Κυριακή 10 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης του Α.Π.Θ. με τίτλο «Εισοδικόν: Γνωριμία με τη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας»


Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τίτλο, «Εισοδικόν: Γνωριμία με τη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ιστορίας, θεολογίας και πράξης της λειτουργικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτή εκκλησιαστικών τεχνών της αγιογραφίας, της ψαλτικής, της ποίησης, της αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. 
Προσφέρεται ειδικότερα σε:

Θεολόγους (κληρικούς και λαϊκούς), ιεροψάλτες και κατηχητές.
Εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το διδακτικό τους αντικείμενο.
Αρχαιολόγους, ξεναγούς και ιστορικούς της τέχνης.
Ιστορικούς, φιλολόγους και νομικούς.
Μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μελετήσει την ιστορία και τη θεολογία της θείας λατρείας και τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας.
Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται στα παρακάτω δύο μέρη:
Α. Εισαγωγή στη θεία λατρεία – 18 ώρες διδασκαλίας
Β. Γενικό μέρος – 42 ώρες διδασκαλίας, με τις εξής θεματικές ενότητες:
Το λειτουργικό έτος
Ο λειτουργικός λόγος
Τόπος λατρείας
Πτυχές της σύγχρονης λειτουργικής ζωής

Συνολικά, το Πρόγραμμα θα έχει 60 διδακτικές ώρες και 5 ECTS. Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται εκ του σύνεγγυς διδασκαλία. Για την καλύτερη παρουσίαση των θεμάτων η διδασκαλία γίνεται από μέλη ΔΕΠ και ειδικούς επιστήμονες της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή εργασία 3000 λέξεων. Εναλλακτικά, θα υπάρξει δυνατότητα γραπτής εξέτασης (δίωρης) στην ύλη του Προγράμματος. Με την επιτυχή περάτωση του προγράμματος χορηγούνται (α) βεβαίωση συμμετοχής και (β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (5 ECTS).

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τρεις μήνες (30 Μαρτίου - 30 Ιουνίου 2019). Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο (10 συναντήσεις), στο Κέντρο Αγιολογικών Μελετών της Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 170 Ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι 70 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί με την αποδοχή της αίτησης και το αργότερο μέχρι 26 Μαρτίου 2019. Το υπόλοιπο θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 15 Απριλίου 2019.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τη 15η Μαρτίου 2019 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε στον εξής σύνδεσμο (link): http://diaviou.auth.gr/eisodikon. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Τίτλους Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/ ή να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ (e-mail: elm@past.auth.gr & τηλ. 99.66.78).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.