Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Μελίσματα Ψαλτική (τμη΄) Κυριακή Ζ΄ Λουκά! 07.11.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ζ΄ Λουκά
Ήχος Γ΄, Εωθινό Θ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πάσα πνοή...", "Δεύτε πάντα τα έθνη...", "Εις το μνήμα σε...".  Πασαπνοάριο και δύο Αναστάσιμα Στιχηρά τής Οκτωήχου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Αντώνιος Πλαΐτης.
β) "Ως επεσχάτων των χρόνων..."  Θ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου κατ΄ ερμηνεία Πέτρου Εφεσίου, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.
γ) Λειτουργικά: Τα Πληρωτικά, ο Ασπασμός, η Ομολογία και η Αγία Αναφορά.Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Καρακαλλινοί Πατέρες.
δ) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος  Θεοδοσίου Γεωργιάδου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος.

"Πάσα πνοή...", "Δεύτε πάντα τα έθνη...", "Εις το μνήμα σε...".  
Πασαπνοάριο και δύο Αναστάσιμα Στιχηρά τής Οκτωήχου, Ήχος Γ΄
Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Αντώνιος Πλαΐτης.


"Ως επεσχάτων των χρόνων..." 
Θ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου κατ ερμηνεία Πέτρου Εφεσίου, Ήχος Πλ.α΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίας Τήνου 
Στυλιανός Κοντακιώτης.


Λειτουργικά 
Τα Πληρωτικά, ο Ασπασμός, η Ομολογία και η Αγία Αναφορά.
Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Γ΄. 
Ψάλλουν Καρακαλλινοί Πατέρες.


"Άξιον εστίν..."
 
Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. 
Μέλος  Θεοδοσίου Γεωργιάδου, Ήχος Γ΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης 
τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
Χαρίλαος Ταλιαδώρος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.