Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (ρλ΄) Τα Αναστάσιμα Κοντάκια τού Βαρέως και Πλ.δ΄ Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Ρόκα!


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
υπ. Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.


Με το Κοντάκιο του Όρθρου του πλαγίου τετάρτου (πλ. δ') ολοκληρώνεται η σειρά ερμηνείας των Αναστασίμων Κοντακίων της Οκτωήχου. Παρατίθεται επίσης και το Κοντάκιο του βαρέως ήχου και ερμηνεύονται και τα δύο μαζί, αρχής γενομένης από το Κοντάκιο του πλαγίου τετάρτου ήχου που είναι το ακόλουθο:

"Ἐξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τεθνεῶτας ἥγειρας, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα χορεύει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου Πολυέλεε".

Το δε Κοντάκιο του βαρέως ήχου είναι το εξής:

"Οὐκ έτι τὸ κράτος τοῦ θανάτου, ἰσχύσει κατέχειν τοὺς βροτούς· Χριστὸς γὰρ κατῆλθε συντρίβων, καὶ λύων τὰς δυνάμεις αὐτοῦ, δεσμεῖται ὁ ᾍδης, Προφῆται συμφώνως ἀγάλλονται. Ἐπέστη λέγοντες Σωτήρ, τοῖς ἐν πίστει, ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν".


Στα ανωτέρω Κοντάκια παρατηρούμε οτι γίνεται για ακόμα μια φορά λόγος για το κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Η υμνολογία δεν στέκεται τόσο στη στιγμή κατά την οποία ο Αναστάς Χριστός εξήλθε από τον Πανάγιό Του Τάφο, αλλά στο σημείο όπου κατήλθε νικητής και τροπαιούχος, ως Θεός παντοδύναμος, στα βάραθρα του Άδου για να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από τα δεσμά της δουλείας του Άδου.

Έτσι λοιπόν ο Άδης μη μπορώντας να ανταπεξέλθει στη δύναμη του Κυρίου συντρίβεται κατά κράτος από τον κατελθόντα προς αυτόν σταυρωθέντα Ιησού, ο Οποίος έλυσε τη δύναμη του αντιπάλου του. Με τη συντριβή δε του Άδη όλοι οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης αναχάρησαν διότι ήρθε η ώρα να ελευθερωθούν από τα δεσμά και να οδηγηθούν ξανά πίσω στον Παράδεισο της τρυφής.

Οι πρώτοι που ελευθερώθηκαν ήσαν οι Πρωτόπλαστοι οι οποίοι υποδέχτηκαν Εκείνον για τον Οποίο είχε γίνει λόγος στο Πρωτευαγγέλιο (Γεν. 3,15), Εκείνος ο Οποίος θα τους λύτρωνε από το προπατορικό αμάρτημα και θα τους έφερνε πίσω εκεί απ όπου εξεβλήθηκαν. Φυσικό επακόλουθο αυτών των γεγονότων είναι και οτι χάρηκαν όλοι οι άνθρωποι, όλα τα πέρατα της γης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.