Σάββατο 17 Απριλίου 2021

Μελίσματα Ψαλτικής (τκ΄) Σάββατο τού Ακαθίστου Ύμνου & Ε΄ Κυριακή των Νηστειών! 17-18.04.2021

Μελίσματα Ψαλτικής
Σάββατο τού Ακαθίστου Ύμνου
Κυριακή Ε΄ των Νηστειών
Ήχος Δ΄, Εωθινό Α΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σαββάτῳ τῆς πέμπτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν,
ἑορτάζομεν τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου,
καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πέμπτῃ τῶν Νηστειῶν, διετάχθημεν μνήμην ποιεῖσθαι 
τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Το προσταχθέν μυστικώς...". Το Απολυτίκιο του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου. Μέλος Αρχαίον, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
β) "Τη Υπερμάχω...". Κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. δ΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιστιάνου.
γ) "Την ωραιότητα της Παρθενίας σου...". Θεομητορικός Ύμνος. Μέλος Αργό, Ήχος Τρίτος. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιστιάνου.
δ) "Ουκ έστιν η βασιλεία...". Δοξαστικό των Αίνων της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών. Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων Νικόλαος Καραβιώτης.
ε) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος, Ήχος Δ΄ Άγια. Ψάλλει από στήθους ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
στ) "Θαυμαστή του Σωτήρος...". Στιχηρό ιδιόμελο των Αποστίχων του Κατανυκτικού Εσπερινού τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες τής Ψαλτικής Τέχνης".

"Το προσταχθέν μυστικώς...". 
Το Απολυτίκιο του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου. 
Μέλος Αρχαίον, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


"Τη Υπερμάχω..."
Κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου. 
Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος Πλ. δ΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" 
υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιστιάνου.


"Την ωραιότητα της Παρθενίας σου..."
Θεομητορικός Ύμνος. Μέλος Αργό, Ήχος Τρίτος. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Εν Ψαλμοίς" 
υπό την χοραρχία τού Παναγή Μιχαλιστιάνου.


"Ουκ έστιν η βασιλεία...". 
Δοξαστικό των Αίνων της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών. 
Μέλος Θρασύβουλου Στανίτσα, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού 
Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων Νικόλαος Καραβιώτης


"Οι τα Χερουβείμ..." 
Χερουβικός Ύμνος, Ήχος Δ΄ Άγια. 
Ψάλλει από στήθους ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. 
Παναγιώτης Νεοχωρίτης.


"Θαυμαστή του Σωτήρος..."
 Ιδιόμελο των Αποστίχων του Κατανυκτικού Εσπερινού 
τής Ε΄ Κυριακής των Νηστειών. 
Μέλος Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Οι Μαΐστορες τής Ψαλτικής Τέχνης".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.