Σάββατο 2 Απριλίου 2022

Μελίσματα Ψαλτικής (τξθ΄) Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Ιωάννου τής Κλίμακος)! 03.04.2022

Μελίσματα Ψαλτικής
Δ΄ Κυριακή των Νηστειών
(Αγίου Ιωάννου τής Κλίμακος)
Ήχος Πλ.δ΄, Εωθινό Η΄

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τετάρτῃ τῶν Νηστειῶν, μνήμην ποιοῦμεν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.


Περιεχόμενα Αναρτήσεως:
α) "Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..." Πεντηκοστάρια τού Τριωδίου. Μέλος Εμμανουήλ Φαρλέκα, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό τη χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεώργιου Κωνσταντίνου.
β) "Δεύτε εργασώμεθα..." Δοξαστικό των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη π. Νεκτάριος Πάρης.
γ) "Οι τα Χερουβείμ..." Χερουβικός Ύμνος. Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Πλ.δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη π. Νεκτάριος Πάρης.
δ) "Ο τον αμπελώνα φυτεύσας...": Το α΄στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄ Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος
ε) "Λησταίς λογισμοίς..." : Το β΄ στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Δ΄Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.β΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.

"Της μετανοίας...", "Της σωτηρίας...", "Τα πλήθη..." 
Πεντηκοστάρια τού Τριωδίου. 
Μέλος Εμμανουήλ Φαρλέκα, Ήχος Βαρύς. 
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία 
υπό τη χοραρχία τού Πρωτοψάλτου Γεώργιου Κωνσταντίνου.


"Δεύτε εργασώμεθα..." 
Δοξαστικό των Αίνων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών. 
Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Α΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής 
των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη π. Νεκτάριος Πάρης.


"Οι τα Χερουβείμ..." 
Χερουβικός Ύμνος. 
Μέλος Χαρίλαου Ταλιαδώρου, Ήχος Πλ.δ΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης τής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής 
των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη π. Νεκτάριος Πάρης.


"Ο τον αμπελώνα φυτεύσας..."
Το α΄στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού 
(Δ΄ Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς. 
Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης 
τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος


"Λησταίς λογισμοίς..." Τ
ο β΄ στιχηρό Ιδιόμελο των Αποστίχων του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού 
(Δ΄Κυριακή των Νηστειών) της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ.β΄. 
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καραγιαννάκης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο Ιστολογίου

Οι απόψεις που εκφράζονται, απηχούν την προσωπική γνώμη του εκάστοτε γράφοντος.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλια που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση για να αποφευχθούν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.

Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια με ψευδώνυμο ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.