Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τκδ΄) Κυριακή των Μυροφόρων! 16.05.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Μυροφόρων
Ήχος Β΄, Εωθινό Δ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Σε τον αναβαλλόμενον..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού τής Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλουν Ξενοφωντινοί Πατέρες.
β) "Μετα μύρων..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής των Μυροφόρων. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
γ) "Αναστάσεως ημέρα..." Δοξαστικό της Αναστάσεως που ψάλλεται ως Και νυν στους Αίνους τής Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου.
δ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Άγγελου Σέφκα, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διαβατών Θεσσαλονίκης Άγγελος Σέφκας.
ε) "Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου φωτίζου..." Θ΄ Ωδή τού Κανόνος του Πάσχα. Μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αγιοσοφίτης".

"Σε τον αναβαλλόμενον..." 
Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού τής Κυριακής των Μυροφόρων. 
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλουν Ξενοφωντινοί Πατέρες.


"Μετα μύρων..." 
Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής των Μυροφόρων. 
Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.


"Αναστάσεως ημέρα..." 
 Και νυν στους Αίνους τής Κυριακής των Μυροφόρων. 
Μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Πλ.α΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιτσιάνου.


"Οι τα Χερουβείμ..." 
Χερουβικός Ύμνος. 
Μέλος Άγγελου Σέφκα, Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο Λαμπαδάριος τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διαβατών Θεσσαλονίκης 
Άγγελος Σέφκας.


"Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου φωτίζου..." 
Θ΄ Ωδή τού Κανόνος του Πάσχα. 
Μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αγιοσοφίτης".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.