Translate

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Α΄ Λουκά! Υπό του Πανοσ. Αρχιμ. Ιεροθέου Λουμουσιώτη“καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται·”
Β Τιμ. γ, 12

Ο απόστολος Παύλος απευθυνόμενος για δεύτερη φορά στον μαθητή του απόστολο Τιμόθεο, τον βεβαιώνει εκ της πείρας του ότι το ευαγγέλιο και οι διάκονοι του πάντα (θα) διώκονται, πάντα θα έχουν απέναντι τους τον εχθρό της σωτηρίας μας τον παμμίαρο διάβολο και τα υποχείρια του ανά τους αιώνες, που το μόνο που κάνουν είναι να διώκουν το έργο της Εκκλησίας του Χριστού.

Αυτό το έργο του ευαγγελισμού των ψυχών στον ευαγγελικό τρόπο βίου και στην ευαγγελική πίστη είναι η διακονία των ποιμένων και κάθε πιστού χριστιανού, να μεταλαμπαδεύει την πίστη του, να γίνεται διαπρύσιος κήρυκας με τον βίο, τα έργα και τον λόγο του.

O άνθρωπος του Θεού ζει ευσεβώς, ζει κατά Θεόν και σεβόμενος κάθε άλλον άνθρωπο, δεν χρησιμοποιεί κανέναν για ίδιον όφελος αλλά ζει και υπάρχει για χάρη των άλλων και ζει με κανόνα του την αγάπη προς τον Θεό και στον κάθε συνάνθρωπο του.

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Μελίσματα Ψαλτίκης (ρλβ΄) Κυριακή Α΄ Λουκά

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Α΄ Λουκά
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Ε΄


Περιεχόμενα αναρτήσεως
α) "Ω των σοφών σου...": Εωθινό Ε΄. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Ιωάννης Σωφρονιάδης.  
β) "Άγιος ο Θεός..." και Αποστολικό Ανάγνωσμα: Τρισάγιος ύμνος σε μέλος Πέτρου Εφεσίου και Ήχο Βαρύ διατονικό. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης και ο αείμνηστος Λαμπαδάριος της Μητροπόλεως Αθηνών Ευάγγελος Τζελάς. Το Αποστολικό ανάγνωσμα απαγγέλει ο Σπυρίδων Περιστέρης.
γ) "Λειτουργικά"Λειτουργικά σε ήχο Βαρύ Διατονικό. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Ιωάννης Βουτσινάς.
δ) "Αινείτε τον Κύριον..." Κοινωνικό της Κυριακής. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισίων, Κωνσταντίνος Μπιλάλης.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ξζ΄) Το Ε΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο. Του Θεοδώρου Ρόκα

Το Ε΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


Την ερχόμενη Κυριακή, στη σειρά των εωθινών εξαποστειλαρίων, ψάλλεται το πέμπτο κατά σειρά εωθινό εξαποστειλάριο, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός, ἐκ νεκρῶν τῷ Κλεόπα καὶ τῷ Λουκᾶ συνώδευσεν, οἷς περ καὶ ἐπεγνώσθη, εἰς Ἐμμαοὺς κλῶν τὸν ἄρτον· ὧν ψυχαὶ καὶ καρδίαι, καιόμεναι ἐτύγχανον, ὅτε τούτοις ἐλάλει ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ Γραφαῖς ἠρμήνευεν, ἃ ὑπέστη· μεθ' ὧν, Ἡγέρθη, κράξωμεν, ὤφθη τε καὶ τῷ Πέτρῳ".

Το συγκεκριμένο εωθινό εξαποστειλάριο ξεκινά κάνοντας αναφορά σε δυο χριστολογικούς τίτλους: α) "ζωή" και β) "ὁδὸς". Φυσικά όταν χρησιμοποιούμε τον όρο "χριστολογικοί τίτλοι" αναφερόμαστε σε εκείνους τους "τίτλους" που αναφέρονται στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως "ζωή", "οδός", "αλήθεια", "όντως ειρήνη", "ανάστασις" κ.α. Εδώ εν προκειμένω χρησιμοποιούνται δυο από όλους αυτούς τους χριστολογικούς τίτλους, οι τίτλοι "ζωή" και "οδός".

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

(Μουσικό κείμενο) Δοξαστικό Οκτάηχο Εσπερινού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.

Το Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Εορτής της Παναγίας της επιλεγομένης "Μυρτιδιωτίσσης". Η μνήμη της τιμάται στις 24 Σεπτεμβρίου.
Το μέλος είναι επί τη βάσει του Πέτρου Λαμπαδαρίου και η προσαρμογή έγινε από τον Δημήτριο Γ. Παπάνη. Θερμές ευχαριστίες στον Χρήστο Τσακίρογλου για τις ορθογραφικές διορθώσεις.

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Οδοιπορικό στη Βυζαντινή Νάξο (κδ΄) «Ο ναός του Αγίου Ευσταθίου στα Μικράρια του Φιλωτιού»

«Ο ναός του Αγίου Ευσταθίου στα Μικράρια του Φιλωτιού»


Ειρήνης Βασιλάκη
Αρχαιολόγου


ο Ιερός Ναός του Αγίου Ευσταθίου στα Μικράρια Φιλωτίου
Ο ναός του Αγίου Ευσταθίου (τιμάται στις 20 Σεπτεμβρίου) βρίσκεται στη θέση Μικράρια, σε απόσταση τριών περίπου χιλιομέτρων από το χωριό Φιλώτι και δίπλα στο δρόμο που οδηγεί στον πύργο του Χειμάρρου. Η εικόνα που παρουσιάζει το μνημείο σήμερα δεν είναι η αρχική, αφού όπως φαίνεται στο πέρασμα των χρόνων δέχτηκε αρκετές επεμβάσεις ώστε να μπορεί να είναι σε χρήση μέχρι και στις μέρες μας . 


Πρόκειται για μονόχωρο ναό με τρούλο στον οποίο προστέθηκε καμαροσκεπής νάρθηκας. Έχει μικρές διαστάσεις και παρουσιάζει ακανόνιστο σχήμα και ορισμένες ιδιομορφίες (εικ. 1). Ο αρχαιολόγος Γεώργιος Μαστορόπουλος διακρίνει τρεις οικοδομικές φάσεις. Αρχικά κτίστηκε ως τετράγωνος μονόχωρος τρουλλαίος «τύπου μαυσωλείου» και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δυο οικοδομικές φάσεις προς τα δυτικά. 

Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Α΄ Λουκά

Η Ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Α΄ Λουκά.

Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών Χρήστος Γ. Τσακίρογλου.

Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ


Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή μετά την Ύψωσιν! Του Πανοσ. Αρχιμ. Ιεροθέου Λουμουσιώτη

Πανοσ. Αρχιμ.
π. Ιεροθέου Λουμουσιώτη
Ιεροκήρυκα Ι.Μ. Ύδρας

« ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, 
διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.» ( Γαλ. β, 16)


Για να δικαιωθούμε από την πίστη στον Ιησού Χριστό και όχι από τα έργα του νόμου, διότι δεν θα δικαιωθεί καμμία ανθρώπινη ύπαρξη από τα έργα του νόμου, αυτό το λέγει στην προς Γαλάτας επιστολή του ο μέγας των Εθνών Απόστολος Παύλος.


Όταν εδώ αναφέρεται ο νόμος, δεν εννοεί κάθε νομικό κείμενο αλλά τον νόμο του Μωϋσέως, τον νόμο του Θεού που έλεγαν ότι τηρούν Γραμματείς και Φαρισαίοι και οι Νομοδιδάσκαλοι του Λαού. Ίσως δε εξωτερικά να τον τηρούσαν, αλλά στην ουσία απήχαν πόρρω απ’αυτού. Είχαν την προσήλωση τους στην εξωτερική τήρηση των διατάξεων του νόμου και είχαν χάσει την ουσία του νόμου που ήταν να διατηρεί την σχέση του ανθρώπου με τον μόνο και αληθινό Θεό.

Ο νόμος δόθηκε για να θυμάται ο εκλεκτός λαός του Θεού την διαθήκη που είχε συνάψει με τον Θεό, αλλά οι ισραηλίτες συχνά πυκνά αθετούσαν τον νόμο και για αυτό τους δόθηκε γραπτώς. Αλλά και αυτόν τον νόμο τον κατέστησαν ανενεργή προς σωτηρία διότι τον έκαναν να φαίνεται σαν καταναγκαστικό έργο και όχι ως υπενθύμιση αυτής της εν ελευθερία διαρκούσης και υπαρχούσης σχέσεως Θεού και ανθρώπου.

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Μελίσματα Ψαλτικής (ρλα΄) Κυριακή μετά την Ύψωσιν

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή μετά την Ύψωσιν
Ήχος Πλ. β΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω..." Κεκραγάριο σε μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Κρήτες Μαΐστορες..." υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Ε. Αντωνίου Πλαΐτη.
β) "Σήμερον προέρχεται ο σταυρός του Κυρίου...". Δοξαστικό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου κατ εκτέλεση Λεωνίδα Αστέρη, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης & Σταυροφόρος του Τάγματος των Ορθοδόξων του Παναγίου Τάφου & Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου Χαράλαμπος Βακάκης.
γ) Όρθρος ην βαθύς..." Δ΄ Εωθινό Δοξαστικό της Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο Αρχων Μαΐστρωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.
γ) Δοξολογία Αργή. Εκλογή στίχων εκ της Δοξολογίας. Μέλος Γεωργίου Βιολάκη, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αγίου Λουκά Καβάλας Αρχέλαος Υψηλάντης
δ) "Οι τα Χερουβείμ...". Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
ε) "Άξιον Εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Υμνογραφικά Ερμηνευτικά (ξστ΄) Το Δ΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο


Το Δ΄ Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο

Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

Μπορεί η ερχόμενη Κυριακή να είναι η Κυριακή μετά της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και να δεσπόζουν οι μεθέορτοι ύμνοι (Στιχηρά, Απόστιχα, Καθίσματα, Αίνοι κλπ. (εντούτοις όμως η σειρά των εωθινών εξαποστειλαρίων δεν καταλιμπάνεται αντίθετα ορίζει το Τυπικό να ψάλλονται στη θέση τους ως έχουν. Έτσι λοιπόν στη σειρά των εωθινών εξαποστειλαρίων σειρά έχει το τέταρτο κατά σειρά εξαποστειλάριο, το οποίο είναι το ακόλουθο:

"Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες, ἴδωμεν ἐπιστάντες, ἐν ζωηφόρῳ μνήματι, 
ἄνδρας ἐν ἀστραπτούσαις, ἐσθήσεσι Μυροφόροις, κλινούσαις εἰς γῆν ὄψιν, 
τοῦ οὐρανοῦ δεσπόζοντος, ἔγερσιν διδαχθῶμεν, καὶ πρὸς ζωήν, 
ἐν μνημείῳ δράμωμεν σὺν τῷ Πέτρῳ, καὶ τὸ πραχθὲν θαυμάσαντες, 
μείνωμεν Χριστὸν βλέψαι".