Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021

(Μουσικό κείμενο) "Σώμα Χριστού μεταλάβετε" μετά ψαλμικών στίχων είς όλους τούς Ήχους! Μέλος Μάριου Αντωνίου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τὸ κοινωνικὸν τοῦ Πάσχα· «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε», δὲν εἶναι ψαλμικὸς στίχος,γιά τόν λόγο αὐτό κανονικά δέν ἔχει Ἀλληλούια, οὔτε ἐν γένει ἁγιογραφικὸς τοιοῦτος, ἀλλ᾿ αὐτοσχέδιος χριστιανικὴ σύνθεσις. Αὐτὸ καθ᾿ ἑαυτὸ δὲν ἔχει ἐμφανῆ σχέσιν πρὸς τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα, ἀλλ᾿ ἀναφέρεται γενικῶς εἰς τὴν θείαν κοινωνίαν. Διὰ τοῦτο ὡς στίχοι αὐτοῦ ἐπελέγησαν ἀποσπάσματα ἐξ ἀρχαίων ὕμνων ἀναφερομένων εἰς τὴν θείαν κοινωνίαν, καταλλήλως διευθετηθέντες καὶ συναρμολογηθέντες.

Κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν, ἡ ὁποία διατυποῦται εἰς τὸ Πεντηκοστάριον, τὸ κοινωνι-κὸν τοῦ Πάσχα ψάλλεται εἰς τὸν ἦχον τῆς ἡμέρας καθ᾿ ὅλην τὴν Διακαινήσιμον ἑβδο-μάδα καὶ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ Πάσχα· κατὰ δὲ τὴν νέαν, λέγεται καὶ κατὰ τὰς τέσσαρας μετὰ τὴν Κυριακὴν τοῦ Θωμᾶ Κυριακὰς (Μυροφόρων, Παραλύτου, Σαμαρείτιδος καὶ Τυφλοῦ), ἀντὶ τοῦ συνήθους· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν», εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς.

Εἰς τὴν παροῦσαν ἐργασίαν, τὸ κοινωνικὸν ἐτονίσθη τετράκις εἰς ἕκαστον ἦχον, τρὶς συντόμως καὶ ἅπαξ ἀργῶς, ὤστε νὰ μὴ προκαλῆται κόρος διὰ τῆς συνεχοῦς ἐπα-ναλήψεως τοῦ αὐτοῦ μέλους. Ψάλλεται δὲ τὸ πρῶτον μέλος πεντάκις, ἅπαξ ἄνευ στί-χου, ἔπειτα δὲ μετὰ τῶν στίχων α΄- δ΄· τὸ δεύτερον μέλος τετράκις, μετὰ τῶν στίχων ε΄- η΄· καὶ τὸ τρίτον μετὰ τῶν στίχων θ΄- ιβ΄. Τὸ τέταρτον μέλος ἐμελοποιήθη εἰς ἀργότερον μέλος καὶ ψάλλεται μετὰ τοῦ «Δόξα, καὶ νῦν». Ἡ μελοποίησις εἶναι ἡμετέρα.

Ἡ μελοποίησις εἶναι τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Μάριου Ἀντωνίου.

Download σε μορφή pdf ΕΔΩ

2 σχόλια:

 1. Έχω την προσωπικήν άποψιν, ότι δεν είναι σωστό αυτό που έκανε ο αγαπητός Μάριος. Και αυτό, διότι, η ώρα του Κοινωνικού, εξ όσον γνωρίζω, είναι χρόνος της προσωπικής προσευχής του κάθε εκκλησιαζομένου, και δεν θα πρέπει να αντικαθίσταται το αργόν Κοινωνικόν, με τίποτε άλλο, για να μην αποσπά την προσοχήν του προσευχομένου χριστιανού, κατ' αυτήν την ώραν.
  Νομίζω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, κάτι ήξεραν παραπάνω από εμάς, ώστε να ορίσουν να ψάλλεται μόνον το αργόν Κοινωνικόν και τίποτε άλλο κατ' αυτήν την ώραν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. οι προσπάθειες για κάτι ωραίο είναι επαινετές.από εκεί και πέρα
  ο κάθε Ιεροψάλτης αναλαμβάνη να ψάλη το κοινωνικό στην θέση του
  και αυτά τα ωραία κατά την ώρα της θείας Κοινωνίας ή του αντίδωρου,
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.