Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τιστ΄) Α΄ Κυριακή των Νηστειών (Ορθοδοξίας)! 21.03.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Α΄ Κυριακή των Νηστειών
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό Η΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκόνων, γενομένης παρὰ τῶν ἀειμνήστων Αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαὴλ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας, ἐπὶ τῆς Πατριαρχείας 
τοῦ ἁγίου καὶ Ὁμολογητοῦ Μεθοδίου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Η χάρις επέλαμψε..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Α΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.
β) "Οι εξ ασεβείας..." Δοξαστικό των Αποστίχων τού Εσπερινού τής Α΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
γ) "Μωσής τω καιρώ..." Δοξαστικό των Αίνων τής Α΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Δεύτε εκκαθάρωμεν..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Ορθοδοξίας). Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Μάριος Αντωνίου.
ε) "Πάντων προστατεύεις αγαθή..." Θεοτοκίον ψαλλόμενο προ του "Δι΄ ευχών" των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Θρασύβουλου Στανίστα, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.

"Η χάρις επέλαμψε..." 
Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Α΄ Κυριακής των Νηστειών. 
Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης.


"Οι εξ ασεβείας..." 
Δοξαστικό των Αποστίχων τού Εσπερινού τής Α΄ Κυριακής των Νηστειών.
Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.


"Μωσής τω καιρώ..." 
Δοξαστικό των Αίνων τής Α΄ Κυριακής των Νηστειών. 
Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ.β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.


"Δεύτε εκκαθάρωμεν..." 
Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Ορθοδοξίας). 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.δ΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου Μάριος Αντωνίου.


"Πάντων προστατεύεις αγαθή..." 
Θεοτοκίον ψαλλόμενο προ του "Δι΄ ευχών" των Κατανυκτικών Εσπερινών
Μέλος Θρασύβουλου Στανίστα, Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης 
τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Πετρίδης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.