Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

Μελίσματα Ψαλτικής (σξγ΄) Α΄ Κυριακή των Νηστειών (Ορθοδοξίας)! 08.03.2020

Μελίσματα Ψαλτικής
Κυριακή Α΄ των Νηστειών
(Ορθοδοξίας)
Ήχος Πλ. α΄, Εωθινό Ε΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως 
τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκόνων, γενομένης παρὰ τῶν ἀειμνήστων Αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαὴλ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας, 
ἐπὶ τῆς Πατριαρχείας τοῦ ἁγίου καὶ Ὁμολογητοῦ Μεθοδίου.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Η χάρις επέλαμψε..." Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας. Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
β) "Ελεήμον ελέησόν με... Τα πλήθη ...". Μετά τον Ν. Ψαλμόν την περίοδο τού Τριωδίου. Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.
γ) "Μωσής τω καιρώ τής εγκρατείας..." Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής Γεωργίου Καμαριάρη.
δ) "Έδωκας κληρονομίαν...". Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει η χορωδία μαθητών του "Σχολείου Ψαλτικής" υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Φωτόπουλου.
ε) "Δεύτε εκκαθάρωμεν..." Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Ορθοδοξίας), Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλουν οι χοροί των αναλογίων του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευθερίων Κορδελιού Θεσσαλονίκης χοραρχούντος του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Γωνιάδη. 
"Η χάρις επέλαμψε..." 
Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας. 
Μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Β΄. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Πρίγγος.
"Ελεήμον ελέησόν με... Τα πλήθη ..."
Μετά τον Ν. Ψαλμόν την περίοδο τού Τριωδίου. 
Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλουν Πατέρες τού Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου 
Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου Αγίου Όρους.
"Μωσής τω καιρώ τής εγκρατείας..." 
Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας. 
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ. β΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Αντιφωνικό μέλος" 
υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου τού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
 ομωνύμου Δήμου Αττικής Γεωργίου Καμαριάρη.
"Έδωκας κληρονομίαν..."
Μέγα Προκείμενο των Κατανυκτικών Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλει η χορωδία μαθητών του "Σχολείου Ψαλτικής" 
υπό την χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Φωτόπουλου."Δεύτε εκκαθάρωμεν..." 
Στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Ορθοδοξίας), 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλουν οι χοροί των αναλογίων του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευθερίων 
υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Παναγιώτη Γωνιάδη. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.