Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μλα΄) Κυριακή των Αγίων Πάντων! 23.06.2019!

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Αγίων Πάντων
Ήχος Πλ.δ΄, Ήχος Α΄

 Τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν, τὴν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 
ἐν Ἀσίᾳ, Λιβύῃ, καὶ Εὐρώπῃ, Βορρᾷ τε καὶ Νότῳ, Ἁγίων πάντων Ἑορτὴν ἑορτάζομεν.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...", "Εσπερινόν ύμνον...", "Κύριε Κύριε μη απορρίψης...", "Χαίρε Σιών Αγία...", "Ο εκ Θεού Πατρός Λόγος...". Κεκραγάριο και 4 στιχηρά Αναστάσιμα τής Οκτωήχου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Εισοδίων τής Θεοτόκου Φιλοθέης Ιωάννης Τσούνης.
β) "Μαρτύρων θείος χορός..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Ψαλλεί Χορός Ρουμάνων Ψαλτών
γ) "Εις το Όρος τοις μαθηταίς..."  Εωθινό Α΄, Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Αγίων Πάντων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιώτισσης Αλίμου Παναγιώτης Κουτράς.
δ) "Αδελφοί, οι άγιοι πάντες διά πίστεως..." Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής των Αγίων Πάντων. Απαγγέλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. 
ε) Λειτουργικά.  Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.

"Κύριε εκέκραξα...", "Κατευθυνθήτω...", 
"Εσπερινόν ύμνον...", "Κύριε Κύριε μη απορρίψης...", 
"Χαίρε Σιών Αγία...", "Ο εκ Θεού Πατρός Λόγος...".  
Κεκραγάριο και 4 στιχηρά Αναστάσιμα τής Οκτωήχου. 
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Εισοδίων τής Θεοτόκου Φιλοθέης  
Ιωάννης Τσούνης.  "Μαρτύρων θείος χορός..." 
Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πάντων. 
Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει Χορός Ρουμάνων Ψαλτών


"Εις το Όρος τοις μαθηταίς..."   
Εωθινό Α΄, Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής των Αγίων Πάντων. 
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιώτισσης Αλίμου  
Παναγιώτης Κουτράς."Αδελφοί, οι άγιοι πάντες διά πίστεως..."  
Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής των Αγίων Πάντων. 
Απαγγέλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
 

Λειτουργικά
Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Πλ. δ΄.  
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε.  
Σπυρίδων Υφαντής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.