Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Μελίσματα Ψαλτικής (υκβ΄) Κυριακή Ε΄ των Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας)! 02.04.2023

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Ε΄ των Νηστειών
(Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας)
Ήχος Α΄, Εωθινό Θ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Εθαυματούργησε Χριστέ..." Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού Ε΄Κυριακής των Νηστειών! Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.
β) "Υμνούμεν σου Χριστέ...", "Ο Σταυρόν υπομείνας...", "Ο τον Άδην σκυλεύσας...", "Την θεοπρεπή Σου..." 4 Στιχηρά Αναστάσιμα τής Οκτώηχου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός τού Ψαλτικού Διδασκαλείου "Σύναγμα" και Κεχαριτωμενίτες Πατέρες.
γ) "Ουκ έστιν η Βασιλεία..." Δοξαστικό των Αίνων τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών! Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Έδωκας κληρονομίαν..." Μέγα Προκείμενο του Κατανυκτικού Εσπερινού της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσελεούσης Αθηαίνου Κύπρου Ευάγγελος Γεωργίου.
ε) "Θαυμαστή του Σωτήρος..." Ιδιόμελο Απόστιχο τού Στ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού! Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, υπό την χοραρχία τού τ. Άρχοντος Β΄ Δομεστίκου τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένη Παϊκόπουλου.

"Εθαυματούργησε Χριστέ..." 
Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού Ε΄Κυριακής των Νηστειών! 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Δ΄. 
Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.


"Υμνούμεν σου Χριστέ...", "Ο Σταυρόν υπομείνας...", 
"Ο τον Άδην σκυλεύσας...", "Την θεοπρεπή Σου..." 
4 Στιχηρά Αναστάσιμα τής Οκτώηχου. 
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Χορός τού Ψαλτικού Διδασκαλείου "Σύναγμα" 
και Κεχαριτωμενίτες Πατέρες.


"Ουκ έστιν η Βασιλεία..." 
Δοξαστικό των Αίνων τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών! 
Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.


"Έδωκας κληρονομίαν..." 
Μέγα Προκείμενο του Κατανυκτικού Εσπερινού της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ.δ΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσελεούσης Αθηαίνου Κύπρου 
Ευάγγελος Γεωργίου.


"Θαυμαστή του Σωτήρος..." 
Ιδιόμελο Απόστιχο τού Στ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού! 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, 
υπό την χοραρχία τού τ. Άρχοντος Β΄ Δομεστίκου τής Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένη Παϊκόπουλου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.