Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τνζ΄) Μέλη Μαθηματαρίου (Είς την εορτήν του Μ. Βασιλείου, είς την εορτή των Θεοφανείων) (14)

Μελίσματα Ψαλτικής
Μέλη Μαθηματαρίου
Είς την εορτήν τού Μ. Βασιλείου
Εις την εορτήν των Θεοφανείων.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Ω θεία και ιερά..." Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Τη α΄ Ιανουαρίου, είς την εορτήν του Μ. Βασιλείου (Απόστιχο του Εσπερινού τής εορτής του Μ. Βασιλείου). Μέλος Μανουήλ τού Χρυσάφου, Ήχος Α'. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών τού Σωματίου Ιεροψαλτών Κορίνθου "Άγιος Κυριακός ο Υμνογράφος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου Αναστασίου Γκιούλη.

β) "Σήμερον η κτίσις φωτίζεται..." Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Τη στ΄ Ιανουαρίου, είς την εορτήν των Θεοφανείων. Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Επίκουρος Καθηγητής τού Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού τής Θεολογικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.

"Ω θεία και ιερά..." 
Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. 
Τη α΄ Ιανουαρίου, είς την εορτήν του Μ. Βασιλείου 
Μέλος Μανουήλ τού Χρυσάφου, Ήχος Α'. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών τού Σωματίου Ιεροψαλτών Κορίνθου 
"Άγιος Κυριακός ο Υμνογράφος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου 
τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου Αναστασίου Γκιούλη.


"Σήμερον η κτίσις φωτίζεται..." 
Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. 
Τη στ΄ Ιανουαρίου, είς την εορτήν των Θεοφανείων. 
Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Πλ.δ΄. 
Ψάλλει ο Επίκουρος Καθηγητής τού Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 
και Χριστιανικού Πολιτισμού τής Θεολογικής Σχολής τού Α.Π.Θ.  και 
Πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού 
Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος,


Σημειώσεις:
α) Οι παραπάνω ηχογραφήσεις των μαθημάτων προέρχονται από το έργο «Μαθηματάριον: Ερμηνευτική και Μουσικολογική Σπουδή, Αθήναι 2017», σε επιμέλεια και συντονισμό του φιλολόγου και πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου, και υπάρχει δημοσιευμένη ΕΔΩ.

β) Τόσο η εικόνα του εξωφύλλου, που υπάρχει στην αρχή του βίντεο, όσο και το μουσικό κείμενο του προέρχονται από την επανέκδοση του γ΄ τόμου της Πανδέκτης (Κωνσταντινούπολη, 1851), η οποία έγινε με την επιμέλεια του κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου στο πλαίσιο του ως άνω ψαλτικομουσικολογικού έργου και έλαβε τον τίτλο «Μαθηματάριον, ήτοι ανθολογία των μεγίστων μαθημάτων πάσης της εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολουθίας. Ακριβής μετατύπωσις της πατριαρχικής εκδόσεως του 1851, Αθήναι 2017». Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ιωάννη Λιάκο για την άδεια να δημοσιεύσουμε το μάθημα που έψαλλε και τον κ. Κωνσταντίνο Σκαρμούτσο για την χορήγηση της άδειας να δημοσιεύσουμε το παραπάνω υλικό (εξώφυλλο, μουσικό κείμενο, ηχογραφήσεις).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.