Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σϞδ΄) Κυριακή Στ΄ Λουκά! 25.10.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Στ΄ Λουκά
Ήχος Γ΄, Εωθινό Θ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Εις το μνήμα σε..." Στιχηρό των Σίμων της Οκτωήχου. Ήχος Γ'. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηχρόνογλου.
β) "Ως επεσχάτων των χρόνων..." Θ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. Μέλος Ελευθερίου Γεωργιάδη, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καμαριάρη.
γ) "Δύναμις..."  Δύναμις Τρισάγιου Ύμνου. Μέλος Γεωργίου Κρητός σε διασκευή Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Προσκυνηματικού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ Μανταμάδου Λέσβου Μιχαήλ-Άνθιμος Δήσσος. 
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Βυζαντίου τού Αγιοταφίτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.

 "Εις το μνήμα σε..."
Στιχηρό των Σίμων της Οκτωήχου. 
Ήχος Γ'. 
Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε.
Γεώργιος Χατζηχρόνογλου."Ως επεσχάτων των χρόνων..." 
Θ΄ Εωθινό Δοξαστικό τής Οκτωήχου. 
Μέλος Ελευθερίου Γεωργιάδη, Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" 
υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καμαριάρη.


"Δύναμις..."  
Δύναμις Τρισάγιου Ύμνου. 
Μέλος Γεωργίου Κρητός σε διασκευή Αθανασίου Καραμάνη, Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Προσκυνηματικού Ναού Ταξιάρχου Μιχαήλ 
Μανταμάδου Λέσβου Μιχαήλ-Άνθιμος Δήσσος. 


"Οι τα Χερουβείμ..." 
Χερουβικός Ύμνος. 
Μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


"Άξιον εστίν..." 
Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. 
Μέλος Πέτρου Βυζαντίου τού Αγιοταφίτου, Ήχος Γ΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.