Σάββατο 11 Μαΐου 2019

Μελίσματα Ψαλτικής (μκδ΄) Κυριακή των Μυροφόρων! 12.05.2019

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή των Μυροφόρων
Ήχος Β΄, Εωθινό Δ΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, 
πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Αι μυροφόροι γυναίκες..." Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος.
β) "Σε τον αναβαλλόμενον..." Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής των Μυροφόρων. Μέλος Σωτηρίου Αρβανίτη, Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Μετεωρίτικο Ψαλτήρι" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Σπυρίδωνος Σπύρου.
γ) "Μεγάλυνον ψυχή μου...Φωτίζου φωτίζου..." Θ΄ Ωδή τού Κανόνος τού Πάσχα. Ήχος Α΄. Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την χοραρχία τού αειμνήστου Πρωτοψάλτου Γεωργίου Σύρκα.
δ) "Μετά μύρων προσελθούσαις..." Εωθινό Β΄ που ψάλλεται ως δοξαστικό των Αίνων την Κυριακή των Μυροφόρων. Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.
ε) "Αναστάσεως ημέρα..." Και νυν των Αίνων την Κυριακή των Μυροφόρων. Ήχος Πλ. α΄. Ψάλλουν Δανιηλαίοι Πατέρες.


"Αι μυροφόροι γυναίκες..."  
Δοξαστικό των Στιχηρών του Εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄.  
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Περιφερείας Υψωμαθείων Κοντοσκαλίου και Βλάγκας 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Παναγιώτης Τζανάκος. 

 

"Σε τον αναβαλλόμενον..."  
Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Κυριακής των Μυροφόρων. 
Μέλος Σωτηρίου Αρβανίτη, Ήχος Πλ. α΄.  
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Μετεωρίτικο Ψαλτήρι"  
υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου κ. Σπυρίδωνος Σπύρου.

 
  
"Μεγάλυνον ψυχή μου...Φωτίζου φωτίζου..." 
 Θ΄ Ωδή τού Κανόνος τού Πάσχα. 
Ήχος Α΄. 
Ψάλλει Χορός Ψαλτών υπό την χοραρχία τού αειμνήστου Πρωτοψάλτου 
Γεωργίου Σύρκα.

 

 "Μετά μύρων προσελθούσαις..."  
Εωθινό Β΄ που ψάλλεται ως δοξαστικό των Αίνων την Κυριακή των Μυροφόρων. 
Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ήχος Β΄. 
 Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά 
Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λιάκος.

 

"Αναστάσεως ημέρα..."  
Και νυν των Αίνων την Κυριακή των Μυροφόρων. 
Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλουν Δανιηλαίοι Πατέρες.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.