ναό του. Ὄχι γιατί εἴμαστε καλύτεροι, ἀλλά γιατί κάνει τεράστια ὑπομονή καί δείχνει μακροθυμία. 

Ἐδῶ στό Ναό ἀκούονται οὐράνιες φωνές. Φωνές ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων. Φωνές ἁγίων μαρτύρων καί Πατριαρχῶν. Ἀκούονται οἱ φωνές τῶν Εὐαγγελιστῶν. Μέ τίς φωνές αὐτῶν ἑνώνουν τίς δικές τους φωνές οἱ Ἱερεῖς καί οἱ ψάλται. Οἱ πιστοί προσεύχονται ἐκ βαθέων καί στέλνουν στόν οὐρανό, στό θρόνο τοῦ Θεοῦ τά αἰτήματά τους μέ στεναγμούς ἀλαλήτους.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μιβ΄) Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου! 10.02.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου
Ήχος Δ΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πάσα πνοή...", "Ο σταυρόν υπομείνας...", "Τω σω σταυρώ Χριστέ...", "Των πατρικών σου κόλπων..." Πασαπνοάριο και 3 Στιχηρά των Αίνων της Οκτωήχου. Μέλος Αθανασίου Παναγιωτίδη, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αστέριος Δεβρελής.
β) "Όρθρος ήν βαθύς..." Δ΄ Εωθινό Δοξαστικό των Αίνων. Μέλος Πέτρος Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης  του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Βελεστίνου Νικόλαος Νερούτσος.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου, Ήχος Δ΄ Λέγετος. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης και ο δεξιός Χορός του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Αιόλου κ. Μιχαήλ Ζάμπας.
δ) Λειτουργικά. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Δ΄ Λέγετος. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής και ο τ. Λαμπαδάριος του Ι.Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων Μιχαήλ Μπίστας.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

(Νέα Μουσική Έκδοση) Ανθολογία Κοινωνικών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελοποιών, Τόμος Β΄ Κοινωνικά του Ενιαυτού!

Οι εκδόσεις “Ηχάδιν” παρουσιάζουν στο ευρύ μουσικόφιλο κοινό τον επόμενο τόμο της σειράς: “Ανθολογία Κοινωνικών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μελοποιών”, ο οποίος περιέχει τα Κοινωνικά του Ενιαυτού. Πρόκειται για ένα εκδοτικό εγχείρημα, που ξεκίνησε το 2013 και μέχρι τώρα συνεχίζει να αποσπά τα συγχαρητήρια τόσο των ειδικών όσο και ψαλτικού κόσμου.

Στα “Κοινωνικά του Ενιαυτού” τ. Β΄ εκδίδονται με άρτιο επιστημονικό τρόπο για πρώτη φορά άγνωστες μελοποιήσεις από το σύνολο της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής μελοποιΐας (Ιωάννης Κουκουζέλης, Μανουήλ Χρυσάφης, Νικηφόρος Ηθικός, Μπαλάσιος ιερεύς κ.α.) και τα οποία ψάλλονται κατά τις Δεσποτικές Εορτές του έτους.

Η έκδοση όχι μόνο διευρύνει τους καλλιτεχνικούς ορίζοντες της ψαλτικής κοινότητας αλλά και παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο τη μουσική έκφραση της λατρείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ρκη΄) Το Αναστάσιμο Κοντάκιο τού Δ΄ Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
                                                                                                      υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Στη σειρά ερμηνείας των αναστασίμων Κοντακίων ακολουθεί το Κοντάκιο του Όρθρου της Κυριακής του τετάρτου (δ') ήχου, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Ὁ Σωτὴρ καὶ ῥύστης μου, ἀπὸ τοῦ τάφου, ὡς Θεὸς ἀνέστησεν, ἐκ τῶν δεσμῶν τοὺς γηγενεῖς, καὶ πύλας ᾅδου συνέτριψε, καὶ ὡς Δεσπότης ἀνέστη τριήμερος".

Το ανωτέρω Κοντάκιο αν και μικρό σε έκταση, εντούτοις είναι μεγάλο σε περιεχόμενο και μηνύματα. Αναφέρεται στη σωτηρία των απ΄ αιώνος νεκρών, τους οποίους ο Αναστάς Ιησούς οδήγησε από το σκοτεινό βασίλειο του Άδου στο φως του Παραδείσου της τρυφής, και στη συντριβή των πυλών του Άδου καθώς και στην τριήμερό του Ανάσταση.