Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικὸν Εσπερινού ανακομιδής των λειψάνων Αγίου Διονυσίου τού εν Ζακύνθω! 24.08.2019

Το Δοξαστικό τού Εσπερινού της εορτής τής ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης τού εν Ζακύνθω (24 Αυγούστου). Το μέλος είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου Βαλληνδρά τού εκ Καλοξύλου Ναξού καταγομένου. 

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ι΄ Ματθαίου! 25.08.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Ι΄Ματθαίου!

 Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Κωνσταντίνος Γράμπας  (porphyrios.gr). Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Β) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Γ) papline.gr. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ


Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μμ΄) Κυριακή Θ΄ Ματθαίου! 18.08.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Θ΄ Ματθαίου
Ήχος Πλ. δ΄, Εωθινό Θ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πεποικιλμένη τη θεία δόξη..." Εκλογή από τις αργές Καταβασίες Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Καβάλας Αρχέλαος Υψηλάντης.
β) "Απόστολοι εκ περάτων..." Εξαποστειλάριο τής Θεομητορίκης εορτής τής Μεταστάσεως τής Θεοτόκου. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.
γ) "Ως επεσχάτων των χρόνων..."  Θ΄ Εωθινό Δοξαστικό. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
δ) "Άγιος ο Θεός..." Τρισάγιος  Ύμνος & Δύναμις. Μέλος Θεοδοσίου Γεωργιάδου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής και ο τ. Λαμπαδάριος του Ι.Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων Μιχαήλ Μπίστας.
ε) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσσαλονίκης υπό τη χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Γωνιάδη.

Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

Μελίσματα Ψαλτικης (μλθ΄) Μέλη Μεταστάσεως τής Θεοτόκου! 15.08.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Μεταστάσεως τής Θεοτόκου

Τῇ ΙΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Ω του παραδόξου θαύματος..." Στιχηρό Εσπέριο της Μεταστάσεως τής Θεοτόκου. Ήχος α΄. Ψάλλει Χορός Αγιορειτών Πατέρων.
β) "Θεαρχίω νεύματι..."Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού τής Μεταστάσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Οκτάηχο. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών " Ενδόφωνον" υπό την χοραρχία τού αειμνήστου Άρχοντος Υμνωδού τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδωνος Υφαντή.
γ) "Νενίκηνται τής φύσεως οι όροι" Η Θ΄ Ωδή τού Α΄ Κανόνος τής Θεομητορικής εορτής τής Μεταστάσεως τής Θεοτόκου. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αγιοπολίτης" υπό την διεύθυνση τού Πρωτοψάλτου και ερευνητού τής Ψαλτικής Τέχνης Ιωάννου Αρβανίτη.
δ) "Τη αθανάτω κοιμήσει..." Δοξαστικό των Αίνων της Θεομητορικής εορτής της Μεταστάσεως Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.
ε) "Αι γενεαί πάσαι... Νενίκηνται της φύσεως...". Αντί του Άξιον Εστίν στην εορτη της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Θ΄ Ματθαίου! 18.08.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Θ΄Ματθαίου!

 Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: 

Α) Κωνσταντίνος Γράμπας  (porphyrios.gr). Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Β) Χρήστος Γ. Τσακίρογλου. Download σε μορφή pdf ΕΔΩ
 (Κατά την Τυπική Διάταξη της Ε.Ο.Π.)

Γ) papline.gr. Download σε μορφή pdf  ΕΔΩΤρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Κοίμησις τής Θεοτόκου! 15.08.2019

Οι Ακολουθίες του Εσπερινού, Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών 

A) Κωνσταντίνος Γράμπας  Download σε μορφή pdf 

τον Εσπερινό ΕΔΩ

τον Όρθρο & Θεία Λειτουργία ΕΔΩ

B) papline.gr. Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Κοιμήσεως τής Θεοτόκου! Μέλος Τριανταφύλλου Γεωργιάδου!

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Το Μέλος είναι του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. (Τοποτηρητής 1925-1926)) Τριανταφύλλου Γεωργιάδου

Το κείμενο είναι εκ του Μουσικού βιβλίου "Κήπος Χαρίτων", Τόμος Πέμπτος, Τριανταφύλλου Γεωργιάδου, Αθήναι 1974.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (μθ’) «Ο βυζαντινός ναός της Παναγίας του Χριστού στο Μπούργο της Χώρας»


                                                                                                                          Ειρήνης Βασιλάκη 
Αρχαιολόγου

Ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος
ο επονομαζόμενος "Παναγίας τού Χριστού"
Ο Μπούργος είναι ο οχυρωμένος οικισμός έξω από το φράγκικο Κάστρο της Χώρας[1]. Στο κέντρο του ξεχωρίζει – ανάμεσα στην πληθώρα των οικιών, των ναών και των μονυδρίων, μέσα στα δαιδαλώδη δρομάκια – ο τρούλος της εκκλησίας της Παναγίας του Χριστού. Ο ναός είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Πρόκειται για τρουλαία εκκλησία που διαθέτει πλάγιο νάρθηκα με επίπεδη στέγη. Ο εντυπωσιακός κατάλευκος τρούλος είναι εξωτερικά οκτάπλευρος και περιλαμβάνει τόξα με διαφορετικό βάθος, γεγονός που του προσδίδει πλαστικότητα (εικ. 1 Εσωτερική άποψη του τρούλου). Τόσο η θύρα όσο και τα παράθυρα διακοσμούνται από πλούσια λιθανάγλυφα στοιχεία (εικ. 2 Η θύρα του ναού με την ανάγλυφη διακόσμηση) (εικ. 3 Η δυτική όψη του ναού εξωτερικά με το δίλοβο καμπαναριό)

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μλη΄) Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 11.08.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Η΄ Ματθαίου
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Η΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως: 
α) "Δεύτε αναβώμεν..." Δοξαστικό των στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής Η΄ Ματθαίου.(Δοξαστικό τής λιτής τής Μεταμορφώσεως). Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό τήν χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέττα.
β) "Τα της Μαρίας δάκρυα..." Η΄ Εωθινό τής Οκτωήχου! Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.
γ) Λειτουργικά κατά Παράδοσιν, Τα Λειτουργικά κατά τον εκφωνητικό τρόπο της Χρόας του Κλιτού. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης τέως Α΄ Κανονάρχης της Μ.τ.Χ.Ε. επί Πρωτοψαλτείας Ιακώβου Ναυπλιώτου Στυλιανός Τσολακίδης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ. ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε Σπυρίδων Υφαντής .
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Μισαήλ Μισαηλίδου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης τού Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καρλοβασίου Σάμου Κωνσταντίνος Γιαννούτσος.