Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τκθ΄) Κυριακή τής Πεντηκοστής! 20.06.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή τής Πεντηκοστής


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Πεντηκοστή εορτάζομεν...", Πάντα χορηγεί..." Στιχηρά Ιδιόμελα τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Πεντηκοστής. Μέλος Βασιλείου Νικολαΐδη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς", υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
β) "Δεύτε λαοί την Τρισυπόστατον Θεότητα..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής της Πεντηκοστής. Μέλος Αθανασίου Ιωακειμίδου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Ιωακειμίδης.
β) "Θείω καλυφθείς...", "Πόντω εκάλυψεν..." Διπλές Καταβασίες τής Κυριακής τής Πεντηκοστής. Ήχος Δ΄ και Βαρύς. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Στυλιανός Φλοίκος.
γ) "Παράδοξα σήμερον..." , "Το Πνεύμα το Άγιον..." Αίνοι Κυριακής τής Πεντηκοστής. Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
δ) "Βασιλεύ ουράνιε..." Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής τής Πεντηκοστής. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς", υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
ε) "Νυν εις σημείον τοίς πάσιν..." Απόστιχο Ιδιόμελο τού Εσπερινού τής Γονυκλισίας. Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

"Πεντηκοστή εορτάζομεν...", Πάντα χορηγεί..." 
Στιχηρά Ιδιόμελα τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Πεντηκοστής. 
Μέλος Βασιλείου Νικολαΐδη, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς"
υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου.


"Δεύτε λαοί την Τρισυπόστατον Θεότητα..." 
Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής της Πεντηκοστής. 
Μέλος Αθανασίου Ιωακειμίδου, Ήχος Πλ.δ΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Ιωακειμίδης.


"Θείω καλυφθείς...", "Πόντο εκάλυψεν..." 
Διπλές Καταβασίες τής Κυριακής τής Πεντηκοστής. 
Ήχος Δ΄ και Βαρύς. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης 
και ο Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Στυλιανός Φλοίκος.


"Παράδοξα σήμερον..." , "Το Πνεύμα το Άγιον..." 
Αίνοι Κυριακής τής Πεντηκοστής. 
Ήχος Δ΄. 
Ψάλλει ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.


"Βασιλεύ ουράνιε..." 
Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής τής Πεντηκοστής. 
Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ.β΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς"
υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου."Νυν εις σημείον τοίς πάσιν..." 
Απόστιχο Ιδιόμελο τού Εσπερινού τής Γονυκλισίας. 
Ήχος Γ΄. 
Ψάλλει ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.