Translate

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (λ’) «Ο λησμονημένος ναός της Παναγίας Μοναστηριώτισσας στις Εγγαρές ». Από την Αρχαιολόγο Ειρήνη Βασιλάκη!

Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου

Ιερός Ναός Παναγίας Μοναστηριώτισσας

Εικ. 1
Ο ναός της Παναγίας Μοναστηριώτισσας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, κοντά στον ερειπωμένο σήμερα οικισμό της Μέσα Γειτονιάς Εγγαρών. Βόρειά του δεσπόζει το Καλόν Όρος με το ναό της Γεννήσεως (Εικ. 1 Άποψη της Μέσας Γειτονιάς των Εγγαρών, Εικ. 2 Η κορυφή του Καλού Όρους με το σπηλαιώδη ναό της Γέννησης). Πρόκειται για έναν μεγάλων διαστάσεων τρισυπόστατο ναό, συνιστάμενο από τρία εφαπτόμενα καμαροσκεπή κλίτη. Η κεντρική ενδιάμεση εκκλησία είναι μονόχωρη και καμαροσκέπαστη. Η κάτοψη της έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Στον ανατολικό τοίχο ανοίγεται μεγάλη ημικυκλική κόγχη (Εικ. 3 Η κεντρική εκκλησία με τη μεγάλη αψίδα). Η νότια εκκλησία είναι, επίσης, μονόχωρη καμαροσκεπής. Έχει και αυτή ίδιου σχήματος κάτοψη με την κεντρική, αλλά είναι στενότερη και έχει μικρότερη αψίδα. Μεταξύ του Ιερού και του κυρίως ναού υπάρχει τοξωτό άνοιγμα. Ο νότιος ναός είναι πιθανότατα μεταγενέστερο κτίσμα (Εικ. 4 Η νότια εκκλησία που σώζεται σε καλύτερη κατάσταση από την κεντρική. Άποψη του Ιερού). Η βόρεια εκκλησία έχει εξ ολοκλήρου καταστραφεί. Διασώζεται μόνο η γένεση της καμάρας και τμήματα του ανατολικού τοίχου (Εικ. 5 Το σημείο που βρισκόταν ο γκρεμισμένος σήμερα βόρειος ναός). 

Μελίσματα Ψαλτικής (ρξδ΄) Κυριακή Ε΄ των Νηστειών (Ευαγγελισμού της Θεοτόκου)! 25.03.2018

Μελίσματα Ψαλτικής 
Κυριακή Ε' των Νηστειών
(Ευαγγελισμού της Θεοτόκου)
Ήχος α΄, Εωθινό Θ΄

Τῷ Σαββάτῳ τῆς πέμπτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 
ἑορτάζομεν τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, 
καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Τῇ ΚΕ' τοῦ μηνός Μαρτίου, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου
 καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.


Σαββάτο του Ακαθίστου:
α) "Το προσταχθεν μυστικώς..." Προοίμιο των Οίκων του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου. Μέλος Γεωργίου Πρωγάκη, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Oικουμενικού Πατριαρχείου π. Γεώργιος Τσέτσης.
β) "Ανοίξω το στόμα μου..." : Η Α΄ και Η΄ Ωδή του Κανόνος του Ακαθίστου Ύμνου. Ήχος Δ΄. Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ανδρέα Λανάρα.
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου:
γ) "Απεστάλη εξ ουρανού": Δοξαστικά των Στιχηρών του Εσπερινού της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πανά, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών κυρός Νικόδημος Βαλληνδράς ο Νάξιος.
δ) "Σήμερον χαράς ευαγγέλια..." Δοξαστικό των Αποστίχων της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Ευάγγελος Τζελάς.
ε) "Το απ αιώνος μυστήριον.." Δοξαστικό των Αίνων της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β'. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.
στ) "Εξελέξατο Κύριος την Σιών..." Κοινωνικό της Θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο π. Θεόδωρος Παπαγιάννης.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (Ϟγ΄) Το Δοξαστικό των Αίνων του Σαββάτου του Ακαθίστου & Ιδιόμελο του Ευαγγελισμού 'Γλώσσαν ην ουκ έγνω"! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα

Θεοδώρου Ρόκα 
Θεολόγου 
MΑ Ερμηνευτικής Θεολογίας 


Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει δυο σημαντικά γεγονότα. Αρχικά το Σάββατο (Σάββατο Ε' Εβδομάδας των Νηστειών) θα εορτάσει και θα ψάλλει τον "Ακάθιστο Ύμνο" δηλ. τους ΚΔ' Οίκους των Χαιρετισμών της Θεοτόκου, οι οποίοι αν και θα έπρεπε να ψάλλονται κατά το Σάββατο συναρμοσμένοι με την ακολουθία του Όρθρου, ψάλλονται πλέον την προηγούμενη ημέρα δηλ. το απόγευμα της Παρασκευής με την Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου. Και την Κυριακή θα εορτάσει την εορτή του "Ευαγγελισμού της Θεοτόκου", την εορτή δηλ. κατά την οποία ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκούται και ξεκινά τόσο η αναδίπλωση του σχεδίου της θείας οικονομίας όσο και η εσχατολογία, όπου σηματοδοτείται η πορεία της κτίσεως προς την Ανάσταση και τα έσχατα. 

Ένα από τα κοινά σημεία των ανωτέρω δυο εορτών αποτελεί το ακόλουθο Ιδιόμελο - Δοξαστικό, το οποίο κατά το Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου ψάλλεται ως Δοξαστικό των Αίνων (ακολουθία του Όρθρου), ενώ κατά την εορτή του Ευαγγελισμού ψάλλεται ως δεύτερο κατά σειρά Ιδιόμελο των Αποστίχων της ακολουθίας του Εσπερινού. Το κοινό υμνολογικό σημείο είναι το ακόλουθο: "Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω, ἤκουσεν ἡ Θεοτόκος· ἐλάλει γὰρ πρὸς αὐτὴν ὁ Ἀρχάγγελος, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὰ ῥήματα· ὅθεν πιστῶς δεξαμένη τὸν ἀσπασμόν, συνέλαβέ σε τὸν προαιώνιον Θεόν. Διὸ καὶ ἡμεῖς ἀγαλλόμενοι βοῶμέν σοι· ὁ ἐξ αὐτῆς σαρκωθεὶς ἀτρέπτως Θεός, εἰρήνην τῷ κόσμῳ δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος". 

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρξγ΄) Μέλη Μαθηματαρίου (Εις την εορτήν του Ακαθίστου Ύμνου) (5)

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Μαθηματαρίου
(Εις την εορτή του Ακαθίστου Ύμνου)


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ξένον τόκον...": Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Οίκος της Θεοτόκου είς τον Ακάθιστον Ύμνον. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Παπαγεωργίου.
β) "Άπας γηγενής...": Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται σε κάθε εορτήν της Θεοτόκου. Μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
γ) "Ρόδον το Αμάραντον...": Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Θεοτοκίον όπερ ψάλλεται εις την ακολουθίαν του Ακαθίστου Ύμνου. Μέλος Μελετίου Σιναΐτου του Κρητός, Ήχος Τέταρτος Άγια. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Εργαστήρι Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Βασίλειου Βασιλείου.

Σημειώσεις:

α) Οι παραπάνω ηχογραφήσεις των μαθημάτων προέρχονται από το έργο «Μαθηματάριον: Ερμηνευτική και Μουσικολογική Σπουδή, Αθήναι 2017», σε επιμέλεια και συντονισμό του φιλολόγου και πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου, και υπάρχει δημοσιευμένη ΕΔΩ.

β) Τόσο η εικόνα του εξωφύλλου, που υπάρχει στην αρχή του βίντεο, όσο και το μουσικό κείμενο του μαθήματος προέρχονται από την επανέκδοση του γ΄ τόμου της Πανδέκτης (Κωνσταντινούπολη, 1851), η οποία έγινε με την επιμέλεια του κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου στο πλαίσιο του ως άνω ψαλτικομουσικολογικού έργου και έλαβε τον τίτλο «Μαθηματάριον, ήτοι ανθολογία των μεγίστων μαθημάτων πάσης της εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολουθίας. Ακριβής μετατύπωσις της πατριαρχικής εκδόσεως του 1851, Αθήναι 2017». Ευχαριστούμε θερμώς τον κ. Κωνσταντίνο Σκαρμούτσο για την χορήγηση της άδειας να δημοσιεύσουμε το παραπάνω υλικό (εξώφυλλο, μουσικό κείμενο, ηχογράφηση) με την μορφή μαγνητοσκοπίου καθώς και τον κ. Στυλιανό Κοντακιώτη για την προσωπική του ηχογράφηση.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

(Μουσικό κείμενο) Νυν αι δυνάμεις, Ήχος Β΄ σε μέλος μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγίαννη!

Αντί του Χερουβικού Ύμνου στις Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Το μέλος είναι του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη σε Ήχο Δεύτερο.

Εκ του μουσικού βιβλίου "Μουσικόν Τριώδιον" Τόμος Β΄, καταρτισθέν υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ε΄ των Νηστειών! 25.03.2018

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Ε΄ Κυριακής των Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου)!

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Δ΄ Κυριακή των Νηστειών! Από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη!

Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη 
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας


“ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.”

(Μαρκ. θ, 23)

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός συνομιλεί με τον πατέρα του δαιμονισμένου παιδιού και του λέγει ότι εάν δύναται να πιστεύσει μπορεί να του γίνει αυτό το οποίο ζητά με πίστη και χωρίς περιστροφές. 

Τι ζητά όμως ο πατέρας του δαιμονισμένου νέου; Ζητά απλά και ταπεινά την θεραπεία και απαλλαγή του γιού του από το δαιμόνιο. Ο Χριστός μας μπορεί να την παρέχει την θεραπεία και απαλλαγή του στον νέο και στον πατέρα του αλλά θέλει την απροϋπόθετη πίστη του πατέρα του. Θέλει την σιγουριά του την απόλυτη. Θέλει την εμπιστοσύνη του προς Εκείνον. Θέλει αυτό που ζητά να το έχει εδραιώσει μέσα του. ότι μπορεί να συντελεσθεί απόλυτα από τον Κύριο μας.

Ο πατέρας του παιδιού απαντά ότι ναι, πιστεύω απόλυτα αλλά αν βρεις ψήγματα απιστίας μέσα μου σε παρακαλώ να προσθέσεις σε εμένα πίστη. Να κανεις την πίστη μου φλογερή όπως εσύ την ζητάς από εμένα. Ξερει ότι αυτή την πίστη μπορεί ο Κύριος να την καλλιεργήσει εντός μας αρκεί και εμείς ελεύθερα να αφησουμε το χωράφι της καρδιάς μας να εισέλθει αυτή η απόλυτη βεβαιότητα και εμπιστοσύνη μας προς το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού και την προσήλωση μας στο θεοειδές έργο Του. 

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρξβ΄) Κυριακή Δ΄ των Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος)! 18.03.2018

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Δ΄ των Νηστειών
(Ιωάννου της Κλίμακος)
Ήχος Πλ. δ΄, Εωθινό Η΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τετάρτῃ τῶν Νηστειῶν, μνήμην ποιοῦμεν 
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος. 


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Τον επί γης Άγγελον..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής πόλεως Νάξου Δημήτριος Παπάνης.
β) "Δεύτε εργασώμεθα..." Δοξαστικό των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Α΄.Ψάλλει αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης  Δημήτριος Μαγούρης.
γ) "Επι σοι Χαίρει... Την γαρ σην μήτρα...". Αντί του Άξιον Εστίν στη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Μέλος Ανθίμου Αρχιδιακόνου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης.
δ) "Μη αποστρέψης..." Μέγα Προκείμενο του Εσπερινού των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής. Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτομαϊστρωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Σταμάτιος Κίσσας.
ε) "Ο τον αμπελώνα φυτεύσας...": Το α΄στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄ Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης Λάρνακας Κωνσταντίνος Τρύφωνος.
στ) "Λησταίς λογισμοίς..." : Το β΄ στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Ιωαννίδης.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (Ϟβ΄) Το Β΄ Αντίφωνο των Αναβαθμών του Πλ. δ΄ Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!

Το Β' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Πλ. δ' Ήχου


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


Δ' Κυριακή των Νηστειών η ερχόμενη Κυριακή, κατά την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του συγγραφέως της Κλίμακος και κατά την τέλεση της ακολουθίας του όρθρου θα ψαλλούν κανονικά στη θέση τους οι Αναβαθμοί ως έχουν. Έτσι σειρά τώρα έχει να αναλυθεί σε συντομία το Β' Αντίφωνο των Αναβαθμών του πλαγίου τετάρτου ήχου, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Ἡ καρδία μου τῷ φόβῳ σου σκεπέσθω, ταπεινοφρονοῦσα, 
μὴ ὑψωθεῖσα ἀποπέσῃ, ἐκ σοῦ Πανοικτίρμον".

"Ἐπὶ τὸν Κύριον ὁ ἐσχηκὼς ἐλπίδα, οὐ δείσει τότε, 
ὅτε πυρὶ τὰ πάντα κρινεῖ καὶ κολάσει".

Δόξα... Καὶ νῦν ...

"Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶς τις θεῖος βλέπει καὶ προλέγει, τερατουργεῖ ὕψιστα, 
ἐν τρισὶν ἕνα Θεὸν μέλπων, εἰ γὰρ καὶ τριλαμπεῖ, μοναρχεῖ τὸ θεῖον".