Σάββατο 10 Αυγούστου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μλη΄) Κυριακή Η΄ Ματθαίου! 11.08.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Η΄ Ματθαίου
Ήχος Βαρύς, Εωθινό Η΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως: 
α) "Δεύτε αναβώμεν..." Δοξαστικό των στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής Η΄ Ματθαίου.(Δοξαστικό τής λιτής τής Μεταμορφώσεως). Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό τήν χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέττα.
β) "Τα της Μαρίας δάκρυα..." Η΄ Εωθινό τής Οκτωήχου! Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.
γ) Λειτουργικά κατά Παράδοσιν, Τα Λειτουργικά κατά τον εκφωνητικό τρόπο της Χρόας του Κλιτού. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης τέως Α΄ Κανονάρχης της Μ.τ.Χ.Ε. επί Πρωτοψαλτείας Ιακώβου Ναυπλιώτου Στυλιανός Τσολακίδης.
δ) "Οι τα Χερουβείμ. ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε Σπυρίδων Υφαντής .
ε) "Άξιον εστίν..." Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. Μέλος Μισαήλ Μισαηλίδου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης τού Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καρλοβασίου Σάμου Κωνσταντίνος Γιαννούτσος.

"Δεύτε αναβώμεν..." 
Δοξαστικό των στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής Η΄ Ματθαίου.
(Δοξαστικό τής λιτής τής Μεταμορφώσεως). 
Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό τήν χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέττα.


"Τα της Μαρίας δάκρυα..." 
Η΄ Εωθινό τής Οκτωήχου! 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.


Λειτουργικά κατά Παράδοσιν
Τα Λειτουργικά κατά τον εκφωνητικό τρόπο της Χρόας του Κλιτού. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης τέως Α΄ Κανονάρχης της Μ.τ.Χ.Ε. 
επί Πρωτοψαλτείας Ιακώβου Ναυπλιώτου Στυλιανός Τσολακίδης


"Οι τα Χερουβείμ. ..." 
Χερουβικός Ύμνος. 
Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Βαρύς. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε Σπυρίδων Υφαντής .


"Άξιον εστίν..." 
Μεγαλυνάριο τής Θεοτόκου. 
Μέλος Μισαήλ Μισαηλίδου, Ήχος Βαρύς. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης τού Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
Καρλοβασίου Σάμου Κωνσταντίνος Γιαννούτσος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.