Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τπθ΄) Κυριακή Ι΄ Ματθαίου! 21.08.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ι΄ Ματθαίου
Ήχος Α΄, Εωθινό Ι΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:

α) "Η των ουρανών υψηλοτέρα..." Ιδιόμελο τής Λιτής τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρίστος Κυριακόπουλος.
β) "Τη ενδόξω Κοιμήσει Σου...", "Εκ περάτων συνέδραμον...". Στιχηρά Προσόμοια των Αίνων τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.Μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Δ΄ Αργός Ειρμολογικός. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.
γ) "Μετά την εις Άδου..." Ι΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Υμνός. Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.

"Η των ουρανών υψηλοτέρα..." 
Ιδιόμελο τής Λιτής τής Θεομητορικής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 
Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρίστος Κυριακόπουλος.


"Τη ενδόξω Κοιμήσει Σου...", "Εκ περάτων συνέδραμον..."
Στιχηρά Προσόμοια των Αίνων τής Θεομητορικής εορτής 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.
Μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Δ΄ Αργός Ειρμολογικός. 
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, 
υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Κωνσταντίνου.


"Μετά την εις Άδου...
Ι΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.β΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.


"Οι τα Χερουβείμ..." 
Χερουβικός Ύμνος. 
Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Άρχων τ. Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.