Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

5η Διάλεξη τρίτου κύκλου σεμιναρίων Τυπικού "Γεώργιος Βιολάκης! 09.03.2020

Η πέμπτη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819),

 τὴν Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·
"Διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ Βιολάκη
γιὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή"Εἰσηγητής· ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, ἐφημέριος ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης Ἀθηνῶν, πτυχιοῦχος Θεολογίας, master Λειτουργικῆς.

Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι.

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἔχουν ἐγγραφῆ καὶ παρακολουθοῦν τὶς διαλέξεις υστηματικῶς.

᾿Εγγραφές· Στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι symbole@mail.com

Πληροφορίες· Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη),
Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.


ΧΟΡΗΓΟΙ

- Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
- «Σουρωτή», Φυσικὸ Μεταλλικὸ Νερό, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
- Σολάκης ᾿Αντώνιος Α. Ε., ᾿Επιχειρήσεις Μαρμάρου, Δράμα
- ῾Ελληνικὴ ἑταιρία ὑπεραγορῶν
- ᾿Ανώνυμοι χορηγοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.