Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Αναγγελία σειράς Διαδικτυακών Σεμιναρίων! Θα διδάξει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης! ( Ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος)


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους φιλόμουσους αναγνώστες μας, ότι ο Σύλλογος Λόγιας Εξωτερικής και Εκκλησιαστικής Μουσικής που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να διοργανώσει σειρά Διαδικτυακών Σεμιναρίων, στα οποία θα διδάξει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Εν συνεχεία παραθέτουμε την ακριβή Αναγγελία όπως αυτή διατυπώθηκε από την επίσημη σελίδα τού Συλλόγου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, καθώς και τον σύνδεσμο για τη συμπλήρωση τής ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

                                                                     Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

«Τὰ ὑπερφυῆ σιωπῇ χρὴ τιμᾶσθαι» 

         Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἀγαπητῶν φιλομούσων ἱεροψαλτῶν, διακόνων, ἱερέων κ.λπ., ὅτι ὁ Σύλλογός μας προτίθεται νά διοργανώσει σειρὰ ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων μὲ κεντρικὸ θέμα: 

«Εἰσαγωγὴ στὴν ἔκφραση τῆς πατρώας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς»

Θὰ διδάξει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. 

    Τὰ σεμινάρια θά πραγματοποιηθοῦν ἐξ ἀποστάσεως, μέ τὴ χρήση διαδικτυακῶν μέσων καὶ ἡ ἔναρξή τους ἐκτιμᾶται ὅτι θά γίνει ἀμέσως μετὰ τὸ Πάσχα τοῦ τρέχοντος ἔτους. 

     Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ συμμετοχὴ ἑκάστου ἐνδιαφερομένου ἀποτελεῖ ἡ καλὴ γνώση τῆς παρασημαντικῆς, τῶν ἤχων, τῶν διαστημάτων καὶ λοιπῶν τεχνικῶν στοιχείων τῆς μουσικῆς, καθώς καὶ ἡ συστηματικὴ παρακολούθηση τῶν σεμιναριακῶν μαθημάτων.

    Καλοῦνται λοιπὸν, ὅσοι ἐπιθυμοῦν καί πληροῦν τίς παραπάνω προϋποθέσεις, νὰ ἐκδηλώσουν τὸ ἐνδιαφέρον τους ἀκολουθώντας τὸν παρακάτω σύνδεσμο:
        Ἡ παροῦσα δήλωση δὲν συνιστᾶ ὁριστικὴ ἐγγραφή.

        Θὰ ἀναρτηθεῖ ἐκ νέου ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὴν αἴτηση, τούς ὅρους καὶ τὸ κόστος συμμετοχῆς.


“The supernatural silence is to be honoured”

We wish to inform all fellow chanters and clergy of our intention to organise a series of informative seminars on the topic of “The Interpretation of our Ancestral Ecclesiastical Music: An Introduction”. The seminars will be held online and will be delivered by the Archon Protopsaltis of the Holy Great Church of Christ, Mr. Panagiotis Neochoritis.

We anticipate the first seminar to commence soon after the Easter period.

This series is intended for advanced practitioners of Byzantine music who possess a well-developed understanding of Byzantine notation, modes, intervals and other liturgical elements, who will be able to commit to attending the full series.

Please register your interest through the following link:…


Expression of Interest Form


Please note: this form does not constitute enrolment to the seminars.

A further announcement will follow with details about applications, fees and terms and conditions.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.