Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

Μελίσματα Ψαλτικης (μλθ΄) Μέλη Μεταστάσεως τής Θεοτόκου! 15.08.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Μεταστάσεως τής Θεοτόκου

Τῇ ΙΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως
α) "Ω του παραδόξου θαύματος..." Στιχηρό Εσπέριο της Μεταστάσεως τής Θεοτόκου. Ήχος α΄. Ψάλλει Χορός Αγιορειτών Πατέρων.
β) "Θεαρχίω νεύματι..."Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού τής Μεταστάσεως τής Θεοτόκου. Μέλος Οκτάηχο. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών " Ενδόφωνον" υπό την χοραρχία τού αειμνήστου Άρχοντος Υμνωδού τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδωνος Υφαντή.
γ) "Νενίκηνται τής φύσεως οι όροι" Η Θ΄ Ωδή τού Α΄ Κανόνος τής Θεομητορικής εορτής τής Μεταστάσεως τής Θεοτόκου. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αγιοπολίτης" υπό την διεύθυνση τού Πρωτοψάλτου και ερευνητού τής Ψαλτικής Τέχνης Ιωάννου Αρβανίτη.
δ) "Τη αθανάτω κοιμήσει..." Δοξαστικό των Αίνων της Θεομητορικής εορτής της Μεταστάσεως Θεοτόκου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.
ε) "Αι γενεαί πάσαι... Νενίκηνται της φύσεως...". Αντί του Άξιον Εστίν στην εορτη της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.

"Ω του παραδόξου θαύματος..."
Στιχηρό Εσπέριο τής Μεταστάσεως της Θεοτόκου. 
Ήχος α΄. 
Ψάλλει Χορός Αγιορειτών Πατέρων.


"Θεαρχίω νεύματι..."
Δοξαστικό των στιχηρών του Εσπερινού της Μεταστάσεως τής Θεοτόκου. 
Μέλος Οκτάηχο. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών " Ενδόφωνον" υπό την χοραρχία 
τού αειμνήστου Άρχοντος Υμνωδού τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδωνος Υφαντή.


"Νενίκηνται τής φύσεως οι όροι" 
Η Θ΄ Ωδή τού Α΄ Κανόνος τής Θεομητορικής εορτής τής Μεταστάσεως τής Θεοτόκου. 
Ήχος Πρώτος. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αγιοπολίτης" υπό την διεύθυνση τού Πρωτοψάλτου 
και ερευνητού τής Ψαλτικής Τέχνης Ιωάννου Αρβανίτη.


"Τη αθανάτω κοιμήσει..." 
Δοξαστικό των Αίνων της Θεομητορικής εορτής της Μεταστάσεως Θεοτόκου. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.


"Αι γενεαί πάσαι... Νενίκηνται της φύσεως...". 
Αντί του Άξιον Εστίν στην εορτή της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. 
Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός τής Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.