Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Διήμερο Εκκλησιαστικού Τυπικού στη Λάρισα (31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2019)

Τὸ Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο Λαρίσης (https://www.dodiolar.org/) σὲ συνεργασία μὲ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» (http://www.symbole.gr/setgv) διοργανώνει διήμερο ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ τὴν Παρασκευὴ 31 Μαΐου καὶ τὸ Σάββατο 1 ᾿Ιουνίου 2019.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
- Παρασκευὴ 31 Μαΐου 2019.
 
α) Συνέντευξι γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Τυπικὸ στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «᾿Ελευθερία».
β) Διάλεξι μὲ θέμα· «Τὸ ἐπίσημον Τυπικὸν τῆς ἐκκλησίας» (χρησιμότης, ἑρμηνεία, ἀξιοποίησις). Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 18.00 (6 μ.μ.). 
 
- Σάββατον 1 ᾿Ιουνίου 2019. 
 
α) Διάλεξι μὲ θέμα· «Βασικὲς διατάξεις τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ». Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 11.00 π.μ.
β) Εἰσήγησι μὲ θέμα· «Σωστὴ προβολὴ καὶ ἐκμάθησι τοῦ Τυπικοῦ» (προτάσεις, συνεργασία, προοπτικές).
γ) Διάλεξι μὲ θέμα· «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας καὶ ἡ μοναστηριακὴ τάξις» (ὁμοιότητες καὶ διαφορές). Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 16.00 (4 μ.μ.).
Οἱ διαλέξεις εἶναι ἀνοιχτὲς στὸ κοινὸ καὶ θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, Πλατεῖα Λαοῦ, Τ.Κ. 41221 Λάρισα, τηλ. 2410-536886, e-mail: dodiolar@yahoo.gr ῾Υπεύθυνο εἶναι τὸ Τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ ᾠδείου ὑπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Γεώργιο Καραγιαννάκη.

Συμμετοχὴ ΔΩΡΕΑΝ. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.