Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (τγ΄) Σύναξις τής Υπεραγίας Θεοτόκου & Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν! 26 & 27.12.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Σύναξις τής Υπεραγίας Θεοτόκου
Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν
Ήχος Δ΄, Εωθινό Ζ΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω...", "Του Κυρίου Ιησού γεννηθέντος...", "Η Βασιλεία σου, Χριστέ ο Θεός...", Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ..." Κεκραγάριο και 4 στιχηρά τού Εσπερινού τής εορτής των Χριστουγέννων και τής Συνάξεως τής Θεοτόκου. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
β) "Ευφραίνεσαι δίκαιοι..." " Ο πατήρ ευδόκησεν..." Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων τής εορτής των Χριστουγέννων και τής Συνάξεως τής Θεοτόκου. Ήχος Δ΄. Ψάλλουν οι αείμνηστοι Πρωτοψάλτες Αλέξανδρος Κεχαγιόπουλος και Κωνσταντίνος Μαφίδης.
γ) "Σήμερον η αόρατος φύσις...": Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής τής Συνάξεως τής Θεοτόκου. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
δ) "Σήμερον ο Χριστός..." Θεοτοκίο που ψάλλεται ως Και νυν των αίνων τής εορτής των Χριστουγέννων και τής Συνάξεως τής Θεοτόκου. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Λαμπαδάριος τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διαβατών Θεσσαλονίκης Άγγελος Σέφκας.
ε) "Έσωσεν λαόν..." Οι Ειρμοί τού ιαμβικού Κανόνος των Χριστουγέννων. Μέλος Αργό Ειρμολογικό, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο αείμνηστος τ. Άρχων Α΄ Δομέστικος ης Μ.τ.Χ.Ε. Αναστάσιος Μιχαηλίδης (Σόμπατζης).
στ) "Αίμα και πυρ..."  Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής μετά τήν Χριστού Γέννησιν. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίς Τήνου Στυλιανός Κοντακιώτης.

"Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω...", "Του Κυρίου Ιησού γεννηθέντος...", 
"Η Βασιλεία σου, Χριστέ ο Θεός...", Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ..." 
Κεκραγάριο και 4 στιχηρά τού Εσπερινού τής εορτής των Χριστουγέννων
και τής Συνάξεως τής Θεοτόκου Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο τ. Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης 
και ο τ. Άρχων Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.


"Ευφραίνεσαι δίκαιοι..." " Ο πατήρ ευδόκησεν..."  
Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων τής εορτής των Χριστουγέννων και τής Συνάξεως τής Θεοτόκου. 
Ήχος Δ΄. Ψάλλουν οι αείμνηστοι Πρωτοψάλτες 
Αλέξανδρος Κεχαγιόπουλος και Κωνσταντίνος Μαφίδης.


"Σήμερον η αόρατος φύσις..."
Δοξαστικό των Αίνων τής εορτής τής Συνάξεως τής Θεοτόκου. 
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ.β΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.


"Σήμερον ο Χριστός..." 
Θεοτοκίο που ψάλλεται ως Και νυν των Αίνων τής εορτής των Χριστουγέννων
 και τής Συνάξεως τής Θεοτόκου. Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο Λαμπαδάριος τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Διαβατών Θεσσαλονίκης 
Άγγελος Σέφκας.


"Έσωσεν λαόν..." 
Οι Ειρμοί τού ιαμβικού Κανόνος των Χριστουγέννων. 
Μέλος Αργό Ειρμολογικό, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος τ. Άρχων Α΄ Δομέστικος ης Μ.τ.Χ.Ε. 
Αναστάσιος Μιχαηλίδης (Σόμπατζης).


"Αίμα και πυρ..."  
Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής μετά τήν Χριστού Γέννησιν. 
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Πανίερου Ναού Ευαγγελιστρίς Τήνου 
Στυλιανός Κοντακιώτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.