Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Υμνογραφικά - Ερμηνευτικά (πστ΄) Το Β' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Β' Ήχου! Από τον Θεολόγο και Πρωτοψάλτη κ. Θεόδωρο Ρόκα!

Το Β' Αντίφωνο των Αναβαθμών του Β' Ήχου!


Θεοδώρου Ρόκα
Θεολόγου
Μ.Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας


"Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, τὶς ἱκανὸς σῷος φυλαχθῆναι, ἐκ τοῦ ἐχθροῦ ἅμα,
 καὶ ἀνθρωποκτόνου;"

"Τοῖς ὁδοῦσιν αὐτῶν, μὴ παραδῷς Σῶτερ τὸν σὸν δοῦλον, 
λέοντος τρόπον κατ' ἐμοῦ κινοῦνται· καὶ γὰρ οἱ ἐχθροί μου".

 
Δόξα... καὶ νῦν ...

"Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχία καὶ γέρας· πάντα γὰρ τὰ κτιστά, 
ὡς Θεὸς ὢν δυναμοῖ, συντηρεῖ ἐν Πατρὶ δι' Υἱοῦ δέ".


Ο πρώτος στίχος του δευτέρου Αντιφώνου των Αναβαθμών του β' ήχου αναφέρεται στην επάνοδο των Ιουδαίων αιχμαλώτων από τη Βαβυλώνα στην επαρχία της Ιουδαίας. Κατά την επάνοδό τους οι Ιουδαίοι, παρότι ήσαν ελεύθεροι και απαλλαγμένοι από τα βάσανα και το ζυγό της δουλείας, αποτελούσαν βορά των γύρω από αυτούς λαών. Εν τέλει οι επιβουλές των γύρω λαών ξεπεράστηκαν με τη θαυμαστή επέμβαση του Θεού και η ιουδαϊκή κοινότητα δόξασε τον Κύριο για τη σωτηρία της.

Και ο δεύτερος στη σειρά στίχος του δευτέρου Αντιφώνου των Αναβαθμών του β' ήχου έχει το ίδιο νόημα και περιεχόμενο με τον προηγούμενο πρώτο στίχο. Όπως στον προηγούμενο στίχος έτσι και σε αυτόν εδώ ο υμνωδός επικαλείται την προστασία του Θεού. Στον πρώτο στίχο ζητά από το Θεό να μην επιτρέψει στον "ωρυόμενο λέοντα" να τον κατασπαράξει, ενώ στον δεύτερο ζητά ξανά από το Θεό να μην πέσει ο πιστός στα χέρια των εχθρών του δηλ. στις δαιμονικές δυνάμεις.

Στον τρίτο στίχο του εν λόγω Αντιφώνου ο υμνωδός αποδίδει την αρχή και την ύπαρξη κάθε ζωής στο ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό. Λέγοντας οτι είναι η αρχή κάθε ζωής δεν αναφέρεται μόνο στην ανθρώπινη ζωή, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ζωή υπάρχει πάνω στον κόσμο, σε οτιδήποτε ζει και κινείται. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που παραχωρεί το γέρας σε κάθε ζωντανή ύπαρξη και παράλληλα είναι εκείνο που συντηρεί όλα τα δημιουργήματα του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.