Translate

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Τελετουργικά Θέματα (κθ΄) Το αντιμήνσιο και οι περί αυτό παρανοήσεις. (Γεωργίου Ζαραβέλα)

Το αντιμήνσιο και οι περί αυτό παρανοήσεις.

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Το αντιμήνσιο ή αντιμίνσιο αποτελεί λειτουργικό σκεύος-άμφιο, άμεσα συνδεδεμένο με την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ο καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων λαμβάνει χώρα στο αντιμήνσιο πάνω στην Αγία Τράπεζα, εκδιπλώνεται πριν από την κατάθεση των ευχαριστιακών ειδών στο θυσιαστήριο του ναού και τυλίγεται, αφού τα Τίμια Δώρα τοποθετηθούν στην πρόθεση μετά την κοινωνία των πιστών. 

Ο όρος αντιμήνσιο προέρχεται ετυμολογικά από τον ελληνικό όρο «αντί» και το λατινικό «mensa» που σημαίνει τραπέζι. Κατά άλλη ετυμολογία δεύτερο συνθετικό του είναι ο βυζαντινός όρος «μίνσος», ο οποίος δηλώνει μικρό αντικείμενο ή σκεύος για προσφορά εδεσμάτων ή δώρων. Η ορθογραφία του όρου καταγράφεται, ανάλογα με τα ανωτέρω, ως: α) αντιμήνσιο, σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή ή β) αντιμίνσιο, σύμφωνα με τη δεύτερη. Η τελευταία θεωρείται από τη νεώτερη έρευνα ως ορθότερη. 

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Κυριακάτικοι Στοχασμοί (Κυριακή Στ΄ Λουκά)


Κυριακάτικοι στοχασμοί
(Λουκ. 8, 27-39)

Πανοσ. Αρχιμ.
π. Χερουβίμ Βελέτζα
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Κερκύρας


Μεστή η διήγηση του σημερινού Ευαγγελίου και γεμάτη διδάγματα. Η ιστορία είναι λίγο – πολύ γνωστή σε όλους: φτάνοντας ο Κύριος σε μία πόλη, στη χώρα των Γεργεσηνών, συναντά έναν άνθρωπο δαιμονισμένο που δεν φορούσε ρούχα και περιφέρονταν σαν αγρίμι στις ερημιές. Τα δαιμόνια αμέσως αναγνωρίζουν τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού, και ζητούν από αυτόν να μην τα εξορίσει στην άβυσσο, αλλά να τους επιτρέψει να εισέλθουν σε μια αγέλη χοίρων. Έτσι και έγινε, και ευθύς οι χοίροι έπεσαν με ορμή στον γκρεμό και σκοτώθηκαν. Όταν μαθεύτηκε το γεγονός στην πόλη, βγήκαν οι κάτοικοι να δουν το θαύμα με τα ίδια τους τα μάτια, και βρήκαν τον πριν δαιμονισμένο ήρεμο και ντυμένο να κάθεται κοντά στα πόδια του Ιησού και να ακούει ευλαβικά τους λόγους Του. Ωστόσο, αντί να θαυμάσουν και να πιστέψουν στη μεγαλοσύνη του Θεού, εκείνοι κυριευμένοι από φόβο ζήτησαν από το Χριστό να φύγει μακριά από τη χώρα τους. Μόνος ο πριν δαιμονισμένος παρακαλούσε τον Κύριο να τον πάρει μαζί Του, ο Ιησούς όμως του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να διηγείται σε όλους το θαύμα που τού έκανε ο Θεός. 

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Μελίσματα Ψαλτικής (πδ΄) Κυριακή Στ΄ Λουκά

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Στ΄ Λουκά
Ήχος Α΄, Εωθινό Ζ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) Αναστάσιμα Εσπέρια. Ήχος α΄. Ψάλλει ο Αρχών Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κ. Δημήτριος Ιωαννίδης.
β) "Την παγκόσμιον δόξαν...". Δογματικό Θεοτοκίο της Οκτωήχου. Μέλος Διονυσίου Φωτεινού Ήχος Α΄. Ψάλλει ο π. Ιωάννης Λακκοσκητιώτης
γ) Πασα πνοή - Αινείτε . Μέλος Αργό Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης
δ) "Ιδού σκοτία και πρωί...". Εωθινό Ζ΄ της Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων Μαΐστωρ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου
ε) Αργή Δοξολογία. Εκλογή στίχων εκ της Αργής Δοξολογίας. Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εργαστήρι Ψαλτικής" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Αθανασίου Παϊβανά.
στ) Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Πέτρου Εφεσίου, Ήχος α΄.  Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ιη΄) Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο του α' ήχου

Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο του α' ήχου

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας

Αφού τελειώσει η τρέχουσα λειτουργική εβδομάδα, η περίοδος του πλαγίου τετάρτου (πλ. δ') ήχου, ξαναγυρίζει η Παρακλητική ή Οκτώηχος στον πρώτο από τη σειρά των οκτώ ήχων της εκκλησιαστικής - βυζαντινής μουσικής στον πρώτο δηλ. (α') ήχο, όπου κατά την απόλυση του Εσπερινού του Σαββάτου, στον όρθρο της Κυριακής και στη Θεία Λειτουργία, αμέσως μετά τη Μικρή Είσοδο, ψάλλεται το ακόλουθο Αναστάσιμο Απολυτίκιο:

"Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 
καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, · διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα· 
Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε".

Από το αναστάσιμο αυτό απολυτίκιο αν απομονώσουμε την ακόλουθη φράση: "τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα" καθίσταται οφθαλμοφανές πως ο ιερός υμνωδός αποσκοπεί να περιγράψει δυο γεγονότα - συγκυρίες κατά τις οποίες έλαβε χώρα η Ανάσταση του Χριστού. Πρώτον το σφράγισμα του Παναγίου Τάφου κατά τη Θεόσωμο Ταφή του Κυρίου Ιησού Χριστού καθώς και την εκδήλωση του φόβου που έτρεφαν οι Ιουδαίοι προς τον Σταυρωθέντα Χριστό, στον Τάφο του Οποίου όρισαν στρατιωτική φρουρά.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Μουσικολογικά Ανάλεκτα (β΄) Γρηγορίου Στάθη

Περί τού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ. 
 
Ο Κοινωνικός ύμνος, το κοινωνικό δηλαδή,είναι επικαλυπτικός ύμνος, καλύπτει τον χρόνο τής ετοιμασίας τής θείας κοινωνίας και τής μεταλήψεως των λειτουργούντων κληρικών,εντός τού βήματος, και σε προέκταση καλύπτει τον χρόνο τής μεταλήψεως των πιστών. Δεν προβλέπεται από κανένα Τυπικό η ψαλμώδηση κανενός άλλου μέλους για την ώρα τής μεταλήψεως των πιστών,ούτε και η ψαλμώδηση άλλων στίχων τού ίδιου ψαλμού,απ' τον οποίο επιλέχτηκε ο κοινωνικός στίχος. Αυτή είναι η πάγια ψαλτική παράδοση απ' τα τέλη τού ιγ΄ αιώνα, πού πρωτοεμφανίζονται τα κοινωνικά στη μορφή πού έφτασαν μέχρις εμάς.Οτιδήποτε άλλο ψάλλεται, και μάλιστα παράταιρα ψάλματα και κανταδόρικοι δίφωνοι ή τρίφωνοι ψαλμοί,ή και το Τού δείπνου Σου τού μυστικού σε ύφος κακόγουστου αυτοσχεδιαστικού μοιρολογιού,είναι ξένα προς το πνεύμα τής ορθόδοξης λατρείας. (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ)

Σημείωση:Ευχαριστούμε θερμά τον συνεργάτη μας και Χοράρχη του Χορού Ψαλτών Χίου κ. Ηρακλή Μαλανδρίνο για την συλλογή και διάθεση στο blog μας αυτών των σημαντικών και διδακτικών απόψεων!

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Τελετουργικά θέματα (κη΄) Τα μεγαλυνάρια εορτών και αγίων στη Θεία Λειτουργία!

Τα μεγαλυνάρια εορτών και αγίων στη Θεία Λειτουργία

Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ


Μεγαλυνάριο ονομάζεται το είδος εκείνο των τροπαρίων το οποίο προήλθε από τα έμμετρα προΰμνια του ειρμού και των τροπαρίων της θ’ ωδής των κανόνων μεγάλων εορτών: α) δεσποτικών (Χριστούγεννα, Περιτομή, Θεοφάνεια, Πάσχα, Ανάληψη, Πεντηκοστή), β) Θεομητορικών (Εισόδια, Ευαγγελισμός, Υπαπαντή) και γ) εορτών αγίων (Μεγάλου Βασιλείου, Τριών Ιεραρχών). Η ετυμολογία της ονομασίας τους ανάγεται στην προστακτική του ρήματος «μεγαλύνω» (μεγάλυνον), αφού με αυτόν τον ρηματικό τύπο ξεκινούν τα περισσότερα από αυτά. 

Το περιεχόμενο και ο στόχος των αρχικών προϋμνίων – μεγαλυναρίων είναι η παρακίνηση του εκκλησιάσματος σε δοξολογία του Κυρίου ή υμνωδία και τιμή των αναφερόμενων προσώπων, δηλαδή της Θεοτόκου ή των τιμώμενων αγίων. Ως μεγαλυνάρια θεωρούνται αρχικά και τα επονομαζόμενα ως Εγκώμια του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, τα κοινώς λεγόμενα και ως Εγκώμια του Επιταφίου Θρήνου. Ο τελευταίος χαρακτηρισμός τους ως εγκώμια δεν είναι ακριβής, αφού αποτελούν μεγαλυνάρια, γεγονός που αποδεικνύεται άμεσα από το ίδιο το κείμενο των τροπαρίων.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (στ΄) Ο παλαιοχριστιανικός ιερός ναός της Παναγίας Πρωτόθρονης με την υπερχιλιετή αδιάλειπτη λειτουργικότητά του

«Ο παλαιοχριστιανικός ιερός ναός της Παναγίας Πρωτόθρονης 
με την υπερχιλιετή αδιάλειπτη λειτουργικότητά του»


Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου
Ιερός Ναός Πρωτοθρόνου Χαλκείου. Νοτιοανατολική άποψη

Η μεγάλη ενοριακή εκκλησία του Χαλκείου στην περιοχή της Τραγαίας βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό οδικό άξονα του νησιού. Την ακριβή χρονολογία κατασκευής της δεν τη γνωρίζουμε. Τοποθετείται όμως με βεβαιότητα στην παλαιοχριστιανική περίοδο (6ος – 7ος αιώνας). Είναι μάλιστα ένα από τα ελάχιστα μνημεία στον ελλαδικό χώρο που διασώζει προεικονομαχικές τοιχογραφίες (δηλαδή αγιογραφίες πριν από την εικονομαχική φάση 726 – 843).