Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Τελετουργικά Θέματα (Ϟγ΄) Η ακολουθία του Μεσονυκτικού! Από τον Λειτουργιολόγο Γεώργιο Ζαραβέλα

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ


Στο σύγχρονο λειτουργικό περιθώριο της ενοριακής λατρείας, αλλά σε μόνιμη θέση στο μοναστηριακό τυπικό συναντούμε την ακολουθία του Μεσονυκτικού ή Μεσονυκτίου ή Άμωμος ή Άμωμοι. Η ακολουθία αυτή είναι η πρώτη της ημερολογιακής ημέρας, σύμφωνα με την ελληνορωμαϊκή τάξη του ημερονυκτίου ή η τρίτη, σύμφωνα με την ιουδαϊκή και βυζαντινή τάξη του νυχθημέρου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο χρόνος τέλεσής του είναι ο ίδιος, δηλαδή το μεσονύκτιο, όπως ακριβώς μαρτυρά και το όνομά του.

Η θέση του Μεσονυκτικού ως της πρώτης ακολουθίας, μετά την ιδιωτική προοιμιακή προσευχή, στο λειτουργικό βιβλίο του Μεγάλου Ωρολογίου έχει θεωρηθεί από τυχαία έως απόρροια πρακτικότητας. Η τοποθέτηση αυτή πιθανότατα συνδέεται με την ελληνορωμαϊκή θεώρηση της ημέρας. Το ημερονύκτιο ξεκινά κατ΄ αυτήν τα μεσάνυκτα, οπότε είναι δεδομένο να εκκινεί ο λειτουργικός χρόνος με τη σχετική ακολουθία. Τη σύνταξη του συγκεκριμένου βιβλίου με την ανωτέρω θεώρηση τεκμηριώνει και ο χαρακτηρισμός της ακολουθίας, που προηγείται της τέλεσής του, ως προοιμιακής προσευχής της όλης ημερονυκτίου ακολουθίας.

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Ε΄ Κυριακή των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)! 05.04.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής E΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) papline.gr.

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Ε΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής E΄ Κυριακής των Νηστειών (Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας), σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

(Μουσική Ακολουθία) Κατανυκτικός Εσπερινός Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), 29.03.2020! Επιμέλεια Ιωάννου Τσούνη!

Η Ακολουθία τού Πέμπτου Κατανυκτικού Εσπερινού το Εσπέρας τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)!

Εκλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Ιωάννης Β. Τσούνης, Πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Εισοδίων τής Θεοτόκου Νέας Φιλοθέης Αττικής.

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

(Ενημέρωση) Αίτημα Ιεράς Συνόδου για ένταξη των εργαζομένων των Ιερών Ναών στα μέτρα λήψεως ειδικής αποζημιώσεως

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε αίτημα στον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση όπως συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι (ιεροψάλτες, νεωκόροι, προσωπικό καθαριότητας) των Ιερών Ναών και Μονών,  στα μέτρα λήψεως ειδικής αποζημιώσεως.

Να αναφερθεί ότι το σχετικό αίτημα το είχε απευθύνει στην Ιερά Σύνοδο τόσο η ΟΜ.Σ.Ι.Ε. όσο και ο Ιεροψαλτικός Σύλλογος Αττικής.

Εν συνεχεία παραθέτουμε το εν λόγω έγγραφο τής Ιεράς Συνόδου.

Τελετουργικά θέματα! (Ϟβ΄) Η ασματική ακολουθία της Τριθέκτης ως υποκατάστατο της Θείας Λειτουργίας! Του Λειτουργιολόγου Γεώργιου Ζαραβέλα

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ


Η ακολουθία της Τριθέκτης συνιστά μαζί με τον Όρθρο, τον Εσπερινό και τη Παννυχίδα μία από τις ακολουθίες του ασματικού ή κοσμικού βυζαντινού τυπικού των ενοριακών ναών του βυζαντινού λειτουργικού τύπου. Η χρησιμότητα της ακολουθίας αυτής, η οποία μαρτυρείται και ως «τριτέκτη» ή «τριτοέκτη», εντοπίζεται ως υποκατάστατο της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας, όταν αυτό δεν ήταν εφικτό. Τις ημέρες, κατά τις οποίες η Θεία Λειτουργία υποκαθίσταται από την Τριθέκτη είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή της Τυρινής εβδομάδας, οι καθημερινές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και οι πρώτες πέντε ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας.

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! 29.03.2020

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας σε παρασημαντική τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) Κωνσταντίνος Γράμπας (porphyrios.gr), Β) papline.gr.

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Αίνων Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! Μέλος Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου

Το Δοξαστικό των Αίνων τής Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος), σε μέλος τού Δασκάλου τής Ψαλτικής Τέχνης και Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Αγίας Παρασκευής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση και την στοιχειοθέτηση τού Δοξαστικού!

Download σε μορφή ΕΔΩ