Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

Μελίσματα Ψαλτικής (ρνστ΄) Κυριακή του Ασώτου. 04.02.2018

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή του Ασώτου
Ήχος Β΄, Εωθινό Β΄


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Εις αναμάρτητον χώραν...","Ὡ πόσων αγαθών...", "Της πατρικής δωρεάς...". Στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού, Δοξαστικό των Στιχηρών και Δοξαστικό των Αποστίχων της Κυριακής του Ασώτου. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Α΄, Β΄, Πλ. δ΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.
β) Αργές Καταβασίες, Ειρμοί της Α΄, Ε΄, Ζ΄, Θ΄ Ωδής του Κανόνος  της εορτής της Υπαπαντής. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. 
γ) " Πάσα πνοή...", "Αινείτε...", Πάσα πνοή και πάσα κτίσις...", "Ειπάτωσαν Ιουδαίοι...", Χαίρετε λαοί...", "Άγγελος μεν το Χαίρε...", "Έρραναν μύρα μετά δακρύων...", "Αινεσάτωσαν έθνη..."Εσταυρώθης, ετάφης, Χριστέ...", "Όντως παράνομοι...". Πασαπνοάρια και 8 Αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων της Οκτωήχου. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης και ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Στυλιανός Φλοίκος.
δ) "Πάτερ αγαθέ..." Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Ασώτου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Άρχων Μαϊστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.
ε) Δύναμις Τρισαγίου. Μέλος Νηλέως Καμαράδου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.
στ) "Άξιον Εστίν..." Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος. 


"Εις αναμάρτητον χώραν...","Ὡ πόσων αγαθών...", "Της πατρικής δωρεάς...".  
Στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού, Δοξαστικό των Στιχηρών και Δοξαστικό των Αποστίχων της Κυριακής του Ασώτου. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Α΄, Β΄, Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδων Υφαντής.


 "Χέρσον αβυσσοτόκον..." 
Καταβασίες της εορτής της Υπαπαντής 
( Α' Χορού). 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Γ΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. 


" Πάσα πνοή...", "Αινείτε...", Πάσα πνοή και πάσα κτίσις...", 
"Ειπάτωσαν Ιουδαίοι...", Χαίρετε λαοί...", "Άγγελος μεν το Χαίρε...", 
"Έρραναν μύρα μετά δακρύων...", "Αινεσάτωσαν έθνη..."
"Εσταυρώθης, ετάφης, Χριστέ...", "Όντως παράνομοι...". 
Πασαπνοάρια και 8 Αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων της Οκτωήχου. 
Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης 
και ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Στυλιανός Φλοίκος.


"Πάτερ αγαθέ..." 
Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Ασώτου. 
Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο Άρχων Μαϊστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.


Δύναμις Τρισαγίου.  
Μέλος Νηλέως Καμαράδου, Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης. 


 "Άξιον Εστίν..."  
Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου. 
Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος. 

1 σχόλιο:

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.